inloggen

resultaten voor 'Frans de Cort'


28 resultaten.
Sorteren op:

Mahomeds hemel

poezie
4,3 met 9 stemmen 2.391
Ik heb de koran nooit gelezen, Maar iemand heeft mij uitgelegd Hetgeen hij van de hemel zegt, En zie, Mahomedaan te w...

De kunst der minne

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.432
‘t Is mij zo duister als Chinees, Hoe ’t andre jongens overleggen, Om steeds wat nieuws te kunnen zeggen Tot hun...

Ene kleine zonde.

poezie
4,0 met 2 stemmen 382
Wij zitten soms - mijn lief en ik - Hele avondstonden naast elkander, En praten over een en ander, Doch schuwen t...

Thereze.

poezie
4,2 met 4 stemmen 341
Ja, lieve juffer, inderdaad, Ge zijt bekoorlijk schoon van wezen, En rijk daarbij, wat nimmer schaadt; Ook wordt uw a...

Mijn schat is weg

poezie
Duitse melodie, langzaam en treurig. Mijn schat is weg, naar de vreemde heen - Ik weet niet, ik weet niet waarom ik...

Mijne moedertaal, mijne moedertaal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 391
Mijne moedertaal, mijne moedertaal. Wat andre komt daarnevens! zwaardgekletter, klokkenklank, snarenspel en minnezang...

Vivat mijn schat, mijn spinnerad!

poezie
4,0 met 3 stemmen 552
Vivat mijn spinnerad, mijn schat! Mijn rok en garenklos, vivat! Dat kleed me warm en geeft mij brood, Beveiligt mi...

Een ditje of een datje

poezie
Russische melodie. 'k Zou geen uurtje langer leven, Zo ik maar een touwken vond: Wilde er iemand een mij geven,...

Ik min u nog

poezie
5,0 met 2 stemmen 636
Ik wilde u zien: ik zag u weer, En kwam u om genade smeken. Maar, wat ik poogde, ik kon niet spreken, En gij, ge sloe...

Regina

poezie
4,0 met 2 stemmen 743
Regina telt maar vijftien jaren, En hoe bekoorlijk is ze reeds! Haar halsje omgolven guldene haren, Haar mondje omdan...

De meid van hierover.

poezie
3,7 met 6 stemmen 858
Zodra als de haan en de leeuwrik te zaam, Wen 't daagt in de Oosten, me wekken, Dan spring ik het bed uit, en loop...

Zo gij mijn lief wil zijn!

poezie
3,7 met 3 stemmen 664
Ik min u, och bemin me weer, En seffens leg ik al de schatten, Die aarde, zee en lucht bevatten, Aan uwe voeten neer!...

Schoon Liesken.

poezie
4,0 met 3 stemmen 703
Schoon Liesken, laat, o laat me zeggen, Hoe onuitspreeklijk lief ge zijt! Mijn hart, geheel u toegewijd, Kom ik aa...

Wil ik u eens wat vertellen, meisje?

poezie
2,0 met 3 stemmen 474
Wil ik u eens wat vertellen, meisje? Uw hart is net een duivenkot: Gij doet het deurke nooit in 't slot, En niemand k...

Ware ik niet zo bang

poezie
3,0 met 2 stemmen 550
Ware ik niet zo bang, schoon liefke, Zeggen zou ik, ten begin, Dat ik u bemin; Dat mijn hart voor u zal blaken, Blak...

Herinneringen

poezie
3,1 met 8 stemmen 991
Ach, laat ons van 't verleden spreken... Gij luistert immers gaarne, vrouw? 'k herinner mij, hoe lang verstreken,...

Mijne moedertaal

poezie
3,5 met 2 stemmen 581
Mijne moedertaal, mijne moedertaal, Wie of haar ook kleinere, Min ik als mijn vaderland, Sta ik voor met hand en tand...

Koffielied

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.155
Het Gersten heb ik steeds geprezen, Het Leuvens valt in mijne smaak, De Bruine drink ik met vermaak, En de Uitzet mag...

De bloem van 't bal

poezie
4,0 met 12 stemmen 2.491
Wat was ze schoon toen ze uitgelaten danste, de zoete maagd, met sylfenlichte voet! Haar reisblauw oog, waaruit haar o...

Hoe zoet!

poezie
3,0 met 14 stemmen 2.991
Hoe zoet was de blik van uw oog, Toen ge, blozend, de rozige lippen Een woordeke zacht liet ontglippen, Dat strelend...

Wanneer gij mij beziet

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.750
Me koesteren in de stralen der gulden lentezon: de eerste prijs behalen bij ‘t schieten naar de ton; met boerenmei...

Het ledige stoeltje

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.733
Hun kind was dood, hun liefdepand; - Ik ging tot hen, het hart vol rouwe, En drukte stom de man de hand, Maar dorst n...

Het gordijntje.

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.623
‘t Gordijntje wordt daarboven Van ’t venster weggeschoven, En door de heldre ruit Blinkt Miekes hoofdje uit....

Zo gaat de wereld

poezie
2,5 met 12 stemmen 1.804
Toen zij begraven werd, Toen was ’t als zou zijn hert Van smarte breken. Hij knielde bij het graf En wilde er niet...

Mijn lief is als de rode roos

poezie
3,7 met 22 stemmen 3.152
Mijn lief is als de rode roos de knoppe vers ontsprongen; mijn lief is als de melodie bij sna...

ONZE MEESTER

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.003
Onze meester zegt ons: Lieve knapen, zegt hij, Hier en valt er, zegt hij, Niet te slapen, zegt hij, Maar te leren, z...

BEKENTENIS

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.198
‘Zo immer met ons tweeën, Vrouwlief, in paradijse rust, Der wereld vreemd, en onbewust Van hare kampen, hare weeë...

Moeder en kind

poezie
3,0 met 27 stemmen 3.783
Wanneer ik weeldedronken mijn rozig kind beschouw en die ‘t mij heeft geschonken, mijne aangebedene vrouw, zo vraa...