inloggen

biografie: Frans de Cort

1834 - 1878

[Antwerpen 1834- Elsene 1878]

Frans de Cort was secretaris van de auditeur-generaal bij de militaire rechtbank. Hij werd redacteur van De Schelde in 1858 en  vanaf 1861 hoofdredacteur van De Toekomst, tijdschrift voor opvoeding en onderwijs.

Hij was een bekend liberaal-Vlaams volksdichter van liederen in de trant van Van Ryswyck en later van gevoelvolle huiselijke genrestukjes (bijv. Moeder en kind), die uitmuntten door eenvoud. Zij werden vaak op muziek gezet.

Hij legde zich toe op de technische zijde van de dichtkunst en leverde geslaagde metrische vertalingen van liederen van Robert Burns (De schoonste liederen van R. Burns, 1862) en van de oden van Horatius.

Werk:

Liederen, I (1857)

Liederen, II (1859)

Wetenschappelijke lezingen (1864).

Inzendingen van deze schrijver

28 resultaten.

Vivat mijn schat, mijn spinnerad!

poezie
4,0 met 3 stemmen 674
Vivat mijn spinnerad, mijn schat!
Mijn rok en garenklos, vivat!
Dat kleed me warm en geeft mij brood,
Beveiligt mij voor leed en nood....

De bloem van 't bal

poezie
4,0 met 12 stemmen 2.780
Wat was ze schoon toen ze uitgelaten danste,
de zoete maagd, met sylfenlichte voet!
Haar reisblauw oog, waaruit haar onschuld glansde,
ontstak het vuur der liefde in elk gemoed....

Een ditje of een datje

poezie
4,5 met 2 stemmen 916
Russische melodie.
'k Zou geen uurtje langer leven,
Zo ik maar een touwken vond:
Wilde er iemand een mij geven, ...

Mahomeds hemel

poezie
4,3 met 9 stemmen 2.476
Ik heb de koran nooit gelezen,
Maar iemand heeft mij uitgelegd
Hetgeen hij van de hemel zegt,
En zie, Mahomedaan te wezen,...

De kunst der minne

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.471
‘t Is mij zo duister als Chinees,
Hoe ’t andre jongens overleggen,
Om steeds wat nieuws te kunnen zeggen
Tot hunne Lize, Kaat of Trees!...

Ene kleine zonde.

poezie
4,0 met 2 stemmen 410
Wij zitten soms - mijn lief en ik -
Hele avondstonden naast elkander,
En praten over een en ander,
Doch schuwen trouw elkanders blik; ...

Thereze.

poezie
4,2 met 4 stemmen 360
Ja, lieve juffer, inderdaad,
Ge zijt bekoorlijk schoon van wezen,
En rijk daarbij, wat nimmer schaadt;
Ook wordt uw aard te recht geprezen....

Mijn schat is weg

poezie
4,0 met 1 stemmen 582
Duitse melodie, langzaam en treurig.
Mijn schat is weg, naar de vreemde heen -
Ik weet niet, ik weet niet waarom ik ween.
Misschien is hij dood, en stijf en stom - ...

Mijne moedertaal, mijne moedertaal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 406
Mijne moedertaal, mijne moedertaal.
Wat andre komt daarnevens!
zwaardgekletter, klokkenklank,
snarenspel en minnezang...

Ik min u nog

poezie
5,0 met 2 stemmen 656
Ik wilde u zien: ik zag u weer,
En kwam u om genade smeken.
Maar, wat ik poogde, ik kon niet spreken,
En gij, ge sloeg uwe ogen neer....

Regina

poezie
4,0 met 2 stemmen 756
Regina telt maar vijftien jaren,
En hoe bekoorlijk is ze reeds!
Haar halsje omgolven guldene haren,
Haar mondje omdanst een lachje steeds....

De meid van hierover.

poezie
3,7 met 6 stemmen 873
Zodra als de haan en de leeuwrik te zaam,
Wen 't daagt in de Oosten, me wekken,
Dan spring ik het bed uit, en loop naar het raam,
En haast me het open te trekken....

Zo gij mijn lief wil zijn!

poezie
3,7 met 3 stemmen 674
Ik min u, och bemin me weer,
En seffens leg ik al de schatten,
Die aarde, zee en lucht bevatten,
Aan uwe voeten neer!...

Schoon Liesken.

poezie
4,0 met 3 stemmen 713
Schoon Liesken, laat, o laat me zeggen,
Hoe onuitspreeklijk lief ge zijt!
Mijn hart, geheel u toegewijd,
Kom ik aan uwe voeten leggen....

Wil ik u eens wat vertellen, meisje?

poezie
2,0 met 3 stemmen 484
Wil ik u eens wat vertellen, meisje?
Uw hart is net een duivenkot:
Gij doet het deurke nooit in 't slot,
En niemand klopt een tweede reisje......

Ware ik niet zo bang

poezie
3,0 met 2 stemmen 558
Ware ik niet zo bang, schoon liefke,
Zeggen zou ik, ten begin,
Dat ik u bemin;
Dat mijn hart voor u zal blaken,...

Herinneringen

poezie
3,1 met 8 stemmen 1.003
Ach, laat ons van 't verleden spreken...
Gij luistert immers gaarne, vrouw?
'k herinner mij, hoe lang verstreken,
Mijns levens lentetijd getrouw....

Mijne moedertaal

poezie
3,5 met 2 stemmen 599
Mijne moedertaal, mijne moedertaal,
Wie of haar ook kleinere,
Min ik als mijn vaderland,
Sta ik voor met hand en tand!...

Koffielied

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.165
Het Gersten heb ik steeds geprezen,
Het Leuvens valt in mijne smaak,
De Bruine drink ik met vermaak,
En de Uitzet mag er stellig wezen;...

Hoe zoet!

poezie
3,0 met 14 stemmen 2.996
Hoe zoet was de blik van uw oog,
Toen ge, blozend, de rozige lippen
Een woordeke zacht liet ontglippen,
Dat strelend mijn hart bewoog....

Wanneer gij mij beziet

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.761
Me koesteren in de stralen
der gulden lentezon:
de eerste prijs behalen
bij ‘t schieten naar de ton;...

Het ledige stoeltje

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.742
Hun kind was dood, hun liefdepand; -
Ik ging tot hen, het hart vol rouwe,
En drukte stom de man de hand,
Maar dorst niet opzien naar de vrouwe....

Het gordijntje.

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.632
‘t Gordijntje wordt daarboven
Van ’t venster weggeschoven,
En door de heldre ruit
Blinkt Miekes hoofdje uit....

Zo gaat de wereld

poezie
2,4 met 13 stemmen 1.815
Toen zij begraven werd,
Toen was ’t als zou zijn hert
Van smarte breken.
Hij knielde bij het graf...

Mijn lief is als de rode roos

poezie
3,7 met 22 stemmen 3.186
Mijn lief is als de rode roos
de knoppe vers ontsprongen;
mijn lief is als de melodie
bij snarenspel gezongen....

ONZE MEESTER

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.017
Onze meester zegt ons:
Lieve knapen, zegt hij,
Hier en valt er, zegt hij,
Niet te slapen, zegt hij,...

BEKENTENIS

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.204
‘Zo immer met ons tweeën,
Vrouwlief, in paradijse rust,
Der wereld vreemd, en onbewust
Van hare kampen, hare weeën…...

Moeder en kind

poezie
3,0 met 27 stemmen 3.794
Wanneer ik weeldedronken
mijn rozig kind beschouw
en die ‘t mij heeft geschonken,
mijne aangebedene vrouw,...