inloggen

resultaten voor 'Louis Couperus'


26 resultaten.
Sorteren op:

Ik wil de pure, rechte, marmren lijnen

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.790
Ik wil de pure, rechte, marmren lijnen; De stille plooien, week en wit en breed; De kleuren hèl in klare zonneschij...

Liedeken

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.724
Ik minde u zo teder, ik minde u Zo teder met heel mijn ziel, Wanneer door deze armen omwingerd Uw hoofd mij ten boeze...

Een lent van vaerzen

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.934
In dons van wolkjens glijdt ginds De zilveren sikkel der maan; Die schijnt een gondel, een bootjen, Dat vaart op de b...

Nachtbloesems VIIII

poezie
4,7 met 3 stemmen 3.513
Kom mede in het duister, mijn kind! Kom mede in het duister, want de avond is schoon! Als verstomd zijn de vooglen; ge...

Nachten III

poezie
Wij, armen, laten ons weer en weer bedriegen; Illusie is behaagziek als een vrouw; Haar sluier veegt de wolken weg tot...

Uchtend

poezie
1,6 met 14 stemmen 4.454
De mist, uit zilverpeerlen als geweven, laat in de rozige uchtendschemering, de helling langs der grauwe heuvelkling,...

Nooit glijdt een verstandig woordje

poezie
1,5 met 30 stemmen 7.145
Nooit glijdt een verstandig woordje Van die rozenlipjes dijn; Die moeten maar zonder pozen Aan het schertsen en k...

Nachtbloesems VIII

poezie
2,2 met 16 stemmen 3.020
O, sluimer zacht! 't is al zo kalm: Geen vogelengalm Verstoort de nacht: O, sluimer zacht! Alleenlijk trilt Mijn m...

Melodie

poezie
2,5 met 31 stemmen 9.542
Laat, o lieve, laat Uw blanke vingren langs De toetsen fladdren; En licht. Laat, o lieve, laat De tonen kwelend v...

MAÏMA

poezie
2,4 met 35 stemmen 9.722
De nacht, Maïma, is van maanlicht blond… De maan, Maïma, strooit heur zilvren tranen Langs ’t lispelzieke lover...

Leda*

poezie
2,8 met 18 stemmen 7.534
Het avondrood vloeit neer langs tak en twijgen. Een purperschemer koomt in rozengloed Het bloesemblanke bladerdak door...

Nachtbloesems VI

poezie
2,2 met 58 stemmen 7.887
Op zee in schomlend schuitje, Zo rank gelijk een zwaan, Zou met een schalk-zoet bruidje Ik willen gaan. Geen...

Nachtbloesems IV

poezie
2,3 met 22 stemmen 3.632
Blauwoogje Blauwoogje, dweep je niet met de nacht, Als in de blauwe elk oogje zo lacht? Bepareld laten de droomziek...

Nachtbloesems III

poezie
2,3 met 16 stemmen 3.105
III Het duister omhuifde de velden; Droef dwaalde het maantje omhoog, En droef zag het steeds op ons neder, Al...

Dionyzos-Studiën III

poezie
1,8 met 27 stemmen 2.961
Nu, lachend, speuren mijn begerige ogen Naar iedre sater, die ik, marmer zie, Beschonken, neergezonken op één knie,...

NACHTBLOESEMS (II)

poezie
2,6 met 21 stemmen 3.627
Nooit glijdt een verstandig woordje Van die rozenlipjes dijn; Die moeten maar zonder pozen...

NACHTBLOESEMS V

poezie
3,4 met 22 stemmen 4.515
NARCIS Aan de boord ener beke Zie ik leliën dromend staan, Wijl golfjes om haar stengels...

O, sluimer zacht!

poezie
2,3 met 28 stemmen 5.246
O, sluimer zacht! 't is al zo kalm: Geen vooglengalm Verstoort de nacht: O, sluimer zacht! Alleenlijk trilt Mijn...

Middernacht

poezie
2,6 met 36 stemmen 8.312
I Langzaam galmen Twalef slagen, Door de kalme Beemd gedragen, Als een gillende Kreet van smarte, Plots omtrillen...

MAAR 'T ALLERZOETST ...

poezie
2,5 met 20 stemmen 4.980
Mijn kunst is als een fijn-geslepen kelk Van klaar kristal, waarin een purpren wijn Als vol robijnen fonkelt .... Zie,...

Nachtbloesems

poezie
2,2 met 33 stemmen 5.923
De zoeltjens suizlen door de blaêren, Het maanlicht lacht met luchten straal, En in de hooge rozelaren Weertrilt...

Zeg, liefken, heugt

poezie
1,4 met 55 stemmen 6.705
Zeg, liefken, heugt U nog de vreugd, Wen op het kabblend water, Zo spiegelrein, Als kristallijn, Zo ruisziek...

Nachtbloesems I

poezie
2,1 met 49 stemmen 5.521
I In dons van wolkjes glijdt ginds De zilveren sikkel der maan; Die schijnt een gondel, een bootje, Dat vaart...

Kom mede in het duister, mijn kind!

poezie
2,0 met 61 stemmen 5.595
Kom mede in het duister, mijn kind! Kom mede in het duister, want de avond is schoon! Als verstomd zijn de vooglen; ge...

GETEMD

poezie
2,6 met 33 stemmen 5.898
In de doodsangst ijlde een hinde door het woud, De wanhoop in het goudbruin oog, dat staarde, Dat staarde, of 't...

BAADSTER

poezie
2,2 met 33 stemmen 5.159
Een blanke nymf steeg ze uit het marmren bad, En toefde op de eerste treê; heur armen beurden En wrongen 't blonde h...