inloggen

resultaten voor 'J.C. Bloem'


15 resultaten.
Sorteren op:

Nieuwjaar

gedicht
1,6 met 103 stemmen 30.809
De nieuwjaarsklokken luiden door de radio. Stortregen valt. De dag is onbeschrijflijk goor. Men is alleen gelaten en...

Afscheid

gedicht
4,8 met 8 stemmen 20.780
Ieder scheiden is van 't laatste scheiden voorbode, ieder bed van 't laatste bed. Alle sterfelijke wegen leiden naar...

Zondag

gedicht
4,8 met 4 stemmen 10.801
De stilte, nu de klokken doven, Wordt hoorbaar over zondags land En dorpse woningen, waarboven Een schelpenkleurge he...

Herfst

gedicht
1,9 met 9 stemmen 13.524
Van 't najaar keren weer de schone dagen - Van het hoeveelste? en hoeveel malen nog? Tot het ontrijzen aan zijn neder...

Rondeel

gedicht
2,0 met 35 stemmen 13.157
De korte liefde en 't lange lijden, Het wordt een ding, dat men vergeet. Herdenkt men 't nog, dan zegt men: 'k weet,...

Vroege Voorjaarsavond

gedicht
1,7 met 52 stemmen 15.406
Het ongelezen boek viel naast hem neder; Hij streek langs de ogen met een vage hand, En keek naar buiten: 't eers...

November

gedicht
3,4 met 56 stemmen 28.963
Het regent en het is november Weer keert het najaar en belaagt Het hart, dat droef, maar steeds gewender, Zijn heime...

Domweg gelukkig, in de liefde

hartenkreet
2,1 met 15 stemmen 2.214
Liefde is voor tevredenen of legen En dan, wat is liefde nog in dit land? Een kennismaking via internet of krant Een...

De Dapperstraat

gedicht
3,8 met 127 stemmen 35.081
Natuur is voor tevredenen of legen. En dan: wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ter grootte van een krant...

De gelatene

gedicht
3,5 met 21 stemmen 12.043
Ik open 't raam en laat het najaar binnen, Het onuitsprekelijke, het van weleer En van altijd. Als ik één ding be...

Aan zee

gedicht
2,5 met 108 stemmen 32.365
Een gore zee; Aan 't strand daarvan: Van lieverlee Een eenzaam man. Zijn blik is naar Verlatenheid - Geen uitz...

VOORJAAR

gedicht
2,1 met 49 stemmen 21.899
De zon brak door de barre voorjaarslucht. Plotseling kantelde er een vogelvlucht. Op de aarde smolt de dungezaaide sne...

INSOMNIA*

gedicht
3,3 met 85 stemmen 59.848
Denkend aan de dood kan ik niet slapen, En niet slapend denk ik aan de dood, En het leven vliedt gelijk het vlood, En...

het portret

gedicht
3,0 met 21 stemmen 12.585
Wanneer ik dood ben en de donkren komen, Geef me 't portret niet mee, dat altijd mij Ten hoofdeneinde stond en in mij...

IN MEMORIAM

gedicht
3,5 met 50 stemmen 25.212
De blaren vallen in de gele grachten; Weer keert het najaar en het najaarsweer Op de aarde, waar de donkre harten smac...