inloggen

dichtwoordenboek

Proza

Schrijfstijl waarbij men niet gebonden is aan de regels van de versleer en die deze regels ook niet kent. Andere vormen van literatuur zijn poëzie en drama (toneel).

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.