inloggen

Alle inzendingen van costa

57 resultaten.

Sorteren op:

AAN EEN DICHTER

poëzie
3.0 met 24 stemmen aantal keer bekeken 5.738
BIJ DE GEBOORTE VAN ZIJN ZOON. Dichterlijke lier! Verhef u tot de hoogste vreugdetoon, en stort wellust in de harten, aan uw somberheid gewoon! Zegegalming, heilvoorspelling, godgewijde vrolijkheid, zijn het thema, door de vriendschap aan de Dichter voorgeleid! Door de vriendschap? Door een andre (is het mooglijk) eedler plicht! Werd ooit…

ZUCHT TEN HEMEL

poëzie
3.0 met 26 stemmen aantal keer bekeken 4.752
Dierbaar leven van mijn leven! ziel van mijn verlaten ziel! met wie rust en zelfbewustheid aan mijn dorrend hart ontviel! De Almacht riep u tot die hemel, naar wiens heil gij smachtend waart: rust volzalig; en (zo ’t zijn moet) blijve ik sterven op deze aard! Doch vanuit dat schittrend lustoord, zo de keurlingen van God nog met deernis mogen…

HEIMWEE

poëzie
3.0 met 30 stemmen aantal keer bekeken 6.017
Kennst du das Land? Kent gij het land, waar hoog de ceder wies? een adem Gods door ’t moerbeiboomdal blies? van ’t eêlste bloed de bruine druifrots zwol? de olijftak glom, van malse koornen vol? Kent gij dat land? daarheen, daarheen, o leidsman mijner vaadren! voer mijn schreên! Kent gij de stad? Haar hoog en heerlijk huis maalde, eeuwen…

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poëzie
3.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 2.867
AAN MIJN OUDSTE ZOON OP DE DAG ZIJNER BEVESTIGING ALS LID DER CHRISTELIJKE HERVORMDE GEMEENTE. Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden, werd als een lid begroet van Jesus’ Kerk op aard. Heil hem! heil deze dag! met tranen en gebeden ga stille lof en dank in onze ziel gepaard! Ja, dank en lof aan Hem, die ’t oudren wilde geven…

AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJE

poëzie
3.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 3.732
Rebecca, dierbaar kind! ontvang bij uw verjaren uws Vaders zegening op 't kinderlijke hoofd. En moog zich aan die bede eens Heilands deernis paren; hoe wordt dan ook voor u Zijn naam eens hoog geloofd! Uw elfde jaar vervloog. Een nieuw is ingetreden! Wat toeft ge? doe de keus, twaalfjarig maagdelijn! Zij word' niet uitgesteld, maar uitgebracht…

Gevoel

poëzie
3.0 met 24 stemmen aantal keer bekeken 4.009
O! wie beschrijft mij 'tgeen gij zijt, Gevoel van 't kloppend harte! Wiens werking vaak de ziel verblijdt, Maar meer nog klemt in smarte! Gij, mijner dichtkunst ziel en doel! Gij zijt de bron mijns levens! Maar, overweldigend gevoel! Die van mijn sterven tevens! Gij zijt de onwederstaanbre gloed, Die mij tot dichter maakte! Die in mijn…

STILTE

poëzie
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.595
Geen wolkje dreef er aan de hemel, geen windje suisde er in de blaân, en als een spiegel glad en effen, stond de onbewogen Oceaan. Daar streefde ’t vaartuig onbekommerd de blauwe baan der baren door, bij wier door niets gestoorden vrede het weekste hart zijn vrees verloor, het moedigste vergeefs een voorwerp ter koeling van zijn strijdlust…

AAN MIJN VADER

poëzie
4.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.219
(OPDRACHT VAN DE BUNDEL ,POEZY’) Gunt gij 't, hoog vereerde Vader! dat een zoon U hulde bied' met de eerstling van een ader, die nog ruwe zangen schiet? Dat bij drie en twintig jaren, in uw weldaan doorgebracht, met de galmen van zijn snaren (ach! hoe min!) te erkennen tracht? Voor het sterflijk oog verborgen, richt de Koning van 't…

AAN EEN JONGE VRIEND,

poëzie
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 1.494
OP ZIJN VIJFTIENDE VERJAARDAG. Verheug u, Jongeling! ten dag van uw jeugd! geen ouderlijk gemoed wraakt argeloze vreugd. Ja, gulle scherts kan vaak de geest weldadig wetten, gelijk de Lentewind het jonge gras verfrist. Maar wen u te gelijk op d’ uitgang streng te letten van ’t hart dat, onbewaakt, zich-zelf zo licht vergist. ’t Hart, o mijn…

Grafschrift voor een kind.

