inloggen

resultaten voor 'Jacqueline van der Waals'


111 resultaten.
Sorteren op:

25 november 1898

poezie
1,9 met 10 stemmen 2.671
De deur ging langzaam open; ik rook een kerkhofgeur. Ik staarde stil in de zwarte leegte der open deur. Een lange grau...

Een verjaardag

poezie
Nooit hebben de rozen zo schoon gebloeid, Nooit zag ik den heel zó blauw, Nooit was het gras zóó blij getooid...

Wanklank

poezie
3,5 met 2 stemmen 279
Dagelijks meer eerzuchtig En minder in staat tot iets groots, Telkens wanhopender roepend Om kracht of de kalmte de...

Als november is gekomen...

poezie
5,0 met 4 stemmen 575
Rondeel. Als november is gekomen En de regentijd breekt aan, Als de bomen in de laan, - Ach, de bladerloz...

Moeder

poezie
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvang...

Heb mij lief, gelijk ik ben

poezie
4,2 met 5 stemmen 853
Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan - Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn - En vragen: Heb mij lief, geli...

Moeder

poezie
4,0 met 3 stemmen 807
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontva...

Afscheid

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.577
Eén ogenblik van het voorbije leven Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan Van rimplend water, dat met stadig beven...

Bergen

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.223
Nu zien de grote bergen op mij neder. Ze zijn verwonderd, dat ik al zo lang Alleen geklommen ben, en half nieuwsgierig...

Avondnevel

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.218
O, die blinkend witte nevel over de venen! de uitgestrekte, Grote, stille nevelzee, wier waatren de aarde bedekten!...

DE NAJAARSLAAN

poezie
Ik keek in de gouden heerlijkheid van een najaarslaan... Het was, of ik goudene deuren wijd zag openstaan. Het werd...

IK BEN MIJN ZONDE MOE EN MIJN BEROUW

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.278
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw, ik ben mij zelve moede en ik ben het zoeken moe naar God, die ik niet ken, en d...

Wintermorgen.

poezie
Week op het wit van het wazige land, Week door het grijs van de wolken daarachter, schemert de schijn van de zon, die...

KOMENDE SCHEPEN

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.076
Ik zit aan de zee in de donkere nacht. Met ogen als vuurtorenlichten Tuur ik naar verre kusten en wacht, Op overzeese...

De spoortrein

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.214
Eens op een dag, toen ik de stad Verliet en in de spoortrein zat, En daar in stille lijdzaamheid Geduldig wachtte...

WINTERSTILTE

poezie
4,3 met 6 stemmen 2.363
De grond is wit, de nevel wit, De wolken, waar nog sneeuw in zit, Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. Het fijngetakt geb...

Sinds ik het weet...

poezie
4,7 met 6 stemmen 2.389
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, Het boze woord te noemen, dat...

Aan....

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.223
Ik durf met mijn denken Uw smart niet genaken, Niet aan te raken Uw droefenis; Hetgeen mij zou troosten Licht zou h...

Bij 't venster

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.961
Het windje, zoel van bloemengeuren, streek Mij langs de warme wangen, zwaar en loom, De bijen gonsden om de lindeboom,...

Kastanjes

poezie
1,9 met 14 stemmen 2.358
Het is een heldere dag in mei, De wind waait lustig, de zon schijnt blij Op bloeiende paarse seringen, En gouden rege...

Sonnetten zijn vol liefde

poezie
1,0 met 8 stemmen 1.852
Sonnets are full of love Chr. Rossetti Sonnetten zijn vol van liefde, dus ik zal Mijn hoogste liefde ook in sonnetv...

Silhouetten

poezie
2,7 met 18 stemmen 1.896
In het toevend licht, dat later Dan de zonne blijft Wijlen bij het stille water, Waar ons bootje drijft, Schuiven...

Vreemd

poezie
1,9 met 20 stemmen 2.433
Vreemd, dat boom en tak zo stil staan In het gouden licht vandaag, Dat de bladertjes zo stil gaan, 't Een na 't an...

Nu weet ik wat het allerdroevigst is

poezie
2,0 met 17 stemmen 3.775
Nu weet ik wat het allerdroevigst is. 't Is niet de dood of scheiding, niet het kwaad, Dat anderen ons aandoen, of '...

Liefdehonger

poezie
1,6 met 26 stemmen 3.993
Ik heb zulk een honger naar liefde, Toch spreek ik er niemand van. Mijn hart is zo trots, dat ik niemand Er iets van...

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen

poezie
3,4 met 10 stemmen 2.547
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, Het kwaad, gekruisigd God, dat Gij gedaan hebt, Waaraan Uw volk U schuld...

Afscheid

poezie
3,0 met 23 stemmen 5.270
Eén ogenblik van het voorbije leven Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan Van rimplend water, dat met stadig beven...