inloggen

resultaten voor 'Jacqueline van der Waals'


111 resultaten.
Sorteren op:

Deus Caritatis

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.888
[Mijn leven is doorwrocht van deze sterke genade dóór en dóór Rabindranath Tagore] Mijne begeerten stijgen,...

Onrecht

poezie
2,9 met 7 stemmen 2.781
Die een roeping heeft in 't leven, Hij moet onrecht kunnen dragen, Want dat is de toets des Heeren, Of ge Hem zoekt,...

Pelgrimsreize IV

poezie
3,5 met 13 stemmen 2.575
Prinses van hoge geboorte, Stond ik voor de poorten, Verlangende binnen te gaan; Ik droeg een kroon op de haren, Ik...

't Was buiten stoffig, warm en druk

poezie
3,6 met 20 stemmen 2.837
't Was buiten stoffig, warm en druk Door 't hete zonneschijnen, Maar ik zat neer in stil geluk Achter de dichte gor...

ik kan niet anders

poezie
3,4 met 7 stemmen 3.351
Ik kan niet anders dan mijzelf belijden; Wanneer ik spreek, spreek ik mijzelve uit, Dan zoek ik soms, zo heimlijk mijn...

Moritura te salutat

poezie
4,1 met 14 stemmen 4.697
Dit zijn Uwe wegen, Ook de mijne? 'k weet het niet, mijn God, Al mijn wensen en begeerten zwegen. Toen Gij tot mij...

25 november 1898

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.863
De deur ging langzaam open; ik rook een kerkhofgeur. Ik staarde stil in de zwarte leegte der open deur. Een lange grau...

Een verjaardag

poezie
4,0 met 1 stemmen 590
Nooit hebben de rozen zo schoon gebloeid, Nooit zag ik den heel zó blauw, Nooit was het gras zóó blij getooid...

Wanklank

poezie
4,0 met 3 stemmen 406
Dagelijks meer eerzuchtig En minder in staat tot iets groots, Telkens wanhopender roepend Om kracht of de kalmte de...

Als november is gekomen...

poezie
4,4 met 5 stemmen 737
Rondeel. Als november is gekomen En de regentijd breekt aan, Als de bomen in de laan, - Ach, de bladerloz...

Moeder

poezie
5,0 met 1 stemmen 876
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvang...

Heb mij lief, gelijk ik ben

poezie
4,0 met 6 stemmen 1.021
Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan - Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn - En vragen: Heb mij lief, geli...

Moeder

poezie
3,8 met 4 stemmen 906
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontva...

Afscheid

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.744
Eén ogenblik van het voorbije leven Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan Van rimplend water, dat met stadig beven...

Bergen

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.517
Nu zien de grote bergen op mij neder. Ze zijn verwonderd, dat ik al zo lang Alleen geklommen ben, en half nieuwsgierig...

De bladeren

poezie
2,0 met 1 stemmen 1.149
De zonne zond haar stralen uit om d'aarde te vergouden, Die, al te lange tijd verwaaid, verregend en ontverfd,...

Avondnevel

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.301
O, die blinkend witte nevel over de venen! de uitgestrekte, Grote, stille nevelzee, wier waatren de aarde bedekten!...

DE NAJAARSLAAN

poezie
4,0 met 1 stemmen 2.404
Ik keek in de gouden heerlijkheid van een najaarslaan... Het was, of ik goudene deuren wijd zag openstaan. Het werd...

IK BEN MIJN ZONDE MOE EN MIJN BEROUW

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.448
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw, ik ben mij zelve moede en ik ben het zoeken moe naar God, die ik niet ken, en d...

Wintermorgen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.314
Week op het wit van het wazige land, Week door het grijs van de wolken daarachter, schemert de schijn van de zon, die...

KOMENDE SCHEPEN

poezie
4,8 met 5 stemmen 1.165
Ik zit aan de zee in de donkere nacht. Met ogen als vuurtorenlichten Tuur ik naar verre kusten en wacht, Op overzeese...

De spoortrein

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.324
Eens op een dag, toen ik de stad Verliet en in de spoortrein zat, En daar in stille lijdzaamheid Geduldig wachtte...

WINTERSTILTE

poezie
4,3 met 7 stemmen 2.517
De grond is wit, de nevel wit, De wolken, waar nog sneeuw in zit, Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. Het fijngetakt geb...

Sinds ik het weet...

poezie
4,7 met 7 stemmen 2.573
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, Het boze woord te noemen, dat...

Aan....

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.294
Ik durf met mijn denken Uw smart niet genaken, Niet aan te raken Uw droefenis; Hetgeen mij zou troosten Licht zou h...

Bij 't venster

poezie
5,0 met 2 stemmen 2.037
Het windje, zoel van bloemengeuren, streek Mij langs de warme wangen, zwaar en loom, De bijen gonsden om de lindeboom,...

Kastanjes

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.463
Het is een heldere dag in mei, De wind waait lustig, de zon schijnt blij Op bloeiende paarse seringen, En gouden rege...