inloggen

Alle inzendingen van sacrajewa

379 resultaten.

Sorteren op:

Ze keert

netgedicht
2.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 219
Haar zwijgen draagt een andere stilte dan gisteren toen bloesems voorjaar bloeiden nu keert ze woorden om en om zoekend naar de zin van een gebroken lenteloot alsof de wind enkel dorre bladeren van bomen waait…

Uitgekookt

netgedicht
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 494
Och, was ik een minstreel die met zoetgevooisde zang het hemelse genot vol pure passie kon bezingen zodat het hart van zijn beminde op zou springen l’amour teer kleurde in het zachte van haar wang och, was ik een dichter die zijn zinnen weven kon haar blik omschrijven zou als zwoele angelskiss of lokkende chemie in plaats van ‘t bittere gemis…
sacrajewa14 februari 2012Lees meer…

Zuiderzon

netgedicht
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 566
Traag zoeken je vingers het klavier van de accordeon je huivert als verlangen klinkt in de verweven tonen die zingen wat jouw heimwee voelt ik baad me in de melodie waarvan de klank mijn stilte raakt jouw zuiderzon verwarmt de kilte schamper kleingeld op de bodem van een doos (Fotograaf Regine)…
sacrajewa9 januari 2012Lees meer…

Ingepakt

netgedicht
2.0 met 16 stemmen aantal keer bekeken 1.599
Daar zit je dan met een pakje op schoot. Je naam staat er op geschreven, daarom is het jou gegeven. Heeft Piet het niet mooi ingepakt en netjes voor je dichtgeplakt? Nu is zo’n keurig pakje aardig maar je hebt er weinig aan, je vraagt je toch nieuwsgierig af wat Sinterklaas er heeft ingedaan. Zou het iets zijn om op te eten, aan…
sacrajewa30 november 2011Lees meer…

Zie ginds...

netgedicht
2.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 1.301
Zie ginds komt het lekkers met vrachten weer aan en alle smekbekken staan kwijlend vooraan: hoe luid kan ik smakken, oh Sint geef me meer ik krijg nooit genoeg van wat ik zo begeer De Sint staat te grijnzen en deelt kwistig rond, de hebbers die graaien het zelfs van de grond. Oh lieve Sint Nicolaas, wat bent u toch goed we vreten ons rond aan…
sacrajewa29 november 2011Lees meer…

De dood van een poëet

netgedicht
3.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 280
Ze hangt haar dichtersjas aan kale bomen als vangnet voor de stemmen in de nacht die drijvend op de wind worden gebracht door sluimernevels van ontslapen dromen en morgen zullen hun verhalen zacht over die oude jas zijn neergekomen om aangedaan in het gevoel te stromen als muze waar ze lang op heeft gewacht maar blijkbaar heeft zij zich…
sacrajewa28 november 2011Lees meer…

Wintersilhouet

netgedicht
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 204
Misschien zag ik wel de schaduw die je aantrok als een zware jas zo een die je slechts draagt in barre winters schuifelend over gesteven lakens in een wereld zonder kleur op weg naar huis maar besefte het pas toen de thee waarmee ik op je wachtte koud geworden was…
sacrajewa14 oktober 2011Lees meer…

Jij kind

netgedicht
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 415
Jij kind zo mooi en onbeschreven is jouw bestaan ontvouwen en in het volst vertrouwen adem je puur het leven je kirt naar ieder die je kent en krijt je baby brabbelbrij brengt een lach, ieder is blij omdat jij in ons midden bent jouw levensweg ligt open geen steen verspert het pad niemand die het ooit betrad enkel jij kunt het belopen…
sacrajewa11 oktober 2011Lees meer…

Septemberrozen

netgedicht
4.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 324
En op ‘n dag droegen er vogels duizenden rozen overzee die in de stilte teer ontloken voor de wind hen zijdezacht naar paarse heidevelden bracht waar ze in zonlicht wilden bloeien als vrijheidsbloem voor onderdrukten maar geen vrede kon zich vormen in verraderlijke stormen die hen ruw van de stengels rukten ze dreven zonder einde voorbij…
sacrajewa17 september 2011Lees meer…

