inloggen

Alle inzendingen van Chatfant

199 resultaten.

Sorteren op:

Stof genoeg

netgedicht
3,0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 480
Wil jij nog lezen? over stof, dat tussen graven dwarrelt? Put jij hoop? uit weer een vers gegraven put? Wie kan geven dat gedicht de ogen niet gesloten blijven? Gras gaat groeien over leven bloemen bloeien om het even Soms nog even blijft een levendig gezicht hangen woorden en gedachten in geheugen; wordt ter aarde…

Stapelwolken

netgedicht
3,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 179
De zon die even scheen door te breken door stapelwolken heen is opnieuw bezweken onder rampspoed en geween dat nimmer bleek geweken. Wolken wolken overal en stapelen rondom elk geweken leven begraven de vreugde in elk vers gegraven graf. Waar loopt de weg dit pad voorbij waar zonnebloemen bloeien? Even niet en ook niet nu, laat…

Voorgevoelens

netgedicht
3,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 114
Er was wind, hij waaide tegen ook was er water dat wat aanmodderde en het goot, dat het rampen regende dus het was niet goed maar de hoop bleef steeds dat het over waaien zou, tot de donder insloeg in kartonnen dozen vol weggepakte kommer Leeg spoelt dan toch alles verder zonder start of einder verlammend in het niets van nutteloze…

Nostalgie

netgedicht
3,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 183
Wat was de wereld gelukkig toen de mail niet bestond en je een brief vol ellende pas na maanden soms vond. Als de zon scheen, gelukkig steeds elk nieuws ongehoord alles goed en gezapig want de post droeg het woord. Je hoefde weinig te vrezen want al liep in de rails zelfs geen kip was ontspoord en geen mens werd vermoord.…

Roddelrubriek

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 225
Ik kijk om me heen en ik huppel op woorden uit monden die haten en schiet in de lach. Hoe diep kun je zinken in woede verdrinken en een mens zo bepraten die je nimmer nog zag? Ik huppel op woorden die al lang niet meer stoorden omdat in de toekomst de humor weer lag…

Op de koffie

netgedicht
4,5 met 4 stemmen aantal keer bekeken 554
Op een lege van passie afgeruimde tafel koestert het leven een laatste glimpje zon. Oude handen betasten de randen van een rafelig kleed doorweven met verleden. Het kopje leeggeschonken liefde ademt nog de geurige lucht van vroegere gesprekken. De tijd opzij geschoven in kleurrijke verfrommelde tijdschriften herhalen…

Geniaal :P

netgedicht
3,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 239
Kijk picasso in die krassen en dat daar: koppoteling. Anderhalf pas wat een knapperd erg verbazend zo'n talent. En je moet haar horen zingen al zo zuiver op de toon. Vergeleken met mijn kleinkind is elk ander zo gewoon. Nee, ik durf niet met haar pronken maar het moet me van het hart: Het is mijn meissie…

Woordenschat

netgedicht
4,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 146
De dichtkunst sleurt zich voort langs afgewezen paden diens woorden ongehoord met afkeur volgeladen Een liefde die verdween de wanklank is gebleven verstoten door het steen bedierf het al het leven. Geen sterveling begreep de schoonheid van het lied waaraan men zich vergreep deed liefst die taal teniet. Men achtte niet…

Voor een dierbare

netgedicht
3,7 met 3 stemmen aantal keer bekeken 574
Tot kroning van de nachtegaal riep merel op te fluiten uit stille zuchten een nieuw lied vol gouden sterren in 't verschiet Hun veren werden opgepoetst met kleuren platgestreken. De koning van de nachtegaal zong voort zijn lied in vogeltaal en riep de hemelkoren op de wolken dicht te sluiten. Kom kind, vlieg veilig met ons…

Ware liefde

netgedicht
3,0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 363
Nooit zei je, dat je van me hield toch weet ik goed hoezeer slechts ik voor jou besta. Jij kijkt reikhalzend naar me uit begroet me steeds al voor de deur wijd open gaat. Je volgt me altijd op de voet likt zelfs mijn hielen ongevraagd waarbij je alles maar verdraagt wanneer ik maar bij jou wil wezen. Je ligt…

