inloggen

resultaten voor 'J.P. Heije'


73 resultaten.
Sorteren op:

Onze manieren

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.556
Tussen Keulen en Parijs Ligt de weg naar Rome: Al die met ons mee wil gaan, Die moet onze manieren verstaan: Goeie m...

Vieren, vieren!

poezie
3,7 met 14 stemmen 3.020
Vieren, vieren! . . . achteruit! . . . Zal uw vlieger stijgen kunnen Moet ge hem de strengen gunnen, Of de kans...

Engelen

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.479
In de Bijbel staat geschreven, Dat Gods Englen ons omzweven, En bewaken in de nacht; Dat geen boosheid ons kan hin...

Sint-Nicolaas

poezie
4,2 met 11 stemmen 3.066
Zie, de maan schijnt door de bomen, Makkers! staak uw wild geraas; 't Heerlijk avondje is gekomen, 't Avondje va...

SPAARBANK: VRIJ WIJN.

poezie
5,0 met 1 stemmen 101
Waar men Gode een tempel wrocht, Sticht, (het is een vond der helle!) Sticht de duivel een kapelle, Of hij zieltjes v...

Thuis.

poezie
4,0 met 1 stemmen 156
Is de schotel ook wat schraal, Is de brand wat bijster krap, Zijn de kleertjes al wat oud: Liefde houdt de plunje kna...

Zingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 270
Gij leeuwrik en gij nachtegaal Al zingt gij heel verscheiden Toch hou ik van u beiden En hoor graag naar uw zoete...

Een Rots.

poezie
4,0 met 2 stemmen 232
1. Een rots in 't hart der zee, Die, hoe de branding slaat, Onwrikbaar tegenstaat; Zó zij uw hart in 't kwaad!...

In de haven.

poezie
4,0 met 2 stemmen 246
Een scheepje in de haven landt Gevuld met specerijen; En menig flinke, jonge kwant Met buidels, vol tot aan de ra...

Lekker geslapen.

poezie
3,5 met 2 stemmen 277
Ja! wèl-gelukkig is de man, Die kalm aan Gistren denken kan, En kalm de dag van Morgen wacht - Hij slaapt op roze...

Hartje zonder zorg.

poezie
4,0 met 2 stemmen 204
'Tòbben komt altoos te vroeg: Zoudt ge vrezen, zoudt ge zorgen? Och, dat redt en schikt zich mòrgen; Morgen is het...

DE ERGSTE ZIEKTE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 215
Er kan geen erger ziekte wezen, (Hetzij van lichaam of van geest) Dan die, waarbij men 't stèrven vreest Maar niets...

LENTELIED.

poezie
3,5 met 2 stemmen 295
De lucht is blauw, en groen het dal; Viooltjes bloeien overal En lelietjes van dalen; 't Is alles geur En fleur en k...

Jan Stavast.

poezie
4,0 met 2 stemmen 207
1. Al valt de hemel naar omlaag Ik zet er kloek mijn schouders onder, En 'k wed, al lijkt het nog zo'n wonder,...

Keukenmoeder.

poezie
4,0 met 2 stemmen 207
Sappig vlees en sappig ooft, Schat van kruiden vers en fleurig, Alles wordt nog éens zo keurig, Als ons Moedertje ze...

Katknuppelen.

poezie
4,0 met 2 stemmen 231
Wel dat's aardig, wel dat's raar... Roer je knuppels, eêle bazen! Hoor dat mauwen en dat blazen: 't Is een schone...

In krankte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 259
De Lente tooit zich als een bruid! Het groene gras, het groene kruid, En duizend bloempjes spruiten uit... En iedr...

DORPSSCHOOLMEESTER.

poezie
4,0 met 1 stemmen 267
Needrig, Meester! is uw stand, Pover is uw kleine woning; Maar nog liever dan een Koning Geef ik U mijn rechterhan...

Trouw.

poezie
4,7 met 3 stemmen 498
I. Een lindeboom stond diep in 't dal Van boven breed, van onder smal; Daar vrijdden zaâm, in eer en deugd,...

Voor- en tegenwind.

poezie
4,0 met 2 stemmen 390
Gaat het tégen-wind, mê-Vrind, Laat een Schipper U dan leren Te lavéren: Doe, alsof je er niet naar vroeg Om...

De beste huisvrouw

poezie
3,5 met 2 stemmen 286
De beste huisvrouw, die bestaat, Is zeker - waar op markt en straat Geen mens van weet, geen mens van praat....

Oud en nieuw.

poezie
4,0 met 2 stemmen 523
Zeg eens! - 'k hoor u altijd dromen Van de goede 'oude’ tijd: Zou er.... denk ik dan met spijt, Nooit een goed...

Toewijding. aan ***

poezie
4,0 met 1 stemmen 259
Hervond gij ooit een lint, een bloem, een blad, Een stille erinn'ring aan verleden dagen, 't Vergeten beeld van vroege...

Hoe kunt ge slapen?

poezie
5,0 met 2 stemmen 428
De nachtwind huppelt langs de vloed En draagt mijn groet Naar 't huis der Allerliefste mijn: Hoe kunt ge slapen, m...

Primula veris.

poezie
4,0 met 3 stemmen 412
Lief bloempje! dat met half-ontvouwde bladen, Veelkleurig, door het groene omkleedsel breekt, De tengre knop begerig...

Nog een spiegelbeeld.

poezie
4,0 met 4 stemmen 376
LXV. Zijn onze Kindren niet het kristallijn Waarin wij zien (en vaak met bittre pijn!) Hoe diep in schuld Wij bi...

Onuitwisbaar.

poezie
4,0 met 2 stemmen 358
Och, Ouders! denk, hoe vreeslijk het moet wezen, Dat zich uw kind uw Nagedachtnis schaam'; En dat, om wat Gij deed,...

Geen tijd.

poezie
4,3 met 3 stemmen 355
Als 't leven maar zo kòrt niet was, Dan zou ik deez' en die wel háten; Maar och! 't ontvliedt mij nu zó ras,...

Geen roosje zonder doornen.

poezie
3,0 met 2 stemmen 295
Een roos, die zonder doornen bloeit, Waar mag ze zijn te vinden? 'k Vrees, dat ze in weinig hoven groeit; Je zoekt...

Kent gij het land?

poezie
4,0 met 2 stemmen 256
Kent gij het land, waar de citroenboom bloeit, in 't donker loof de sinaasappel gloeit, een zoele wind de blauwe luch...