inloggen

Alle inzendingen over Vriendschap

1944 resultaten.

Sorteren op:

VRIENDSCHAP

hartenkreet
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 1.256
Ze knipperen samen Ze verhuizen samen Ze huilen samen Zien dingen samen Ze slapen samen Ook al zien ze elkaar nooit Vriendschap moet zo zijn Echte vrienden leven altijd in harmonie met elkaar…

Pure vriendschap

hartenkreet
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 963
Vriendschap zo mooi zo puur zo rotsvast, gelijk een stenen muur terugvallen, jawel op jou domweg omdat het hoort, vriendschap, zo mooi zo puur als chocolade zo intens zoet toch heb ik nou nog nooit een witte- chocolade-vriend ontmoet!…
An Terlouw26 januari 2017Lees meer…

Vriendschap in jou

hartenkreet
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 990
Vriendschap in je doen en laten. Vriendschap in je manier van praten. Vriendschap in het kijken naar schoonheid. Vriendschap in de doelen waar jij naar strijdt. Vriendschap in de ruzies die je maakt. Vriendschap in de dingen die je afkraakt. Vriendschap in het gevecht. Vriendschap in de nare dingen die je zegt.…

Echte vriendschap

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 293
Want vriendschap is niet alleen Koffie, logeren en leuke dingen Nee, dat is ook: samen oplossingen verzinnen En dat allemaal omdat een hond de perfecte huis vriend is en: Vriendschap centraal!…

vriendschap

hartenkreet
4.0 met 19 stemmen aantal keer bekeken 3.329
Vriendschap is geven zonder nemen Vriendschap is helpen als het kan Vriendschap is meer dan woorden zeggen Vriendschap is een beetje houden van…
vlindertje30 oktober 2002Lees meer…

Vriendschap

hartenkreet
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 176
Vriendschap is lachen. Vriendschap is huilen. Een schouder om bij te schuilen. Vriendschap is soms zwijgen. Vriendschap is vertrouwen. Vriendschap is respect. Op zo'n vriendschap kun je bouwen. Misbruik je vriendschap dan gaat het vertrouwen weg. Dan kom je heel alleen te staan.…

EEN VRIEND

hartenkreet
4.0 met 19 stemmen aantal keer bekeken 2.579
Vriendschap dat is meer dan woorden kunnen zeggen Vriendschap dat is heel veel houden van Vriendschap dat is geven zonder nemen Vriendschap dat is helpen als je kan Vriendschap dat is geen begrip Vriendschap dat is een gevoel Wie in de put zit begrijpt, wat ik bedoel Echte vrienden…

O gij, mijn lief

poëzie
4.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 2.130
O gij, mijn lief, die nu door 't lieven lijdt, Klaag niet in stilte alleen, - maak poëzie Van leed, - ach laat geween en melodie Tussen ons zijn een zoete somberheid. En ik, die u nu liefheb, begeleid Uw zang met wederzang, ter harmonie Van klare koren, kalme profetie Van vreugde en liefde en innige eindloosheid. Gelijk wanneer een nachtegaal…

Vriendschap

hartenkreet
2.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 675
In vriendschap is aandacht en liefde nodig. Luisteren naar elkaar is van wezenlijk belang voor een ware vriendschap. Vriendschap is in eerlijkheid elkaar alles kunnen vertellen. Als je echt een goede vriendschap hebt ben je er onvoorwaardelijk voor elkaar en kun je altijd met elkaar blijven communiceren.…
Dick Voogd9 augustus 2019Lees meer…

VRIENDSCHAP

hartenkreet
4.0 met 34 stemmen aantal keer bekeken 5.118
Vriendschap is zwijgen, niets zeggen Maar een arm om schouders leggen. Vriendschap is in iemands leven Vreugde en verdriet meebeleven. Vriendschap is niets vragen Maar gewoon helpen dragen. Vriendschap is praten in vertrouwen Dat de ander zijn mond kan houden. Vriendschap is delen in iemands geluk En dan bidden; ga nooit stuk!…
naomi2 september 2003Lees meer…

