inloggen

resultaten voor 'J.A. dèr Mouw'


188 resultaten.
Sorteren op:

Pakjesavond

gedicht
2,3 met 4100 stemmen 166.269
Dan denk ik aan 't konijntje, dat ik zag Als kind vóór Sint Niklaas achter het glas Van dure speelgoedwinkel. O! da...

'k Hoor, hoe met gouden lijst de schilderij

poezie
3,7 met 12 stemmen 1.739
'k Hoor, hoe met gouden lijst de schilderij onhoorbaar zegt, terwijl ik sta te kijken: 'Ik hang in 't niets...

En nu 'k mijn mensenleed

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.430
En nu 'k mijn mensenleed heb weggeschreid, En weer, en weer, en weer - nu 'leer ik rijzen Uit slik van werelddwarrel...

Geen maaksel was 't van sterfelijke hand

poezie
4,1 met 11 stemmen 1.904
Geen maaksel was 't van sterfelijke hand: Wetenschap zelf, metalen integraal, Met vlammenkrans en gil van zegepraal,...

DOF VIOLET

poezie
4,8 met 5 stemmen 1.279
Dof violet is 't west en paarsig grijs. Nog wandel 'k door het zwaar berijpte gras, En hoor naast me op de vaart h...

Wit hing en stil...

poezie
4,2 met 13 stemmen 2.178
Wit hing en stil de dauw over de weiden. – Onwereldlijk, onwezenlijk, een schim, Stond, hoog, in ’t west wit licht...

't Rozeneiland

poezie
't Rozeneiland Cyprus betrad een zeeman; tempelwaarts eerbiedig zijn schreên hij richtte, tot hij kwam, waar spieg...

Omhoog zien naar de zon de waterrozen

poezie
5,0 met 3 stemmen 248
Omhoog zien naar de zon de waterrozen, Kinderlijk, alsof 't Rafaels eng'len waren; Grauw slib en wijde schem'ringen...

Hij ligt er nog, de steen

poezie
5,0 met 2 stemmen 619
Hij ligt er nog, de steen: een jaar geleden Heb 'k zelf hem daar gelegd; en ik herken Heel goed de plek, vlak naast di...

De gele wolken werden langzaam rood...

poezie
5,0 met 2 stemmen 480
De gele wolken werden langzaam rood. Dan dacht hij: Nu begint zonsondergang; En keek weer naar de zwaluwen, die zo l...

Hij wil gaan liggen, uitblazen een poos

poezie
4,5 met 2 stemmen 580
Zomer 3. Hij wil gaan liggen, uitblazen een poos, En hangt smaakvol in evenwijd'ge bogen Zijn dweilen uit, o...

Straks vieren we Zaterdagavond

poezie
Zomer 2. Straks vieren we Zaterdagavond: Wind Bezemt en ragebolt met macht van water De luizen weg, en met r...

't Aardoppervlak zie 'k als een schedelhuid

poezie
5,0 met 3 stemmen 419
Zomer 1. 't Aardoppervlak zie 'k als een schedelhuid: Zweetstralen, sijp'len stinkende rivieren, Waarlang...

Van alle dieren houd ik

poezie
3,4 met 16 stemmen 10.702
Van alle dieren houd ik, maar een hond! Tot in mijn ruggenmerg snerpt scherp zijn blaf. Trouw uit karakterloosheid, sl...

Schomm'lend weegschaaltje

poezie
3,4 met 17 stemmen 2.636
Schomm'lend weegschaaltje, ritselt de libel Boven het zomers-broeiende moeras: Op smalle strookjes van blauwglinstren...

'k Zie nu al

poezie
4,1 met 10 stemmen 1.232
'k Zie nu al hoe 'k, als jij gestorven bent, Zal zitten, kijkend naar je stil gezicht; Wel vol verleden, toch pijnli...

Als de luchtschipper, mee met de wolken

poezie
4,3 met 3 stemmen 867
Als de luchtschipper, mee met de wolken, Drijft boven de bergen, En, hoger nog, opstijgt in 't licht, Ziet hij dan de...

Aquarium

poezie
4,1 met 9 stemmen 1.811
In schem’rig groen stukje van de oceaan Zweeft als een schim het zeedier, transparant: Zich vergetend, ziet door gla...

'k Maak in gedachten vaak een bedevaart

poezie
3,3 met 15 stemmen 1.946
'k Maak in gedachten vaak een bedevaart: dan sta 'k weer op die plek, die zomerdag, waar ik door de eikenlaan je kom...

Dof violet ...

poezie
4,1 met 23 stemmen 3.510
Dof violet is ’t west en paarsig grijs. Nog wandel ‘k door het zwaar berijpte gras, En hoor naast me op de vaart h...

EN BIJ HET RIJZEN VAN DE SCHEEMRING LAG

poezie
4,1 met 17 stemmen 2.387
En bij het rijzen van de scheemring lag hij in het gras naar de avondlucht te turen; een afgrond leek de tuin, berghoo...

Brünig

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.291
Augustusnacht. – Aan ’t overkant van ’t dal Bruist uit onzicht’bre sneeuw een waterval. In schaduw ligt de w...

Gemakklijk lig ik in mijn leuningstoel

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.686
Gemakk'lijk lig ik in mijn leuningstoel naast 't rode pluche van zonnig tafelkleed; Plancks quantenleer zou 'k leze...

Zonsondergang

poezie
3,9 met 17 stemmen 2.981
'T is of van de aard recht naar 't Eluzion Een schipbrug door Giganten is gebouwd. Neen: 't is een springplank van...

Vol winteravondschem'ring ligt de laan

poezie
4,1 met 11 stemmen 1.528
Vol winteravondschem'ring ligt de laan, Een buis, de wand hier, ginds grijswit als krijt; De tram, een blok van geli...

Voor paarsblauwe avondlucht zie 'k uit mijn raam

poezie
3,2 met 15 stemmen 1.588
Voor paarsblauwe avondlucht zie 'k uit mijn raam, Als ijle veren, in de grond de stelen, Stil hun gewelfde pluimen, m...

Door winteravondmist zijn blauw beslagen

poezie
3,2 met 15 stemmen 2.092
Door winteravondmist zijn blauw beslagen De ruiten van de tram: spektrale kringen Vervloeien, of vervolgen en doordrin...

Soms vraag ik nuchter

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.295
II 'K dacht vaak te drijven in de Brahmanzee: Maar was 't geen plasje, dat herinn'ring liet Aan wat 'k gelezen...

Soms vraag ik nuchter

poezie
3,7 met 21 stemmen 1.759
I Soms vraag ik nuchter: Is 't misschien een waan, Wanneer ik denk, ik ben Brahman's profeet -? Herleeft in mij, z...

Om één jaar jong te zijn, gaf 'k ziel en God

poezie
4,2 met 11 stemmen 1.765
Om één jaar jong te zijn, gaf 'k ziel en God, Ik, die geluksdorst met ekstazen les: Ja, ja stompzinnig ergens in d...