poëzie
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 750
Een bloempje, vóór de tijd van 't oudrenhart gerukt - Neen! door der Englen hand voor 't Eden Gods geplukt! Voor wie in Jezus stierf, is dood geen dood, maar leven; En 't pand, aan Hem betrouwd, moet zelfs dit graf hergeven! 1834.…

B I D D E N

poëzie
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.183
Des harten binnenst overleg, gezegd, gezucht, gedacht! Het trillen van een stille vlam die naar de wolken tracht. Het slaken van een ademtocht, het vallen van een traan, de blik naar boven van een oog door God-alleen verstaan. De eenvoudigheid, het kunstloos waar der kinderlijke taal, maar aan wie plaats gegeven wordt bij 't Englenlof…

AAN DE POEZY.

poëzie
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 950
Volzoete geest der poezy! keer in mijn doffe boezem weder! Beziel opnieuw de ziel in mij, en in mijn hand de zwanenveder! Met traagheid klopt mijn smachtend hart, wanneer gij 't opgeeft aan de smart van een ondichterlijke wereld! Mijn hoofd hangt moedloos op mijn borst, terwijl ik naar de dauwdrop dorst, die, waar gij treedt, de dorre grond…

De kleinen gaan ons voor in 't koninkrijk des Heeren

poëzie
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 2.157
GEDACHTEN BIJ HET GRAF VAN DEN TWAALFJARIGE HENDRIK CHRISTIAAN CAPADOSE, 28 MAART 1845. De kleinen gaan ons voor in 't koninkrijk des Heeren: door kindren wil ons God Zijn diepe wegen leren! Hier rust het stof eens kinds, in 't midden van de pijn gegrepen om eerlang voor eeuwig vrij te zijn. o Hendrik Christiaan! vrij is uw geest…

Uitboezeming

poëzie
2.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 1.509
Neen, 'k was geen Zanger, stout en sterk, Wie eigen kracht naar 't ruime zwerk Op brede vleuglen uit deed schieten. Ik ben een wormke, zwak en klein, In eigen, in Gods oog onrein! En, zo mijn zangen indruk lieten, Hij wete 't, wie dit ondervond, Dat, zo ik ooit als Dichter stond, De galm, geslaakt op deze grond, Een naadring was van hoger…

De traan

poëzie
3.0 met 15 stemmen aantal keer bekeken 2.736
De traan, die opbruist naar onze ogen, In liefde en vriendschap, vreugde en smart, Die is de ware tolk van 't hart! Wie door een mond ooit werd bedrogen, Die een geveinsde glimlach plooit, Een traan!..... een traan misleidde nooit! De traan, naar boven opgedreven Bij 't heimlijk slaken van een zucht, Geeft de geperste boezem lucht…

Kemel en ros

poëzie
4.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 1.549
Zijn kemel! ‘t Levend schip, dat door de zandzeebaren Zijn koers houdt, rijk bevracht met keur van Oosterwaren, ‘t Woestijnpaard, dat in ‘t zaal, hem door natuur gewrocht, Zijn ruiter rustig voert door d’eindeloze tocht, Hem knielend afwerpt en weer opvangt, en, waar de ogen Vergeefs een waterdrop als uit te lokken pogen, De karavane met zijn…

spijt

hartenkreet
2.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 1.236
Uitkijken naar iets Nooit ontsnapt uit het niets Nachten gevuld met tranen en pijn Reiken naar iets dat er nooit zal zijn Wanneer het vervagen een begin maakt Heb ik jouw hart nog steeds niet geraakt Waarom heb ik toen niets gedaan? Door die spijt gaan al mijn gevoelens eraan Het leven gaat zo snel Zonder jou is het maar een hel…
costa18 november 2010Lees meer…

verliefd

hartenkreet
1.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 871
Liefde voor jou en mij Een kus en een aai Ik neem mijn kans Kom maar aan mijn zij Vrouw, droom met mij mee Lieve woordjes Verliefde blikken Wij gaan samen in zee Wij gaan samen nog zoveel dingen doen Gelukzalige omhelzingen Sterretjes in onze ogen Hoe ik geniet van jouw zoen…
costa17 november 2010Lees meer…

zee

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 237
Slapende blauwe oceanen Ontwaken door de wind Welke mij liefdevol aait Hoog op de golven dansen En een handkus gooien Naar die gouden horizon De zeilen maken dat vragende geluid Waarvan het antwoord bekend is Ik hou van de zee…
costa16 november 2010Lees meer…

In jouw stille wereld

hartenkreet
2.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 680
In jouw stille wereld Zweeft een droom Als wordt hij voortgeblazen door de wind In jouw stille wereld Is het woud zo mooi Als was het betoverd door een glimlachend feetje In jouw stille wereld Zorgt jouw glimlach Voor een eeuwigdurende lente in mijn hart…
costa15 november 2010Lees meer…

