inloggen

resultaten voor 'lievling'


9 resultaten.
Sorteren op:

Witte bloemen.

poezie
4,7 met 3 stemmen 695
...rven voor lichtloze nacht. Maak schemer van licht..... Gij, bloemen der Meie, O, hoe ik uw gang met mijn lievling benije!

Gedachten bij het graf van A.C.W. Staring.

poezie
4,3 met 3 stemmen 302
...ijgt zijn citertoon, Zo krachtig, kunstig, schoon, En Febus priesterscharen Staan in het kunstenkoor De lievling na te staren, Die het te vroeg verloor. Weer heeft het vaderland Een kostbre diamant Uit de achtbre k...

De weduwe te Naïn.

poezie
4,5 met 2 stemmen 493
...pen longen; Geen traan vloeit af. Vergeefs, vergeefs haar troosttaal toegesproken, Nu de ogen van haar' lievling zijn geloken! De laatste draad haars levens hangt verbroken; Zij hijgt naar 't graf. Ach! wat komt ook,...

Kom, neem nu mijn hoofd in uw lieve handen

poezie
4,0 met 1 stemmen 525
Sonnettenkrans I. Kom, neem nu mijn hoofd in uw lieve handen. O, lievling, ik heb u zo lief…zo lief.. Zie, hoe ik mijn monde naar de uwe hief, Voel, hoe mijn lippen verlangend brand...

DE VRIENDINNEN I

poezie
3,6 met 15 stemmen 3.948
...elden zij een sluier tussen Beiden, in te overstelpende ogenblikken. In ’t licht, vervreemd, zag zij haar lievling weer: Zij lag achterover en sloeg haar gade, Die overeind stond, mijmerend na de Eerste nacht, de armen hoo...

Ter herinnering

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.515
... vrome bede, Maar een handdruk zij mijn groet: Lieve zwerver, ga in vrede, Met uw God en met uw moed! Lievling van uw trouwe vrinden, Wees de lievling der Fortuin; Vriendschap – liefde moogt ge vinden Maar gedenk ...

Hei-leeuwerik

poezie
2,8 met 11 stemmen 2.397
Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag. Ik werkte ’s winters in het woud, de...

Jonge dode.

poezie
4,2 met 4 stemmen 934
... Wreed woedt er hartstocht, en mensliefde is arm: Die kan niet veilgen tegen smart en pijn! Wel had ge uw lievlings levenstuin omheind Met teedre zorg, en rijklijk daar gebracht Wat gij begeerlijk en weldadig acht - Maar...

Vaarwel aan 't woud

poezie
2,7 met 21 stemmen 2.022
Mijn lievlings-plekje in 't woud, waar 't groene dak Een blauwer schoort, en schemer-schijn doet dalen Op levend loof en ...