inloggen

resultaten voor 'Dop Bles'


31 resultaten.
Sorteren op:

Morgenwandeling

poezie
3,4 met 7 stemmen 2.096
Verlaten wij het slapeloze bed, waartoe nog langer liggen waken? van woorden is geen droom te maken, die van het lode...

Klacht

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.249
'k Dacht dat ik eens zijn bruid zou wezen, ik heb zijn naam in droom zo vaak gelezen, waaronder dan de mijne stond;...

Herdenking

poezie
3,7 met 15 stemmen 3.710
Nous n’aurons jamais plus notre âme de ce soir. HENRI BERGSON De hemel is één sterrenregen, Maar niet als i...

De nacht

poezie
4,0 met 10 stemmen 2.033
Dit is de nacht - - Nog hunkeren in volgehouden wacht de vrouwen bij het lantarenlicht, dat, krankend op het hongerb...

Jonge moeder

poezie
3,1 met 16 stemmen 2.970
‘Hoe vreemd dat mij gegeven is, wat niet mijn eigen leven is, maar sluimrend in het mijne hing, en ging, en brak...

Europa, vernietig Japan

poezie
4,4 met 11 stemmen 4.093
Europa, vernietig Japan! Nu! nu het nog kan. De zuivere wil van uw blanke gewest, het sap van uw zwellende vruchte...

Ik ging eens om een broodje

poezie
3,5 met 14 stemmen 1.666
Ik ging eens om een broodje, De bakker was niet thuis, en toen de bakker niet thuis was, ging ik weer naar huis....

Où peut-on être mieux?

poezie
3,0 met 2 stemmen 360
De regen weent en zijn vingers tikken, tikken tegen de ruiten; tik-tom, tik-tom, de regenvingers tikken, tikke...

Le pont de Caulaincourt.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.768
Paardenpoten trapp'len, draven boven graven, boven graven, boven het vergaan verleden stuwt en stijgt het hijgend...

DE PROFUNDIS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.069
Er is geen hartstocht schoner dan de haat, de liefde in een brand van vlammen te vernielen, zodat in gouden gloo...

DERNIER REFUGE

poezie
5,0 met 2 stemmen 882
Vrouw, ik wil wel met u leven, treed mijn open kamer in, mijn bezit zij u gegeven, doch verzwijg mij voze min. De...

IN HOLLAND.

poezie
5,0 met 4 stemmen 594
Waar is de deur die openslaat en welkom wacht in stemgeruis? - waar is het hart dat opengaat? het was zo vroeg, het...

Jonge moeder.

poezie
4,0 met 3 stemmen 523
‘Hoe vreemd, dat mij gegeven is, wat niet mijn eigen leven is, maar sluimerend in het mijne hing, en ging, en...

EEN DODE.

poezie
5,0 met 3 stemmen 872
'k Heb u, even maar, verlaten om nog te kopen wat petrool, zodat van 't bleek gelaat en handen zou wijken sombre s...

O vrouw

poezie
4,8 met 6 stemmen 1.715
O vrouw in de vlammende brand van Uw haar, Uw lichaam is zwaar, Uw lichaam is los, als een dauwomhangen druiventros,...

Het regent, het regent

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.008
Regen spet, regen spat 't zijn geen tranen, 't is geen wenen, water, water dat vloeit henen opgepast of j...

EEN VERDOOLDE

poezie
4,3 met 3 stemmen 734
Nu is zij dood ze was van mij, ze leefde jaren aan mijn zij en kende nauwelijks mijn taal; haar leven was een vree...

Lieve Heertje

poezie
2,9 met 13 stemmen 2.386
Lieve Heertje, maak mooi weertje! morgen zij de schone dag, die ik droomde, nimmer zag... Lieve Heertje, maak mooi we...

Gij hebt gezegd

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.687
Gij hebt gezegd: „de vrouw Wier ogen in Uw ogen lezen, wier lippen bloeien op Uw mond en door Uw wezen schijnt verw...

Als geen drift of blind begeren...

poezie
3,0 met 2 stemmen 800
Qui n'a pas l'esprit de son âge De son âge a tout le malheur. Voltaire. Uit vaal bevachte hemel dale...

De dwaze maagd

poezie
3,2 met 4 stemmen 720
'k Weet niet waarom, maar heel alleen ben 'k blootsvoets door de nacht gegaan en vroeg met een stem, die de mijne niet...

Maan-idylle

poezie
2,7 met 6 stemmen 900
„Ik ben de maan, ik ben de maan, het liefje van Pierrot, ik zie hem aan het venster staan, tot wenen klaar met zij...

Stadsgezichten II

poezie
2,7 met 3 stemmen 639
Open de vensters wijd op de dag, het leven trilt het leven gilt en 't zonlicht lilt waar schietende schaduw stuk sl...

Ik ben een vrouw

poezie
3,6 met 5 stemmen 984
‘'k Ben een vrouw, als alle vrouwen, waarom wilt ge mij omhangen met het kleed van Uw verlangen en mijn lichte...

Stadsgezichten I

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.674
't Is laat, en de wind sluipt door de straat, als een kind, dat niet meer wil schreien ... Een klok slaat zijn li...

Slaap kindje, slaap

poezie
2,0 met 4 stemmen 1.523
Slaap kindje, slaap, verzamel nieuwe krachten; 't is laat, het ging al nachten ... . (daarbuiten loopt, daarbuiten l...

Pharmakon nepenthes

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.920
Uw tere tred in ijle stille sfeer - in mij, in mij de nacht! - ik wacht op u… om u dat ‘k nog begeer. Mij...

Een verdoolde.

poezie
3,0 met 23 stemmen 6.510
Nu is zij dood - - ze was van mij, ze leefde jaren aan mijn zij en kende nauwelijks mijn taal; haar leven was een...

FINALE

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.416
Ik sprak tot U, maar dronken, tot U, die in mijn armen lag: ‘de wrange wereld ligt verzonken en nimmer, nimmer m...

Souvenir apathique

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.407
Ik zie je ponnie een leugen fijn-wulps, maar zachter en daarachter de nacht met maanlicht er tegen en donkere...