Overgang

netgedicht
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 430
Laat me nog even naar je kijken want de nacht nadert nu snel het einde is niet meer te stuiten straks zul jij mijn ogen sluiten teer in een voorgoed vaarwel ik neem je dromend met me mee de verste reis zal ons niet scheiden voor eeuwig wil ik naast je staan hoever ik ook van hier moet gaan mijn liefde blijft jou begeleiden het duister…
sacrajewa31 augustus 2011Lees meer…

Bodemwoorden

netgedicht
5.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 239
Geef mij de warmte weer de ogen van een kind verwondering voor leven breng me woorden die gebroken wachten tot de klank ze vindt dep mijn wimpers als de ochtend dauw niet drogen kan en laat me niet gehurkt in huiver van mijn schaduw…
sacrajewa27 augustus 2011Lees meer…

Vrijheidsbeeld

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 228
Zo de aarde naar de einder reikt geploegd, geplooid als groen dooraderd zwaar fluweel dat te luchten werd gelegd een oude boer die peinzende het land bekijkt dat hij bewerkte liefdevol in ’t spoor van voorouders de toekomst van zijn zoon of de kastanjebomen rijk gekroond langs lanen prijken waar een wandelaar zijn hond fluit omdat…

Reflectie

netgedicht
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 244
Het water fronst wanneer jouw hand zijn vlak bestrijkt in poging de vertwijfeling te vervagen uit de diepte die je in het staren ziet zwijgend wijs ik je vermoeide wilgen aan wiens wortels gretig in de steile oever grijpen vastberaden om het stormen te doorstaan ik laat je zien dat er velden zaden kiemen in de aarde die door vorst was…

Vlinderen

netgedicht
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 376
Je raakte me aan even maar ik voelde hoe de winter van mijn wangen vloeide kijk, zei jij en wees verrukt een bonte vlinder aan jouw glimlach was een regenboog je wimpers dartelende vleugels in het blauw blijf, riep ik je schaduw na tot jij verdween en ik opnieuw de lente zocht…

Eigen wijs

netgedicht
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 297
Dit is jouw partij zei jij wijzend op de noten van je zelfgeschreven partituur een lied over de zee een jachtig schip de zeilen bol geblazen door het razen van jouw solo en ik zocht de melodie de harmonie in tweede stem ik zong… maar mijn woorden waaiden weg bleken pas klank te kleuren in het slotakkoord…
sacrajewa7 februari 2011Lees meer…

Verder voorbij

netgedicht
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.311
Zoek jij mij ook zoals ik jou in alles wat veel verder gaat dan het voorbij of slaap je zacht in mijn berusting droom je met me als de nacht ons album openslaat hoor jij mij ook zoals ik jou om antwoord vragen in de echo van oneindigheid en schreeuw jij dan net zoals ik het stille van jouw naam *Zoals elk jaar…
sacrajewa25 januari 2011Lees meer…

Niets anders

netgedicht
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 553
Ik reikte ver over naar wolken in water zag hoe ze deinden dichter bij mij om nèt buiten bereik van mijn hand te vervagen mij bleef niets anders dan leegte te dragen in verlangen naar dichter bij jou…
sacrajewa11 januari 2011Lees meer…

Kille nacht

netgedicht
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 706
Wie was Jezus mamma, vroeg mijn kleine vent waarom werd hij door de mensen al verwacht en wordt zijn naam nu door iedereen gekend of is het soms een oud verhaal dat werd bedacht heeft hij op aarde ook écht vrede gebracht werd door ons onze Verlosser niet herkend stond hij dan niet als een heilige bekend hoe zit dat mam en ik vertelde hem toen…
sacrajewa24 december 2010Lees meer…

Het dichtershemd

netgedicht
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 310
Vanochtend lokte de herfstlucht me naar buiten waardoor ik ijlings in mijn warme mantel schoot de sleutel greep om de voordeur af te sluiten voor ik het pad koos naar de oever van de sloot om daar te staren naar vervagend morgenrood dat mijn wanhoop in zijn kwijnen leek te uiten gelijkertijd me het besef van schoonheid bood als bodem waaruit…
sacrajewa16 november 2010Lees meer…

