inloggen

resultaten voor 'vreemdling'


9 resultaten.
Sorteren op:

Er komt iemand bij mij

poezie
4,5 met 2 stemmen 281
...niet, maar ben in hem begaan. Ik ken hem, en hij is mijn liefst bezit...’ - Ik durf niet zeggen dat die vreemdling liegt. Ik durf niet zeggen dat zijn gast de mijne is. Ach! ik durf niet zèggen dat hij niet bestaat, mis...

De dove orgeltrapper.

poezie
4,2 met 5 stemmen 782
... Vervuld met wassen beelden. Maar eensklaps zwijgt het orgel stil, In 't midden van een regel.... De vreemdling krijgt een koude gril, En de organist zegt: ‘Vlegel! Wat knoeit gij hier? gij, vreemde guit! Ik speel...

Onze volksheld

poezie
4,0 met 3 stemmen 803
... Wanneer wij zitten gebogen Over onze geschiedenisblaân; Of aan de voet van zijn standbeeld Met vriend of vreemdling staan. Onze volksheld sluimert in de aarde, Zijn rust zij er niet gestoord, Want wat wij hem misdeden I...

Kom! ontrol de leeuwenstandaard!

poezie
3,5 met 2 stemmen 464
... Laat ons slavenzoekers nadren, Ook onz' zonen leven vrij! Nooit in Vlaanderens rijke beemden Zwaai, vreemdling, gij de staf! Vlaandrens bodem duldt geen' vreemden, Duld geen' vreemden dan in 't graf! Mijn Vaderla...

Taal-rijm

poezie
3,9 met 17 stemmen 3.705
...t de studie je tegen zal vallen. Zo zegt men bal—ballen, maar, ach! niet: dal—dallen. En 't enkelvoud, vreemdling, van koeien is: koe. Maar de boef draagt wel boeien, de drenkling geen boe. En Vondel, je weet het, schreef...

OP EEN AFBEELDSEL VAN BILDERDIJK IN 1787

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.849
... ongelijk! reeds dekt sinds twintig jaar het Haarlems kerkverwulf zijn afgetobd gebeente. O! spreek’ geen vreemdling, spreek’ geen nageslacht aldaar, met weemoed stilgestaan bij zuil en grafgesteente, dees strenge erinnrin...

De kloosterling

gedicht
4,2 met 6 stemmen 6.472
...d en uitlopend, Die, als uw lente eenmaal mijn zijden opent, In duizend bloemen mij uitbreken doet - Een vreemdling stond in de tuin en groette. Hij nam mijn hand en voerde me als een knaap Over het grasveld naar 't begroe...

Longe Exul

poezie
-O vreemdling met uw bruin gelaat, Vanwaar? -Van 't westen, van 't gebergte! -Die weg is zwaar! Wees welkom... ach, ...

De weduwe te Naïn.

poezie
4,5 met 2 stemmen 476
...rbaasd, als aan de grond geklonken. Der weduwe is haar steun terug geschonken; Zij ligt, bezwijmd, aan 's vreemdlings knie gezonken, Ter dood verbleekt. Zij stamelt hem haar dank, nog half bezweken. Die onmacht, veel w...