inloggen

biografie: Frans Bastiaanse

1868 - 1947

Wilhelm Ange François Bastiaanse, Nederlands dichter (Utrecht 14.5.1868 - Amsterdam12.6.1947). Studeerde te Utrecht en was vele jaren leraar Nederlands in Hilversum. Verwierf naam als dichter van verzorgde natuur- en liefdeslyriek in de trant van het impressionisme der vroege tachtigers: Natuur en leven (1900), Gedichten (1909), Een zomerdroom (1919). Vooral Lodewijk van Deyssel was erg met zijn werk ingenomen. Geïnspireerd door een late liefde toont zijn talent in verspreid later werk een opmerkelijke verdieping: Ultima thule (aflevering Helikon, 1938).

Van zijn Verzamelde gedichten (1946) is slechts één deel verschenen. Van zijn hand zijn voorts: De techniek der poëzie (1918) en Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde (4 dln., 1914-1927).

 


Inzendingen van deze schrijver

49 resultaten.

Judith

poëzie
3,4 met 9 stemmen 1.173
Toen Judith Holofernes' donker hoofd Zag in de tent op 't gouden praalbed stil, Heeft zij, vóor dat de rode lippe...

De Vecht

poëzie
3,6 met 26 stemmen 5.933
Er ligt een landhuis aan de stroom, verlaten; Verbleekt, met donkre luiken, staart het blind, En laat...

Sonnet

poëzie
3,6 met 13 stemmen 2.977
De wereld is dezelfde; overal De blauwe hemel en de grauwe steden, Drijvende wolken en, daar vér beneden De velde...

Kille regen

poëzie
3,1 met 18 stemmen 4.329
Kille regen ruizelt stille Over 't blekend zomer-lover, Morgen drijft de zomer over, Daar het najaar nader toog....

VOOR U ALLEEN

poëzie
3,1 met 14 stemmen 2.342
't Is zoet te schrijven, als het licht Des zomers op mijn handen daalt En 't rijm zijn blijde plicht ver...

Druilende Dag

poëzie
4,5 met 2 stemmen 390
Binnenvaartscheepjes met zwart-glanz'ge rompen Liggen te domm'len langs de kade-lijn In regenschemering, als donk're k...

Melancholie

poëzie
4,0 met 3 stemmen 287
Melancholie van scheiden en hervinden, Stadig verliezen en verloren gaan, Van binden en gebonden zijn; beminden Aa...

het Kasteel

poëzie
4,3 met 3 stemmen 1.268
Voor onze blikken rees nu 't oud Kasteel Met hoge toren tussen iep en eiken, Waar duizend bloemen stonden stralend...

Ik ben de zoeker

poëzie
3,3 met 3 stemmen 472
Ik ben de zoeker naar het Nooit-Behaalde. Ik ben de Strever naar het Ware Zijn. Ik ben de dronkene van `s Levens wij...

ALLES IN ËEN.

poëzie
3,0 met 3 stemmen 361
Geen najaar nog, maar in zijn volle zomer Strekt zich voor mij het land des Levens uit; Na 't blanke bloemscherm voor...

Blijde Mijmering

poëzie
4,0 met 3 stemmen 342
De lucht wordt ijler, de eindeloosheid schijnt Door 't eindig huis, waarin wij, aardsen, wonen Uit een ver dorp rijzen...

WOUD-EENZAAMHEID.

poëzie
3,3 met 3 stemmen 259
Hier, tussen hoge heuv'len ingezonken, Ligt, eeuwig koel, de donkre waterplas, Klaar-kaatsend, als het rimp'loos spieg...

Holland.

poëzie
4,2 met 5 stemmen 711
Zie 'k Holland weer met zijn bestraalde vaarten, Rivieren blankend tussen 't spichtig groen, Waar, in de glorierijke z...

In Zwitserland.

poëzie
4,0 met 3 stemmen 439
Alleen met mijn eigen verlangen, Alleen met mijn eigen lied, Alleen met een bloem aan de afgrond, Alleen met een ster...

Zomer

poëzie
4,4 met 9 stemmen 1.162
Ik zat waar zon op 't warme water scheen En gele bloemen bloeiden aan de kant; Het grazend vee ging door de weiden he...

TEN AANVANG.

poëzie
3,2 met 6 stemmen 335
De lucht was vol van zilverglansen, Vol rode tulpen 't groenend gras; De aloude dom liet vrolijk dansen...

Haar Antwoord

poëzie
4,0 met 2 stemmen 522
Wanneer zal de ure zijn, dat gij als bruid Met mij zult staan in wit-satijnen kleren? "Wanneer de stromen naar hun bro...

Als ik rust....

poëzie
3,0 met 5 stemmen 773
Als ik rust op 't doden-kussen Als mijn ogen niet meer zien Als mijn oren niet meer horen Zal er éen, o éen mis...

De dans der bladeren.

poëzie
3,0 met 3 stemmen 1.246
‘Dans nu in de ronde ring, Ronde ring van rode bladeren, Dans nu in de ronde ring! Zomer werd herinnering’.......

Melancholia.

poëzie
2,7 met 3 stemmen 881
Toen zong er, zonder zorgen, Daar in de vroege morgen - En dat klonk zo jong, zo blij - Een boer die was aan 't p...

Mijn ziel was éens gelijk aan de' opgesprongen krater

poëzie
3,8 met 4 stemmen 877
Mijn ziel was éens gelijk aan de' opgesprongen krater, Die steden zet in gloed met nooit-vermoede brand, Dan terug...

Als die daarboven

poëzie
4,0 met 3 stemmen 670
Wij allen zijn als die daarboven: Wij leven zelden hier beneên; Wij zien de volle korenschoven, Geblakerd bouwlan...

Dat Jaar.

poëzie
4,0 met 3 stemmen 524
Dat jaar, dat onvergeetlijke Kan nimmer keren, Dat gaf de ziel haar zo onmeetlijke Vreugd na begeren... Kus mij nog...

Onontbeerlijk.

poëzie
4,0 met 5 stemmen 325
Mij kan geen donker leed genaken, Mij kan geen lichte vreugde ontvliên Zolang gij over mij blijft waken En ik naar U...

Rust

poëzie
4,3 met 3 stemmen 563
De lucht wordt ijler, de eindeloosheid schijnt Door 't eindig huis, waarin wij, aardsen, wonen. Uit een ver dorp rijze...

Kleine Sonatine

poëzie
4,0 met 2 stemmen 1.006
Dit is een sonatine Precies voor jou, die zacht en fijn Met een viool, een mandoline Een cello moet bezongen zijn....

Mijn lief is blij

poëzie
4,0 met 2 stemmen 863
Mijn lief is blij, zij lacht en zingt En schittert in de zonneschijn; Als zij zó héél mijn leven zingt Kan nooit m...

Herfst III

poëzie
3,7 met 3 stemmen 966
De wind waait langs de heide, Waar 't korte daglicht vliedt, En donkre wolken glijden Langs 't zilvergrauw verschie...

Eens en Nu.

poëzie
4,2 met 5 stemmen 1.732
Wel ben ik blijde om 't Leven, maar de extase Der Jeugd was nu sinds lang niet meer voor mij, Gegaan ook 't nauw doorw...

Hel en Hemel.

poëzie
4,5 met 2 stemmen 858
"Ik kan u niet van mij weren Die mijn Hel en mijn Hemel zijt, Ik moet uw omarming begeren, Tot de dag, dat de Dood mi...
Meer van deze schrijver...