inloggen

Alle inzendingen over kinderen

11986 resultaten.

Sorteren op:

mijn kind mijn kind

netgedicht
2.0 met 17 stemmen aantal keer bekeken 1.893
mijn kind mijn kind ik ben zo trots op alles wat je zelf al kan mijn kind mijn kind ik huil met jou om alles wat je overkwam mijn kind mijn kind wat heb ik vaak van jouw plezier genoten mijn kind mijn kind spelenderwijs liep je in zeven sloten mijn kind mijn kind soms ben ik bang hoe gaat het met je morgen mijn kind mijn…
klaasje8 september 2005Lees meer…

Mijn kind, zijn kind...

hartenkreet
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.032
Ik kan geen woorden vinden Wat het met me doet Zijn kind in mijn kinds armen Maar 't voelt zo trots, zo goed Beiden kan ik ze knuffelen Beiden o zo lief Woorden kan ik niet vinden Ik houd van hen, zo intensief…
Jannie6 oktober 2010Lees meer…

Kinderen voor kinderen

snelsonnet
2.0 met 18 stemmen aantal keer bekeken 536
Ging je vroeger met de schoolreisbus naar huis Dan kroop je met je klas onder de stoelen Om op te springen en je gek te joelen Zo kwam je dan weer opgetogen thuis Nu sta jij als ouder trillend bij de poort Heeft je kind misschien een eigen kind aan boord?…

'k Stond over 't wonder...

poëzie
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 535
Maar 't kind bleef ernstig mij in de ogen staren. En 't leek mij oud, of 't leefde al duizend jaren, Wijl 't rond mijn vinger 't weke handje sloot.…

Zoek

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 932
De zoektocht sleept zich voort Naar en door broertjes en zonen Aangrijpend in ons gevoel geboord Mannen, vaders en hun kinderen Hoop dat ze hun moeder belonen En weer liefde en vrede vinden…

De vaderzegen

poëzie
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 1.975
Als ik 's avonds heb gebeden, Vol van eerbied, op mijn kniên Vóór mijn vader, en gereed ben Hem de nachtgroet aen te biên, Legt die goede, beste vader Op mijn hoofd zijn handen neer: ‘Kind, God zegene en beware u!’ Spreekt hij plechtiglijk en teer. En zijn waarde mond ontzegt mij 't Kusje van beloning niet.…

Aangekleed en wel

hartenkreet
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 268
Twee kinderen erbij, aangekleed en wel, praten konden ze al, zindelijk eveneens. Twee kinderen erbij, betekend groter getal, houdt in dat de kamer voller is, omdat je er nu geen eentje mist. Twee kinderen erbij, omdat een relatie stuk liep, omdat hij zijn jeugdliefde in de armen sloot, die zorgt voor twee kinderen erbij!…

de zuinige Sint

hartenkreet
4.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 469
de sint met zijn lange witte baard kwam niet per boot maar op zijn paard vanuit Spanje naar Kathmandu zijn paard was straten moe maar de sint had veel brandstof uitgespaard!…

Paus tot bisschop:

snelsonnet
4.0 met 22 stemmen aantal keer bekeken 494
Ik heb de Bijbel heel goed doorgenomen. ’t Is: Laat de kinderen tót, niet mét mij komen.”…

De perzik.

poëzie
2.0 met 42 stemmen aantal keer bekeken 6.089
De perzik gaf mijn vader mij, Omdat ik vlijtig leer. Nu eet ik vergenoegd en blij, Die perzik smaakt naar meer. De vrolijkheid past aan de jeugd, Die leerzaam zich betoont. De naarstigheid, die kinderdeugd, Wordt altoos wel beloond.…

Alexis

poëzie
3.0 met 16 stemmen aantal keer bekeken 3.297
Alexis heeft zijn zusje lief, Wanneer ze in vrede leven; Hij noemt haar zelfs zijn hartedief, Als zij haar speelgoed hem wil geven. Maar als zij iets, dat hem behaagt, Voor haar om mee te spelen vraagt, Dan wordt die liefde ras verminderd; En als zij hem in 't doen van zijnen zin verhindert, Dan haat hij bijkans haar geheel; Ook is zij doorgaans…

