inloggen

resultaten voor 'J.P. Heije'


73 resultaten.
Sorteren op:

Roodborstje

poezie
2,8 met 16 stemmen 2.688
Roodborstje, roodborstje, geestige dief! Heb je wel ooit te pronken gezeten? 't Kooitje van koper en 't bakje vol et...

Onze manieren

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.589
Tussen Keulen en Parijs Ligt de weg naar Rome: Al die met ons mee wil gaan, Die moet onze manieren verstaan: Goeie m...

Vieren, vieren!

poezie
3,7 met 14 stemmen 3.029
Vieren, vieren! . . . achteruit! . . . Zal uw vlieger stijgen kunnen Moet ge hem de strengen gunnen, Of de kans...

Engelen

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.485
In de Bijbel staat geschreven, Dat Gods Englen ons omzweven, En bewaken in de nacht; Dat geen boosheid ons kan hin...

Sint-Nicolaas

poezie
4,2 met 11 stemmen 3.070
Zie, de maan schijnt door de bomen, Makkers! staak uw wild geraas; 't Heerlijk avondje is gekomen, 't Avondje va...

SPAARBANK: VRIJ WIJN.

poezie
5,0 met 1 stemmen 106
Waar men Gode een tempel wrocht, Sticht, (het is een vond der helle!) Sticht de duivel een kapelle, Of hij zieltjes v...

Thuis.

poezie
4,0 met 1 stemmen 159
Is de schotel ook wat schraal, Is de brand wat bijster krap, Zijn de kleertjes al wat oud: Liefde houdt de plunje kna...

Zingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 276
Gij leeuwrik en gij nachtegaal Al zingt gij heel verscheiden Toch hou ik van u beiden En hoor graag naar uw zoete...

Een Rots.

poezie
4,0 met 2 stemmen 236
1. Een rots in 't hart der zee, Die, hoe de branding slaat, Onwrikbaar tegenstaat; Zó zij uw hart in 't kwaad!...

In de haven.

poezie
4,0 met 2 stemmen 249
Een scheepje in de haven landt Gevuld met specerijen; En menig flinke, jonge kwant Met buidels, vol tot aan de ra...

Lekker geslapen.

poezie
3,5 met 2 stemmen 281
Ja! wèl-gelukkig is de man, Die kalm aan Gistren denken kan, En kalm de dag van Morgen wacht - Hij slaapt op roze...

Hartje zonder zorg.

poezie
4,0 met 2 stemmen 212
'Tòbben komt altoos te vroeg: Zoudt ge vrezen, zoudt ge zorgen? Och, dat redt en schikt zich mòrgen; Morgen is het...

DE ERGSTE ZIEKTE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 224
Er kan geen erger ziekte wezen, (Hetzij van lichaam of van geest) Dan die, waarbij men 't stèrven vreest Maar niets...

LENTELIED.

poezie
3,5 met 2 stemmen 300
De lucht is blauw, en groen het dal; Viooltjes bloeien overal En lelietjes van dalen; 't Is alles geur En fleur en k...

Jan Stavast.

poezie
4,0 met 2 stemmen 210
1. Al valt de hemel naar omlaag Ik zet er kloek mijn schouders onder, En 'k wed, al lijkt het nog zo'n wonder,...

Keukenmoeder.

poezie
4,0 met 2 stemmen 211
Sappig vlees en sappig ooft, Schat van kruiden vers en fleurig, Alles wordt nog éens zo keurig, Als ons Moedertje ze...

Katknuppelen.

poezie
4,0 met 2 stemmen 234
Wel dat's aardig, wel dat's raar... Roer je knuppels, eêle bazen! Hoor dat mauwen en dat blazen: 't Is een schone...

In krankte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 261
De Lente tooit zich als een bruid! Het groene gras, het groene kruid, En duizend bloempjes spruiten uit... En iedr...

DORPSSCHOOLMEESTER.

poezie
4,0 met 1 stemmen 270
Needrig, Meester! is uw stand, Pover is uw kleine woning; Maar nog liever dan een Koning Geef ik U mijn rechterhan...

Trouw.

poezie
4,2 met 4 stemmen 502
I. Een lindeboom stond diep in 't dal Van boven breed, van onder smal; Daar vrijdden zaâm, in eer en deugd,...

Voor- en tegenwind.

poezie
4,0 met 2 stemmen 391
Gaat het tégen-wind, mê-Vrind, Laat een Schipper U dan leren Te lavéren: Doe, alsof je er niet naar vroeg Om...

De beste huisvrouw

poezie
3,5 met 2 stemmen 288
De beste huisvrouw, die bestaat, Is zeker - waar op markt en straat Geen mens van weet, geen mens van praat....

Oud en nieuw.

poezie
4,0 met 2 stemmen 526
Zeg eens! - 'k hoor u altijd dromen Van de goede 'oude’ tijd: Zou er.... denk ik dan met spijt, Nooit een goed...

Toewijding. aan ***

poezie
4,0 met 1 stemmen 264
Hervond gij ooit een lint, een bloem, een blad, Een stille erinn'ring aan verleden dagen, 't Vergeten beeld van vroege...

Hoe kunt ge slapen?

poezie
5,0 met 2 stemmen 429
De nachtwind huppelt langs de vloed En draagt mijn groet Naar 't huis der Allerliefste mijn: Hoe kunt ge slapen, m...

Primula veris.

poezie
4,0 met 3 stemmen 416
Lief bloempje! dat met half-ontvouwde bladen, Veelkleurig, door het groene omkleedsel breekt, De tengre knop begerig...

Nog een spiegelbeeld.

poezie
4,0 met 4 stemmen 380
LXV. Zijn onze Kindren niet het kristallijn Waarin wij zien (en vaak met bittre pijn!) Hoe diep in schuld Wij bi...

Onuitwisbaar.

poezie
4,0 met 2 stemmen 361
Och, Ouders! denk, hoe vreeslijk het moet wezen, Dat zich uw kind uw Nagedachtnis schaam'; En dat, om wat Gij deed,...

Geen tijd.

poezie
4,3 met 3 stemmen 358
Als 't leven maar zo kòrt niet was, Dan zou ik deez' en die wel háten; Maar och! 't ontvliedt mij nu zó ras,...

Geen roosje zonder doornen.

poezie
3,0 met 2 stemmen 300
Een roos, die zonder doornen bloeit, Waar mag ze zijn te vinden? 'k Vrees, dat ze in weinig hoven groeit; Je zoekt...