inloggen

resultaten voor 'Reinier van Genderen Stort'


29 resultaten.
Sorteren op:

Als gij mij eens zult komen zeggen

poezie
3,2 met 8 stemmen 971
Als gij mij eens zult komen zeggen, Dat gij mij straks voorgoed verlaat, Dan zal ik stil mijn handen leggen Rondom uw...

De geuren en van linden en van coniferen

poezie
3,0 met 11 stemmen 1.202
De geuren en van linden en van coniferen Verblijden andermaal het ongeschonden hart, Dat, door een lange tijd van lijd...

Het vaderland was destijds een moeras

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.077
Het vaderland was destijds een moeras, Aanslibbing van de zee en van rivieren, Bevolkt door vissers, jagers, Bataviere...

Hij die, na een langdurig lijden

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.050
Hij die, na een langdurig lijden, Tot grote welstand is geraakt, Zal onbevreesd de dood verbeiden, Die straks de ban...

Ik zie in mijn verbeelding de konijnen

poezie
2,7 met 3 stemmen 175
Ik zie in mijn verbeelding de konijnen Weer sluipen door de helm en door het zand, En duinrozen ontbloeien en weer kwi...

Een Brit, flegmatisch in ene tuin gezeten

poezie
3,0 met 5 stemmen 338
Een Brit, flegmatisch in een tuin gezeten, Met een Chinees, die toen zijn gastheer was, Schonk andermaal de whisky in...

Een zonderling heb ik gekend

poezie
4,5 met 2 stemmen 329
Een zonderling heb ik gekend, een vrek, De echte , lepe, wrede gierigaard, Zo boos als deze was wel nooit een gek, Ho...

De trein gaat ras voorbij

poezie
4,0 met 1 stemmen 357
De trein gaat ras voorbij met schrille kreet, Verstoort geenszins de wijde, diepe rust, Ik denk aan hen, die ginds in...

De rat is ook een dienaar van de Boze

poezie
4,0 met 2 stemmen 350
De rat is ook een dienaar van de Boze, Tehuis in oorden van bederf en stank, Daar woekeren ziektekiemen zonder pozen,...

Een landman strijkt met forse streek de zeis

poezie
4,0 met 1 stemmen 295
Een landman strijkt met forse streek de zeis, De zomerdag is weder rijk aan leven, Ik beid nu onbevreesd de laatste re...

De goede wijn is een der goede gaven

poezie
4,0 met 1 stemmen 552
De goede wijn is een der goede gaven, Waarmede God ons, armen, heeft bedeeld, De goede dronk, waarmede wij ons laven,...

Uit grijze hemel

poezie
3,3 met 6 stemmen 873
Uit grijze hemel valt de regen, De vogels dempen nu hun lied, Maar nimmer weifelt, draalt de zegen, Die rust op heel...

Ik lig weer vreedzaam in het gras

poezie
2,8 met 4 stemmen 702
Ik lig weer vreedzaam in het gras, En rond mij geurt de goede aarde, Mijn lieve dwaalt met lichte pas En leest de blo...

En alle dagen zijn gelijk de bloemen

poezie
2,0 met 1 stemmen 470
En alle dagen zijn gelijk de bloemen, Die elke morgen weder open gaan, Ik zal niet moede worden u te roemen, Voor all...

Zie hier een schoon verhaal

poezie
3,5 met 6 stemmen 471
Zie hier een schoon verhaal uit verre tijden, De burchtvrouw toevend op de hoge tin, Van dag tot dag in ademloos ver...

De poes springt met haar stille sprong

poezie
2,9 met 7 stemmen 614
De poes springt met haar stille sprong En nestelt zich weer op mijn schoot, Zij lijkt, een rasp gelijkt haat tong, On...

In memoriam patris

poezie
3,2 met 5 stemmen 697
O vader, die ik nimmer heb gekend, Die in de schoot verzonken zijt der aarde, Voordat ik werd geboren, toen de lent’...

De winter is nu eindelijk gekomen

poezie
3,2 met 9 stemmen 899
De winter is nu eindelijk gekomen, En beemd’ en woud zijn wit van sneeuw en rijp, Bevroren zijn de vlieten en de str...

De ganzen schreeuwen lelijk in de vert’

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.092
De ganzen schreeuwen lelijk in de vert’, Zij doen mij denken aan het Capitool, Gij vreemde, zotte vogels, heel uw j...

AAN MIJN ENGEL

poezie
2,7 met 9 stemmen 1.516
O huis, dat ik ten leste heb gevonden, Dat ik zo lange jaren heb gezocht, Dat gij met liefde hebt gewrocht En waar ik...

Gij uil, gij vogel vol geheimen

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.552
Gij uil, gij vogel vol geheimen Die in de nacht uw nest verlaat Ge zwerft, totdat de sterren zwijmen, Ge zijt door ve...

O land van zee en duinen, vee en weiden

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.536
O land van zee en duinen, vee en weiden, Aan u blijf ik verknocht tot aan mijn dood. En dagelijks ga ik voort mij te v...

Een tuinman snoeide rozen in een gaarde

poezie
2,9 met 8 stemmen 1.052
Een tuinman snoeide rozen in een gaarde, Gelegen in een duivengrijze streek, Het was opeens, dat hij de Dood ontwaarde...

De palingen en ook de zalmen

poezie
2,9 met 7 stemmen 865
De palingen en ook de zalmen De laatste komen uit de Rijn, Zij trekken jaarlijks zonder talmen Tot waar hun paringsoo...

Drie Griekse wijzen toefden op een dak

poezie
2,0 met 4 stemmen 758
Drie Griekse wijzen toefden op een dak En zagen uit over een wijde haven, Daar brachten schepen veler landen gaven, H...