inloggen

resultaten voor 'Jacqueline van der Waals'


111 resultaten.
Sorteren op:

Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.148
Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep En als een wakende haar arbeid deed; Doch als men in de droom de dingen...

Het zonnespectrum

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.690
Ik hield een prisma in de hand En wierp een schijnsel op de wand, Dat, schoon het zonlicht, doorgaans wit, Uit zijne...

MOED

poezie
3,6 met 14 stemmen 3.859
Geef mij de moed om onrecht te onderkennen, Ook waar 't door eeuwen van gebruik gewettigd wordt, De vaste wil aan o...

Bedroefd

poezie
3,3 met 26 stemmen 5.943
Leg zachtjes de hand op mijn voorhoofd Bedarend, stil en koel, En druk haar tegen mijn slapen, Waar ik de pijn gevoel...

In het hooi

poezie
3,3 met 25 stemmen 2.317
Ik lag in het hooi, De hemel was mooi, Mijn bed zacht en goed, En het geurde zo zoet. Ik keek met een zucht Van g...

Een verjaardag

poezie
3,9 met 18 stemmen 870
Nooit hebben de rozen zo schoon gebloeid, Nooit zag ik de hemel zó blauw, Nooit was het gras zó blij getooid Me...

DIE MIJNS HARTEN VREDE ZIJT

poezie
3,3 met 23 stemmen 3.818
Die mijns harten vrede zijt. En de enig ware ruste, Reine bron van klare lusten, Zuivre zon van zaligheid - Laat...

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen

poezie
3,7 met 10 stemmen 2.953
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, Het kwaad, gekruisigd God, dat Gij gedaan hebt, Waaraan Uw volk U schuld...

Ik kan niet anders...

poezie
3,7 met 29 stemmen 3.186
Ik kan niet anders dan mijzelf belijden, Wanneer ik spreek, spreek ik mijzelve uit, Dan zoek ik soms, zo heimlijk mijn...

Diep in mijn leven is een heiligdom

poezie
3,2 met 17 stemmen 3.506
Diep in mijn leven is een heiligdom Waar niemand toegang vindt, waar mijn gedachten Niet binnen durven gaan. Als ik m...

Deus Caritatis

poezie
3,6 met 13 stemmen 3.007
[Mijn leven is doorwrocht van deze sterke genade dóór en dóór Rabindranath Tagore] Mijne begeerten stijgen,...

Onrecht

poezie
2,6 met 10 stemmen 2.913
Die een roeping heeft in 't leven, Hij moet onrecht kunnen dragen, Want dat is de toets des Heeren, Of ge Hem zoekt,...

Pelgrimsreize IV

poezie
3,5 met 13 stemmen 2.682
Prinses van hoge geboorte, Stond ik voor de poorten, Verlangende binnen te gaan; Ik droeg een kroon op de haren, Ik...

't Was buiten stoffig, warm en druk

poezie
3,6 met 21 stemmen 2.976
't Was buiten stoffig, warm en druk Door 't hete zonneschijnen, Maar ik zat neer in stil geluk Achter de dichte gor...

ik kan niet anders

poezie
3,8 met 9 stemmen 3.449
Ik kan niet anders dan mijzelf belijden; Wanneer ik spreek, spreek ik mijzelve uit, Dan zoek ik soms, zo heimlijk mijn...

Moritura te salutat

poezie
4,0 met 16 stemmen 4.819
Dit zijn Uwe wegen, Ook de mijne? 'k weet het niet, mijn God, Al mijn wensen en begeerten zwegen. Toen Gij tot mij...

25 november 1898

poezie
3,6 met 15 stemmen 2.937
De deur ging langzaam open; ik rook een kerkhofgeur. Ik staarde stil in de zwarte leegte der open deur. Een lange grau...

Wanklank

poezie
4,2 met 5 stemmen 464
Dagelijks meer eerzuchtig En minder in staat tot iets groots, Telkens wanhopender roepend Om kracht of de kalmte de...

Als november is gekomen...

poezie
4,4 met 5 stemmen 796
Rondeel. Als november is gekomen En de regentijd breekt aan, Als de bomen in de laan, - Ach, de bladerloz...

Moeder

poezie
4,0 met 2 stemmen 951
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvang...

Heb mij lief, gelijk ik ben

poezie
4,1 met 7 stemmen 1.110
Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan - Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn - En vragen: Heb mij lief, geli...

Moeder

poezie
4,0 met 5 stemmen 958
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontva...

Afscheid

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.829
Eén ogenblik van het voorbije leven Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan Van rimplend water, dat met stadig beven...

Bergen

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.617
Nu zien de grote bergen op mij neder. Ze zijn verwonderd, dat ik al zo lang Alleen geklommen ben, en half nieuwsgierig...

De bladeren

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.193
De zonne zond haar stralen uit om d'aarde te vergouden, Die, al te lange tijd verwaaid, verregend en ontverfd,...

Avondnevel

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.340
O, die blinkend witte nevel over de venen! de uitgestrekte, Grote, stille nevelzee, wier waatren de aarde bedekten!...

DE NAJAARSLAAN

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.566
Ik keek in de gouden heerlijkheid van een najaarslaan... Het was, of ik goudene deuren wijd zag openstaan. Het werd...