inloggen

resultaten voor 'J.J.L. ten Kate'


44 resultaten.
Sorteren op:

Het visje.

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.536
't Visje dartelt in het riet, Duikelt langs de groene zomen, Waar de visser is gekomen, En zijn sprongen stil bes...

Nieuwerwetse manier van dichten

poezie
2,5 met 6 stemmen 1.317
Een klinkdicht, ja! dat wil ik eens proberen… Het is een sjouw, zo viermaal ’t zelfde rijm! En dat nog wel op dat...

De kikvors en het baarsje

poezie
2,0 met 4 stemmen 1.301
Een kikvors, die ter nauwernood Zijn schorre stem ontving, Stak fier zijn blaaskaak uit de sloot, En trok er op zi...

Verbleekte driekleur

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.119
Hoe is uw lief gelaat zo bleek, Dat eenmaal zo vriendlijk kon blozen? Ach, als de zuivre zonne week, Verbleken de lac...

Michel-Angelo

poezie
4,0 met 2 stemmen 504
Wat deed dat fris gelaat, dat hoge voorhoofd slinken, Gij schepper met paneel, en lier en marmersteen? Geen traan vloe...

Bloemkrans

poezie
4,0 met 3 stemmen 327
voor de liefste Wanneer, ook dán als de andre tekens zwijgen, De ziel haar zucht in kleuren wedergeeft, De Min ha...

Der vroeg en vroom gestorvene Maria

poezie
4,0 met 1 stemmen 218
Gij ging dan heen. Helaas! met u vervlogen De rust, het heil, ’t behoud van menig hart, Dat door de gloed van uw v...

DE VLUCHT DES TIJDS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 326
Dat kan mij vaak weemoedig maken, Dat ons de tijd zo snel ontvaart, Dat, eer zij 't Heden recht mocht smaken, De ziel...

DE VOGELS.

poezie
4,7 met 3 stemmen 591
De winter scheert de lustwaranden En schudt de naakte lindentop: De vogels slaan aan andere stranden He...

GEESTENKOOR BOVEN DE WATEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 250
Ziele des mensen! Gij zijt als het water: 't Werd uit de boezem Des hemels gebaard;...

NAAR BUITEN.

poezie
4,8 met 4 stemmen 479
Gekerkerd in de Stad, verwelkte ik in haar muren, Gelijk een bloesem tussen steen: In nachten zonder slaap, in doorge...

AAN JANTJE PEDANT.

poezie
4,3 met 3 stemmen 335
Gij,die uzelv' zo wijs gelooft, Ei, let eens op die korenschoven! De volle halm buigt needrig 't hoofd; De lege steek...

DE ZEVENTIENDE NOVEMBER (1863)

poezie
4,0 met 1 stemmen 397
Wijze: Wilhelmus. „Wilhelmus van Nassouen!" Zo klinke 't oude Lied, Want, God van ons betrouwen! Uw trouw veroud...

Werd de Liefde eens geknakt

poezie
4,0 met 3 stemmen 522
Werd de Liefde eens geknakt in haar tedere knop, Tot haar blaren verwelkten en vielen, Geen genegenheids-zon wekt haar...

KUSJENS.

poezie
4,0 met 3 stemmen 604
Wilt gij weten, lieve Schone, Zielvermeestrend als Dione! Hoeveel kusjens ik verlang, Als ik, van uw arm omstrengeld...

FANTASIE.

poezie
4,0 met 2 stemmen 461
Er' disse sorte Masser Fjelde ? Nei! fremasi styrte de need Vaelde, Og Sneens Dynger paa den hole, Snart stige, snar...

VERGEET-MIJ-NIET

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.488
Vergeet-rnij-niet! Vergeet-mij-niet! Lief bloempje aan de blanke vliet, Wat maakte u toch zo hemels blauw? Een weinig...

DE HAVELOZE.

poezie
3,0 met 3 stemmen 428
0 God! hebt Gij uw bloeiende Aard Aan ál Uw kindren niet gegeven? Ik - word elks drempel afgedreven, Ik - heb geen e...

De vlucht des tijds

poezie
4,0 met 1 stemmen 746
Dát kan mij vaak weemoedig maken, Dat ons de tijd zó snel ontvaart, Dat, eer zij 't Heden recht mocht smaken, De...

Het dromende kind

poezie
3,3 met 3 stemmen 986
De vogels doen hun nachtgroet horen; Op zilvren wolkjes slaapt de maan. Ook moeders lust, de jongstgeboren, Is in zij...

Het verdorde blaadje

poezie
3,0 met 7 stemmen 711
Blaadje, door de noordse vlagen Van de stengel afgeslagen, Werwaards gaat gij? " 'k Weet het niet! Wind en Zefie...

Het roosje en het graf

poezie
3,2 met 6 stemmen 530
Het Graf sprak eens het Roosje aan: - Wat moet er met de dauw gedaan, Waarvan uw blaadjes blinken? - - En gij, hernam...

Een liedeke van de ooievaar

poezie
2,7 met 7 stemmen 924
Oievaar, lepelaar! Waar heb-je zo lang gezeten? Dreef-je de grote Nijlstroom af? Heb-je gewandeld om Farao's graf?...

Voor een berijmd verhaal

poezie
3,0 met 5 stemmen 989
Wilt gij een berijmd verhaal? Neem een Ridder in het staal En een Jonkvrouw in 't scharlaken. Laat hen in een lang...

De sneeuwman

poezie
2,9 met 12 stemmen 993
Zie zo, mijn kleine sneeuwman, Nu ben je kant en klaar; Maar 'k heb nog wat vergeten, Een kuifje op je haar, En dan...

De Bijbel in huis

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.202
Als de Bijbel wordt gelezen In het christlijk huisgezin, Poost de zorge van haar vrezen, Houdt de scherts haar lachje...

Maart

poezie
2,2 met 5 stemmen 1.249
Maart, Maart, Roer vrij je staart: Nog maar een poos kan je ons kwellen en plagen; Dra zijn je vlagen Weg met he...

De twee kreeften

poezie
2,0 met 7 stemmen 1.680
Een fabel. ‘Is dat scharrlen met je schenen!’ Riep een kreeft zijn broeder toe: ‘'t Zien allenig maakt m...

Eerste liefde

poezie
3,0 met 10 stemmen 1.808
Die zachte en toch zo wilde drift, die vreugd En kwelling, tot één zalige droom geweven; Die vuurvlam die verteert e...

Ik was gestorven

poezie
3,2 met 10 stemmen 1.592
Ik was gestorven Van minneweelde; En lag begraven In liefjes armen; En zie, daar wekten Me opeens haar kusjes, En...