inloggen

resultaten voor 'Martinus Nijhoff'


20 resultaten.
Sorteren op:

De kloosterling

gedicht
4,2 met 6 stemmen 7.617
Als ik de groene luiken openzet, Zie ik de bloemen om het raam heen trillen Druipend van tintelende dauw, en kil en O...

Mozart

gedicht
4,0 met 1 stemmen 1.959
Het vroege zonlicht trilt in de cipressen, Drijft als een blonde schaduw over 't gras En stroomt, huiv'rend in 't...

Het einde

gedicht
5,0 met 3 stemmen 2.573
Vreemd pizzicato van verre gitaren, Hoorden we buiten reeds de vogels zingen - De zon kwam door de kieren van de zwa...

De kinderkruistocht

gedicht
5,0 met 4 stemmen 2.888
Zij hadden een stem in het licht vernomen: ‘Laat de kinderen tot mij komen.’ Daar gingen ze, zingende, hand in...

Herinnering

gedicht
4,2 met 5 stemmen 3.210
Moeder, weet je nog hoe vroeger Toen ik klein was, wij tezaam Iedre nacht een liedje, moeder, Zongen voor het raam...

Aan een graf

gedicht
5,0 met 6 stemmen 6.765
Vliegen en vlinders, kinderen en bijen, al wat als stipjes vonkt door de natuur, warm, blij en snel, moedertje, scho...

De tuinman

gedicht
3,5 met 4 stemmen 3.043
De bloemen staan in 't donker bed Als porseleinen scherven - God heeft ons op de wereld gezet, Het leven kan niet...

Novalis

gedicht
3,7 met 3 stemmen 8.662
Zijn ogen waren onnatuurlijk groot, De bleke handen te roerloos voor daden - Zoals een bloem uitbloeit met open blad...

Na een jaar

gedicht
4,8 met 4 stemmen 7.387
In deze morgen zie ik dat de nachten Dragend geweest zijn, van extase zwaar - En onze dagen, lichtend in elkaar, Erns...

Liedje

gedicht
4,7 met 3 stemmen 5.654
Er staat in mijn hart een boompje gegroeid, De wortels zijn bloedig rood, Maar de bloesems zijn, als het boomp...

De twee nablijvers

gedicht
3,3 met 14 stemmen 8.179
- O oude boom in de achtertuin hoe kaal en lelijk is je kruin, ik vraag mij af of jij nog leeft, zo weinig vruchten a...

Zwerver en elven

gedicht
3,2 met 9 stemmen 6.016
Over de duinen Woei een lied - Verstoor je mijn tuin en Stilte om niet? En langs d...

HET LIED DER DWAZE BIJEN

gedicht
4,1 met 14 stemmen 5.128
Een geur van hoger honing verbitterde de bloemen, een geur van hoger honing verdreef ons uit de woning. Die geur e...

De wandelaar

gedicht
4,5 met 8 stemmen 9.154
Mijn eenzaam leven wandelt in de straten, Langs een landschap of tussen kamerwanden. Er stroomt geen bloed meer door...

De wolken

gedicht
4,1 met 29 stemmen 19.573
Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag Lang-uit met moeder in de warme hei, De wolken schoven boven ons voorbij En moe...

Het souper

gedicht
3,1 met 20 stemmen 5.225
't Werd stil aan tafel. 't Was of wijn en brood Werd neergeslagen uit de greep der handen. De kaarsvlam hing lang-wa...

VIII

gedicht
3,6 met 24 stemmen 8.721
Wij stonden in de keuken, zij en ik. Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag. Maar omdat ik mij schaamde voor de vra...

Het kind en ik

gedicht
4,0 met 95 stemmen 21.575
Ik zou een dag uit vissen, ik voelde mij moedeloos. Ik maakte tussen de lissen met de hand een wak in het kroos. E...

De soldaat die Jezus kruisigde

gedicht
3,5 met 110 stemmen 18.533
Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen Wild om de spijker toen 'k de hamer hief - Maar hij zei zacht mijn...

De moeder de vrouw

gedicht
3,7 met 177 stemmen 41.771
Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden...