inloggen

Alle inzendingen over gebed

1154 resultaten.

Sorteren op:

Branden als een rots

netgedicht
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 96
Jaag bliksem door mijn donder. Geef trappen onder mijn hol. Laat me zoeken naar een wonder. Bewonder zo mijn losse bol. Verpulver laffe angsten. Maak dood die valse God. Verbied misplaatste trots. Bied moed als hoogste bod. Leer liefhebben, geef genot. Laat me branden als een rots.…

Gebed van een godsloochenaar

poëzie
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 989
Ik heb nooit in U geloofd, ik kon U niet raken met mijn handen ik kon uw voorhoofd niet kussen in ook Uw aangezicht niet slaan. Ik zocht U in kille kerken en liep langs brede warme stranden vol verbeten haat om ’t schone schitteren van Uw eeuwigen naam. Ik zag mannen en vrouwen U volgen als driftloze honden en kroop U in ’t donker na om ’t strelen…

BIDGEWOONTE....

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 133
Bidden doe je meestal besloten veelal met je ogen gesloten gevouwen handen, gebogen hoofd gooi je je hart en ziel open intens mediterend loven en hopen Ga je het gebed echter delen in een bijeenkomst of kerk door hardop vroom te bidden dan wordt bidden als praten niets mis mee, moet kunnen wil ik ook iedereen gunnen Maar in mijn perceptie…

Mijn gebed bemint de liefde

netgedicht
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 40
pijn Mij gebed is puur gebed Het wil gewoon gebeden zijn…

Gebed?

netgedicht
1.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 173
Van de minaret klinkt een oproep tot gebed... Gebeden wordt er-5 maal daags- met het gezicht naar Mekka Eeuwen geleden ging 'de profeet' voor in gebed z'n volgelingen volgden Gebed, gezang Gezang, gebed... blijft onverlet dat hier klokken blijven luiden.…

Bidden voor gewas en arbeid

hartenkreet
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 2.629
Heer wij bidden U voor gewas en arbeid Dat er ook dit jaar genoeg eten mag zijn Geef op Uw tijd regen en zonneschijn Zodat er sprake is van vruchtbaarheid. Mensen kunnen wel de zaden strooien Toch kunnen ze geen wasdom geven Ook al is dit wel hun doel en streven Maar alleen U kunt de groei voltooien. Wij willen U ook bidden voor de arbeid…

GEBED OM VERGEVING

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 105
Gebed om vergeving is in wezen een gebed zonder end met eindeloze ver/herhalingen van vooral ver(s)lavingen aan alles & iedereen maar vooral ook aan U, God die ik altijd en altijd zoek en steeds in gebed hervindt waar ik in de stilte van mijn leven altijd en heftig naar hunker: het gebed om vergeving door het kind zijn, door ons kind…

gebed!

hartenkreet
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 613
Laat de dag van morgen zijn als de nadagen van de geboorte. Stille verwondering en vrede. Laat mijn ziel zich koesteren aan dampende kringen in de ochtend. Geef mijn bestaan de inhoud die ik eraan zou geven, Geef het lichaam terug aan de geest die verward is en vol van pijn. Laat de tranen het levenswater zijn van een nieuwe dag.…

Gebed,

hartenkreet
3.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 928
Laat de dag van morgen zijn als nadagen van de geboorte. Stille verwondering en vrede. Laat mijn ziel zich koesteren aan dampende velden in de ochtend. Geef mijn bestaan de inhoud die ik eraan wil geven. Geef het lichaam terug aan de geest, Die verward is en vol van pijn. Laat de tranen het levenswater zijn van een nieuwe dag. Het razend…