Ballerino

netgedicht
4,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 229
Hij zocht zichzelf maar vond de dans om zich te profileren zijn moeder zag het stille leed zo fraai verhuld in wat hij deed. Begreep wellicht de vraag van hem, de wanhoop in zijn aangezicht. Moeder laat mij, mij toch zijn; doorzie mijn pijn erken mij, laat mij vrij.…

Gesprek

netgedicht
4,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 366
Te lang zweeg ik tot alle woorden nooit gesproken waren doodgebloed. Loop maar verder over betreden paden waar geen zijweg nog naar vreugde leidt. Wie heeft belang te betreden de weg die met veel moeite slechts een terugweg neemt? Want daarginds wacht ook de weerzin van nog meer te moeten geven voor een wens die…

Sterrenstof

netgedicht
4,0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 332
Een licht van fluistering daalt neer op kleine schouders vertelt een mooi verhaal van voortgang door 't heelal. Hun tijd lag nog omsloten bij sterren en planeten maar stuurde steeds zwak licht door diepe duisternis. Na eeuwen stille voortgang kwamen zij flitsend aan lieten een droom ontstaan door vallend uit te gaan.…

Kleinkind

netgedicht
3,5 met 4 stemmen aantal keer bekeken 673
Dragen zal hij je, zoals eens ik hem droeg op handen naar de toekomst Hij zingt voor jou dezelfde liedjes die ik ooit voor hem zong Vragen zal hij zich diezelfde vragen over hoe dat met je verder moet. Zorgen heeft hij of wat hij doet wel goed is, zoals ik vroeger had. Het kind werd vader zorgend voor zijn eigen kind en hoor mijn…

Erfenis

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 1.065
Hoe lang duurt leven tot je bent vergeten. Ren je mee, of blijf je staan, en laat die ander verder gaan met waar je bent gebleven? In tijd rest slechts nog wat je zaait: een ander zal je oogsten; gaat door met wat je achterliet bebouwt jouw akker van verdriet met groene vreugdetranen. Laat geen verschroeide aarde na, waar niemand nog…

Lieve oma

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 758
Jouw schaduw hangt over alle meubels: het kastje dat je achterliet staat vol met snuisterijen daar achter in de hoek. De klok ooit nog de trots van oma tikt verder hier de uren vergroten steeds de afstand tot wat je achterliet. Het huis de muren vol verhalen vult zich met nieuwe bloemen van hen die jij nooit zag. Het erf eens zo…

Ochtendgloren

netgedicht
3,3 met 10 stemmen aantal keer bekeken 207
Al weer een dag waar moeheid licht niet kan verdragen en spierpijn om wat extra nacht komt vragen. Laat toch vandaag nog even gist'ren zijn met ogen dicht nog even niet door morgendauw ontsloten. De vogels roepen al tot nesten bouwen op zij denken dat de wereld alleen door werken maar kan draaien. Het liefst draaide ik zo'n…

Afgewezen

netgedicht
3,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 201
Hij praat in de leegte tegen muren Hij kijkt in de leegte zonder toekomst Hij loopt in de leegte zonder vriendschap Hij zoekt in de leegte zonder rijkdom hij schrijft in de leegte zonder antwoord hij hoopt in de leegte zonder oorlog Dan stuurt men hem de leegte in uitgewezene op zoek naar veiligheid en leven in een thuisland waar…

Weerslag

netgedicht
3,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 187
En weer regent het grote druppels ratelen ruw de luiken langs Natte modderglanzend slijk spoelt zwart glijdend elke doorgang weg. Heel de dag ligt stil in halfduister tobben hoe het morgen verder moet. Beelden van gemiste glorie dansen dreinend door de kamer nu de zon niet schijnen wil. Zelfs het doosje met momenten brengt vandaag…

Op vleugels van de wind

netgedicht
4,5 met 6 stemmen aantal keer bekeken 853
Ik schreef jouw naam in de wolken waar hij wegdreef met de mist, tot een gezicht alleen in dromen. Gedachten bleven ze bevolken Al had het noodlot reeds beslist dat geen droom ooit uit zou komen. Een adelaar kijkt toe vanuit verleden en spreidt zijn brede vleugels uit ter bescherming van 't fragiele heden steeds spiedend daar zonder geluid…

