inloggen

resultaten voor 'J.C. Bloem'


15 resultaten.
Sorteren op:

Nieuwjaar

gedicht
3,1 met 66 stemmen 31.407
De nieuwjaarsklokken luiden door de radio. Stortregen valt. De dag is onbeschrijflijk goor. Men is alleen gelaten en...

Afscheid

gedicht
4,6 met 10 stemmen 21.401
Ieder scheiden is van 't laatste scheiden voorbode, ieder bed van 't laatste bed. Alle sterfelijke wegen leiden naar...

Zondag

gedicht
4,6 met 5 stemmen 11.164
De stilte, nu de klokken doven, Wordt hoorbaar over zondags land En dorpse woningen, waarboven Een schelpenkleurge he...

Herfst

gedicht
2,7 met 7 stemmen 13.779
Van 't najaar keren weer de schone dagen - Van het hoeveelste? en hoeveel malen nog? Tot het ontrijzen aan zijn neder...

Rondeel

gedicht
3,4 met 24 stemmen 13.489
De korte liefde en 't lange lijden, Het wordt een ding, dat men vergeet. Herdenkt men 't nog, dan zegt men: 'k weet,...

Vroege Voorjaarsavond

gedicht
3,2 met 33 stemmen 15.626
Het ongelezen boek viel naast hem neder; Hij streek langs de ogen met een vage hand, En keek naar buiten: 't eers...

November

gedicht
4,3 met 46 stemmen 29.526
Het regent en het is november Weer keert het najaar en belaagt Het hart, dat droef, maar steeds gewender, Zijn heime...

Domweg gelukkig, in de liefde

hartenkreet
3,2 met 11 stemmen 2.366
Liefde is voor tevredenen of legen En dan, wat is liefde nog in dit land? Een kennismaking via internet of krant Een...

De Dapperstraat

gedicht
4,4 met 112 stemmen 36.566
Natuur is voor tevredenen of legen. En dan: wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ter grootte van een krant...

De gelatene

gedicht
4,0 met 19 stemmen 12.241
Ik open 't raam en laat het najaar binnen, Het onuitsprekelijke, het van weleer En van altijd. Als ik één ding be...

Aan zee

gedicht
3,1 met 92 stemmen 32.524
Een gore zee; Aan 't strand daarvan: Van lieverlee Een eenzaam man. Zijn blik is naar Verlatenheid - Geen uitz...

VOORJAAR

gedicht
2,9 met 39 stemmen 22.103
De zon brak door de barre voorjaarslucht. Plotseling kantelde er een vogelvlucht. Op de aarde smolt de dungezaaide sne...

INSOMNIA*

gedicht
4,0 met 73 stemmen 60.381
Denkend aan de dood kan ik niet slapen, En niet slapend denk ik aan de dood, En het leven vliedt gelijk het vlood, En...

het portret

gedicht
4,5 met 15 stemmen 12.740
Wanneer ik dood ben en de donkren komen, Geef me 't portret niet mee, dat altijd mij Ten hoofdeneinde stond en in mij...

IN MEMORIAM

gedicht
4,2 met 43 stemmen 25.673
De blaren vallen in de gele grachten; Weer keert het najaar en het najaarsweer Op de aarde, waar de donkre harten smac...