inloggen

resultaten voor 'Marnix van Sint Aldegonde'


13 resultaten.
Sorteren op:

Psalm 22

poezie
4,0 met 29 stemmen 25.777
Mijn God, mijn God, waarom verlaatstu mij? Waaromme gaat mijn huilen dus voorbij, Ver van dijn hulp en troost, als ik...

Psalm 103

poezie
4,1 met 25 stemmen 10.046
Een lofsang Dauids. 1. Loof' Godt mijn siel uyt alle dyne crachten, Mijns herten gront end' innighe ghedachten Loo...

De eerste psalm

poezie
3,1 met 12 stemmen 5.951
Dit is eene bescryvinge van het leven der vromen, ende eene aenvvysinge van haere gelucsalicheyt: also den onvromen ende...

Psalm 142

poezie
4,0 met 25 stemmen 5.760
Dauid sijnde in een speloncke van Saul omringhet, bidt God voor syne behoudenisse, om synen lof inde ghemeynte groot te...

Als David moeste vluchten

poezie
4,1 met 10 stemmen 3.002
Als David moeste vluchten Voor Saül de tyran, Zo heb ik moeten zuchten Met menig edelman, Maar God heeft hem ver...

Aan dezelfde (Lucas de Heer)

poezie
3,7 met 35 stemmen 14.022
God houdt in zijner hand de beker der gerichten Daaruit, hij bitt'r of zoet een iegelijk en schenkt Na dat zijn wijsh...

Psalm 61

poezie
3,5 met 20 stemmen 4.309
Wil mij, Heer, gehoor verlenen, In mijn wenen, Merk op mijn gebed met vlijt: Want ik na Dij in mijn smerten, Bang va...