inloggen

resultaten voor 'Jacqueline van der Waals'


111 resultaten.
Sorteren op:

Moritura te salutat

poezie
4.1 met 14 stemmen 4.501
Dit zijn Uwe wegen, Ook de mijne? 'k weet het niet, mijn God, Al mijn wensen en begeerten zwegen. Toen Gij tot mij...

25 november 1898

poezie
3.8 met 6 stemmen 2.758
De deur ging langzaam open; ik rook een kerkhofgeur. Ik staarde stil in de zwarte leegte der open deur. Een lange grau...

Een verjaardag

poezie
Nooit hebben de rozen zo schoon gebloeid, Nooit zag ik den heel zó blauw, Nooit was het gras zóó blij getooid...

Wanklank

poezie
3.5 met 2 stemmen 329
Dagelijks meer eerzuchtig En minder in staat tot iets groots, Telkens wanhopender roepend Om kracht of de kalmte de...

Als november is gekomen...

poezie
5.0 met 4 stemmen 621
Rondeel. Als november is gekomen En de regentijd breekt aan, Als de bomen in de laan, - Ach, de bladerloz...

Moeder

poezie
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvang...

Heb mij lief, gelijk ik ben

poezie
4.2 met 5 stemmen 913
Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan - Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn - En vragen: Heb mij lief, geli...

Moeder

poezie
4.0 met 3 stemmen 843
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontva...

Afscheid

poezie
4.0 met 3 stemmen 1.640
Eén ogenblik van het voorbije leven Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan Van rimplend water, dat met stadig beven...

Bergen

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.337
Nu zien de grote bergen op mij neder. Ze zijn verwonderd, dat ik al zo lang Alleen geklommen ben, en half nieuwsgierig...

Avondnevel

poezie
4.0 met 3 stemmen 1.248
O, die blinkend witte nevel over de venen! de uitgestrekte, Grote, stille nevelzee, wier waatren de aarde bedekten!...

DE NAJAARSLAAN

poezie
Ik keek in de gouden heerlijkheid van een najaarslaan... Het was, of ik goudene deuren wijd zag openstaan. Het werd...

IK BEN MIJN ZONDE MOE EN MIJN BEROUW

poezie
4.2 met 4 stemmen 1.342
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw, ik ben mij zelve moede en ik ben het zoeken moe naar God, die ik niet ken, en d...

Wintermorgen.

poezie
Week op het wit van het wazige land, Week door het grijs van de wolken daarachter, schemert de schijn van de zon, die...

KOMENDE SCHEPEN

poezie
4.8 met 4 stemmen 1.102
Ik zit aan de zee in de donkere nacht. Met ogen als vuurtorenlichten Tuur ik naar verre kusten en wacht, Op overzeese...

De spoortrein

poezie
4.0 met 5 stemmen 1.253
Eens op een dag, toen ik de stad Verliet en in de spoortrein zat, En daar in stille lijdzaamheid Geduldig wachtte...

WINTERSTILTE

poezie
4.3 met 6 stemmen 2.406
De grond is wit, de nevel wit, De wolken, waar nog sneeuw in zit, Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. Het fijngetakt geb...

Sinds ik het weet...

poezie
4.7 met 6 stemmen 2.457
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, Het boze woord te noemen, dat...

Aan....

poezie
3.5 met 2 stemmen 1.246
Ik durf met mijn denken Uw smart niet genaken, Niet aan te raken Uw droefenis; Hetgeen mij zou troosten Licht zou h...

Bij 't venster

poezie
5.0 met 2 stemmen 1.992
Het windje, zoel van bloemengeuren, streek Mij langs de warme wangen, zwaar en loom, De bijen gonsden om de lindeboom,...

Kastanjes

poezie
3.1 met 10 stemmen 2.408
Het is een heldere dag in mei, De wind waait lustig, de zon schijnt blij Op bloeiende paarse seringen, En gouden rege...

Sonnetten zijn vol liefde

poezie
1.7 met 6 stemmen 1.877
Sonnets are full of love Chr. Rossetti Sonnetten zijn vol van liefde, dus ik zal Mijn hoogste liefde ook in sonnetv...

Silhouetten

poezie
3.7 met 14 stemmen 1.915
In het toevend licht, dat later Dan de zonne blijft Wijlen bij het stille water, Waar ons bootje drijft, Schuiven...

Vreemd

poezie
2.6 met 16 stemmen 2.459
Vreemd, dat boom en tak zo stil staan In het gouden licht vandaag, Dat de bladertjes zo stil gaan, 't Een na 't an...

Nu weet ik wat het allerdroevigst is

poezie
2.9 met 13 stemmen 3.842
Nu weet ik wat het allerdroevigst is. 't Is niet de dood of scheiding, niet het kwaad, Dat anderen ons aandoen, of '...

Liefdehonger

poezie
3.2 met 16 stemmen 4.023
Ik heb zulk een honger naar liefde, Toch spreek ik er niemand van. Mijn hart is zo trots, dat ik niemand Er iets van...