Gebed

netgedicht
3.0 met 37 stemmen aantal keer bekeken 1.746
Heer het is al laat maar ik moet U echt wat vragen. Het spijt me als ik stoor maar mijn last is niet te dragen. U ziet toch hoe ik worstel door de uren van de dag. Ik heb een klein verzoekje Heer als ik het vragen mag. Geef mij Heer, deze nacht een keertje vrij. Ontneem mijn angsten heel eventjes van mij. Heer wilt U alstublieft een beetje voor…

mijn verdriet

hartenkreet
4.0 met 22 stemmen aantal keer bekeken 1.299
hopelijk weet je dat al komen nog heel veel jaren,in mijn duistere bestaan `k zal de fijne momenten sparen,en verder met mijn leven gaan iedereen is met gedachten,bij zijn eigen leed en pijn lieve god wilt u verzachten,en ook mij ter wille zijn mijn gevoelens en mijn denken,hier op papier gezet zal vrede aan mij schenken,aan mijn woorden in gebed…

Naar psalm 132

gedicht
3.0 met 39 stemmen aantal keer bekeken 15.046
Dat alle woning mij is als een tent in de wind; dat ik iedere nacht tot de plaats van mijn rust moet klimmen als tegen een berg op; dat ik mijn ogen moet smeken zich eens een uur in het donker te sluiten - is omdat ik nergens uw plaats heb gevonden op aarde. Niet in de tent: niet in de wind. ------------------------------- uit: 'De psalmen…
Lloyd Haft12 januari 2020Lees meer…

Als ik er doorheen zit

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 399
Als ik er doorheen zit dan bid ik tot de Heer Heer helpt u nu even ik kan niet verder meer. Ik red het nu niet verder geheel op eigen kracht toon mij uw veelzijdigheid een beetje van uw macht. Laat mij hier niet zonder uw steun en hulp staan zonder dat u ingrijpt kan ik dit al niet aan.…

Het Kindergarten Telgebed

netgedicht
3.0 met 42 stemmen aantal keer bekeken 961
onze Vier die in de Vijf zijt uw Vier worde geheiligd uw Vijf kome uw Vier geschiede op Vier als in de Vijf geef ons heden onze dagelijkse Vier en Vijf en vergeef ons onze Zes zoals ook wij anderen hun Zeven vergeven en leid ons niet naar de Acht maar verlos ons van de Negen want van u is de Tien de Negen de Acht de…

Avondgebed

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 494
Heb ik soms iemand doen wenen, deed ik misschien iemand pijn, had ik niet genoeg attentie om een luisterend oor te zijn. Was ik tactloos of brutaal, bracht ik iemand schade toe, vond ik iemands leed banaal of was ik even 'mensen' moe. Heer, dan help mij, kleine mens, wil mij leiden, wees mijn baken. Geef mij alsjeblieft de kans deze misstap…

Voor Jou

hartenkreet
4.0 met 15 stemmen aantal keer bekeken 1.851
Voor Jou Oh dit is mijn gebed Voor Jou mijn Vriend. Geef me de kracht om het leven te zien met humor als een spel van plezier en pijn als bron van blijdschap. Geef me de kracht om mijn liefde vruchtbaar te laten zijn voor al mijn verbondenen. Geef me de kracht om de stilte te vinden als essentie van mijn zijn.…

gebed

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 89
het gebed dat steeds moet klinken laat ons dromend in de dagen zinken zo vol van vrede zonder pijn ziet men het licht met de woorden samenzijn…

Licht over onze wolken

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 161
Dat Uw licht over onze Wolken op mag gaan en Dat Uw schijnsel ons Donk're pad verlicht Dat wensen wij ons Aan ' t begin van Deze nieuwe dag Die - zo maar gekregen - Voor ons ligt…

Mijn klein gebed

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 80
Ooit schreef ik mijn eerste gedicht Zomaar over mezelf mijn zijn en soms die kleine pijn Ik schreef over liefde en geluk En soms dieï kleine traan die mij bracht Van mijn stuk Steeds had ik wel weer een luisterend oor Een mens die begreep waarvoor En nu schrijf ik weer en lees keer op keer En soms doet ook mijn hart Samen…
Rob Willems5 september 2020Lees meer…

Naakt of niet bekleed

netgedicht
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 83
Vreemd als een goede bekende, Versteld te staan, Van stonde en tijden, Scharlaken begroetingen, Vallen, staan, vallen, staan. Bevriest het verschil, Som, getal, sprake, Letters kneden, titels, Hoofdstukken, boeken. Geboren uit melk en honing, Het beloofde land, Beloofde mij het beloofde land. En ik graaf, en ik graaf,…
Pim Eliam12 oktober 2022Lees meer…

