inloggen

Alle inzendingen van G

158 resultaten.

Sorteren op:

Jobs ellende

poëzie
4,0 met 21 stemmen aantal keer bekeken 2.108
De duivel sloeg met felle slagen De vrome Job, aan ziel en lijf; En had hem al zijn goed ontdragen: Maar tot de zwaarste van zijn plagen, Zo liet hij hem alleen zijn wijf.…

GEDACHTEN OVER T ONBESTENDIG GELUK

poëzie
3,0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.475
Hoe wonderlijk verkeert des werelds vreugd? 't Zoet wordt gevolgd van bittere ongeneugd, En geen geluk, hoe zeer 't de ziel verheugt, Of 't gans ijdel. Wanneer men zich in volle voorspoed vindt, Dan denkt men niet op felle tegenwind; Maar ach! men doolt; want 't los geluk is blind, En zonder breidel. Die gistren noch een tweede Kresus…

Aan Klorimene

poëzie
3,8 met 9 stemmen aantal keer bekeken 1.967
Toen u mijn zuchten steeds mijn liefde kwamen melden, Die ik herkomstig zwoer uit uw volmaakt gezicht; Toen ik geen godheid had dan u en 't minnewicht, Die ik tot Afgoôn van mijn ziel en zinnen stelde. Toen ik in proos, en vaars uw grote glans vertelde, Die ik veel schoonder vond dan 't hemels zonnelicht. Toen mij de weedom van een dodelijke…

Drinklied

poëzie
3,6 met 8 stemmen aantal keer bekeken 2.363
Diogenes, de Wijze, Die woonde in een vat; Hieruit kan men bewijzen, Dat wijsheid woont bij 't nat Indien gij dan de wijsheid mint, In 't vaatje gij die vindt; Kom, volg dan met malkander De grote Alexander Naar 't holle vat, naar 't holle vat, Daar Diogeen in zat. De grote Alexander Sprak tegen Diogeen: Indien ik was…

Gedachten

poëzie
3,0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.768
Hoe onstandvastig is 't heelal, Met al het gene dat daar in is? Steeds draait 't geluk en 't ongeval, Vermits geen staat zo in 't begin is, Gelijk ze in 't einde wezen zal. Verlossing volgt na zwaar ellend, Mits 't luk het onluk moet verdrijven, Gelijk de smaad de vreugde schendt, Dus kan geen staat in 't eerste blijven, Gelijk zij…

Op Jan

poëzie
3,8 met 11 stemmen aantal keer bekeken 2.040
Is liefde dronkenschap, zo ben ik altijd zat; Schreef Jan lest op een lei. Maar Joris schreef er bij, De Liefde hoeft hier niet, 't is waar behalve dat.…

OP HET AFWEZEN VAN PHILLIS

poëzie
4,0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 2.070
Verstoken van de zon, die mij weleer verlichtte, En die wel eertijds placht vreugde in mijn ziel te stichten, Leef ik nu vol verdriet: Wat; leef ik? Neen, ‘k leef niet, Mits dat ik dagelijks voor duizend doôn moet zwichten. Ik leef dan niet: ‘k doe al: wel hoe zou ik niet leven? Ik voel te zeer d’ellende waardoor ik word gedreven En d’eindeloze…

Sonnet

poëzie
3,0 met 17 stemmen aantal keer bekeken 2.989
Laas! Zal mijn onluk dan zijn wreedheid nimmer staken? Zal dan mijn smart, dus lang gerezen in de top, Nooit dalen? Zal mijn ramp dan nimmermeer houden op? Maar steeds volharden in op mij zijn haat te braken? Dus klaagde Phillis laatst, met tranen op haar kaken, En wrong, gelijk ontzind, haar hagelwitte krop: En rukte zo veel haar in een uur…

Voor-val

poëzie
4,7 met 3 stemmen aantal keer bekeken 427
De goede Amyntas zat laatst bij zijn Clorimene, Geheel verrukt van ziel en zin, En puur als spraakloos door zijn min, Sloeg hij geen taal, dan door zijn stenen. Doch juist, wanneer zijn lief hem d'oorzaak hiervan vroeg, Zo springt bij ongeval zijn poort op; En nam (zo 't schijnt) voor hem het woord op, En sprak wat vuil, doch luid…

Aan Klorimene

poëzie
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 247
Toen ik u lestmaal, by de leliën en rozen Zo helder pronken zag, en met zo purpren bloos, Zo dacht mij, dat uit spijt de roos verbleekte in 't blozen, En dat meteen uit schaamt' de lelie wierd een roos. Zo doet uw schone verf de roos en lelie duiken, En maakt dat in uw hof, uit hartzeer en verdriet, De bloemen altemaal verdorren op…

