inloggen

resultaten voor 'Jacqueline van der Waals'


111 resultaten.
Sorteren op:

Ik kan niet anders...

poezie
3,6 met 22 stemmen 3.081
Ik kan niet anders dan mijzelf belijden, Wanneer ik spreek, spreek ik mijzelve uit, Dan zoek ik soms, zo heimlijk mijn...

Diep in mijn leven is een heiligdom

poezie
3,2 met 17 stemmen 3.409
Diep in mijn leven is een heiligdom Waar niemand toegang vindt, waar mijn gedachten Niet binnen durven gaan. Als ik m...

Deus Caritatis

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.950
[Mijn leven is doorwrocht van deze sterke genade dóór en dóór Rabindranath Tagore] Mijne begeerten stijgen,...

Onrecht

poezie
2,8 met 8 stemmen 2.846
Die een roeping heeft in 't leven, Hij moet onrecht kunnen dragen, Want dat is de toets des Heeren, Of ge Hem zoekt,...

Pelgrimsreize IV

poezie
3,5 met 13 stemmen 2.623
Prinses van hoge geboorte, Stond ik voor de poorten, Verlangende binnen te gaan; Ik droeg een kroon op de haren, Ik...

't Was buiten stoffig, warm en druk

poezie
3,6 met 20 stemmen 2.892
't Was buiten stoffig, warm en druk Door 't hete zonneschijnen, Maar ik zat neer in stil geluk Achter de dichte gor...

ik kan niet anders

poezie
3,8 met 9 stemmen 3.397
Ik kan niet anders dan mijzelf belijden; Wanneer ik spreek, spreek ik mijzelve uit, Dan zoek ik soms, zo heimlijk mijn...

Moritura te salutat

poezie
4,1 met 15 stemmen 4.744
Dit zijn Uwe wegen, Ook de mijne? 'k weet het niet, mijn God, Al mijn wensen en begeerten zwegen. Toen Gij tot mij...

25 november 1898

poezie
3,6 met 13 stemmen 2.893
De deur ging langzaam open; ik rook een kerkhofgeur. Ik staarde stil in de zwarte leegte der open deur. Een lange grau...

Een verjaardag

poezie
2,6 met 5 stemmen 637
Nooit hebben de rozen zo schoon gebloeid, Nooit zag ik den heel zó blauw, Nooit was het gras zóó blij getooid...

Wanklank

poezie
4,2 met 5 stemmen 427
Dagelijks meer eerzuchtig En minder in staat tot iets groots, Telkens wanhopender roepend Om kracht of de kalmte de...

Als november is gekomen...

poezie
4,4 met 5 stemmen 770
Rondeel. Als november is gekomen En de regentijd breekt aan, Als de bomen in de laan, - Ach, de bladerloz...

Moeder

poezie
4,0 met 2 stemmen 905
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvang...

Heb mij lief, gelijk ik ben

poezie
4,0 met 6 stemmen 1.057
Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan - Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn - En vragen: Heb mij lief, geli...

Moeder

poezie
3,8 met 4 stemmen 927
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontva...

Afscheid

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.780
Eén ogenblik van het voorbije leven Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan Van rimplend water, dat met stadig beven...

Bergen

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.571
Nu zien de grote bergen op mij neder. Ze zijn verwonderd, dat ik al zo lang Alleen geklommen ben, en half nieuwsgierig...

De bladeren

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.173
De zonne zond haar stralen uit om d'aarde te vergouden, Die, al te lange tijd verwaaid, verregend en ontverfd,...

Avondnevel

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.319
O, die blinkend witte nevel over de venen! de uitgestrekte, Grote, stille nevelzee, wier waatren de aarde bedekten!...

DE NAJAARSLAAN

poezie
3,4 met 8 stemmen 2.478
Ik keek in de gouden heerlijkheid van een najaarslaan... Het was, of ik goudene deuren wijd zag openstaan. Het werd...

IK BEN MIJN ZONDE MOE EN MIJN BEROUW

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.484
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw, ik ben mij zelve moede en ik ben het zoeken moe naar God, die ik niet ken, en d...

Wintermorgen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.333
Week op het wit van het wazige land, Week door het grijs van de wolken daarachter, schemert de schijn van de zon, die...

KOMENDE SCHEPEN

poezie
4,8 met 5 stemmen 1.195
Ik zit aan de zee in de donkere nacht. Met ogen als vuurtorenlichten Tuur ik naar verre kusten en wacht, Op overzeese...

De spoortrein

poezie
4,0 met 6 stemmen 1.345
Eens op een dag, toen ik de stad Verliet en in de spoortrein zat, En daar in stille lijdzaamheid Geduldig wachtte...

WINTERSTILTE

poezie
4,3 met 9 stemmen 2.553
De grond is wit, de nevel wit, De wolken, waar nog sneeuw in zit, Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. Het fijngetakt geb...

Sinds ik het weet...

poezie
4,8 met 8 stemmen 2.616
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, Het boze woord te noemen, dat...

Aan....

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.315
Ik durf met mijn denken Uw smart niet genaken, Niet aan te raken Uw droefenis; Hetgeen mij zou troosten Licht zou h...