inloggen

Alle inzendingen van Albrecht Rodenbach

38 resultaten.
Sorteren op:

UIT DE DICHTERLIEFDE

poëzie
2,7 met 7 stemmen 1.042
Een knecht bemint een meiske, 't bemint ene andere knecht, die andere bemint nog ene andere en stort zich met ha...

WAARHEID

poëzie
3,5 met 6 stemmen 2.703
Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht, ter Waarheid streeft mijn rusteloze ziel, ter Waarheid wille ik steeds m...

Veldslag

poëzie
2,7 met 10 stemmen 1.616
Twee vorsten zijn in vete en des twee legers aan het kampen, twee volkeren aan het lijden van...

STOET

poëzie
2,7 met 13 stemmen 1.585
Langzaam trekt een blanke stoet door d'heemlen. Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht lijk de zonne glanzend...

PASTORINHALING

poëzie
3,4 met 5 stemmen 1.161
De Stede welgezind de nieuwe Pastor viert, haar straten bont gepint met hage en dreve siert, en weemlend wandlen door...

Morgendeuntje

poëzie
3,9 met 11 stemmen 1.773
't Daget over dorp en land, heel het oosten laait en brandt, de bedauwde weiden domen, wolkskens hangen in de bomen,...

VREDE

poëzie
3,9 met 13 stemmen 2.101
't Was winter en 't wierd avond. In de kerk was 't donkernacht. Een broeder, de lanteern in hand, ging sluiten, als...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poëzie
3,6 met 8 stemmen 1.096
Des Heeren uitverkoren van alle eeuwigheid, gekweekt aan 's altaars voet in rust en vreedzaamheid, bewaard van alles...

Klokke Roeland

poëzie
4,2 met 16 stemmen 1.961
Voorzang Boven Gent rijst eenzaam en grijsd ’t oud Belfort, zinbeeld van ’t verleden. Somber en groots steeds...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poëzie
3,4 met 9 stemmen 1.397
O Jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

IN VLAANDEREN.

poëzie
4,0 met 2 stemmen 340
Waar was men vrij toen alles boog? In Vlaanderen! Waar leefde 't volk ‘dat niet en boog?’...

Ik moet er niet van weten...

poëzie
3,7 met 9 stemmen 434
Ik moet er niet van weten, van die zuidse vrouwenzielen, die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen, te m...

OP HET SLAGVELD.

poëzie
4,0 met 1 stemmen 482
Door de kruitwolk en des slagvelds gruwelen, zoekend stapt de Non waar hulp en troost biên. Bloedig stort alom de kri...

Het Vlaams studentenvolk.

poëzie
4,0 met 1 stemmen 286
Hoerah! ’t Vlaams studentenvolk, Laat ons zingen, Wij, Vlaanderens hope, wij Vlaanderens kracht! Vooruit! en slui...

NA DE SLAG

poëzie
4,0 met 1 stemmen 277
De donkerende nacht betrok de wijd gesternde hemel, de rusteloze zee, de hoge duinen, de bergen en de vlakte van...

De zanger

poëzie
4,0 met 3 stemmen 408
De vedel aan de zijde, Het lied in ziel en mond Zo zwierf de zanger rond, Al in de oude tijde. En riep hem stem- en...

DE LAATSTE STORM

poëzie
4,0 met 2 stemmen 649
Buldrend speelt de zee met 't oude vaartuig. Kalm, manhaftig kampt de grijze zeeman met de storm. Maar splijtend te a...

DE KABOUTERS.

poëzie
4,7 met 3 stemmen 514
't Lag 'ne man te slapen, 't hoofd op zijne vracht, t'midden van een kerkhof binst 'nen zomernacht; door de don...

BRUTUS' VISIOEN

poëzie
5,0 met 1 stemmen 457
't Was nacht. Elkaar bedreigend in de vlakte van Filippi, lag Brutus' kamp en 't kamp der driemanschap. Alleen in z...

HET LAND VAN UTOPEIA

poëzie
4,5 met 4 stemmen 805
[uit het zangdicht: Arnold.] In het land van Utopeia groent en blauwt ene eeuwige mei, glanst ene eeuwige lentezonn...

HUWELJKSDICHTJE

poëzie
3,1 met 9 stemmen 1.118
In het midden van de feeste, van het spelen en 't gezang, 't vlugge klappen, 't vrolijk lachen en der bekers hel gekl...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT *

poëzie
3,5 met 2 stemmen 736
O jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

ES IST EINE ALTE GESCHICHTE.

poëzie
4,0 met 3 stemmen 632
Men is een jongeling wild en vrij, een trotse ziel; men kan misprijzen, en hetgeen men meest bespot bij ene man is...

DOEDELE BOMMELE

poëzie
3,0 met 10 stemmen 991
Als de kerels te gare zijn, doedle, bomle, rom, dom, dom... Wat liedje moet er gezongen zijn, doedle, rom, dom, dom?...

TROUWLIED

poëzie
3,4 met 8 stemmen 1.638
op muziek van Peter Benoît Door woelig jonglingsleven, door bonte jonglingsdromen, gelijk ene Elve aan 't...

Minnezingers Meilied

poëzie
5,0 met 2 stemmen 839
Wie heeft er de wandlende Meimaagd gezien? De arme zanger heeft ze gezien. Hij lag in de domende zilveren wei waar hi...

VAARWEL

poëzie
3,5 met 6 stemmen 1.276
De wereld in, gij Liedjes en Gedichten der eerste jeugd, en, vraagt men wie gij zijt en wat gij, vreemdelingen, doen k...

O nacht

poëzie
2,4 met 14 stemmen 1.567
O nacht, o nacht, o schone nacht ! Langzaam zonk in rode pracht de eedle zonne en smolt in ’t glimmen en het blaken...

Zij loechen

poëzie
3,8 met 9 stemmen 1.845
Zij loechen en staken hun schouders op omdat ik hun klapte van Vlaanderen. Zij loechen en zeiden: Van anders wat en h...

DE AREND

poëzie
3,6 met 11 stemmen 1.779
De koninklike Vogel op der rotsen top gezeten heeft groots en kalm de zon bezien en d'hemelen gemeten....
Meer laden...