inloggen

resultaten voor 'Jacqueline van der Waals'


111 resultaten.
Sorteren op:

Pelgrimsreize IV

poezie
3,5 met 13 stemmen 2.499
Prinses van hoge geboorte, Stond ik voor de poorten, Verlangende binnen te gaan; Ik droeg een kroon op de haren, Ik...

't Was buiten stoffig, warm en druk

poezie
3,6 met 20 stemmen 2.758
't Was buiten stoffig, warm en druk Door 't hete zonneschijnen, Maar ik zat neer in stil geluk Achter de dichte gor...

ik kan niet anders

poezie
3,4 met 7 stemmen 3.294
Ik kan niet anders dan mijzelf belijden; Wanneer ik spreek, spreek ik mijzelve uit, Dan zoek ik soms, zo heimlijk mijn...

Moritura te salutat

poezie
4,1 met 14 stemmen 4.621
Dit zijn Uwe wegen, Ook de mijne? 'k weet het niet, mijn God, Al mijn wensen en begeerten zwegen. Toen Gij tot mij...

25 november 1898

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.809
De deur ging langzaam open; ik rook een kerkhofgeur. Ik staarde stil in de zwarte leegte der open deur. Een lange grau...

Een verjaardag

poezie
Nooit hebben de rozen zo schoon gebloeid, Nooit zag ik den heel zó blauw, Nooit was het gras zóó blij getooid...

Wanklank

poezie
3,5 met 2 stemmen 371
Dagelijks meer eerzuchtig En minder in staat tot iets groots, Telkens wanhopender roepend Om kracht of de kalmte de...

Als november is gekomen...

poezie
5,0 met 4 stemmen 669
Rondeel. Als november is gekomen En de regentijd breekt aan, Als de bomen in de laan, - Ach, de bladerloz...

Moeder

poezie
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvang...

Heb mij lief, gelijk ik ben

poezie
4,2 met 5 stemmen 971
Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan - Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn - En vragen: Heb mij lief, geli...

Moeder

poezie
4,0 met 3 stemmen 875
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontva...

Afscheid

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.698
Eén ogenblik van het voorbije leven Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan Van rimplend water, dat met stadig beven...

Bergen

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.461
Nu zien de grote bergen op mij neder. Ze zijn verwonderd, dat ik al zo lang Alleen geklommen ben, en half nieuwsgierig...

Avondnevel

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.275
O, die blinkend witte nevel over de venen! de uitgestrekte, Grote, stille nevelzee, wier waatren de aarde bedekten!...

DE NAJAARSLAAN

poezie
Ik keek in de gouden heerlijkheid van een najaarslaan... Het was, of ik goudene deuren wijd zag openstaan. Het werd...

IK BEN MIJN ZONDE MOE EN MIJN BEROUW

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.394
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw, ik ben mij zelve moede en ik ben het zoeken moe naar God, die ik niet ken, en d...

Wintermorgen.

poezie
Week op het wit van het wazige land, Week door het grijs van de wolken daarachter, schemert de schijn van de zon, die...

KOMENDE SCHEPEN

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.130
Ik zit aan de zee in de donkere nacht. Met ogen als vuurtorenlichten Tuur ik naar verre kusten en wacht, Op overzeese...

De spoortrein

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.287
Eens op een dag, toen ik de stad Verliet en in de spoortrein zat, En daar in stille lijdzaamheid Geduldig wachtte...

WINTERSTILTE

poezie
4,3 met 6 stemmen 2.453
De grond is wit, de nevel wit, De wolken, waar nog sneeuw in zit, Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. Het fijngetakt geb...

Sinds ik het weet...

poezie
4,7 met 6 stemmen 2.512
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, Het boze woord te noemen, dat...

Aan....

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.267
Ik durf met mijn denken Uw smart niet genaken, Niet aan te raken Uw droefenis; Hetgeen mij zou troosten Licht zou h...

Bij 't venster

poezie
5,0 met 2 stemmen 2.013
Het windje, zoel van bloemengeuren, streek Mij langs de warme wangen, zwaar en loom, De bijen gonsden om de lindeboom,...

Kastanjes

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.432
Het is een heldere dag in mei, De wind waait lustig, de zon schijnt blij Op bloeiende paarse seringen, En gouden rege...

Sonnetten zijn vol liefde

poezie
1,7 met 6 stemmen 1.892
Sonnets are full of love Chr. Rossetti Sonnetten zijn vol van liefde, dus ik zal Mijn hoogste liefde ook in sonnetv...

Silhouetten

poezie
3,7 met 14 stemmen 1.940
In het toevend licht, dat later Dan de zonne blijft Wijlen bij het stille water, Waar ons bootje drijft, Schuiven...