inloggen

biografie: Margreet Schouwenaar

Margreet Schouwenaar is geboren op 16 mei 1955 in het Noord-Hollandse plaatsje Schagen en woont in Heiloo. Na haar middelbare school volgde ze op de opleiding voor Leraren Basisonderwijs aan de Pedagogische Academie te Alkmaar. Werkend in de wondere wereld die scholing heet volgde ze diverse trainingen en opleidingen die vooral ingegeven werden door belangstelling en nieuwsgierigheid, zoals de Voortgezette Agogische Beroepsopleiding en de opleiding tot Supervisor. Op dit moment werkt ze als docente pedagogiek aan de Opleiding Leraren Basisonderwijs van de Hogeschool Inholland.

Haar debuut kwam in 1991 met de publicatie van 4 gedichten in de Revisor. Op grond hiervan werd ze genomineerd voor de Cees Buddinghprijs. In 1992 verscheen bij uitgeverij Querido haar eerste bundel: De Drempel die Vertrek is, waarover Koen Vergeer in de Morgen schreef: "het merendeel van de gedichten straalt ondanks de ingewikkelde thematiek van helderheid en onbekommerde betrokkenheid. Ja, deze laatste paradox is het die De Drempel die Vertrek is tot zo'n intrigerend debuut maakt. Ik zou het dit keer niet bij een nominatie laten." Daarna werden er nog haar hand bezorgd door uitgeverij Querido: Bezijden tijd, Van tijd het dood gewicht, Talen naar de Val, Van het woord Ah, en Valtijd.Bij andere uitgeverijen verschenen de bundels Het wachten bezingen, Verlies van lief, Warm van vacht, Waaraan het vlees ontsnapt en haar verzameld werk: Woorden op zinnen gezet.

Haar poëzie heeft veel kanten; de taal als drijfveer en voertuig, en de verplaatsing van de ene toestand naar de andere. Het hogere en het aardse zet zij dikwijls in onderlinge verhoudingen neer waarin haar uitzonderlijk taalgevoel vaak uitgroeit tot regelrechte magie, volgens Jan Kuyper op de omslag van Talen naar de Val(2000).

Als dichter heeft Margreet Schouwenaar op diverse podia gestaan, o.a Poetry on the Road, Dichter aan Huis, Dag van de Poëzie in Landgraaf e.d. Ze publiceert regelmatig in literaire bladen als de Brakke Hond, de Revisor, Hollands Maandsblad e.d

In 2003 werd het Catshuis weer in gebruik genomen. Het Catshuis wordt gebruikt als ontvangstruimte voor de minister-president en het kabinet. In het Catshuis is een dichtregel van Margreet Schouwenaar samen met regels van twintig andere Nederlandse dichters geprengd in een rood leren wand. De zin "Luister rondom zomen de velden van grondig leven" hangt tussen regels van Cats en Vondel.


Inzendingen van deze schrijver

11 resultaten.

Dodijnendom

netgedicht
DODIJNENDOM
Tussen verschoning en overjas
de gepoederde hoop, de dracht,
de klokkende buik, de lebbige lach. ...

Aldus gezwegen

netgedicht

Maak een beeld, schep wat licht en een vlak.
Dan een huis, naast een dijk,
laag, onder korenblauwe luchten. ...

Historie

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 73

Nu is ooit niet langer later en eens
evenmin straks. Waar we zijn, zijn we,
waar de bladzijde openvalt en...

De wereld bestaat in mij

netgedicht
Verdraagzaamheid: zelfst. naamw.;
de bereidheid van anderen veel
te verdragen. Ik hoor mijn moeder
lachen. Zij zou zeggen: ‘Ze bedoelen: ...

Lopen over water

netgedicht
Alsof ik hier niet komen zou,
zo doet het leven eeuwig voor.
Met zomertijd en wintertijd, mooi
hier en lief mijn lief. Zoveel adem...

Oude huizen, nieuwe deuren

netgedicht

In dit lege huis ligt verkruimeld
mijn heelal, op de tast vind ik
babygeur, heilig vuur, verschoten...

Bomen

gedicht
Een spoor van groen komt mij tegen;
met nijvere steken in de hemel gezet,
zigzagvegen in het boven blauw.
Haar zwijgen is vergeven aan de grillen...

Heden de dag

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 82
Hier is het gebied
waar als verstrooid de enkelingen
versneld worden afgedraaid. De massa
neemt vorm aan. De tijd grootte. De slag ...

Geen woord

gedicht
4,5 met 2 stemmen 4.281
Er is geen woord voor missen, hoewel
ik het hoor in de merel die zingt
in de tuin waar jij niet bent. Geen woord
voor het mankeren van de dagelijkse...

Streepjespak

gedicht
2,6 met 25 stemmen 15.891
Graag had ik het geweten
van vaders zondags pak.
Echter ik ben te weinig schrift
voor de regels van de tijd,...