inloggen

biografie: Frans de Cort

1834 - 1878

[Antwerpen 1834- Elsene 1878]

Frans de Cort was secretaris van de auditeur-generaal bij de militaire rechtbank. Hij werd redacteur van De Schelde in 1858 en  vanaf 1861 hoofdredacteur van De Toekomst, tijdschrift voor opvoeding en onderwijs.

Hij was een bekend liberaal-Vlaams volksdichter van liederen in de trant van Van Ryswyck en later van gevoelvolle huiselijke genrestukjes (bijv. Moeder en kind), die uitmuntten door eenvoud. Zij werden vaak op muziek gezet.

Hij legde zich toe op de technische zijde van de dichtkunst en leverde geslaagde metrische vertalingen van liederen van Robert Burns (De schoonste liederen van R. Burns, 1862) en van de oden van Horatius.

Werk:

Liederen, I (1857)

Liederen, II (1859)

Wetenschappelijke lezingen (1864).

Inzendingen van deze schrijver

28 resultaten.

Mahomeds hemel

poezie
4,3 met 9 stemmen 2.417
Ik heb de koran nooit gelezen,
Maar iemand heeft mij uitgelegd
Hetgeen hij van de hemel zegt,
En zie, Mahomedaan te wezen,...

De kunst der minne

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.437
‘t Is mij zo duister als Chinees,
Hoe ’t andre jongens overleggen,
Om steeds wat nieuws te kunnen zeggen
Tot hunne Lize, Kaat of Trees!...

Ene kleine zonde.

poezie
4,0 met 2 stemmen 383
Wij zitten soms - mijn lief en ik -
Hele avondstonden naast elkander,
En praten over een en ander,
Doch schuwen trouw elkanders blik; ...

Thereze.

poezie
4,2 met 4 stemmen 341
Ja, lieve juffer, inderdaad,
Ge zijt bekoorlijk schoon van wezen,
En rijk daarbij, wat nimmer schaadt;
Ook wordt uw aard te recht geprezen....

Mijn schat is weg

poezie
Duitse melodie, langzaam en treurig.
Mijn schat is weg, naar de vreemde heen -
Ik weet niet, ik weet niet waarom ik ween.
Misschien is hij dood, en stijf en stom - ...

Mijne moedertaal, mijne moedertaal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 392
Mijne moedertaal, mijne moedertaal.
Wat andre komt daarnevens!
zwaardgekletter, klokkenklank,
snarenspel en minnezang...

Vivat mijn schat, mijn spinnerad!

poezie
4,0 met 3 stemmen 553
Vivat mijn spinnerad, mijn schat!
Mijn rok en garenklos, vivat!
Dat kleed me warm en geeft mij brood,
Beveiligt mij voor leed en nood....

Een ditje of een datje

poezie
Russische melodie.
'k Zou geen uurtje langer leven,
Zo ik maar een touwken vond:
Wilde er iemand een mij geven, ...

Ik min u nog

poezie
5,0 met 2 stemmen 636
Ik wilde u zien: ik zag u weer,
En kwam u om genade smeken.
Maar, wat ik poogde, ik kon niet spreken,
En gij, ge sloeg uwe ogen neer....

Regina

poezie
4,0 met 2 stemmen 743
Regina telt maar vijftien jaren,
En hoe bekoorlijk is ze reeds!
Haar halsje omgolven guldene haren,
Haar mondje omdanst een lachje steeds....

De meid van hierover.

poezie
3,7 met 6 stemmen 860
Zodra als de haan en de leeuwrik te zaam,
Wen 't daagt in de Oosten, me wekken,
Dan spring ik het bed uit, en loop naar het raam,
En haast me het open te trekken....

Zo gij mijn lief wil zijn!

poezie
3,7 met 3 stemmen 665
Ik min u, och bemin me weer,
En seffens leg ik al de schatten,
Die aarde, zee en lucht bevatten,
Aan uwe voeten neer!...

Schoon Liesken.

poezie
4,0 met 3 stemmen 704
Schoon Liesken, laat, o laat me zeggen,
Hoe onuitspreeklijk lief ge zijt!
Mijn hart, geheel u toegewijd,
Kom ik aan uwe voeten leggen....

Wil ik u eens wat vertellen, meisje?

poezie
2,0 met 3 stemmen 475
Wil ik u eens wat vertellen, meisje?
Uw hart is net een duivenkot:
Gij doet het deurke nooit in 't slot,
En niemand klopt een tweede reisje......

Ware ik niet zo bang

poezie
3,0 met 2 stemmen 552
Ware ik niet zo bang, schoon liefke,
Zeggen zou ik, ten begin,
Dat ik u bemin;
Dat mijn hart voor u zal blaken,...

Herinneringen

poezie
3,1 met 8 stemmen 992
Ach, laat ons van 't verleden spreken...
Gij luistert immers gaarne, vrouw?
'k herinner mij, hoe lang verstreken,
Mijns levens lentetijd getrouw....

Mijne moedertaal

poezie
3,5 met 2 stemmen 583
Mijne moedertaal, mijne moedertaal,
Wie of haar ook kleinere,
Min ik als mijn vaderland,
Sta ik voor met hand en tand!...

Koffielied

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.156
Het Gersten heb ik steeds geprezen,
Het Leuvens valt in mijne smaak,
De Bruine drink ik met vermaak,
En de Uitzet mag er stellig wezen;...

De bloem van 't bal

poezie
4,0 met 12 stemmen 2.491
Wat was ze schoon toen ze uitgelaten danste,
de zoete maagd, met sylfenlichte voet!
Haar reisblauw oog, waaruit haar onschuld glansde,
ontstak het vuur der liefde in elk gemoed....

Hoe zoet!

poezie
3,0 met 14 stemmen 2.991
Hoe zoet was de blik van uw oog,
Toen ge, blozend, de rozige lippen
Een woordeke zacht liet ontglippen,
Dat strelend mijn hart bewoog....

Wanneer gij mij beziet

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.751
Me koesteren in de stralen
der gulden lentezon:
de eerste prijs behalen
bij ‘t schieten naar de ton;...

Het ledige stoeltje

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.733
Hun kind was dood, hun liefdepand; -
Ik ging tot hen, het hart vol rouwe,
En drukte stom de man de hand,
Maar dorst niet opzien naar de vrouwe....

Het gordijntje.

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.623
‘t Gordijntje wordt daarboven
Van ’t venster weggeschoven,
En door de heldre ruit
Blinkt Miekes hoofdje uit....

Zo gaat de wereld

poezie
2,5 met 12 stemmen 1.804
Toen zij begraven werd,
Toen was ’t als zou zijn hert
Van smarte breken.
Hij knielde bij het graf...

Mijn lief is als de rode roos

poezie
3,7 met 22 stemmen 3.153
Mijn lief is als de rode roos
de knoppe vers ontsprongen;
mijn lief is als de melodie
bij snarenspel gezongen....

ONZE MEESTER

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.003
Onze meester zegt ons:
Lieve knapen, zegt hij,
Hier en valt er, zegt hij,
Niet te slapen, zegt hij,...

BEKENTENIS

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.198
‘Zo immer met ons tweeën,
Vrouwlief, in paradijse rust,
Der wereld vreemd, en onbewust
Van hare kampen, hare weeën…...

Moeder en kind

poezie
3,0 met 27 stemmen 3.786
Wanneer ik weeldedronken
mijn rozig kind beschouw
en die ‘t mij heeft geschonken,
mijne aangebedene vrouw,...