inloggen

resultaten voor 'Jacques Perk'


70 resultaten.
Sorteren op:

Twee rozenblaadjes

poezie
3,6 met 16 stemmen 2.200
Zie, hoe de beek langs enge boorden schiet, En 't rozenblaadje met zich mede-draagt, Dat vrolijk langs de harde oever...

Verzen voor een vriend

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.966
Mijn ziel gelijkt de blijde zomerdag Die mij op deze lentedag doortrilt. 'k Gevoel mij als het wuivend windje mild E...

De schim van P.C. Hooft

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.429
Ik heb de schim des drossaards aangeschouwd. Groot schreed hij voort, het lokkig hoofd omblonken Van ronde gloed...

De purpren avond

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.933
De purpren avond was in 't west verdwenen En glanzend zilver droomde op donkere aarde, Toen is de blonde Muze mij ver...

Zonsondergang op 't meer

poezie
4,0 met 2 stemmen 321
In 't meer, omkranst met wilgen en platanen, Wier top de bodem peilt, staart avond-gloed En spiegelt zich: de wind w...

Erato

poezie
3,3 met 3 stemmen 331
De purpren avond was in 't west verdwenen En glanzend zilver droomde op donkere aarde - Toen is de blonde Muze mij v...

Een droom

poezie
4,7 met 6 stemmen 384
Een droom - als maneschijn - in zilvren wade En breedgewiekt, heeft mij, toen ik verwezen, In dons gedompeld, in de ru...

Op de top

poezie
4,0 met 3 stemmen 322
Lig daar, mijn wandelstaf! Hier is de top, En met de blauwe wolkjes, die er krullen Rijst uit het dal de rust naar b...

Sluimer

poezie
4,0 met 1 stemmen 226
Stil! - Duizendogig spiegelt zich in 't meer De nacht, en laat haar bleke luchter beven, Die gloeiend witte glanzen h...

De schietbeek

poezie
4,0 met 2 stemmen 355
(XVII) In 't brede lommer van de lage bomen Glipt, glipt het beekje langs de holle boorden: Het streelt de blonde b...

Een luwtje

poezie
4,0 met 2 stemmen 366
Nu voelt men warme geuren om zich walmen, En warmte door de koele bomen wuiven, - De snelle vliet schijnt moede voort...

Dropsteen

poezie
3,7 met 3 stemmen 393
Bij 't rossig, zwaaiend schijnsel der flambouw, Welks walmen tranen teelt bij 't krinklend stijgen, Zie 'k spichtig ke...

Sanctissima virgo

poezie
4,3 met 3 stemmen 526
't Was bladstil, en een lauwe loomheid lag En woog op beemd en dorre wei, die dorstten; Zwaar zeeg en zonder licht een...

aan Marie

poezie
2,5 met 11 stemmen 1.485
Marie! ge vraagt hoe 'k nu op eens Zo vele liedjes kweel, Terwijl ik nooit in vroeger tijd Een hand sloeg aan de v...

De kluizenaar

poezie
2,0 met 4 stemmen 1.011
Hoog, op de bergtop, rijst de kleine kluis, Uit groenend hout en mossig riet geboren; Door spar en lork vaart een zach...

ZIJ KOMT

poezie
3,0 met 7 stemmen 867
Gij, berken, buig uw ranke lovertrossen! Strooi, rozen, op het zand èn sneeuw èn blad! Gij, zwaatlende olmen, nijg u...

MUZIEK

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.429
De klanken, die u van de vingers vloten, Als droppen rozengeur.......

Handkus

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.177
Ik mag die slanke handen zoetjes strelen, Als zwoele wind de blanke duivenveren. 't Zijn lelies, waar de schaduwen om...

Dropsteen

poezie
3,8 met 5 stemmen 879
Bij 't rossig, zwaaiend schijnsel der flambouw, Welks walmen tranen teelt bij 't krinklend stijgen, Zie 'k spichtig...

Donkere Ogen.

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.127
Een albumblad. Ogen, in wier diepte helle nacht Droomt en lokt, als er de rust uit lacht - Grondelozen, gij, die sm...

DE SCHEPER

poezie
3,8 met 10 stemmen 1.151
Een zee van golvend purper, in verbazen En ademloos verstijfd - als waar zij dood - Bij 't zien van 't eindloos vlam...

Avond

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.884
Wanneer in ademloze schemerschijn De vleermuis zwijgend wiekt in lage kringen, En de aarde staart naar de eerste tinte...

Tevredenheid

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.294
Een rozelaar staat aan de groene zoom Des meers, en spiegelt zich; de rozen hangen Voorover, turend naar haar frisse w...

Laat van je lippen

poezie
5,0 met 4 stemmen 1.587
Kusjes glippen, Kusjes reegnen, Kusjes zeegnen, Kusjes rollen, Kusjes hollen, Kusjes, kusjes, zonder maat, Al...

Zij sluimert

poezie
3,3 met 10 stemmen 2.370
Zij rust in 't malse mos en houdt gebogen Die arm, die mos en lokken beiden strelen, - Een sprei van groene schaduw,...

Iris

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.188
Ik ben geboren uit zonne-gloren En een zucht van de ziedende zee, Die omhoog is gestegen, op wieken van regen, Gezwol...

Een adder

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.010
Hoe gloeit de bezie langs het holle pad, En schudt het bolle hoofdje heen en weder! De rozen strooien...

Maneschijn

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.135
De zon der nacht kwam uit de bergen klimmen, En zoomt met zilver de afgedoolde wolken: Het water wentelt ze in zijn bl...

Avondzang

poezie
3,3 met 10 stemmen 2.208
Het zuidenwindje suist door zwarte twijgen, En kust het slapend dons der zangers teder, - De zilvren bomen wiegen heen...

Idealen

poezie
2,9 met 7 stemmen 2.762
"Mijn ideaal van zaligheid en deugd, 't Volmaakte, waar ik immer naar zal streven," - Zo spreekt de roos, "is een...