inloggen

resultaten voor 'Ida Gerhardt'


25 resultaten.
Sorteren op:

De ratten

gedicht
3,6 met 44 stemmen 19.938
's Nachts hoorden wij in 't holle huis de ratten rennen langs de binten. Zij scheurden spaanders van de plinten; in...

Kerstnacht 1

gedicht
2,2 met 539 stemmen 67.453
Kerstnacht - het woord is als een lafenis, een koele sneeuw, glanzend onder het zachte stralen der sterren - op de lan...

Onvervreemdbaar

gedicht
4,0 met 5 stemmen 7.389
Dit wordt ons niet ontnomen: lezen en ademloos het blad omslaan, ver bij de dagelijksheid vandaan. Die lezen mogen e...

TWEESPRAAK

gedicht
3,4 met 10 stemmen 5.365
De vogel eenzaam op het dak spreekt tot de wind om het huis: `Daarbinnen leeft een die is alleen, en toch hoorde i...

NIKÈ

gedicht
3,5 met 8 stemmen 3.778
Kraanvogels met machtige slag, kraanvogels in vliegende vlucht boven Hellas, hoog aan de lucht, de snavels in fala...

Schlüszli

gedicht
3,7 met 3 stemmen 5.604
Het dorp ligt wit -wàt een sneeuw! - Ik klim naar boven met twee verse broden onder mijn arm. Ze luiden, het is ach...

ANNO DOMINI 1972

gedicht
4,3 met 3 stemmen 2.645
Er is te Heiligerlee een klok gegoten en het was in de inzet van zijn stem: of aarde en hemel samen vrede sloten;...

JUNINACHT

gedicht
5,0 met 1 stemmen 7.787
tekst voor een ballet Vreemd aan de ander in war doorelkander danst om de rozen die raadselen zijn. Wars is de...

ONDER VREEMDEN

gedicht
4,2 met 9 stemmen 9.436
Het speelt het liefste ver weg op het strand, het kind dat nooit zijn eigen vader ziet, die overzee is in dat andere l...

RADIOBERICHT

gedicht
4,3 met 3 stemmen 5.642
Te Grave beneden de sluis voorbij de zware deuren mag mij het water sleuren en kantelen met geruis. - Grave beneden...

Pelgrimstocht

gedicht
3,0 met 1 stemmen 8.874
Hervonden na tien jaren tijds de plek waar geen sterveling komt. Waar het stil is als in een crypt. Waar zij zijn in...

De slachtlammeren

gedicht
2,9 met 14 stemmen 7.655
(voor de kinderen in Noorwegen) De hondsdagen met rosse hitte, van onweer drachtig, en geladen met onbestemde haat...

De Akelei (Dürer)

gedicht
4,4 met 5 stemmen 6.411
Toen hij het kleine plantje vond, boog hij aandachtig naar de grond en dan, om wortels en om mos groef hij de fijne...

Wieg

gedicht
2,4 met 64 stemmen 20.402
Geur van honing en jonge melk van een nestdiertje dat slaapt. Een ademhalen van dons En speurbaar aan de neu...

De hazelaar

gedicht
3,3 met 9 stemmen 10.894
Onverwacht mij tegen in 't nog winters jaar op de sprong der wegen bloeit de hazelaar. Tegen 't licht gehangen...

Till death us do part

gedicht
2,9 met 50 stemmen 30.120
[Tot de dood ons scheidt] Zolang gij er zijt, het brood voor mij snijdt, de legerstee spreidt, mag God het mij gev...

De reiskameraad

gedicht
3,0 met 23 stemmen 19.867
Op een onaards uur vertrokken, wars van alles, zonder reisplan, elke overlegging mijdend en mij weidend in mijn vrijh...

Kerstnacht

gedicht
2,5 met 129 stemmen 53.476
Kerstnacht - het woord is als een lafenis, een koele sneeuw, glanzend onder het zachte stralen der sterren - op de lan...

De afwijzing

gedicht
2,2 met 187 stemmen 63.268
Ik schrijf u met de ravenveer, Mijnheer. Mijn eer en uw eer uw hart mijn hart heeft niets gemeen. Ik schrijf u met...

het carillon

gedicht
4,3 met 23 stemmen 9.731
Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht, - toen streek er over de gelaten een luisteren, ee...

ZUM TODE

gedicht
3,2 met 30 stemmen 9.810
Soms laat gij mij een eb en vloed alleen. Uren vergaan met schrijven in het zand. Zo weer ik mij, krijsvogels om mij h...

Een grafschrift

gedicht
2,6 met 107 stemmen 57.933
Geloof van mij, gij die mijn naam hier leest, ik heb de dood van kind af nooit gevreesd. Hij was vertrouwd. – Het on...

Tot de slaap

gedicht
3,0 met 96 stemmen 30.281
Zo kom tot rust. Vertrouw u aan de nacht, te slapen gaat nu alles op de aarde - en geef verloren wat uw hart bezwaar...

Onvervreemdbaar

gedicht
4,0 met 37 stemmen 18.319
Dit wordt ons niet ontnomen: lezen en ademloos het blad omslaan, ver van de dagelijksheid vandaan. Die lezen mogen e...

DE GESTORVENE

gedicht
3,5 met 241 stemmen 72.831
Zeven maal om de aarde gaan, als het zou moeten op handen en voeten; zevenmaal om die éne te groeten die daar lachen...