Op de tochten (deel III)

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 53
Terg mij naar behoren, sla mij stiekem niet terug, lepel het gedrocht nog even, wat zijn eigenlijk zoete gallemiezen. Oefeningen in stilte, zaaien, maaien, plukken, steeds niet op de vlucht, voor het vluchtend labyrint, steeds wel in de houding, voor het behoudend strijdtoneel, en wel terdege wat exercities, en wat grondwettelijk heden…

Op de tochten (deel i)

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 40
Sijpelend vakjargon, toestand, vorm, wezen, gestalten of gelach, nihilist, profiteur, ketter, enkelvoudig cordon sanitaire, vermommingen, verbuigingen, ware toedracht. Enfin, gulzig verschalkte tekeningen, prent het eens in, dwaas, of gek, of lieve lieveling. Eens in het gelijk gesneden, eigendom, karikatuur, causaal verband, ik bid…

Op de tochten (deel II)

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 38
Wedloop van oorzaak en gevolg, ontstaan, bestaan, vergaan, beroer nog eens wat ledematen, wat het oog niet ziet, en het oor niet hoort, bekoring van het te vergevorderde, omarm mijn verdriet, omarm mijn geluk. Ik aanvaard de aanvaarding, of dans en dans niet, ik bijt of word mij gebeten, of bloos en bloos niet, en kijk nog eenmaal achterom…

Op de tochten (deel V)

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 55
Wat pompeus geklater, het valt, of valt tegen, het stijgt, of stigmatiseert, ontbering van verlating, vier dubbele ontkrachting, sterf, sterf, sterf, sterf. In het zicht getreden, kompas wat verlegt, geen naald, nog koers, nog horizon, modaliteit dan, ik streep je weg, tegen ooit, tegen ooit, tegen ooit, oud besef, nieuw quadrant, bevochten…

Gedenk mij

poëzie
3.0 met 15 stemmen aantal keer bekeken 2.018
Gedenk mij in uw gebeden! Gebeden hebben kracht: Zij komen als stralen gegleden door onze nacht. Gebeden zijn gedachten Gedrenkt met innigheid Gevormd in zuivere zachte Ootmoedigheid. Hun mild-bewogen vrede Geneest de eenzame pijn,- Gedenk mij in uw gebeden, opdat ik geheeld moge zijn.…

STIL GEBED!

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 140
Een stil gebed is vooral een gebed voor jezelf en God.. God voor ons allen!…

Blijf bij ons Heer

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 124
Blijf bij ons Heer, als het donker is En wij geen licht meer zien En dwalende zijn misschien Wees dan ons licht in de duisternis. Blijf bij ons heer in bange tijden Wanneer wij moe en verdrietig zijn Als wij veel zorgen hebben en pijn Wilt U ons vast houden en leiden. Wil altijd bij ons blijven Heer Dan zijn wij veilig en geborgen Als…

De weg naar boven

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 116
Ambitie is hiermee een gebed met eerbied beleden. Met compassie sport voor sport wordt hiermee de weg naar vergeving betreden. In een simpel gebed vraagt men niet om meer; maar denkt men aan het lijden van de heer. Denkt men aan het ruwhouten kruis. In een gebed bij een ieder thuis.…

Echtelijke dialoog (senryu suite)

netgedicht
4.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 386
Jouw kappersbezoek gebed zonder eind; morgen is ‘t mooie er af Ik maak geen eten gebed zonder eind; morgen heb je wéér honger…
Custor21 maart 2009Lees meer…

Heer, wijs mij de weg

hartenkreet
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 200
Heer, wilt U mij de juiste weg wijzen? Ik ben verdwaald op mijn levenspad Omdat ik U steeds maar weer vergat Bij al mijn gewone dagelijkse reizen. Heer, ik ben de weg kwijtgeraakt De weg die ik moet bewandelen Om naar Uw wil te mogen handelen Ik heb mijn plicht voor U verzaakt. Heer, leer mij de juiste weg te vinden Opdat ik nooit meer…
Meer laden...