De spiegel

poëzie
3.0 met 32 stemmen aantal keer bekeken 7.298
Die telkens in de spiegel ziet, En zich met schoonheid vleit, Beseft de ware schoonheid niet, Maar jaagt naar ijdelheid. Dit glas maakt trots, of geeft ons pijn; Wil 'k weten, wie ik ben, Dan moet Gods woord de spiegel zijn, Waar ik mijn hart uit ken.…

De godsdienstigheid

poëzie
4.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 3.838
Dan zinge ik: Hemelkoning Gij doet viooltjes groeien, Met roosjes, maagdeliefjes, Citroenkruid en seringen, Met duizend duizend bloemen Om uwe macht en goedheid Aan kinderen te tonen. Hoe mooi staat mij dit kransje! Ach laat mij niet vergeten, Dat Gij het hebt doen groeien!…

Klaasje en Pietje

poëzie
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 3.705
Klaasje Pietje, zo gij niet wilt deugen, Dan verschijnt de zwarte man Pietje Klaasje, foei, dat is een leugen! Laat hem komen als hij kan. Die aan zulk een man gelooft, Is van zijn verstand beroofd…

De klepperman

poëzie
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 3.818
Zou ik voor de klepper vrezen, O! die lieve brave man Maakt, dat ik gerust kan wezen, En ook veilig slapen kan. Moeder lief 'k geloof het vast, Dat hij op de dieven past. Schoon hij loopt door wind en regen, 't Zingen wordt hij nimmer moe: Goede God! geef hem Uw zegen, Maar mijn oogjes vallen toe, Lieve klepper! hou de wacht! Ik ga slapen…

Jesus

poëzie
3.0 met 22 stemmen aantal keer bekeken 4.143
Hij nam kinders in zijn armen: Jesus is een kindervriend! Claartje alleen: Ach was Jesus nog op aarde! Aanstonds vloog ik naar hem heen. Jantje alleen: Ach was Jesus nog op aarde! 'k Vloog met u naar Jesus heen. tesamen: Zoon van God! die eeuwig leeft! Hoor ons smeken, En vergeeft Onze stoutheid en gebreken!…

DE SCHALMEI

poëzie
3.0 met 18 stemmen aantal keer bekeken 2.952
Zeven zonen had moeder: Allen heetten Peter, Behalve Wanjka die Iwan heette. Allen konden werken: Eén was geitenhoeder, Eén vlocht sandalen, Eén zelfs bouwde kerken; Maar Iwan die Wanjka heette Wilde niet werken. Op een steen in de zon gezeten Bespeelde hij zijn schalmei. "O, mijn lieve, Mijn lustige, Laat mij spelen In de…

SINTE NIKLAAS

poëzie
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 2.039
Jongen, er is nieuws voorhanden: Sint Niklaas is op de baan. Hij doorreed al vele landen, En komt spoedig hier ook aan. Op een sneeuwwit paard gezeten, Met een gouden zaêl en toom, Overal goed man geheten, Overal zeer wellekoom. Als de kindertjes al slapen, Rijdt hij nog bij nachte rond, Om hun vreugde te doen rapen In de vroege…

Lotje en Keesje

poëzie
2.0 met 15 stemmen aantal keer bekeken 4.725
Keesje: Zeg me zoete lieve Lotje! wat is de oorzaak, dat ge schreit: Hebt ge uw beugeltas verloren, of gebroken, lieve meid? Lotje: Zou 'k niet schreien, waarde Keesje! Moeder lief was niet voldaan Met mijn naaiwerk; o! zij zag mij met verdriet en droefheid aan…

HET LIJK

poëzie
3.0 met 29 stemmen aantal keer bekeken 9.630
Mijn lieve kinders schrik dan niet, Wanneer gij dode menschen ziet; Zoudt gij voor lijken beven? Zegt liever vrolijk – deze man, Die hier niet zien of horen kan, Mag in de hemel leven.…

