inloggen

biografie: M. Vasalis

Zij groeide op aan de rand van Scheveningen. Ze bezocht het Nederlandsch Lyceum in Den Haag. Daarna ging ze in Leiden geneeskunde studeren. Ze studeerde ook antropologie. Vasalis was in haar studietijd bevriend met prinses Juliana. Na haar studie verbleef ze een klein jaar in Zuid-Afrika. Vasalis had een betrekkelijk klein oeuvre, zo'n 100 gepubliceerde gedichten. Vasalis werkte vanaf 1939 als psychiater in Amsterdam. Toen haar man benoemd werd tot hoogleraar in de psychiatrie in Groningen verhuisden ze naar Roden. Vasalis ging als kinderpsychiater in Assen werken. Haar werk wordt gekenschetst als: sober romantisch-realistisch. Uit haar eenvoudig lijkende gedichten (wat betreft vormgeving en woordgebruik) spreekt een licht weemoedige kijk op het leven. M. Vasalis overleed in 1998. Haar man overleed kort daarna. In Roden zal een monument worden geplaatst om de herinnering aan Vasalis levend te houden. Vasalis ligt begraven op de begraafplaats Zorgvliet in Amstelveen.

Inzendingen van deze schrijver

40 resultaten.

Moeder

gedicht
2,8 met 140 stemmen 41.641
Zijzelf was als de zee, maar zonder stormen.
Even blootshoofds en met een brede voet.
Rijzend en dalend op haar vloed,
als kleine vogels op haar schoot gezeten,...

Droom

gedicht
2,9 met 487 stemmen 114.095
Ik liep vannacht - van een optocht los -
geraakt - ineens onder een hoog en luchtig
viaduct, jong, naast mij liep een grote
vrij zware jonge man. De pijlers werden bomen...

Soms, als gij zwijgt en uit het venster schouwt...

gedicht
5,0 met 3 stemmen 6.961
Soms, als gij zwijgt en uit het venster schouwt
grijpt mij uw schoonheid als een wanhoop aan,
een wanhoop door geen troost te blussen,
niet door te spreken, niet door te kussen,...

Droom

gedicht
4,0 met 5 stemmen 7.040
Ik liep vannacht - van een optocht los -
geraakt, ineens onder een hoog en luchtig
viaduct, jong, naast mij liep een grote
vrij zware jonge man. De pijlers werden bomen...

Cannes

gedicht
3,7 met 3 stemmen 5.195
In een woestijn van zon, dicht langs de zee
staan de platanen in een brede allee;
dorstige herten, plotseling betoverd
en in hun ren naar ’t water star gebleven,...

Ochtend

gedicht
3,8 met 5 stemmen 13.942
Zo kalm als op een vlot van helderheid
en rust, gelegen op mijn rug
dreef ik de ochtend in, het ochtendlicht,
land, lucht en water waren één en zonder dat...

Oktober

gedicht
5,0 met 5 stemmen 9.838
Teder en jong, als werd het voorjaar
maar licht nog, want zonder vruchtbegin,
met dunne mist tussen de gele blaren
zet stil het herfstgetijde in....

Sprookje

gedicht
5,0 met 2 stemmen 18.871
Voor mijn moeder en mijn dochtertje
Zij luisteren beide naar een oud verhaal,
wondere dingen komen aangevlogen,
zichtbaar in hun verwijde ogen,...

Afterthought

gedicht
3,0 met 2 stemmen 14.638
Maar toch, ik weet niet of het veel verschilt
met vroeger - of alleen verschoven wordt:
die liefdesbrieven, liefdesverzen gingen meestal over
het lief, dat nog geen minnares geworden was....

Fanfare-corps

gedicht
5,0 met 2 stemmen 10.588
De lucht scheen blinkend door de blaren,
bleek en volmaakt als glas geslepen.
Met vaste manlijke gebaren
werden de horens aangegrepen,...

Regressie in de supermarkt, bij de kassa

gedicht
Diep uit mijn jeugd, waarover nooit een doodsbericht
gekomen is, maar die is zoekgeraakt, vermist
komt dit gevoel: ik zou haar brede rug willen omhelzen,
haar stevige, onopgesmukte hand, nu op mijn hoofd...

Eb

gedicht
3,7 met 17 stemmen 12.878
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,...

Is het vandaag of gistren, vraagt mijn moeder,

gedicht
3,0 met 36 stemmen 19.675
Is het vandaag of gistren, vraagt mijn moeder,
bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed.
Altijd vandaag, zeg ik. Ze glimlacht vaag
en zegt: zijn we in Roden of Den Haag ? ...

