inloggen

Alle inzendingen van J.P. Heije

73 resultaten.
Sorteren op:

Gearmd

poëzie
2,7 met 18 stemmen 2.688
Honger, honger! lelijk woord, Als een lege maag u hoort! Als de tanden watertanden, En men staat met lege handen......

Roodborstje

poëzie
2,8 met 16 stemmen 2.769
Roodborstje, roodborstje, geestige dief! Heb je wel ooit te pronken gezeten? 't Kooitje van koper en 't bakje vol et...

Onze manieren

poëzie
2,7 met 14 stemmen 1.615
Tussen Keulen en Parijs Ligt de weg naar Rome: Al die met ons mee wil gaan, Die moet onze manieren verstaan: Goeie m...

Vieren, vieren!

poëzie
3,7 met 14 stemmen 3.042
Vieren, vieren! . . . achteruit! . . . Zal uw vlieger stijgen kunnen Moet ge hem de strengen gunnen, Of de kans...

Engelen

poëzie
3,8 met 6 stemmen 1.501
In de Bijbel staat geschreven, Dat Gods Englen ons omzweven, En bewaken in de nacht; Dat geen boosheid ons kan hin...

Sint-Nicolaas

poëzie
4,2 met 11 stemmen 3.107
Zie, de maan schijnt door de bomen, Makkers! staak uw wild geraas; 't Heerlijk avondje is gekomen, 't Avondje va...

SPAARBANK: VRIJ WIJN.

poëzie
5,0 met 1 stemmen 117
Waar men Gode een tempel wrocht, Sticht, (het is een vond der helle!) Sticht de duivel een kapelle, Of hij zieltjes v...

Thuis.

poëzie
4,0 met 1 stemmen 168
Is de schotel ook wat schraal, Is de brand wat bijster krap, Zijn de kleertjes al wat oud: Liefde houdt de plunje kna...

Zingen

poëzie
4,0 met 3 stemmen 281
Gij leeuwrik en gij nachtegaal Al zingt gij heel verscheiden Toch hou ik van u beiden En hoor graag naar uw zoete...

Een Rots.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 243
1. Een rots in 't hart der zee, Die, hoe de branding slaat, Onwrikbaar tegenstaat; Zó zij uw hart in 't kwaad!...

In de haven.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 254
Een scheepje in de haven landt Gevuld met specerijen; En menig flinke, jonge kwant Met buidels, vol tot aan de ra...

Lekker geslapen.

poëzie
3,5 met 2 stemmen 289
Ja! wèl-gelukkig is de man, Die kalm aan Gistren denken kan, En kalm de dag van Morgen wacht - Hij slaapt op roze...

Hartje zonder zorg.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 219
'Tòbben komt altoos te vroeg: Zoudt ge vrezen, zoudt ge zorgen? Och, dat redt en schikt zich mòrgen; Morgen is het...

DE ERGSTE ZIEKTE.

poëzie
4,0 met 1 stemmen 232
Er kan geen erger ziekte wezen, (Hetzij van lichaam of van geest) Dan die, waarbij men 't stèrven vreest Maar niets...

LENTELIED.

poëzie
3,5 met 2 stemmen 305
De lucht is blauw, en groen het dal; Viooltjes bloeien overal En lelietjes van dalen; 't Is alles geur En fleur en k...

Jan Stavast.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 213
1. Al valt de hemel naar omlaag Ik zet er kloek mijn schouders onder, En 'k wed, al lijkt het nog zo'n wonder,...

Keukenmoeder.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 214
Sappig vlees en sappig ooft, Schat van kruiden vers en fleurig, Alles wordt nog éens zo keurig, Als ons Moedertje ze...

Katknuppelen.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 235
Wel dat's aardig, wel dat's raar... Roer je knuppels, eêle bazen! Hoor dat mauwen en dat blazen: 't Is een schone...

In krankte.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 262
De Lente tooit zich als een bruid! Het groene gras, het groene kruid, En duizend bloempjes spruiten uit... En iedr...

DORPSSCHOOLMEESTER.

poëzie
4,0 met 1 stemmen 274
Needrig, Meester! is uw stand, Pover is uw kleine woning; Maar nog liever dan een Koning Geef ik U mijn rechterhan...

Trouw.

poëzie
4,2 met 4 stemmen 509
I. Een lindeboom stond diep in 't dal Van boven breed, van onder smal; Daar vrijdden zaâm, in eer en deugd,...

Voor- en tegenwind.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 398
Gaat het tégen-wind, mê-Vrind, Laat een Schipper U dan leren Te lavéren: Doe, alsof je er niet naar vroeg Om...

De beste huisvrouw

poëzie
3,5 met 2 stemmen 293
De beste huisvrouw, die bestaat, Is zeker - waar op markt en straat Geen mens van weet, geen mens van praat....

Oud en nieuw.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 529
Zeg eens! - 'k hoor u altijd dromen Van de goede 'oude’ tijd: Zou er.... denk ik dan met spijt, Nooit een goed...

Toewijding. aan ***

poëzie
4,0 met 1 stemmen 265
Hervond gij ooit een lint, een bloem, een blad, Een stille erinn'ring aan verleden dagen, 't Vergeten beeld van vroege...

Hoe kunt ge slapen?

poëzie
5,0 met 2 stemmen 440
De nachtwind huppelt langs de vloed En draagt mijn groet Naar 't huis der Allerliefste mijn: Hoe kunt ge slapen, m...

Primula veris.

poëzie
4,0 met 3 stemmen 418
Lief bloempje! dat met half-ontvouwde bladen, Veelkleurig, door het groene omkleedsel breekt, De tengre knop begerig...

Nog een spiegelbeeld.

poëzie
4,0 met 4 stemmen 380
LXV. Zijn onze Kindren niet het kristallijn Waarin wij zien (en vaak met bittre pijn!) Hoe diep in schuld Wij bi...

Onuitwisbaar.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 361
Och, Ouders! denk, hoe vreeslijk het moet wezen, Dat zich uw kind uw Nagedachtnis schaam'; En dat, om wat Gij deed,...

Geen tijd.

poëzie
4,3 met 3 stemmen 361
Als 't leven maar zo kòrt niet was, Dan zou ik deez' en die wel háten; Maar och! 't ontvliedt mij nu zó ras,...
Meer laden...