Mijn God is enkel gloed en donkerheid

poëzie
3.0 met 16 stemmen aantal keer bekeken 2.247
Mijn God is enkel gloed en donkerheid, Schoon om te zien, - een wonder te verstaan; - Daar is niet één als Hij, - doch 'k zie u aan, En waan dat gij Hem-zelf zijt. En dus heb ik mijn ziel u toegewijd, Opdat ze in uw gloed mocht vergaan; En stil verteren, zonder klacht, voldaan Met zulk een liefde en zulk een éénigheid. Zoals twee vlammen…

Ik heb mijn hart ú tot een huis gewijd

poëzie
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 1.668
Ik heb mijn hart ú tot een huis gewijd, En midden in het binnenst heiligdom, Waar de outerkaars in 't donker gloeit, verbeid Ik u, mijn lief, mijn zoet sieraad alom! Ik sloeg mijn ziel dit zoete donker om, Alleen om ú te ontmoeten, die me altijd Belooft te komen, in 't geheim, na stom Eerbiedig beiden ene kleine tijd. O kom, mijn lief,…

Ik ben een dichter en der Schoonheid zoon

poëzie
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 1.573
Ik ben een dichter en der Schoonheid zoon. Alles wat schoon is, is me een vreugd altijd. Mijn hart is menslijk, maar of 'k lach of lijd, Mijn lachen en mijn leed zijn beide schoon. Ik heb de macht dat ik wat schoon is toon Aan andren, door de taal die ik belijd, Zodat wie leest bedroefd wordt of verblijd, Maar zich bedroevend vreugd smaakt…

Zoals een vroom man in een heidens land

poëzie
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 487
Zoals een vroom man in een heidens land Zich toont op plein en beurs in landsgewaad, En stalt zijn waar voor 't huis en dingt en praat Aldoor, om werelds goud, met vreemd' en klant; Maar sluit dán 't huis met luiken en hij brandt Zijn zilvren lamp met olie en 't gelaat Wordt bleek bij 't geel brevier, dat openslaat Met donk're…

Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd

poëzie
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 490
II Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd, Daar ge in een mist van tranen altijd weent; – ’k Zie als een vlam, die trillende overleent, Een wonder en een glorie in uw hart. En gloeiende in het donker uw smart Slaat ze uit en zoekt, tot alles zich vereent Met mijne liefde, en vreugd, die om u weent En in mijn diepste ziel uw naad'ren…

Ik had uw hart mij tot een huis gewijd

poëzie
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 396
III Ik had uw hart mij tot een huis gewijd: De wierook brandde — de opgeslagen blaân Der schriften gloorden — de ark zag 'k openstaan - Ik had mijn wolk rondom mijn huis gespreid. En zie, in mijn huis zit een wisslaar aan, Midden in mijn mysteriën, als beidt Hij mijne komst: opent de poorten wijd, Strooit lovers, dat mijn voet moog' binnengaan…

Lamp mijner ziel, die me in ’t verborgen gloort

poëzie
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 394
V. Lamp mijner ziel, die me in ’t verborgen gloort, Zoet wonder van ’t heelal, dat niemand weet, Brand niet zo duister in die mist van leed, Maak niet altoos uw schijnsel droef; – gloed hoort Bij gloed, wat schoon is brengt wat schoon is voort, Zoet zoekt zoet, lief! och, dat gij ook zo deed, U zelve zoet, uw zoet Zelf minder wreed, Dat…

sterk

hartenkreet
4.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 2.195
vriendschap pril breekbaar als glas en toch ... zo sterk vriendschap zo kort twee mensen een band en ook ... zo sterk vriendschap praten huilen elkaar zien onbegrijpelijk ... zo sterk vriendschap intens waardevol hopelijk in de toekomst ... zo sterk…

Onder de helm

poëzie
3.0 met 25 stemmen aantal keer bekeken 2.392
Geen vriendschap, geen vriendschap, geen vriendschap onder de helm! Wie met hen hand in hand kan staan Is in het hart een schelm. Hoed u voor lange vingeren, hoed u voor grof geschut. Waar ze de brandel slingeren blijve noch kerk noch hut. Geen vriendschap, geen vriendschap, geen vriendschap onder de helm!…

