inloggen

resultaten voor 'J.P. Heije'


73 resultaten.
Sorteren op:

Onze manieren

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.512
Tussen Keulen en Parijs Ligt de weg naar Rome: Al die met ons mee wil gaan, Die moet onze manieren verstaan: Goeie m...

Vieren, vieren!

poezie
3,7 met 14 stemmen 3.006
Vieren, vieren! . . . achteruit! . . . Zal uw vlieger stijgen kunnen Moet ge hem de strengen gunnen, Of de kans...

Engelen

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.467
In de Bijbel staat geschreven, Dat Gods Englen ons omzweven, En bewaken in de nacht; Dat geen boosheid ons kan hin...

Sint-Nicolaas

poezie
4,2 met 11 stemmen 2.737
Zie, de maan schijnt door de bomen, Makkers! staak uw wild geraas; 't Heerlijk avondje is gekomen, 't Avondje va...

SPAARBANK: VRIJ WIJN.

poezie
Waar men Gode een tempel wrocht, Sticht, (het is een vond der helle!) Sticht de duivel een kapelle, Of hij zieltjes v...

Thuis.

poezie
Is de schotel ook wat schraal, Is de brand wat bijster krap, Zijn de kleertjes al wat oud: Liefde houdt de plunje kna...

Zingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 262
Gij leeuwrik en gij nachtegaal Al zingt gij heel verscheiden Toch hou ik van u beiden En hoor graag naar uw zoete...

Een Rots.

poezie
4,0 met 2 stemmen 221
1. Een rots in 't hart der zee, Die, hoe de branding slaat, Onwrikbaar tegenstaat; Zó zij uw hart in 't kwaad!...

In de haven.

poezie
4,0 met 2 stemmen 236
Een scheepje in de haven landt Gevuld met specerijen; En menig flinke, jonge kwant Met buidels, vol tot aan de ra...

Lekker geslapen.

poezie
3,5 met 2 stemmen 267
Ja! wèl-gelukkig is de man, Die kalm aan Gistren denken kan, En kalm de dag van Morgen wacht - Hij slaapt op roze...

Hartje zonder zorg.

poezie
4,0 met 2 stemmen 192
'Tòbben komt altoos te vroeg: Zoudt ge vrezen, zoudt ge zorgen? Och, dat redt en schikt zich mòrgen; Morgen is het...

DE ERGSTE ZIEKTE.

poezie
Er kan geen erger ziekte wezen, (Hetzij van lichaam of van geest) Dan die, waarbij men 't stèrven vreest Maar niets...

LENTELIED.

poezie
3,5 met 2 stemmen 287
De lucht is blauw, en groen het dal; Viooltjes bloeien overal En lelietjes van dalen; 't Is alles geur En fleur en k...

Jan Stavast.

poezie
4,0 met 2 stemmen 201
1. Al valt de hemel naar omlaag Ik zet er kloek mijn schouders onder, En 'k wed, al lijkt het nog zo'n wonder,...

Keukenmoeder.

poezie
4,0 met 2 stemmen 205
Sappig vlees en sappig ooft, Schat van kruiden vers en fleurig, Alles wordt nog éens zo keurig, Als ons Moedertje ze...

Katknuppelen.

poezie
4,0 met 2 stemmen 225
Wel dat's aardig, wel dat's raar... Roer je knuppels, eêle bazen! Hoor dat mauwen en dat blazen: 't Is een schone...

In krankte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
De Lente tooit zich als een bruid! Het groene gras, het groene kruid, En duizend bloempjes spruiten uit... En iedr...

DORPSSCHOOLMEESTER.

poezie
Needrig, Meester! is uw stand, Pover is uw kleine woning; Maar nog liever dan een Koning Geef ik U mijn rechterhan...

Trouw.

poezie
4,7 met 3 stemmen 491
I. Een lindeboom stond diep in 't dal Van boven breed, van onder smal; Daar vrijdden zaâm, in eer en deugd,...

Voor- en tegenwind.

poezie
4,0 met 2 stemmen 386
Gaat het tégen-wind, mê-Vrind, Laat een Schipper U dan leren Te lavéren: Doe, alsof je er niet naar vroeg Om...

De beste huisvrouw

poezie
3,5 met 2 stemmen 285
De beste huisvrouw, die bestaat, Is zeker - waar op markt en straat Geen mens van weet, geen mens van praat....

Oud en nieuw.

poezie
4,0 met 2 stemmen 521
Zeg eens! - 'k hoor u altijd dromen Van de goede 'oude’ tijd: Zou er.... denk ik dan met spijt, Nooit een goed...

Toewijding. aan ***

poezie
Hervond gij ooit een lint, een bloem, een blad, Een stille erinn'ring aan verleden dagen, 't Vergeten beeld van vroege...

Hoe kunt ge slapen?

poezie
5,0 met 2 stemmen 419
De nachtwind huppelt langs de vloed En draagt mijn groet Naar 't huis der Allerliefste mijn: Hoe kunt ge slapen, m...

Primula veris.

poezie
4,0 met 3 stemmen 408
Lief bloempje! dat met half-ontvouwde bladen, Veelkleurig, door het groene omkleedsel breekt, De tengre knop begerig...

Nog een spiegelbeeld.

poezie
4,0 met 4 stemmen 373
LXV. Zijn onze Kindren niet het kristallijn Waarin wij zien (en vaak met bittre pijn!) Hoe diep in schuld Wij bi...

Onuitwisbaar.

poezie
4,0 met 2 stemmen 355
Och, Ouders! denk, hoe vreeslijk het moet wezen, Dat zich uw kind uw Nagedachtnis schaam'; En dat, om wat Gij deed,...

Geen tijd.

poezie
4,3 met 3 stemmen 353
Als 't leven maar zo kòrt niet was, Dan zou ik deez' en die wel háten; Maar och! 't ontvliedt mij nu zó ras,...

Geen roosje zonder doornen.

poezie
3,0 met 2 stemmen 291
Een roos, die zonder doornen bloeit, Waar mag ze zijn te vinden? 'k Vrees, dat ze in weinig hoven groeit; Je zoekt...

Kent gij het land?

poezie
4,0 met 2 stemmen 250
Kent gij het land, waar de citroenboom bloeit, in 't donker loof de sinaasappel gloeit, een zoele wind de blauwe luch...