Vertrokken

netgedicht
2,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 222
We zitten te praten maar je bent al vertrokken en wat ik gezegd heb heb jij niet gehoord De muziek en het glas ze brachten je elders naar andere oorden met ander genot Ik zie nog je handen om het wijnglas gebogen en voel hoe je adem de mijne ontmoet maar je ogen, ze dwalen je zinnen ontwijken Ik zag hoe je wegging al ben je er nog…

Sonnet op een pijp, die ik niet aan kon houwen

poëzie
4,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 289
O gouden zon! wiens licht noch nooit is uit gegaan, Maar die gedurig brandt bij ons, of d'antipoden; Gij, die geen zwavelstok noch vuurslag hebt van noden, Om (of gij wierd gedoofd) u weer in brand te slaan: Gij van wiens vuur al de planeten en de maan Haar leven trekken als de mensen van de broden, Ja, zonder wie ons vuur geen pot zou kunnen…

Oude matroos

gedicht
3,8 met 4 stemmen aantal keer bekeken 2.059
Beklemd ging hij aan land, het was nog vroeg. Grijs licht hing om de schepen en de kade. Hij sloeg de oude kerk verwonderd gade, en ging voor anker in een lage kroeg. Des middags zwierf hij eenzaam door de stegen kind'ren speelden met scheepjes in de goot en vrouwen zongen. 't Was alsof een groot, bevreemdend heimwee op zijn hart kwam…

Victoria

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 117
Ik ben je haast bijna je gelijke Stuur flitsberichtjes naar je spiegel- | -legeips beeld | dleeb . in . morse . Ik ben haast je gelijke je naamgever: een treinstation in Londen De reden dat je altijd blijft bEwEgEn Ik voed op je verlangen je droom meer ZUS dan ZO te zijn Ik maak je ontevreden (met het heden) Ik ben…

Hoor de wind

netgedicht
2,7 met 3 stemmen aantal keer bekeken 85
Hoor hoe de wind aan de touwen van de schepen trekt en ze woedend maakt en de golven breekt en ze schuimend maakt en ze woedend maakt en aan de touwen van de schepen trekt Hoor hoe de wind de zeilen slaat en de golven slaat en ze schuimend maakt en de matrozen op de kade slaat Hoor hoe de wind aan de touwen van de schepen trekt en ze…

Zo'n dag

netgedicht
4,0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 236
Dit is zo’n dag waarop elke last lichter lijkt de schaduwen streeploos de bomen geen anoniem wuivend getakte maar beleefd knikkende lakeien de vrouwen geen haastige passanten maar frivole omkijksters met gloeiende wangen Alles leeft en spreekt me aan de lakeien vousvoyeren, de gloeiwangen tutoyeren Dit is mijn ban, mijn toverlamp mijn haremvolste…

De lange stad

netgedicht
3,6 met 5 stemmen aantal keer bekeken 147
Ze is zo lang, deze stad dat in de laaghangende mist het lijkt alsof de huizen verdwijnen en alleen ik hier blijf wachten Zo lang is ze, deze stad dat ik mij in de druilende regen verlaten voel, en vertrokken ben maar bij mijn terugkeer nog steeds aan de bar zit en weet hoe mooi de stad was Maar nu is ze een lange stad met neergelaten…

Wittemaan

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen aantal keer bekeken 436
Een andere maan licht op Wittemaan Een blanco pagina ontvouwt zich in de nacht en wij kunnen schrijven zoals wij konden liegen de woorden van liefde Een blanke maan komt op Dollemaan Ik weerwolf… et tois? Une femme loup garou en wij kunnen vechten zoals wij konden schieten met woorden van liefde Wittemaan licht op over de daken van…

stad van de lichtjes

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 268
Oh wat ben jij mooi. Oh wat ben jij groot. Naar de mooiste plekjes via een ondergrondse kooi. Een web van lijnen en draden... groen blauw en rood. Een dubbel leven van arm en rijk. Van leven onder een deken naar leven in een villawijk. Gebouwen met een geschiedenis. De lijnen vertellen een verhaal. Kerkgeschiedenis, kunstgeschiedenis…
G 6 jan. 2015Lees meer…

lentemorgen

hartenkreet
1,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 214
Op een lentemorgen word ik wakker zonder zorgen. De zon schijnt en de bomen zitten vol groen, ik zie kinderen spelen in het mooie plantsoen. Een morgen zonder zorgen het lijkt zo fijn. Een morgen samen zijn... Plots schrik ik wakker. Die lentemorgen zonder zorgen die is er niet. Alles is donker en zwart. Geen bomen vol groen of kinderen…
G24 dec. 2014Lees meer…

sint en piet

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 1.248
Beste sint en piet Vul elk schoentje met wat lekkers maar vergeet diegene met hun klaaglied. Oh goedheiligman trek u er niks van aan. Gaat u gestaag verder met uw baan. Vul elk kinderhart met uw goedheid en laat piet wat lekkers strooien. Er zijn nog genoeg dagen in het jaar om met modder te gooien. Het is bijna 5 december en dan zit het er…
G 2 dec. 2014Lees meer…

