inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

28 resultaten.
Sorteren op:

De voortekenen

poezie
2,2 met 9 stemmen 1.766
Witte ijsvogels wiegen Zich op zee en twijgen dichtbij. Zij wijst ze en roept ze met helle Bekoringsstem: "Zij voors...

EEN TELEFOON-LIEDJE VAN ZEBEDEUS

poezie
4,0 met 3 stemmen 199
Het zijn de snaren, Die door de ruimte varen; Een uitgespannen schaal Van stijve paal tot paal. Die snerpen en die...

Zingende stemmen

poezie
Zachte stemmen zingen door het leven, Stromend over aller harten grond, Doch de dromen die zij ruisend weven, Doch...

Licht liedeke

poezie
Ik vraag de grijze nevel niet, en zing ik vaak een treurig lied, toch vraag ik, dat de zonnegloed bezielend iedereen...

Poëzie

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.752
De Poëzie zit in de geest. Voor hem Die aan wat is niets van het zijne toe kan voegen, Is heel de wereld dof en zonde...

Schaakspel

poezie
3,6 met 8 stemmen 828
's Avonds, achter 't linnen windschut, zaten, in 'n koude cel, twee gestrenge paters, naast 'n druipend waslicht,...

't Liefste wat ik weet is dichten

poezie
2,8 met 9 stemmen 784
't Liefste wat ik weet is dichten, Dat is: van de innerlijke gezichten Woorden maken. Die doen ontwaken In andren wa...

Het roosje en het graf

poezie
2,6 met 7 stemmen 516
Het Graf sprak eens het Roosje aan: - Wat moet er met de dauw gedaan, Waarvan uw blaadjes blinken? - - En gij, hernam...

DE BLÂREN VALLEN ZACHT

poezie
2,3 met 20 stemmen 3.059
De blâren vallen zacht... Ik kan alleen betreuren, Dat ik niet eens verwacht, Wat eens nog kan gebeuren... De blâr...

Kracht

poezie
2,4 met 11 stemmen 2.263
Ik wens mij een koperen kop, Koel, vaardig te aller uur; Geen mijmrend hoofd, nu licht, dan zwaar, Straks brekend, be...

KERSEN

poezie
2,5 met 10 stemmen 1.443
Knaap, breng mij kersen op een zilvren schaal, Strooi blanke rozen over ’t frisrood fruit, Drijf ’t licht der zon...

MORGEN RIJD IK

poezie
2,2 met 26 stemmen 3.262
Morgen rijd ik met bedwelmende bloemen naar je toe. Ik wil niet langer wachten, eindelijk weten hoe Je bent; de bloeme...

De pop

poezie
2,6 met 10 stemmen 1.770
Gelijk een spelend kind, in zoete waan, Haar pop aan 't liefdevolle hartje drukt, Van 't zielloos mondje menig kusje p...

De schaduwen

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.936
Gij die maar duldend durft te streven, die strijdende niet strijdend zijt, gij die maar halveling kunt leven en in uw...

De witte wieven*

poezie
2,5 met 8 stemmen 2.345
Witte wieven dansen om en om, hoor het ritme van het wilde zwieren en 't geprevel van hun formulieren, rond de hekse...

Psalm

poezie
2,0 met 4 stemmen 1.792
God, onze Heer, Gij zijt de Heer der Heren. Gij draagt de wereld op uw hand; lacht ge op een volk, het bloeit in roem...

Aan Guido Gezelle

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.324
Zwaar peinzend hoofd, met eeuwigheid omtogen, doorgroefd van voren, door de idee geleid, diep over al dat werelds wee...

Gij zegt dat 't vlaams te niet zal gaan

poezie
3,2 met 18 stemmen 2.993
Gij zegt dat 't vlaams te niet zal gaan: 't en zal!* dat 't waals gezwets zal boven slaan: 't en zal! Dat hope...

Galathea

poezie
3,5 met 17 stemmen 6.083
minnaar: Galathea, zie de dag komt aan. Galathea: Neen mijn lief, wil nog wat marren*, 't Zijn de starren, Neen...

JUFFER LOLA

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.272
Voor Charlotte V. Juffer Lola, dit is waar, Danst met stappen, Rappe, Ranke, Op het klanken Van een lustige gi...

Polonaise

poezie
3,1 met 18 stemmen 3.890
Ik zag Cecilia komen op een zomernacht twee oren om te horen twee ogen om te zien twee handen om te grijpen en verr...

[God heeft een huis gebouwd]

poezie
2,6 met 18 stemmen 2.648
God heeft een huis gebouwd en dak en zoldering bespannen strak met kommer, druk en droefenis, weedom er de bevloering...

VOORSPELLINGEN IN 1811

poezie
2,1 met 22 stemmen 2.665
Ach de dagen Onze plagen Lieve broeders gaan voorbij Uit dit duister Rijst de luister Van een nieuwe heerschappij...

De oude man

poezie
4,4 met 12 stemmen 1.460
Hij leeft vijandig tussen het ontluiken Van 't vredig huisgezin; als late sneeuw Zich handhaaft in de schaduw van de...

Longe Exul

poezie
-O vreemdling met uw bruin gelaat, Vanwaar? -Van 't westen, van 't gebergte! -Die weg is zwaar! Wees welkom... ach...