inloggen

Alle inzendingen van Gerrit van de Linde

45 resultaten.
Sorteren op:

Op Leidse held.

poëzie
3,8 met 9 stemmen 1.384
Wij waren drie broers; doch daar ik gesneuveld ben in 't beleg van Leien, Zo zijn we nu nog maar met ons beien....

Eerste les in de geografie

poëzie
3,3 met 21 stemmen 2.529
van De Schoolmeester (Gerrit van de Linde) Geografie is eigenlijk kennis der aarde, En voor de jeugd van ontzaggeli...

De ezel

poëzie
3,4 met 28 stemmen 3.766
Een ezel is een heer met een staart, Die hij van achteren draagt, als een paard. Het verschil tussen ezels en geleerde...

De Vogels

poëzie
2,6 met 14 stemmen 2.195
Een fikse vogel Gaat bijna zo gauw als een kogel; Doch in zijn kooi Vliegt hij nooit zo ver of zo mooi....

Groot en klein

poëzie
3,4 met 9 stemmen 1.619
ONDER de grond liggen, Goddome, koning en bedelaar, Zonder complimenten en als broertje en zusje bij mekaar, Maar je m...

De springhengst in de klaverwei

poëzie
4,2 met 9 stemmen 1.822
De Springhengst in de klaverwei Is in zijn amourettes vrij, De kater ’s nachts op ’t hellend dak Een gade zich ki...

Overleden schuldeisers

poëzie
4,0 met 12 stemmen 2.677
Hier liggen mijn crediteuren die mij zo godvergeten konden plagen, En -liggen zij er niet- och God! dan wou ik dat ze e...

Op het ontvangen van nieuwe haring

poëzie
3,3 met 11 stemmen 1.956
O Haring, met uw pekelsmaakje, O hartverkneutrend zeeziek snaakje, Hoe dorstig, hoe gelukkig maak je De maag, die...

Advertentie van de Schoolmeester

poëzie
3,5 met 12 stemmen 2.389
O Neêrland! stuur toch, blij te moe, Uw kroost naar mijn collèzie toe, De beste school die ooit bestond Op ons geze...

Brief

poëzie
3,4 met 13 stemmen 2.747
Ik schrijf u met een treurend hart: mijn maag, thans in een strik verward, die al de slimmigheid der art- senijkunst...

Schoolmeesters

poëzie
4,1 met 27 stemmen 3.203
Hij die, - uit vrije keus - , En in zijn achter kamer, Met hoofdpijn als een hamer, En volgestopte neus, Met klemmi...

De ruiter

poëzie
2,8 met 19 stemmen 2.421
Een Ruiter is een mens te paard, Omtrent drie voet hoger dan een mens op aard, En die zich somtijds vasthoudt aan de m...

Staaltjes van ijdelheid

poëzie
2,8 met 8 stemmen 1.792
Nos poma natamus. Zo hopen dwaze paardevijgen, Die, daar ze in 't stinkend stalvocht staan,...

Baanvegerslied

poëzie
4,0 met 1 stemmen 206
Leg reis aan! leg reis aan! 't Leven is een gladde baan. Bittere borrels of melk en saffraan! - Vegertje, bind mij...

Eieren

poëzie
4,0 met 3 stemmen 330
Ofschoon men natuurlijk voor eieren eer naar een hen zou gaan, Krijgt men echter geen goede eieren zonder een haan....

De slang

poëzie
5,0 met 2 stemmen 414
Een slang Is niet heel dik, maar naar proportie te lang; Schoon sommige slangen, die van Amerika komen, Bijna zo dik...

Wekkers

poëzie
3,4 met 5 stemmen 903
In 't onbekende Zuiën, Waar men onder andere van klokken en pendules niet weet, mitsgaders van 't beieren, kleppen e...

De leeuw en de rat. Een fabel

poëzie
3,0 met 2 stemmen 1.373
Een bejaarde leeuw zat geweldig in het nauw; Want hij had juist de jicht, en de jager was hem te gauw: Hij was dus in...

Voor- en nageslacht

poëzie
3,6 met 10 stemmen 1.562
Voorgeslacht: Ruige borst en brede schouders, Leeuwenhart en adlaars oog: Rijzig kroost van reuzenouders Vors...

Voorheen en Thans

poëzie
3,5 met 15 stemmen 3.316
Look here, upon this picture and on this. Hoe minzaam speelt in 't herfstseizoen Door 't ruisend woud het lic...

Proeve van dichterlijke waarnemingen

poëzie
4,3 met 6 stemmen 1.409
't Is een onwederlegbre waarheid. - T.J. Kerkhoven. Een onwederlegbre waarheid...

De terugkomst van de zomer

poëzie
4,0 met 6 stemmen 1.439
Zo is het warme weer in ’t eind teruggekeerd En ziet men lieden, wier gezondheid was bezeerd Door kou, zich in de gl...

Uitboezeming*

poëzie
3,5 met 14 stemmen 2.699
- O kinderkens, wier lieve tred Het hart ons in verukking zet, Wanneer gij huppelt langs de vloer En dwaalt als schee...

De wol en het lam, een fabel (La Fontaine nagevolgd)

poëzie
3,9 met 21 stemmen 4.441
Zeg eens, krullebol, sprak een wolf tot een lam bij een beek: Waarom sta je daar zo te drinken alsof geen mens er naar...

Onverschillige Jochem

poëzie
3,8 met 14 stemmen 2.437
Hier ligt Jochem de Edammer in het graf, Die, toen hij leefde, niets om de dood gaf; En hij is zijn eigen gelijk geble...

De Dankbare Zoon

poëzie
3,5 met 17 stemmen 2.668
Ik ben een zeer gelukkig kind, Wanneer men dit bedenkt: Mijn vader is mijn beste vrind, Die mij schier alles schenkt:...

Engelse hoeren

poëzie
3,6 met 25 stemmen 2.906
Als somtijds de boze lusten van het vlees je mogen kwellen Zou ik je maar raden om je weet wel wat ik meen tot in Holla...

Op Matroos (Grafschrift)

poëzie
3,2 met 15 stemmen 2.104
Ik lig hier als een varken in mijn kist, potverblommen! Ik heb al veel beleefd; maar zo iets is mij nog nooit overkom...
Meer laden...