Dat boek

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 223
Het einde, dichtbij.. het einde. Is het niet de jouwe is het wel de zijne. Het einde, altijd dichtbij... Één laatste zoen op jou zachte lippen, nog één keer dat ik met je vrij Zegt zij... Ik lees verder. Hoofdstuk na hoofdstuk nog één laatste bladzij. Het einde is daar en sluit het boek. Loop naar de slaapkamer en ga liggen in bed... ik…
G23 nov. 2014Lees meer…

mijn gedicht

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 348
Mijn gedicht Gezwicht Schrijven over spreuken en duizenden uitdrukkingen op lijven. Afschrijven, beschrijven, omschrijven, opschrijven, overschrijven, toeschrijven, snelschrijven, aanschrijven, neerschrijven, uitschrijven, schoonschrijven, bijschrijven, doorschrijven, verschrijven en weer herschrijven. Woorden verloren op papier…
G20 nov. 2014Lees meer…

JIM

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 1.223
Ik zit hier in een kamer. Vier donkere steeds dichterbij komende muren. Writersblock is waar ik last van heb. Staren naar mij pen voor uren en uren. Ik neem een slok whisky en voel mijn lichaam trillen. Neem nog een slok... Ik zou dit niet meer moeten willen. Steeds verder zak ik weg, weg in de eenzaamheid. Ik neem een bad en voel dat…
G13 nov. 2014Lees meer…

mijn alles

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 287
Jij bent mijn leven. Het verleden het heden. Mijn aarde, maan en de sterren. Jij brengt mij in hogere sferen. Niemand weet mijn ziel zo te beroeren als jouw alles gevende liefde. Jij bent de zuurstof die mij in leven houdt. Jij bent het bloed dat door mij de aderen stroomt. Jij bent mij... Jij bent mij alles. Mijn leven is compleet…
G12 nov. 2014Lees meer…

loslaten

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 205
Soms moet je loslaten Loslaten van je verleden. Loslaten van je gewoonte. Loslaten van je fouten. Loslaten van je gebeden. Starten helemaal overnieuw. Een hagel witte pagina. Startend met het heden. Starten met een nieuw leven. Loslaten is zo verkeerd nog niet. Leef vandaag en droom van morgen. Het leven zit vol schatten maar…
G12 nov. 2014Lees meer…

meningloos

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 139
Ik volg jou. Jij volgt mij. Een kudde, steeds groter. Iedereen die doet zo blij. Meningloos door het leven. Tikt jullie tijd voorbij. Democratie is waar wij voor staan. Het O zo belangrijke vrije woord is ver van ons vandaan. Meningloos... Gedachteloos... Hopeloos..…
G 6 nov. 2014Lees meer…

vergeven

netgedicht
3,8 met 4 stemmen aantal keer bekeken 84
Vergeten, een geweten. Gespleten in tweeën. Vergeven is daar maar wat is er waar. Wie zal het weten. Vergeven en vergeten. Het leven gaat door. Tijd voor 't avondeten...…
G 6 nov. 2014Lees meer…

zielzusters

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 848
3 zussen zo eerlijk en oprecht. Niet verbonden door bloed maar verbonden met de ziel. Dagen uren minuten kan er niks worden gezegd. Verbonden door de geest... puur en steriel. Woorden hebben wij niet nodig blikken zeggen genoeg. Als een fossiel zullen wij verstenen in de tijd. Zij bij zij tot die dag Zijn dat de zielzusters die ik met me…
G31 okt. 2014Lees meer…

Thuis

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 223
Jaren zijn voorbij gegaan. Hoge toppen diepe dalen maar altijd rustig door blijven ademen. Het gezegde is wat voorbestemd is zal altijd gebeuren. Is het niet vandaag of morgen ooit openen er een paar deuren. Tijd is iets onaantastbaars maar nooit verloren. Blijf geloven in liefde.. Liefde zonder zorgen Jaren zijn voorbij Eindelijk…
G30 okt. 2014Lees meer…
Meer laden...