inloggen

resultaten voor 'Albrecht Rodenbach'


38 resultaten.
Sorteren op:

WAARHEID

poezie
3,5 met 6 stemmen 2.652
Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht, ter Waarheid streeft mijn rusteloze ziel, ter Waarheid wille ik steeds m...

Veldslag

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.608
Twee vorsten zijn in vete en des twee legers aan het kampen, twee volkeren aan het lijden van...

STOET

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.578
Langzaam trekt een blanke stoet door d'heemlen. Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht lijk de zonne glanzend...

PASTORINHALING

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.158
De Stede welgezind de nieuwe Pastor viert, haar straten bont gepint met hage en dreve siert, en weemlend wandlen door...

Morgendeuntje

poezie
3,9 met 11 stemmen 1.767
't Daget over dorp en land, heel het oosten laait en brandt, de bedauwde weiden domen, wolkskens hangen in de bomen,...

VREDE

poezie
3,9 met 13 stemmen 2.092
't Was winter en 't wierd avond. In de kerk was 't donkernacht. Een broeder, de lanteern in hand, ging sluiten, als...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.089
Des Heeren uitverkoren van alle eeuwigheid, gekweekt aan 's altaars voet in rust en vreedzaamheid, bewaard van alles...

Klokke Roeland

poezie
4,3 met 15 stemmen 1.955
Voorzang Boven Gent rijst eenzaam en grijsd ’t oud Belfort, zinbeeld van ’t verleden. Somber en groots steeds...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.394
O Jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

IN VLAANDEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 333
Waar was men vrij toen alles boog? In Vlaanderen! Waar leefde 't volk ‘dat niet en boog?’...

Ik moet er niet van weten...

poezie
4,3 met 6 stemmen 425
Ik moet er niet van weten, van die zuidse vrouwenzielen, die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen, te m...

OP HET SLAGVELD.

poezie
4,0 met 1 stemmen 476
Door de kruitwolk en des slagvelds gruwelen, zoekend stapt de Non waar hulp en troost biên. Bloedig stort alom de kri...

Het Vlaams studentenvolk.

poezie
4,0 met 1 stemmen 285
Hoerah! ’t Vlaams studentenvolk, Laat ons zingen, Wij, Vlaanderens hope, wij Vlaanderens kracht! Vooruit! en slui...

NA DE SLAG

poezie
4,0 met 1 stemmen 277
De donkerende nacht betrok de wijd gesternde hemel, de rusteloze zee, de hoge duinen, de bergen en de vlakte van...

De zanger

poezie
4,0 met 3 stemmen 408
De vedel aan de zijde, Het lied in ziel en mond Zo zwierf de zanger rond, Al in de oude tijde. En riep hem stem- en...

DE LAATSTE STORM

poezie
4,0 met 2 stemmen 648
Buldrend speelt de zee met 't oude vaartuig. Kalm, manhaftig kampt de grijze zeeman met de storm. Maar splijtend te a...

DE KABOUTERS.

poezie
4,7 met 3 stemmen 514
't Lag 'ne man te slapen, 't hoofd op zijne vracht, t'midden van een kerkhof binst 'nen zomernacht; door de don...

BRUTUS' VISIOEN

poezie
5,0 met 1 stemmen 455
't Was nacht. Elkaar bedreigend in de vlakte van Filippi, lag Brutus' kamp en 't kamp der driemanschap. Alleen in z...

HET LAND VAN UTOPEIA

poezie
4,5 met 4 stemmen 803
[uit het zangdicht: Arnold.] In het land van Utopeia groent en blauwt ene eeuwige mei, glanst ene eeuwige lentezonn...

UIT DE DICHTERLIEFDE

poezie
2,3 met 6 stemmen 952
Een knecht bemint een meiske, 't bemint ene andere knecht, die andere bemint nog ene andere en stort zich met haa...

HUWELJKSDICHTJE

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.118
In het midden van de feeste, van het spelen en 't gezang, 't vlugge klappen, 't vrolijk lachen en der bekers hel gekl...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT *

poezie
3,5 met 2 stemmen 736
O jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

ES IST EINE ALTE GESCHICHTE.

poezie
4,0 met 3 stemmen 631
Men is een jongeling wild en vrij, een trotse ziel; men kan misprijzen, en hetgeen men meest bespot bij ene man is...

DOEDELE BOMMELE

poezie
3,0 met 10 stemmen 990
Als de kerels te gare zijn, doedle, bomle, rom, dom, dom... Wat liedje moet er gezongen zijn, doedle, rom, dom, dom?...

TROUWLIED

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.637
op muziek van Peter Benoît Door woelig jonglingsleven, door bonte jonglingsdromen, gelijk ene Elve aan 't...

Minnezingers Meilied

poezie
5,0 met 2 stemmen 838
Wie heeft er de wandlende Meimaagd gezien? De arme zanger heeft ze gezien. Hij lag in de domende zilveren wei waar hi...

VAARWEL

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.276
De wereld in, gij Liedjes en Gedichten der eerste jeugd, en, vraagt men wie gij zijt en wat gij, vreemdelingen, doen k...

O nacht

poezie
2,4 met 14 stemmen 1.565
O nacht, o nacht, o schone nacht ! Langzaam zonk in rode pracht de eedle zonne en smolt in ’t glimmen en het blaken...

Zij loechen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.840
Zij loechen en staken hun schouders op omdat ik hun klapte van Vlaanderen. Zij loechen en zeiden: Van anders wat en h...

DE AREND

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.774
De koninklike Vogel op der rotsen top gezeten heeft groots en kalm de zon bezien en d'hemelen gemeten....