Genoeg

netgedicht
4,7 met 3 stemmen aantal keer bekeken 165
Opeens was het genoeg en viel de moedeloosheid van nergens zin in. onbegrepen, omdat er niets gebeurde waardoor je langer niet verdroeg. het was gewoon genoeg. Te lang te veel gedragen een leven langzaam leeggelopen waar in de laatste jaren je nergens meer om vroeg het was gewoon genoeg. Een hoop zo lang vervlogen behoeften steeds maar…

Woordzoeker

netgedicht
4,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 267
Een gedicht over armoe van kwijtgeraakte woorden van een stem die wel wil spreken maar de taal niet meer beheerst. Van een luisteroor dat doof is voor de klanken losgevallen uit een mond die niet kan zeggen van het woordbeeld dat hij zag Nu een taal slechts vol gebaren driftig graven in geheugen waar de zin niet komt tot snede maar in…

Een open deur intrappen

netgedicht
4,5 met 4 stemmen aantal keer bekeken 220
Even heel even mag je mijn gedachten lezen mijn zorgen en mijn wezen stel ik hier tentoon. Mijn mooiste woorden wil ik aan je geven gepoederd en met suiker een bloemlezing als ruiker gegeven vol vertrouwen een rots om nieuwe zekerheden op te bouwen om ooit te landen daar waar onvoldoendes niet bestaan, maar iedereen gewoon ongestoord…

Rust

netgedicht
3,2 met 4 stemmen aantal keer bekeken 276
Morgen zal ik vergeten zijn, alle woorden raken weggeregend tussen het schreeuwen van wat jonge mussen hongerig in hun wens naar wormen voor ze zelf na hun langdurig pikken ook weer worden weggevreten door een sluwe adelaar. Bezadigd met ellebogen afgesleten nog voor de moeite werd gevonden ze te slijpen en de woorden ooit te slijten…

Improvi-chaos

netgedicht
4,7 met 3 stemmen aantal keer bekeken 168
Overvallen door situaties elke dag weer een nieuwe noodzaak op je hielen om te draaien weer een bocht om in te wringen nooit de tijd eerst te bezinnen want die wereld raast maar door. Zeven sloten tegelijk en geen zee mee te bezeilen bij de open kraan staan dweilen en te hopen dat iets lukt. Chaos om steeds te herscheppen als het lot…

Ontruiming

netgedicht
3,2 met 10 stemmen aantal keer bekeken 374
Veilig weggestopt: het keurslijf en de gulden bril de handdoeken voor later de troep die niemand hebben wil door moeder nagelaten. Een zolder vol geschiedenis geschreven zonder platen het zijn de dingen die het doen, de spullen die hier praten. De schoenpoets en de zemen lap voor schoenen lang versleten een fotoboek van iemands jeugd…

Voor Adeleyd

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 398
Was jarenlang gevierendeeld kreeg alle vieren toebedeeld Maar als gevierde schrijfster bleek ik toch nog een blijf ster ik vierde wat ik vieren kon liet alle teugels vieren en lachte ieder vierkant uit in vierkwartsmaat met veel geluid Dus als je vieren gooien wilt dan zijn je vieren niet verspild als je ze bot wil vieren ik bleef…

Tevredenheid

netgedicht
3,2 met 6 stemmen aantal keer bekeken 237
Hoe langer mijn armen hoe verder mijn dromen reiken zullen, maar wat ik echt zoek is dichtbij: de eenvoud van tevredenheid. Dan pas kan ik gelukkig zijn.…

Advertentie

netgedicht
3,0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 342
Gordijnen gesloten een buurvrouw wenkt: vannacht en nog zo jong. Gesprek valt stil: er valt niets meer te zeggen. Morgen zwartomrand lees ik dan hoe nu het afscheid verder gaat.…

De koffer

netgedicht
3,8 met 6 stemmen aantal keer bekeken 254
De koffer reisde na zo laat en onverwacht -al vier stations verloren- wie had dat nog gedacht? Daar ginder bij die vlucht, daar was hij blijven staan en ik was doodgewoon zonder die ballast doorgegaan. Daar was hij dan.... ten slotte toch gekomen: gevonden voorwerp ongedacht na al die tijd niet meer verwacht. De koffer die ik graag…
Meer laden...