Schaduwwacht

netgedicht
3.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 366
De avond draagt het licht al naar de nacht wanneer ik aan het water zit en wacht - zoals een oude reiger die van vluchten moe zijn vleugels niet meer wil ontvouwen- tot verloren leven mij als een schim verlaat en in de ochtend dauw stil op mijn wimpers rust…
sacrajewa10 november 2010Lees meer…

Labyrint

netgedicht
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 227
Zo traag de nacht verschuift naar avond zonder morgen laag voor laag lijkt leven dood in eenzaamheid waar tijd gehavend door het stormend zijn als drenkeling verloren lijdzaam in vergeten drijft maar toch… hij blijft en ik grijp me aan zijn flarden vast vlecht ze tezamen tot een beeld dat was als vlucht…
sacrajewa28 oktober 2010Lees meer…

Van de wijs

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 204
Het was alsof er wervelende klanken plotseling in mijn oren dansten onbeschaamd liet ik hun streling toe die als een melodie mijn kern beminde ademloos tot climax bij besef ik ook van jou Foto: Poly Politou Art…

Getij

netgedicht
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 776
Misschien wanneer je op een avond langs het strand loopt mijmerend over de zee die steeds weer land verplaatst en wast nadat zij nieuwe golven vond in haar verzinken zul je begrijpen dat er ook een morgen komt al heeft de nacht mijn schaduw nu gedoofd…

Leegte

netgedicht
4.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 625
Zoals de twijgen van de treurwilg rillen als de ochtend hen met dauw bekleedt of het beladen nijgen naar de aarde wanneer herinneringen zwart omrand in marmeren ogen staren…

Gesloopt

netgedicht
2.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 189
Zeg het maar gewoon hardop dat je struikelt over stenen eens gestapeld tot een muur versterkt met sentiment de tijd sleep lagen veel te traag naar jouw gevoel maar nu de mokerslagen zwijgen is het puin niet te ontwijken…

Als papavers wuiven

netgedicht
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 365
Moeizaam klim ik treden hoger lager ligt veel dieper dan verwacht kracht stuwt maar steelt het vloeien van de adem de laatst gezette stap schuurt langs verzonken stenen terwijl ik wankel jaagt de nacht mijn schaduw stil turend door zijn venster voorbij de grauwe velden zie ik papavers deinen langs de zomen van de wind mijn glimlach…

Op drift

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 470
Waar ben ik nu mijn leven stuurloos is nergens een boei of haven zelfs geen hand in zicht om te bereiken het land waarop ik ging verzonk de richting van het spoor wist ik waar en ik zou gaan tot morgen maar de nacht drijft me verloren…

Speeltijd

netgedicht
3.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 205
De zolder krijt vergeten uit en weeft er draden tijd tot stof over kartonnen dozen waarin jeugd geborgen ouder wordt zoals de tinnen trommelslager in zijn houding lang verstramd of de pop wiens tule bruidskleed in vergelen is vergaan ze leefden eens zo zij verbeelden maar het spelen ging voorbij vergleed zoals de jaren waarin…

De laatste

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 291
Kom liefste, dans met mij de tango van weleer nu de bandoneon weerklinkt weemoedig maar hartstochtelijk de tonen zingt van ons gevoel toe, leidt me weer dicht in je armen naar dat ritme nog één keer voor de muziek zwijgt en jouw schaduwbeeld vertraagt vervaagt verdwijnt…
sacrajewa26 januari 2010Lees meer…

Maaltijd

netgedicht
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 465
De tafel is gedekt met een gesteven laken damast - zo lijkt het - aan de glans te zien ik serveer een schamel maal droog brood gekookte rijst een rotte appel pindakaas mijn gasten smullen van de culinaire kunst en jubelen mij maanden later nog hun verrukking na…
sacrajewa25 januari 2010Lees meer…
Meer laden...