inloggen

resultaten voor 'Jacobus Revius'


33 resultaten.
Sorteren op:

Volharding

poezie
4.0 met 5 stemmen 2.321
[Romeinen 8:35 en 38-39] Noch ‘t brullen der ontmensede tyrannen, Noch zwoege dorst, noch snaken naar het brood,...

Morgen-gebed

poezie
4.0 met 2 stemmen 362
In ‘t oosten klaar laat blozen De dageraad De liefelijke rozen Van haar gelaat. O helle morgensterre Gods...

Beesten en mensen.

poezie
5.0 met 3 stemmen 368
De aarde brenge voort wat kruipt ofte wandert, In aarde zal het toch eens werden weer veranderd. Het water geve uit h...

Schoon is het goud

poezie
Schoon is het goud, het schoonste der metalen, Schoon 't alebast, en 't luchtige kristal, Schoon is het licht wannee...

VAL

poezie
4.0 met 2 stemmen 306
Wat blindheid onbesuisd! Dat Eva die God diende, In 't zalig paradijs, uit weelde, zonder nood Der hellen roffiaan he...

Van een deugzaam man.

poezie
4.0 met 4 stemmen 633
Hier lig ik in mijns moeders schoot Een vriend der vromen totter dood. Mijn naam, mijn stam, mijn ouderdom. Ik bid...

Ongenoegzaamheid

poezie
4.7 met 3 stemmen 700
Is iemand bij een Heer ter tafelen gezeten Alwaar genoegzaam is te drinken en te eten, Roept hij onstuimelijk om oeste...

Zondvloed Monosyllabi.

poezie
5.0 met 3 stemmen 757
Hoog en lang, Diep van gang, Breed en stark Was de Ark: Daar in klam Sem en Cham, Met zijn Broer, Vaêr en...

Van een degelijke vrouwe

poezie
4.0 met 5 stemmen 1.407
Hier rust ik zoetjes in de Heer Een vrouw begaafd met deugd en eer. Wie dat ik ben of hoe ik hiet (Is 't mogelijk...

Laatste dag

poezie
3.1 met 10 stemmen 3.044
Op: dies irae, dies illa etc. 1. De gewisse dag der wraken, Och! de dag begint te naken Die de wereld zal doen...

Twee Wegen

poezie
2.9 met 9 stemmen 2.287
Het vaal is tussen wit en zwart, Het taai is tussen week en hard, Het lauw een eigenschap tussen hitte en koude. Maar...

Morgen-gebed

poezie
4.1 met 7 stemmen 1.902
In ‘t oosten klaar laat blozen De dageraad De liefelijke rozen Van haar gelaat. O helle morgensterre Gods e...

PROFETEN EN POËTEN

poezie
3.8 met 13 stemmen 2.016
Waarin verschillen toch profeten en poëten? Het onderscheid is klein, doch duidelijk, te weten De eersten zeggen waar...

Reizen

poezie
3.7 met 12 stemmen 3.252
Wat baat ‘t veel gereisd in landen wijd-gelegen Zo gij niet in en gaat des Heren smalle wegen? Wat baat ‘t te bezi...

Ekster-ogen

poezie
3.2 met 6 stemmen 2.912
Die ekster-ogen heeft, al treedt hij schoon* wat zacht 't Is teken, dat hij is een man van groter macht. Want hij...

Onvermogen

poezie
3.7 met 7 stemmen 2.309
Zo weinig als men wijn uit netelen kan drukken Zo weinig als de moor* kan bleken zijne huid, Zo weinig als de los* zij...

Aan de berisper

poezie
4.3 met 18 stemmen 2.363
Berisper van mijn dicht, dit woord laat ik u weten: Schaf beter spijs als ik en nodig mij ten eten, Of neme mijn ontha...

Petri tranen

poezie
3.8 met 15 stemmen 2.598
O gang vermengd met zwerven ende zwieren! O vrees en hoop die kwellet mijn gemoed! O vuur dat mij die ziele branden do...

Zalige dood der kinderen

poezie
4.6 met 8 stemmen 2.259
Gezegend is de dood der kinderkens genettet* In Christi* bloed en Geest van 't aangeboren kwaad. Zij sterven onbe...

Antwoord der Roomse burgerij

poezie
3.4 met 14 stemmen 1.902
Ik weet wel, goede vriend, dat Rome is 't bordeel Waar lichaam ende ziel geduriglijk hoereren, Het lijf volgt blindeli...

Avondgebed

poezie
3.7 met 18 stemmen 3.747
De nacht de moeder van de rust des hemels grote fakkel blust, Van arbeid zijn de leden moe, de sluimer drukt de ogen...

Aanvechtinge

poezie
3.2 met 13 stemmen 2.060
Ik heb om u genaad' o grote God, gebeden, Maar och! gij hebt ze mij in mijne druk ontzeid. Ik heb geroepen om uw mild...

Maria by 't kruise

poezie
3.9 met 7 stemmen 1.863
Gelijk de witte zwaan aen Strymonis fonteine Bevindende haar jong verhangen in een strik Vergeet haar zoete zang en in...

Leven

poezie
3.6 met 19 stemmen 4.422
Dit leven is gans niet*, omdat de zware zonden, Van blijschap en geluk het maken naakt en bloot, Dit leven is gans nie...

Wereld

poezie
3.9 met 21 stemmen 2.861
De wereld is vervuld met droefenis en klagen, Vol snode lastering en vol onwaardigheid, Vol vijle ogen-lust, en vol li...

Kinder-moord

poezie
3.6 met 21 stemmen 3.328
Toen de gekroonde wolf* de schaapkens nieuw-geboren Met zijne wrede muil te Bethlehem verslond, Een klagelijk geschrei...

Antichrist

poezie
2.8 met 13 stemmen 2.749
Wanneer de ruige sneeuw de Alpen niet zal dekken, Wanneer de zomer heet zal ijzelen van kou, Wanneer de locht het land...

Maria

poezie
3.5 met 18 stemmen 2.491
Gezegend is de maagd de kroon van alle maagden, De tempel van Gods Zoon en wezenlijke kracht, De schone dageraad waard...

Wereld

poezie
4.2 met 20 stemmen 2.623
De wereld is vervuld met droefenis en klagen, Vol snode lastering en vol onwaardigheid, Vol vijle ogen-lust, en vol li...

Verraad

poezie
3.5 met 14 stemmen 2.926
Als Christus met zijn jongeren te gader Gezeten was in d'alderlaatste nacht, Hier is de uur, sprak hij, zo lang gewac...