Innerlijke strijd

hartenkreet
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 635
Raadsels in mijn hoofd Mijn ziel in pijn Verlangende naar verandering Vechten voor mijn innerste Zo onvolkomen gebleken Vragende ogen die mijn twijfel zien Mijn hulpgeroep verhoord Maar genegeerd door mijn innerste Mij voortstuwend in mijn zoektocht Eigenwaarde verdronk in die poel Gecreëerd door mijzelf Kon ik die poel maar droogleggen…
costa13 november 2010Lees meer…

nee

hartenkreet
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 1.197
Misschien is hij niet echt Die pijn Leugens in de vorm van pijn Pijn houd ik uit maar leugens niet Waarom? Die pijn hoort bij ons zeg je Nu is het voorbij en bel jij weer Maar die pijn hoort bij ons zeg ik nu Leugens heb ik allang weggegooid Verzetten tegen die pijn Weerstand bieden aan jouw verleiding Ik zeg nee met pijn in mijn hart…
costa15 augustus 2009Lees meer…

twee-eenheid

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 205
Vreugdetranen zo nat als de regen in de zomer aan jouw zijde In je armen zo veilig een perfect moment zekerheid gevuld met schoonheid Glimlachen in alle geheimzinnigheid gedachten door mij te raden met een wonderschoon antwoord Jij en ik als waren wij een jij en ik als zijn wij een jij en ik als blijven wij een Dag en nacht zoverschillend…
costa11 april 2009Lees meer…

jij en ik

hartenkreet
3.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 2.675
Kus mij en lach met mij kus mij en huil met mij kus mij en ben bij mij Droom van ons beiden droom hoe het zal zijn droom onze droom Lach mij toe lach jouw lach in mijn ziel lach onze lach Denken aan jou denken aan ons denk jij ook aan ons? Tijd is abstract tijd is van ons tijd is dus nu!!!…
costa14 maart 2009Lees meer…

Jouw lied

hartenkreet
3.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 1.614
Vul mijn leven zoals het woud de zuurstof leven geeft Geef mij kracht zoals alleen liefde geven kan Laat mij sterven in jouw armen Kom, laat mij weer leven Geef mij toekomst die iets waard is Laat mij weer lachen met een hart vol liefde Vul mijn hart met liefde Zoals de getijden de lente met liefde vullen Geef mij de rust van een slapende…
costa27 februari 2009Lees meer…

zonder jou

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 1.437
Vloed in mijn hoofd gezichten vervagen en gaan onder terwijl het jouwe boven komt drijven Vreemde gevoelens in mijn ziel gevoelens ooit verloren gewaand nu hardnekkig kloppend in mijn hart Vragen waar nooit een antwoord op volgt het aanwezig zijn doet zo pijn zonder jou…
costa23 februari 2009Lees meer…

eeuwigdurend moment

netgedicht
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 314
Bij elkaar in elkaar en toch zover weg in verschillende werelden Maar toch die gedachten ons samenbrengend terwijl het niet kan liefde welke dimensies overbrugt Die ene mooie keer een moment dat een leven lang blijft bestaan in onze herinnering.…
costa23 februari 2009Lees meer…

liefste

hartenkreet
3.0 met 16 stemmen aantal keer bekeken 2.051
Mistige gedachten wachtend op jou mijn dromen gevuld van verlangen en het antwoord ontkennende Zoek mij niet in de dauw van de morgen mijn hart is zo gesloten hoezeer ik ja zou willen zeggen Jij en ik als zijn wij een raadsel een raadsel dat zelfs door de goden onopgelost zal blijven glimlachen naar het onbekende Liefste, hoe ik van…
costa16 februari 2009Lees meer…

vieni, santo spirito

netgedicht
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 189
Dromen van verborgen werelden gezang in droefenis gehuld klanken die weerkaatsen tegen oude gewelven Ritselende gewaden van mannen die hun gezicht bedekt houden heen en weer deinende gewaden vol van het ritme het ritme van hun gezang. De trots die mij vervuld hiertussen te mogen staan een te zijn met het eeuwenoude ritme een nimmer vergaande…
costa16 februari 2009Lees meer…

schipbreuk

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 240
Glimlachend verdrinken in de oceaan van ellende intussen kijkende naar de hemelse verlossing stralend vanuit jouw ogen. Dromen van genot gedragen door hemels geluk hemels geluk aangedragen door jouw aanwezigheid en mijn hart dat weet dat het voorbij is. Contouren van geluk welke vervagen in de mist wanneer jij weggaat en mij achterlaat en…
costa16 februari 2009Lees meer…
Meer laden...