inloggen

biografie: W.J. van Zeggelen

1811 - 1879

[Den Haag 1811 - 1879]

Willem Josephus was destijds heel populair als schrijver van humoristische verhalende gedichten, die soms vele herdrukken kenden (b.v. Pieter Spa naar Londen).

Hij was werkzaam bij een Haagse boekdrukkersfirma waarvan hij na zijn huwelijk mede-eigenaar werd.

Hij was een bewonderaar van de gevierde Tollens.


Inzendingen van deze schrijver

40 resultaten.

Moraal uit “de kleine schamele knaap”

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.849
Mijn grootmama zei vaak de spreuk,
en ze is me in ’t hart gevest:
“DIE ZICH AAN ANDREN SPIEGLEN KAN,
HIJ SPIEGELT ZICH HET BEST”...

Negatieve wensen

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.293
Geen krakende deuren,
Geen tochtige scheuren,
Geen lek in je dak!
Geen aandrang van beren,...

PAULUS

poezie
4,0 met 1 stemmen 186
SAULUS van Tarsen, vervolger des Heeren,
Kleeft aan uw zwaard nog het martelaarsbloed?
Deed nog het kruis niet uw ijver verkeren? ...
Vreemd bleef ge Hem, die het ooilam behoedt: ...

Zie toe.

poezie
4,3 met 3 stemmen 279
't Zijn nog steeds dezelfde klachten,
Voorgeslacht en tijdgenoot
Werken nog met de oude krachten:
Sterken maken zwakken dood. ...

Kees op reis.

poezie
3,5 met 2 stemmen 175
Kees spekt zijn beurs en koopt een pas,
En wil de wereld zien:
En vliegt door 't ruim en maakt, per as,
Van honderd uren - tien. ...

DE CRISIS ONZER DAGEN.

poezie
5,0 met 2 stemmen 442
(EEN WOORD in 1859 en 1860)

Een fonklend samenbroedsel
Van vrijheid en van dwang,...

Mode.

poezie
4,0 met 2 stemmen 477
Een fee, die opwelt uit de vloed
Van wulpse zotternijen;
Een dwinglandes, die aan haar voet
De wereld neer doet vlijen....

Apentroost.

poezie
4,0 met 1 stemmen 231
Een aap had met veel zorg en zwier
Als pronker zich gekleed;
‘Nu schijn ik,’ sprak hij, ‘toch geen aap
Voor iemand die 't niet weet.’...

Soldatenstand.

poezie
4,0 met 2 stemmen 387
Een leven vol wissling,
Een lokaas der jeugd,
Een manlijke roeping,
Een strik voor de deugd,...

Zie toe.

poezie
4,0 met 1 stemmen 281
't Zijn nog steeds dezelfde klachten,
Voorgeslacht en tijdgenoot
Werken nog met de oude krachten:
Sterken maken zwakken dood....

Meisjes mijmering.

poezie
4,0 met 2 stemmen 365
Zeven naalden nog vandaag!
Nichtje Net vroeg: ‘brei je graag?
Kijk, wat wordt mijn haar al lang!
Betsie is in 't donker bang!...

Klaaglied van Jan Chagrijn.

poezie
4,0 met 3 stemmen 370
'k Ben niet wat ik eertijds leek:
Zo gezond en krachtig;
'k Dut soms bij de schoonste preek,
Kijk, het spijt me machtig!...

Vreemdenbezoek.

poezie
4,0 met 1 stemmen 364
‘Het land is er plat en het volk is er stijf,’
Zo spreken van Holland de vreemden;
‘De kunst en natuur hebben weinig om 't lijf;
Men ziet er geen bergen of beemden....

Anno 1700 en Zo Veel.

poezie
4,0 met 1 stemmen 292
Ze zaten vol en vetjes,
Heel puntigjes en netjes:
Twee rococo-portretjes,
Een Prinsman en een Kees,...

De brievenbesteller.

poezie
4,0 met 2 stemmen 466
Ik loop met vlugge schreden
Mijn stadswijk in het rond;
Ik ducht mijn overheden,
Aan wie ik mij verbond;...

De Prikkels van het Leven.

poezie
4,2 met 4 stemmen 718
De mens schept zich duizend behoeften,
Dat ligt in zijn werkzame geest,
Maar de een maakt hem schepper en koning
En de ander tot slaaf, ja tot beest....

Vrijheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.023
Een leus, die alles aangrijpt en bezielt,
Een levensboom, waarvoor het mensdom knielt,
Een ster, die voorlicht naar een heilig Oosten,
Een wekstem om gebreidelden te troosten....

Minnelied

poezie
3,0 met 1 stemmen 938
Engel op mijn levenspad,
Heel mijn rijkdom, lust en leven,
Die al 't heil in zich bevat,
Dat de wereld mij kan geven;...

Oost-Indische doofheid

poezie
3,2 met 6 stemmen 910
'k Wil 't wel weten dat Klorinde
Me in het hart bestorven ligt;
'k Val wat blo, en toch 'k beleed haar
Mijn gevoel door lonk en dicht....

De liefste last

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.035
Aan ene jonge moeder met haar lieveling op de arm.
Wil hij u te ontworstlen trachten -
't Springertje in zijn tweede jaar?
Vrouw, de jongen wordt te zwaar...

Barbiersmijmering

poezie
3,3 met 3 stemmen 720
Mijn leven is een molen,
En ik ben 't molenpaard.
Mijn wapen is het scheermes,
Mijn glorie is de baard....

Lina

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.483
Zeg Lina, waarom toch zo somber en stil?
Of broeit er in 't hoofdje een grap of een gril?
Maar 't oog is bedauwd en de boezem niet rustig
Gij, anders zo lustig!...

Door 't Kreupelbos

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.577
Wie in zijn jeugd op gladde baan
Te lang aan moeders handje stapt:
Geen strobreed hoeft ter zij te gaan,
Of op een steentje trapt,...

Verboden vrucht

poezie
3,4 met 21 stemmen 3.111
Ik was onlangs bij Evert-oom
En klom er in de kersenboom;
Het was wel tegen ooms verbod;
Maar 'k was op kersen zo verzot,...

Zaligheid

poezie
4,2 met 16 stemmen 2.910
Daar klinkt een machtig toverwoord
Vol zoete melodie,
Maar wat het uitdrukt, wat het meldt –
’t Is ons een profetie....

Grietjes Verzuchting

poezie
3,1 met 11 stemmen 2.291
Ik weet niet — maar sinds ruime tijd
Hoef ’k moeders roep noch tik,
En wie is ’t eerst van allen op —
Het eerst van allen?… Ik!...

Een oude Vrijer, zoals er velen zijn.

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.474
Een beste vent, een trouwe borst,
Een zonnestraal in ’t leven;
Een zorg, die duizend lasten torst
Voor nichtjes en voor neven....

Anno 1700 en Zoveel

poezie
4,2 met 6 stemmen 1.361
Ze zaten vol en vetjes,
Heel puntigjes en netjes,
Twee rococo-portretjes.
Een Pruisman en een Kees,...

Zomergenot en Almanakken-Koorts.

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.162
AAN MIJN VRIEND S. J. VAN DEN BERGH, DE REDACTEUR DER „AURORA”, NA ZIJN UITSTAPJE NAAR ENGELAND EN SCHOTLAND.
Kleed vol geuren en vol kleuren,
Balsemkruik voor long en lijf,
Roepstem om het hoofd te beuren...