Vriendschap

hartenkreet
3.0 met 32 stemmen aantal keer bekeken 2.811
Vriendschap Het leven zonder vriendschap is als een bloementuin zonder bloemen, het geeft geen kleur en geur. Vriendschap is als een prachtige zomerse bloemenborder in gevarieerdheid en saamhorigheid. Vriendschap wordt geboren uit harten die samengroeien als een mengeling van zoete geurigheid van vele verschillende bloemen.…

vriendschap

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 1.343
Vriendschap is mooi mooie vriendschap is bijzonder er voor iemand zijn als het nodig is echte vriendschap is een wonder Een luisterend oor een omhelzing zonder worden het gevoel dat je er altijd al bij hoorde Wanneer je van de pijn vergaat lichamelijk dan wel geestelijk doet hechte vriendschap je zo goed en kan het niet meer stuk Het…
Leidy31 januari 2014Lees meer…

Perspectiefwisseling

netgedicht
3.0 met 30 stemmen aantal keer bekeken 1.811
Ineens - zomaar onaangekondigd - in de auto werd me duidelijk dat vriendschap niet betekent: "wat heb ik eraan?" Vriendschap is verbondenheid, over anders-zijn en niet-ingewilligde verlangens heen. Vriendschap is het weten dat de ander in zijn mysterie altijd anders blijft en niet te peilen.…
Adeleyd7 september 2008Lees meer…

De moraal ( N. H. )

hartenkreet
2.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 239
Wij stonden en blijven sterk staan. We zijn intens met elkaar begaan: zonder vragen. Het gezicht, mijn gezicht is een geheel eigen gezicht. Van klein tot kleiner staat ze open voor een geheel nieuwe wereld. Een complete openbaring die zal voortbestaan. Ons verhaal in verbale als non-verbale taal gaat verder dan welk dialect ook. De moraal…

Wanneer ik tot U kom

poëzie
5.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 618
Wanneer ik tot u kom, dan lacht gij zacht, En somtijds klaagt gij, maar als zij, die spreken Van vroeg're smarten, die als dromen weken En waar men in de droom om weent en lacht. Maar als 'k alleen ben hoor ik dag en nacht Uw snikken en ik zie uw tranen leken, En voel uw hart wild slaan, alsof 't wil breken, Maar kan niet, dàn verneem 'k uw…

Vriendschap on- line

hartenkreet
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 210
Verhalen, foto's, icoontjes erbij Informatie beknopt: zo gaat het met mij Reageren gewenst: zo fijn, zo naar, een passende tekst We zijn er voor elkaar! Liefst een groeps- app dat scheelt weer gedoe Soms wordt je van on - linen ook wel heel moe Vriendschappen kunnen zo lang bestaan, liefdevol contact zou het lijken Geen zin: dan de…
Tinkelbel14 september 2016Lees meer…

Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben

poëzie
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 559
Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben, En thans in ú mijzelve heerlijkst vind, Wat klage ik dan, daar gij een andre mint, Daar ik me, als de uwe, eraan meêplichtig ken? En daar ik ú ben, ben ’k dan niet verblind, Zo ’k op u toorn en dus mijzelve schen? En me aan úw liefde zoveel minder wen Dan aan mijn eigne, die ons zó verbindt? Moet…

Vriendschap

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 304
Vriendschap is zo bijzonder. Vriendschap daar versta ik onder samen praten, samen fluisteren, elkaar steunen bij verdriet met een bosje "vergeet-mij-niet", opgaan in elkaars geluk. Dat is vriendschap uit één stuk.…

Vrienden

hartenkreet
3.0 met 30 stemmen aantal keer bekeken 4.014
Als vrienden ineens, geen vrienden maar vijanden blijken te zijn, is vriendschap zoals die bedoeld wordt ineens niet meer zo fijn, als vriendschap een soort 'houden van' openbaart, dán is vriendschap ineens een heleboel waard!…

Vriendschap

hartenkreet
4.0 met 45 stemmen aantal keer bekeken 5.666
het niet meer redden kan samen verder strijden vriendschap is een helpende hand een geschenk of een bos bloemen vriendschap is zoveel meer teveel om op te noemen…
Rilana31 januari 2003Lees meer…

Echte vriendschap ...

hartenkreet
3.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 4.628
In je eerste levensjaar is vriendschap nog niet echt daar Maar wanneer de eerste pasjes zijn gezet komt de vriendschap met gelijke tred Vrienden komen en vrienden gaan maar die eerste vriendschap blijft bestaan Al gaan er jaren overheen voor je elkaar weer ziet dat verkleint de vriendschap niet Altijd blijft daar het ene hoekje in je hart…
Meer laden...