inloggen

resultaten voor 'Isaac da Costa'


28 resultaten.
Sorteren op:

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.660
AAN MIJN OUDSTE ZOON OP DE DAG ZIJNER BEVESTIGING ALS LID DER CHRISTELIJKE HERVORMDE GEMEENTE. Mijn zoon, mijn eers...

AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJE

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.558
Rebecca, dierbaar kind! ontvang bij uw verjaren uws Vaders zegening op 't kinderlijke hoofd. En moog zich aan die bed...

Gevoel

poezie
3,3 met 23 stemmen 3.835
O! wie beschrijft mij 'tgeen gij zijt, Gevoel van 't kloppend harte! Wiens werking vaak de ziel verblijdt, Maar mee...

STILTE

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.429
Geen wolkje dreef er aan de hemel, geen windje suisde er in de blaân, en als een spiegel glad en effen, stond de onb...

AAN MIJN VADER

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.092
(OPDRACHT VAN DE BUNDEL ,POEZY’) Gunt gij 't, hoog vereerde Vader! dat een zoon U hulde bied' met de eerstling...

AAN EEN JONGE VRIEND,

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.372
OP ZIJN VIJFTIENDE VERJAARDAG. Verheug u, Jongeling! ten dag van uw jeugd! geen ouderlijk gemoed wraakt argeloze vre...

Grafschrift voor een kind.

poezie
3,0 met 2 stemmen 644
Een bloempje, vóór de tijd van 't oudrenhart gerukt - Neen! door der Englen hand voor 't Eden Gods geplukt! Voor w...

B I D D E N

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.047
Des harten binnenst overleg, gezegd, gezucht, gedacht! Het trillen van een stille vlam die naar de wolken tracht....

AAN DE POEZY.

poezie
4,0 met 2 stemmen 864
Volzoete geest der poezy! keer in mijn doffe boezem weder! Beziel opnieuw de ziel in mij, en in mijn hand de zwanenve...

De kleinen gaan ons voor in 't koninkrijk des Heeren

poezie
3,7 met 3 stemmen 2.055
GEDACHTEN BIJ HET GRAF VAN DEN TWAALFJARIGE HENDRIK CHRISTIAAN CAPADOSE, 28 MAART 1845. De kleinen gaan o...

Uitboezeming

poezie
2,5 met 4 stemmen 1.411
Neen, 'k was geen Zanger, stout en sterk, Wie eigen kracht naar 't ruime zwerk Op brede vleuglen uit deed schieten....

De traan

poezie
3,8 met 13 stemmen 2.586
De traan, die opbruist naar onze ogen, In liefde en vriendschap, vreugde en smart, Die is de ware tolk van 't hart!...

Kemel en ros

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.455
Zijn kemel! ‘t Levend schip, dat door de zandzeebaren Zijn koers houdt, rijk bevracht met keur van Oosterwaren, ‘t...

ZUCHT TEN HEMEL

poezie
3,0 met 22 stemmen 3.759
Dierbaar leven van mijn leven! ziel van mijn verlaten ziel! met wie rust en zelfbewustheid aan mijn dorrend hart ontvie...

OP EEN AFBEELDSEL VAN BILDERDIJK IN 1787

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.886
Geef eer de Strijder, in de vroeg verwoeste bloei zijns levens, toen met God en Nassaus recht in ’t harte, zijn onve...

Uitboezeming

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.363
Neen, 'k was geen Zanger, stout en sterk, Wie eigen kracht naar 't ruime zwerk Op brede vleuglen uit...

HET PAARD

poezie
3,6 met 11 stemmen 5.979
- The just mean lies in obedience, which both waits for the signal to start, and obeys it when given. - Het krijgs...

DE GAAF DER POËZIE

poezie
4,0 met 14 stemmen 4.499
Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed, Tot éne ondeelbre kracht verbonden, Tesaam gesmolten tot één gloed, En door de bo...

AAN MIJNE EGADE

poezie
3,7 met 21 stemmen 4.446
Zeg het mij, herhaal het mij, Dat ik u gelukkig make, Dat de zucht, waar van ik blake, Als ik u mijn leven wij', Ni...

BIDDEN

poezie
3,4 met 35 stemmen 4.103
Des harten binnenst overleg, gezegd, gezucht, gedacht! Het trillen van een stille vlam die naar de wolken trach...

AAN ENE JEUGDIGE VRIENDIN

poezie
2,1 met 14 stemmen 3.395
IN HAAR ALBUM. Eén ding is nodig. Vraag de landman naar geen garven van het afgemaaide pad! Verg de appelboom g...

AAN EEN SCHRIJFPEN

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.456
Smaak, o mijn hart, meld, o mijn pen, de waarheid en de trouw des Heilands, Wiens ik ben!...

B E D E

poezie
3,3 met 17 stemmen 3.191
O Vader der Lichten! ik roep om genade, uit mij stikdonkre zielenood! Gij, slaat Ge in zijn vallen het muske nog gade,...

DE BARRE ROTS

poezie
3,8 met 21 stemmen 3.269
Met het hoofd in de wolken, de voet in de kolken, staat bij golvengeklots naakt en eenzaam de rots Tevergeefs op zij...

Wilt thou love such a woman?*

poezie
3,1 met 17 stemmen 3.829
Buiten draagt alleen de lucht jouw woorden Gewichtloze woorden Hier hoor ik lichter wat je zegt Tuinwoorden Als Or...

VIJF EN TWINTIG JAREN

poezie
3,6 met 27 stemmen 6.096
EEN LIED IN 1840. Kan het zijn dat de lier, die sinds lang niet meer ruiste, die sinds lang tot geen harten in dicht...

AAN EEN DICHTER

poezie
3,6 met 23 stemmen 5.229
BIJ DE GEBOORTE VAN ZIJN ZOON. Dichterlijke lier! Verhef u tot de hoogste vreugdetoon, en stort wellust in de harten...