inloggen

resultaten voor 'Prudens van Duyse'


23 resultaten.
Sorteren op:

RUBENS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 764
Beheerser van 't palet, wiens goddelijke verwen Akkoorden zijn vol gloed, een zang vol majesteit, Gij, die een baan b...

De bie en de roos.

poezie
4,0 met 2 stemmen 550
Een bietje vloog een roosje toe: ‘Lief bloemtje, kijk eens: blij te moe Snel ik naar u op lichte vlerk, Opdat ik...

De grijsaard en 't kleine meisje.

poezie
3,5 met 2 stemmen 492
de g r i j s a a r d. Vreemde kleine, zo aanminnig, Vreest gij niet de middagzon? Voelt ge 't niet? zij straalt...

LIEFDE

poezie
4,0 met 4 stemmen 481
Wat in u mij zo heeft bekoord, Vóor nog uw ziel in enig woord Was uitgebroken Voor gij me nog, met maagdenlach, Een...

De schoolprijs.

poezie
3,0 met 2 stemmen 466
‘Waar is moeder, waar is vader, Dat ik mijne prijs hun toon'?’ Sprak de lieve kleine Willem, En zijn handje dr...

Het scheren der lammeren.

poezie
het kind. Ach, lammertjes, gij, die men naakt durft scheren!... Die mensen, moeder, hebben dan geen hart? de m...

De tortelduifjes.

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.112
het kind. Welke lieve tortelduifjes, Rood van pootjes, blank van kuifjes; Wonend onder d' eigen boom, Drinken...

Letterkliever

poezie
0 letterkliever, spel naar luim en gril, Maar schrijf een letterwerk, dat alleen moog' verrukken, En laat dan 't nag...

Hij konde lezen.

poezie
2,7 met 6 stemmen 809
Een herder ging al vroeg door 't land, En vond een net gevouwen Papiertje, nam 't met rappe hand, En dacht wat raa...

Het zielenleven.

poezie
2,8 met 4 stemmen 695
Nadat de zonne slapen ging, Zien wij uit hare sluimering Des morgens haar ontwaken: Legt ons ook de Engel van de d...

De vlinder en de mier.

poezie
3,0 met 10 stemmen 786
Bij het lachend morgenkrieken Zeide een vlinder, hups en fier Aangesneld op bonte wieken, Aan een arbeidzame mier:...

't Ontbijt des vogels.

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.188
't Ontbijt des vogels. ‘Vogeltje, met grauwe veer, Ben-je nu reeds in de weer, Met uw zoete tong? Fluitertje,...

De engelbewaarder

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.283
's Avonds als ik slapen ga, Volgt mijn Engel lief mij na, Die mij aanziet met een lach, Was ik wijs die hele dag....

De beste medicijn

poezie
2,3 met 12 stemmen 1.845
‘Mijn hoofdje, moeder, doet mij zeer’ Riep ik voorleden nacht. Weldra zat moeder naast mij neer, Die troost en...

De wederkomst der koeien

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.339
Wat geloei werd daar vernomen? 't Is de koe die huiswaart gaat, Uit de groene wei gekomen, Van het malse kruid...

Vrolijkheid

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.422
De lieve jeugd Tracht naar de vreugd, De bloemen en de spelen. De goede God Laat ze in 't genot Van al wat zo...

De logenaar

poezie
3,3 met 12 stemmen 1.598
Een herdertje, een logenaar, Riep: 'Hulp! ach, hulp! de wolf is daar! Hij bijt mijn schapen dood.' De boeren vlogen...

Op 't land

poezie
3,1 met 14 stemmen 1.962
Lieve, zie dat lindelover Klimmen om mijn kleemen huis. ’t Spreidt er koelte en geuren over, Verre van het stadsgeb...

HET JONGSTE ZUSJE

poezie
3,5 met 23 stemmen 3.388
'k Heb een zusje, Die 'k een kusje Ieder ochtend lustig bied. 'k Lach haar tegen; 't Lacht, gelegen In haa...

SINTE NIKLAAS

poezie
3,5 met 4 stemmen 2.003
Jongen, er is nieuws voorhanden: Sint Niklaas is op de baan. Hij doorreed al vele landen, En komt spoedig hier ook...

De vaderzegen

poezie
3,0 met 8 stemmen 1.619
Als ik 's avonds heb gebeden, Vol van eerbied, op mijn kniên Vóór mijn vader, en gereed ben Hem de nachtgroet...

GEBED

poezie
3,1 met 8 stemmen 1.869
De zuchten aan de ziel ontschoten, De dankbede aan de borst ontstroomd, En Gode vlammend opgeschoten, Als gij zijn gu...

DE JAGER

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.921
Nauw purperde ’t Oosten met rijzende gloed, Reeds snelde, Te velde, Met wakkere moed, Een jager, De plager Der h...