Sotto voce

gedicht
3,9 met 159 stemmen 38.166
Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,...

Een witte ochtend

gedicht
4,4 met 10 stemmen 14.796
Een witte ochtend, eerste dooi
de lucht wit-grijs, egaal gespreid
en aan de lange horizon
welt nu een witte zon. ...

Tijd

gedicht
3,6 met 47 stemmen 28.069
Ik droomde, dat ik langzaam leefde ....
langzamer dan de oudste steen.
Het was verschrikkelijk: om mij heen
schoot alles op, schokte of beefde, ...

In de herfst

gedicht
3,1 met 37 stemmen 13.998
Hol en leeg van verlangen
en de gele amberen bomen
de groene en barnstenen stammen.
Het licht hangt stil in de blaren. ...

Cet age est sans pitié *)

gedicht
2,3 met 37 stemmen 16.140
Links naast ons - midscheeps - woonde de ex-kapitein
ter zee, weduwnaar, purper van het drinken.
Hij had een dochtertje, dat opzienbarend lelijk was,
zo opgestopt, verkeerd begroeid en kruislings scheel,...

Uit de nevel over het weiland

gedicht
3,8 met 15 stemmen 12.593
Uit de nevel over het weiland
met half-uitgewiste koeien
komt vandaag het werk van Mauve
bleek, allerzachtzinnigst boven,...

Braamstruik

gedicht
2,9 met 29 stemmen 13.632
Vlinders en bijen wijlen bij de roze bloemen.
De groene en paarse bramen zijn alleengelaten.
Zijn zij zichzelf genoeg? Missen zij niet het diepe zoemen
waarmee de bijen tot de bloesems praten?...

Duif

gedicht
4,0 met 25 stemmen 18.160
Het had geonweerd en de straat was nat,
het asfalt lag als water aan de oever
van het trottoir, waar plechtig trad
een duif en koerde als een kind, maar droever....

Zoals een hond, verdrinkend in zijn redders handen bijt,

gedicht
2,3 met 311 stemmen 40.615
Zoals een hond, verdrinkend in zijn redders handen bijt,
bijt mijn gevoel de reddende gedachte,
dat deze nood voorbij gaat en dat zulke nachten
eenmaal weer zullen blussen in de tijd....

De Dood

gedicht
3,1 met 76 stemmen 37.341
De dood wees mij op kleine, interessante dingen:
dit is een spijker – zie de Dood - en dit is een touw
Ik zie hem aan, een kind. Hij is mijn meester
omdat ik hem bewonder en vertrouw,...

Zachter

gedicht
3,2 met 18 stemmen 16.887
Het strand is wel mijn vaderland,
de zee synchroniseert nog monotoon
stromen van tegenstrijdigheden.
Toch droom ik soms, dat er een hoge boom...

Rebus in de bus

gedicht
3,2 met 34 stemmen 11.688
Wie zaten er vanochtend in de bus
behalve de chauffeur wiens roze wang
zo vloekte met zijn mooie rooie haar.
Een woeste oude boer met grijze ogen...

appelboompjes

gedicht
3,6 met 39 stemmen 16.253
Op een recht, zwart kousenbeen,
dunne rokjes opgeheven,
dansend in de vroege regen
en de tuin voor zich alleen,...

Felix was blank met bruine haren en een zachte g.

gedicht
2,8 met 88 stemmen 27.478
Felix was blank met bruine haren en een zachte g.
En: hij was kleurenblind, hij keek met scheef
getild gezicht en toegeknepen ogen naar de lucht.
Ik deed het heimelijk na. Wat heb ik hem bemind...

Herfst

gedicht
4,0 met 53 stemmen 23.890
Toornige vreugde doet mij rechtop gaan
dwars door de herfstige plantsoenen
waar in het nat verwilderd gras
rillend naast de zwarte plas ...

Oud

gedicht
3,4 met 33 stemmen 25.630
Eén dans, één dans met sproeiende ogen,
gloeiende wangen, losse handen.
En dan opzij gaan staan. De bleke glimlach voelen,
die als een nevel op een avondwei...

Als je een landschap was waar ik doorheen kon lopen

gedicht
3,3 met 329 stemmen 81.758
Als je een landschap was waar ik doorheen kon lopen,
stil staan en kijken met mijn ogen open
en languit op de harde grond gaan liggen,
er mijn gezicht op drukken en niets zeggen....