inloggen

resultaten voor 'Rhijnvis Feith'


15 resultaten.
Sorteren op:

HET KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS.

poezie
2.5 met 2 stemmen 789
Der eeuwen eeuwigheid zweve, eeuwig grensloon, voort; Door hare oneindigheid wordt, Kruis! uw lof gehoord, En worm en...

DROOM

poezie
4.0 met 3 stemmen 1.408
Schoon elk hem weerstand bood, En jammrend van hem vlood, Hij 's doof voor hun gekerm. Hij neemt ze in zijne arm,...

AVOND-BESPIEGELING IN EEN BOS

poezie
4.0 met 2 stemmen 676
Gij blijft opnieuw hun kroost ter kalme rustplaats strekken, En ras, ras zal uw loof ook hun gebeente dekken. Onei...

HET KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS.

poezie
4.0 met 2 stemmen 485
Der eeuwen eeuwigheid zweve, eeuwig grensloon, voort; Door hare oneindigheid wordt, Kruis! uw lof gehoord, En worm e...

DE TWEE GENIUSSEN.

poezie
4.0 met 2 stemmen 580
Twee Geniussen, eens tot zekre taak gekoren, Ontmoeten zich, waar Zin-en Geestenrijk zich scheidt. Zij staarden lang...

BESPIEGELING BIJ ENE AVONDSTOND.

poezie
4.5 met 2 stemmen 857
Aan ene stille vliet gezeten Waar 't avondrood mij zacht omschijnt, En langzaam aan de effen hemel In telkens ble...

De dag breekt spoedig aan

poezie
2.3 met 9 stemmen 1.543
De dag breekt spoedig aan, de grote dag der dagen, Die dood en grafkuil uit de schepping weg zal vagen. Dan zal de tee...

AAN ENE BEEK

poezie
2.6 met 10 stemmen 864
Ik juichte in de armen van een gade, Ik treurde hooploos op haar graf! Nu dool ik langs uw oever henen, En droom 't v...

HET LIJDEN

poezie
3.7 met 6 stemmen 1.419
0, zwarte, lange en droeve jammernacht! Die, bij gesteen en eindeloze klacht, De morgen wenst, en sidderend verwacht...

Het graf

poezie
4.0 met 30 stemmen 8.983
Vierde zang Ja, stille Graven! ja, gij blijft mij wijsheid leren. Hier kan ik 't best met God en met mijzelf v...

Het leven

poezie
4.0 met 36 stemmen 8.344
Ach! hoe snelt ons leven, Als een stroom gedreven, Die van rotsen schiet! Blijde en droeve jaren Vluchten met de bar...

COLMA

poezie
3.3 met 11 stemmen 3.552
Romance In 't eenzame hutje Sleet COLMA bij winter De slepende nacht. De noodstormen huilden, De springvloeden g...

Aan een Meisje, dat een Roosje aan hare boezem plaatste

poezie
3.8 met 10 stemmen 3.374
Meisje! plaats dit frisse roosje, Dat de nacht nauw worden zag, Aan uw zachtbewogen boezem; 't siert u slechts een...

Kortheid des Levens

poezie
3.6 met 21 stemmen 3.196
Het menselijk geslacht valt als de blaadren af: Wij worden en vergaan, - de wieg grenst aan het graf. - Daartussen spe...

Nieuwjaars-Lied

poezie
4.2 met 34 stemmen 6.988
Uren, dagen, maanden, jaren, Vliegen als een schaduw heen. Ach! wij vinden, waar wij staren, Niets bestendigs hier...