inloggen

resultaten voor 'Frans Bastiaanse'


49 resultaten.
Sorteren op:

Kille regen

poezie
3.1 met 18 stemmen 3.246
Kille regen ruizelt stille Over 't blekend zomer-lover, Morgen drijft de zomer over, Daar het najaar nader toog....

VOOR U ALLEEN

poezie
3.0 met 13 stemmen 2.212
't Is zoet te schrijven, als het licht Des zomers op mijn handen daalt En 't rijm zijn blijde plicht ver...

Druilende Dag

poezie
4.5 met 2 stemmen 292
Binnenvaartscheepjes met zwart-glanz'ge rompen Liggen te domm'len langs de kade-lijn In regenschemering, als donk're k...

Melancholie

poezie
4.0 met 3 stemmen 181
Melancholie van scheiden en hervinden, Stadig verliezen en verloren gaan, Van binden en gebonden zijn; beminden Aa...

het Kasteel

poezie
4.0 met 2 stemmen 832
Voor onze blikken rees nu 't oud Kasteel Met hoge toren tussen iep en eiken, Waar duizend bloemen stonden stralend...

Ik ben de zoeker

poezie
4.5 met 2 stemmen 379
Ik ben de zoeker naar het Nooit-Behaalde. Ik ben de Strever naar het Ware Zijn. Ik ben de dronkene van `s Levens wij...

ALLES IN ËEN.

poezie
4.0 met 2 stemmen 286
Geen najaar nog, maar in zijn volle zomer Strekt zich voor mij het land des Levens uit; Na 't blanke bloemscherm voor...

Blijde Mijmering

poezie
4.0 met 2 stemmen 277
De lucht wordt ijler, de eindeloosheid schijnt Door 't eindig huis, waarin wij, aardsen, wonen Uit een ver dorp rijzen...

WOUD-EENZAAMHEID.

poezie
4.0 met 2 stemmen 207
Hier, tussen hoge heuv'len ingezonken, Ligt, eeuwig koel, de donkre waterplas, Klaar-kaatsend, als het rimp'loos spieg...

Holland.

poezie
4.2 met 5 stemmen 652
Zie 'k Holland weer met zijn bestraalde vaarten, Rivieren blankend tussen 't spichtig groen, Waar, in de glorierijke z...

In Zwitserland.

poezie
4.0 met 3 stemmen 369
Alleen met mijn eigen verlangen, Alleen met mijn eigen lied, Alleen met een bloem aan de afgrond, Alleen met een ster...

Zomer

poezie
4.5 met 4 stemmen 1.082
Ik zat waar zon op 't warme water scheen En gele bloemen bloeiden aan de kant; Het grazend vee ging door de weiden he...

TEN AANVANG.

poezie
4.2 met 4 stemmen 295
De lucht was vol van zilverglansen, Vol rode tulpen 't groenend gras; De aloude dom liet vrolijk dansen...

Haar Antwoord

poezie
4.0 met 2 stemmen 481
Wanneer zal de ure zijn, dat gij als bruid Met mij zult staan in wit-satijnen kleren? "Wanneer de stromen naar hun bro...

Als ik rust....

poezie
3.7 met 3 stemmen 732
Als ik rust op 't doden-kussen Als mijn ogen niet meer zien Als mijn oren niet meer horen Zal er éen, o éen mis...

De dans der bladeren.

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.170
‘Dans nu in de ronde ring, Ronde ring van rode bladeren, Dans nu in de ronde ring! Zomer werd herinnering’.......

Melancholia.

poezie
3.5 met 2 stemmen 848
Toen zong er, zonder zorgen, Daar in de vroege morgen - En dat klonk zo jong, zo blij - Een boer die was aan 't p...

Mijn ziel was éens gelijk aan de' opgesprongen krater

poezie
3.8 met 4 stemmen 847
Mijn ziel was éens gelijk aan de' opgesprongen krater, Die steden zet in gloed met nooit-vermoede brand, Dan terug...

Als die daarboven

poezie
4.0 met 3 stemmen 643
Wij allen zijn als die daarboven: Wij leven zelden hier beneên; Wij zien de volle korenschoven, Geblakerd bouwlan...

Dat Jaar.

poezie
4.0 met 3 stemmen 496
Dat jaar, dat onvergeetlijke Kan nimmer keren, Dat gaf de ziel haar zo onmeetlijke Vreugd na begeren... Kus mij nog...

Onontbeerlijk.

poezie
4.0 met 5 stemmen 297
Mij kan geen donker leed genaken, Mij kan geen lichte vreugde ontvliên Zolang gij over mij blijft waken En ik naar U...

Rust

poezie
4.3 met 3 stemmen 526
De lucht wordt ijler, de eindeloosheid schijnt Door 't eindig huis, waarin wij, aardsen, wonen. Uit een ver dorp rijze...

Kleine Sonatine

poezie
4.0 met 2 stemmen 977
Dit is een sonatine Precies voor jou, die zacht en fijn Met een viool, een mandoline Een cello moet bezongen zijn....

Mijn lief is blij

poezie
4.0 met 2 stemmen 839
Mijn lief is blij, zij lacht en zingt En schittert in de zonneschijn; Als zij zó héél mijn leven zingt Kan nooit m...

Herfst III

poezie
3.7 met 3 stemmen 934
De wind waait langs de heide, Waar 't korte daglicht vliedt, En donkre wolken glijden Langs 't zilvergrauw verschie...

Eens en Nu.

poezie
4.3 met 3 stemmen 1.704
Wel ben ik blijde om 't Leven, maar de extase Der Jeugd was nu sinds lang niet meer voor mij, Gegaan ook 't nauw doorw...

Judith

poezie
3.8 met 4 stemmen 959
Toen Judith Holofernes' donker hoofd Zag in de tent op 't gouden praalbed stil, Heeft zij, vóor dat de rode lippen...

Hel en Hemel.

poezie
4.5 met 2 stemmen 813
"Ik kan u niet van mij weren Die mijn Hel en mijn Hemel zijt, Ik moet uw omarming begeren, Tot de dag, dat de Dood mi...

Het kind

poezie
4.5 met 2 stemmen 859
"Het schoonst geluk, dat gij mij ooit kunt geven Zal wezen als eenmaal een nieuw gelaat, Uit u en mij geboren bloeie...

Herdenken

poezie
De laatste gele boterbloem, Die bloeide tussen 't dorrend gras, Deed mij de tijd gedenken toen Het Lente en zij n...