inloggen

Alle inzendingen van Frans de Cort

28 resultaten.
Sorteren op:

Mijn schat is weg

poëzie
4,0 met 2 stemmen 702
Duitse melodie, langzaam en treurig. Mijn schat is weg, naar de vreemde heen - Ik weet niet, ik weet niet waarom ik...

ONZE MEESTER

poëzie
3,9 met 14 stemmen 2.135
Onze meester zegt ons: Lieve knapen, zegt hij, Hier en valt er, zegt hij, Niet te slapen, zegt hij, Maar te leren, z...

Vivat mijn schat, mijn spinnerad!

poëzie
4,0 met 3 stemmen 732
Vivat mijn spinnerad, mijn schat! Mijn rok en garenklos, vivat! Dat kleed me warm en geeft mij brood, Beveiligt mi...

De bloem van 't bal

poëzie
4,0 met 12 stemmen 2.798
Wat was ze schoon toen ze uitgelaten danste, de zoete maagd, met sylfenlichte voet! Haar reisblauw oog, waaruit haar o...

Een ditje of een datje

poëzie
4,5 met 2 stemmen 933
Russische melodie. 'k Zou geen uurtje langer leven, Zo ik maar een touwken vond: Wilde er iemand een mij geven,...

Mahomeds hemel

poëzie
4,3 met 9 stemmen 2.487
Ik heb de koran nooit gelezen, Maar iemand heeft mij uitgelegd Hetgeen hij van de hemel zegt, En zie, Mahomedaan te w...

De kunst der minne

poëzie
3,6 met 5 stemmen 1.483
‘t Is mij zo duister als Chinees, Hoe ’t andre jongens overleggen, Om steeds wat nieuws te kunnen zeggen Tot hun...

Ene kleine zonde.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 418
Wij zitten soms - mijn lief en ik - Hele avondstonden naast elkander, En praten over een en ander, Doch schuwen t...

Thereze.

poëzie
4,2 met 4 stemmen 363
Ja, lieve juffer, inderdaad, Ge zijt bekoorlijk schoon van wezen, En rijk daarbij, wat nimmer schaadt; Ook wordt uw a...

Mijne moedertaal, mijne moedertaal.

poëzie
4,0 met 3 stemmen 408
Mijne moedertaal, mijne moedertaal. Wat andre komt daarnevens! zwaardgekletter, klokkenklank, snarenspel en minnezang...

Ik min u nog

poëzie
5,0 met 2 stemmen 658
Ik wilde u zien: ik zag u weer, En kwam u om genade smeken. Maar, wat ik poogde, ik kon niet spreken, En gij, ge sloe...

Regina

poëzie
4,0 met 2 stemmen 760
Regina telt maar vijftien jaren, En hoe bekoorlijk is ze reeds! Haar halsje omgolven guldene haren, Haar mondje omdan...

De meid van hierover.

poëzie
3,7 met 6 stemmen 875
Zodra als de haan en de leeuwrik te zaam, Wen 't daagt in de Oosten, me wekken, Dan spring ik het bed uit, en loop...

Zo gij mijn lief wil zijn!

poëzie
3,7 met 3 stemmen 678
Ik min u, och bemin me weer, En seffens leg ik al de schatten, Die aarde, zee en lucht bevatten, Aan uwe voeten neer!...

Schoon Liesken.

poëzie
4,0 met 3 stemmen 717
Schoon Liesken, laat, o laat me zeggen, Hoe onuitspreeklijk lief ge zijt! Mijn hart, geheel u toegewijd, Kom ik aa...

Wil ik u eens wat vertellen, meisje?

poëzie
2,0 met 3 stemmen 493
Wil ik u eens wat vertellen, meisje? Uw hart is net een duivenkot: Gij doet het deurke nooit in 't slot, En niemand k...

Ware ik niet zo bang

poëzie
3,0 met 2 stemmen 560
Ware ik niet zo bang, schoon liefke, Zeggen zou ik, ten begin, Dat ik u bemin; Dat mijn hart voor u zal blaken, Blak...

Herinneringen

poëzie
3,1 met 8 stemmen 1.006
Ach, laat ons van 't verleden spreken... Gij luistert immers gaarne, vrouw? 'k herinner mij, hoe lang verstreken,...

Mijne moedertaal

poëzie
3,5 met 2 stemmen 602
Mijne moedertaal, mijne moedertaal, Wie of haar ook kleinere, Min ik als mijn vaderland, Sta ik voor met hand en tand...

Koffielied

poëzie
3,7 met 3 stemmen 1.171
Het Gersten heb ik steeds geprezen, Het Leuvens valt in mijne smaak, De Bruine drink ik met vermaak, En de Uitzet mag...

Hoe zoet!

poëzie
3,0 met 14 stemmen 2.998
Hoe zoet was de blik van uw oog, Toen ge, blozend, de rozige lippen Een woordeke zacht liet ontglippen, Dat strelend...

Wanneer gij mij beziet

poëzie
3,6 met 10 stemmen 2.763
Me koesteren in de stralen der gulden lentezon: de eerste prijs behalen bij ‘t schieten naar de ton; met boerenmei...

Het ledige stoeltje

poëzie
3,4 met 11 stemmen 1.744
Hun kind was dood, hun liefdepand; - Ik ging tot hen, het hart vol rouwe, En drukte stom de man de hand, Maar dorst n...

Het gordijntje.

poëzie
3,0 met 9 stemmen 1.634
‘t Gordijntje wordt daarboven Van ’t venster weggeschoven, En door de heldre ruit Blinkt Miekes hoofdje uit....

Zo gaat de wereld

poëzie
2,4 met 13 stemmen 1.817
Toen zij begraven werd, Toen was ’t als zou zijn hert Van smarte breken. Hij knielde bij het graf En wilde er niet...

Mijn lief is als de rode roos

poëzie
3,7 met 24 stemmen 3.191
Mijn lief is als de rode roos de knoppe vers ontsprongen; mijn lief is als de melodie bij sna...

BEKENTENIS

poëzie
3,3 met 11 stemmen 2.207
‘Zo immer met ons tweeën, Vrouwlief, in paradijse rust, Der wereld vreemd, en onbewust Van hare kampen, hare weeë...

Moeder en kind

poëzie
3,0 met 27 stemmen 3.799
Wanneer ik weeldedronken mijn rozig kind beschouw en die ‘t mij heeft geschonken, mijne aangebedene vrouw, zo vraa...