inloggen

resultaten voor 'Gerrit van de Linde'


45 resultaten.
Sorteren op:

Schoolmeesters

poezie
4,2 met 26 stemmen 3.139
Hij die, - uit vrije keus - , En in zijn achter kamer, Met hoofdpijn als een hamer, En volgestopte neus, Met klemmi...

De ruiter

poezie
2,8 met 19 stemmen 2.349
Een Ruiter is een mens te paard, Omtrent drie voet hoger dan een mens op aard, En die zich somtijds vasthoudt aan de m...

Staaltjes van ijdelheid

poezie
2,8 met 8 stemmen 1.764
Nos poma natamus. Zo hopen dwaze paardevijgen, Die, daar ze in 't stinkend stalvocht staan,...

Baanvegerslied

poezie
Leg reis aan! leg reis aan! 't Leven is een gladde baan. Bittere borrels of melk en saffraan! - Vegertje, bind mij...

Eieren

poezie
4,0 met 2 stemmen 304
Ofschoon men natuurlijk voor eieren eer naar een hen zou gaan, Krijgt men echter geen goede eieren zonder een haan....

De slang

poezie
5,0 met 2 stemmen 360
Een slang Is niet heel dik, maar naar proportie te lang; Schoon sommige slangen, die van Amerika komen, Bijna zo dik...

Wekkers

poezie
3,4 met 5 stemmen 889
In 't onbekende Zuiën, Waar men onder andere van klokken en pendules niet weet, mitsgaders van 't beieren, kleppen e...

De leeuw en de rat. Een fabel

poezie
Een bejaarde leeuw zat geweldig in het nauw; Want hij had juist de jicht, en de jager was hem te gauw: Hij was dus in...

Voor- en nageslacht

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.553
Voorgeslacht: Ruige borst en brede schouders, Leeuwenhart en adlaars oog: Rijzig kroost van reuzenouders Vors...

Voorheen en Thans

poezie
3,5 met 15 stemmen 3.304
Look here, upon this picture and on this. Hoe minzaam speelt in 't herfstseizoen Door 't ruisend woud het lic...

Proeve van dichterlijke waarnemingen

poezie
4,3 met 6 stemmen 1.397
't Is een onwederlegbre waarheid. - T.J. Kerkhoven. Een onwederlegbre waarheid...

Groot en klein

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.455
ONDER de grond liggen, Goddome, koning en bedelaar, Zonder complimenten en als broertje en zusje bij mekaar, Maar je m...

De terugkomst van de zomer

poezie
4,0 met 6 stemmen 1.423
Zo is het warme weer in ’t eind teruggekeerd En ziet men lieden, wier gezondheid was bezeerd Door kou, zich in de gl...

Op het ontvangen van nieuwe haring

poezie
3,1 met 10 stemmen 1.680
O Haring, met uw pekelsmaakje O hartverkneutrend zeeziek snaakje, Hoe dorstig, hoe gelukkig maak je De maag, die v...

Op Leidse held.

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.262
Wij waren drie broers; doch daar ik gesneuveld ben in 't beleg van Leien, Zo zijn we nu nog maar met ons beien....

De springhengst in de klaverwei

poezie
4,2 met 9 stemmen 1.514
De Springhengst in de klaverwei Is in zijn amourettes vrij, De kater ’s nachts op ’t hellend dak Een gade zich ki...

Uitboezeming*

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.687
- O kinderkens, wier lieve tred Het hart ons in verukking zet, Wanneer gij huppelt langs de vloer En dwaalt als schee...

De wol en het lam, een fabel (La Fontaine nagevolgd)

poezie
3,9 met 21 stemmen 4.408
Zeg eens, krullebol, sprak een wolf tot een lam bij een beek: Waarom sta je daar zo te drinken alsof geen mens er naar...

Brief

poezie
3,4 met 13 stemmen 2.508
Ik schrijf u met een treurend hart: mijn maag, thans in een strik verward, die al de slimmigheid der art- senijkunst...

Onverschillige Jochem

poezie
3,8 met 14 stemmen 2.424
Hier ligt Jochem de Edammer in het graf, Die, toen hij leefde, niets om de dood gaf; En hij is zijn eigen gelijk geble...

Overleden schuldeisers

poezie
3,9 met 11 stemmen 2.472
Hier liggen mijn crediteuren die mij zo godvergeten konden plagen, En - liggen zij er niet - och God! dan wou ik dat ze...

De Dankbare Zoon

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.655
Ik ben een zeer gelukkig kind, Wanneer men dit bedenkt: Mijn vader is mijn beste vrind, Die mij schier alles schenkt:...

Engelse hoeren

poezie
3,5 met 23 stemmen 2.861
Als somtijds de boze lusten van het vlees je mogen kwellen Zou ik je maar raden om je weet wel wat ik meen tot in Holla...

Op Matroos (Grafschrift)

poezie
3,2 met 15 stemmen 2.092
Ik lig hier als een varken in mijn kist, potverblommen! Ik heb al veel beleefd; maar zo iets is mij nog nooit overkom...

Advertentie van de Schoolmeester

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.154
O Neêrland! stuur toch, blij te moe, Uw kroost naar mijn collèzie toe, De beste school die ooit bestond Op ons geze...

De ezel

poezie
3,5 met 26 stemmen 3.613
Een ezel is een heer met een staart, Die hij van achteren draagt, als een paard. Het verschil tussen ezels en geleerde...

Het kalf

poezie
3,3 met 12 stemmen 1.916
Het kalf Kent een natuurkundige maar half Daar er geen tijd is om het te bestuderen, zo gauw is het uit de kleren In...

De Hond

poezie
3,6 met 21 stemmen 2.464
Een hond is vermaard Om zijn gezellige aard En 't kwispelen van zijn staart. Zijn neus, doorgaans rond, staat gewoon...