HET JONGSTE ZUSJE

poëzie
3.0 met 23 stemmen aantal keer bekeken 3.473
'k Heb een zusje, Die 'k een kusje Ieder ochtend lustig bied. 'k Lach haar tegen; 't Lacht, gelegen In haar wiegje, als zij me ziet. Hoe lieftallig, Hoe bevallig Is mijn zusjes aangezicht! 't Geestig liefje, 't Hartediefje, Lacht als zij te slapen ligt. Als eens 't kindje, 't Zoete vrindje, Niet meer zit op moeders…

De logenaar

poëzie
3.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 1.900
Een herdertje, een logenaar, Riep: 'Hulp! ach, hulp! de wolf is daar! Hij bijt mijn schapen dood.' De boeren vlogen heen vol wrok, Met vlegel, kluppel, vork en stok, En - niemand was in nood. Nu lachte deze loze guit De goede lieden schatrend uit; 'De wolf was als een reus Zo groot' riep hij. In 't henen gaan Viel hun zijn spotzucht…

Vrolijkheid

poëzie
3.0 met 16 stemmen aantal keer bekeken 1.859
Elkeen bemint De lach van 't kind, Ten goede steeds genegen, Dat vlijtig leert, Zijn meesters eert, Zijn oudren is ten zegen. Het kind, dat lacht, Is 't beeld zo zacht Der lente pas ontloken, Als 't kruidje groeit, Het knopje bloeit, En 't bloemtje geurt, ontploken.…

De wederkomst der koeien

poëzie
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 1.381
Wat geloei werd daar vernomen? 't Is de koe die huiswaart gaat, Uit de groene wei gekomen, Van het malse kruid verzaad. Onze buurman wacht zijn koeien, Zingend, af; de lekkre melk Zal weldra in d'emmer vloeien, Tot verzadiging van elk. Hoe kan 't weigras, dat ze scheren En dat haar zo weeldig voedt, In die…

Lof der Koekeperen

netgedicht
4.0 met 20 stemmen aantal keer bekeken 2.758
opgetuigd met pauwenveren deel je liefde voor muziek soms met je benen uit elkaar en laat de boel gewoon de boel als je geniet van koekeperen heb je zomersproetjes lief als pinksterbloemen in je haar Geef je ogen steeds de kost en drink genot in zon met velen wees jezelf als geen ander maar speel niemand ooit de baas leef er het leven van een kind…
jan haak30 november 2009Lees meer…

De vlinder en de mier.

poëzie
3.0 met 11 stemmen aantal keer bekeken 836
't Miertje, onder 't kruid verdoken, Sprak, wanneer 't de vlinder zag Met een spelde 't lijf doorstoken: ‘Kan een kind zo wreed zijn, ach! Wie zijn schoonheid Zo ten toon spreidt, Vaart ellendig menig keer. Ik leef rustig, Ik werk lustig; Wat verlange een miertje meer?’…

Hij konde lezen.

poëzie
2.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 860
Een herder ging al vroeg door 't land, En vond een net gevouwen Papiertje, nam 't met rappe hand, En dacht wat raars te aanschouwen. Alleen vond hij tot zijn verdriet Er schrift op; de arme herder Versmeet het: lezen kon hij niet, En treurig ging hij verder. Nu kwam een andre wandelaar Een stond daarna getreden. Hij werd het…

De tortelduifjes.

poëzie
5.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 1.185
het kind. Welke lieve tortelduifjes, Rood van pootjes, blank van kuifjes; Wonend onder d' eigen boom, Drinkend aan de eigen stroom, En op 't eigen dak gezeten. Vliegen zie ik ze allebei, Samen opstaan, slapen, eten, Samen vrolijk met de mei. 'k Wilde de oorzaak daarvan weten, Lieve moeder! de moeder.…

Het scheren der lammeren.

poëzie
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 406
het kind. Ach, lammertjes, gij, die men naakt durft scheren!... Die mensen, moeder, hebben dan geen hart? de moeder. Kind, gij zijt mis: God geeft ons warme kleren Van hunne wol, daar hun de scheer niet smart. het kind. Maar, moeder, vast vervriezen zij, och armen! de moeder.…

Mensenkind...

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 186
Mensenkind zo klein wordt bemind in zonneschijn lacht de wereld toe.…
Meer laden...