inloggen

dichtwoordenboek

Gedicht


Onder een gedicht verstaan we een min of meer literaire tekst in versvorm.
Tegenwoordig maken gedichten vaak onderdeel uit van het literatuurgenre 'lyriek' maar zeker in het verleden fungeerden gedichten ook in de dramatische, epische en didactische genres.
Wat de afkomst van het woord betreft denken de taalgeleerden aan verwantschap met het Latijnse woord dictare=opschrijven.
Dus niet aan het voor ons gevoel voor de handliggende 'dicht' in de betekenis van 'dichtopeen', dat zijn wortels in het Indo-Germaans heeft.
Juist met deze klankverwantschap zijn veel woordspelingen gemaakt ('gedicht geopend').

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.