inloggen

resultaten voor 'Fred'


1088 resultaten.
Sorteren op:

De verborgen prestatie

gedicht
2,9 met 70 stemmen 44.095
Twee clowns werken in omgekeerde volgorde door hun repertoire, hangen aan ringen als acrobaten, vallen nog harder als...

Rafaël

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.321
(fragment) Ik zweer! ’t zal eenmaal mij gelukken Itaalje! uw heilge grond te drukken, Ik daal van de Alpen af, in...

Atheïsten

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.546
Wat wil het reuk'loos vloekgespan Dat U ontkent, o Heer? O, komt de nood eens aan de man... Zij buigen voor U nee...

Aan de vrijheid

poezie
3,1 met 11 stemmen 3.150
(fragment) o Mocht, zo zorgloos, zonder kommer, Na ’t doorgeworsteld oorlogswee, Europa, in schaduw van eike...

O tempora!

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.944
O Piëteit! Van vroeger tijd, Hoever zijt gij te zoeken! Der vaad'ren deugd ging naar de maan, Der vaad're...

De eerste korrel

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.749
Eén graankorl, achteloos in een vruchtbre grond bedolven, Zien we, als een zwangre halm, ras op de luchtstroom golven,...

De Buffel

gedicht
2,8 met 10 stemmen 5.335
Het zeewater stroomt mij door de aderen, dat weet ik zeker. Ooit was ik in een vorig leven commandant van het gepan...

Aan N. Beets

poezie
4,1 met 12 stemmen 4.048
O Beets, wat zijt gij groot! Als God het niet verbood, Dan zou ik u aanbidden… Nu laat ik dat in ’t midden: Toch...

Geloof en rede

poezie
2,8 met 19 stemmen 3.200
De godsdienst en de wetenschap Die loof ik allebei - De tweede maakt ons wijs en knap En de eerste vroom en blij....

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.194
Kunt Gij nog wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij...

Schemering in 't woud

poezie
3,3 met 16 stemmen 3.490
Hier moet ik peinzend gaan en stil, - het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen, ik voel de lome sch...

Vraag

gedicht
3,1 met 35 stemmen 18.394
Een vrouw. En kinderen. Duizend mensen daarbij waarmee je om moet gaan. Hoe langzaamer het hart gaat slaan hoe voelba...

Slotpark

gedicht
3,4 met 165 stemmen 40.958
Toen onder noorderwind de sparappels hun tocht begonnen over de vijvers, de pauwen waren afgedaald van hun roodstene...

Een dolende gids

poezie
4,3 met 6 stemmen 2.054
Wat wil die dolle jong'lingtrits, Zich dwaas'lijk noemend 'Nieuwe Gids'? Wier schaamt'loze opgeblazenheid Ons...

Hei-leeuwerik

poezie
2,8 met 11 stemmen 2.291
Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag. Ik werkte...

De Planeet.

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.465
Blank-glanzende planeet betuurt aandachtig weder, strak-fonkelend en teder, mijn stille avond-weg - alsof zij w...

Illusies

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.442
De zelf-beloofde wonderen van uw jeugd zijn weggedoezeld tot een schamelheid; en weggedwerreld is in daaglijksheid, d...

Ontevredenen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.923
"Het bulder vrij op 't woeste meer Ik kijk eens buiten naar 't weer En ga dan thuis wat slapen " Toll...

Moord

gedicht
2,2 met 60 stemmen 19.444
Onze fietsen weggeborgen in het riet, een spanen doos geopend aan het water. zo zal het gaan: een picknick heel...

De Noordenwind

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.360
De wind waait hoog en kent de mensen niet. Hoog wil ik stijgen met de Noordenwind, boven 't gerucht der stemmen - b...

Kliniek

poezie
3,8 met 4 stemmen 261
Die bleke wangen, levens laatste schans, 'n vege strijd nog en 't is al gevloden. Vlucht dan dat éne ook, zo grif...

Een rijm

gedicht
4,2 met 4 stemmen 3.268
God schiep als een voorbeeldig dier de nijvre mier. Zijn tweede schepping was nog beter: de miereneter....

Avond aan Zee

poezie
4,0 met 2 stemmen 676
De gladde golven glippen naar de rede Met klaterend even, weer gesmoord gekoos, De hemel schemert over zee, en mede...

Vluchtelingen, een hartenkreet van Frederique 11 jaar

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 94
Vluchtelingen van ver Ze dromen van een land waar ze veilig kunnen wonen. geen land met oorlog en geweld Maar ee...

DE STAF.

poezie
4,0 met 1 stemmen 914
Onrust en donker alomme, Bang als een dove-en-stomme, tastend als blind ga ik omme - Waar is mijn staf? Ik lijd en...

De rechte weg

gedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 1.643
Je stelt je op een weg in als een liniaal, maar rijdend door het landschap van Noord-Frankrijk geven de kaarten alle v...

Schumann

poezie
4,0 met 2 stemmen 456
Zie, moederlief, 'k lig weer eens aan uw voeten Als in de tijd toen 'k gans nog was ùw kind. Laat vloeien 't hei...

Rust.

poezie
3,7 met 3 stemmen 368
Heerlijke, donzige nacht zinkt op mij neer; zoelig zacht smelt in zijn adem 't laatst verlangen, wegstervend i...

Onmacht

poezie
4,3 met 3 stemmen 352
Ik weet het niet wat van mij worden moet Na al dit rustloos pogen, nimmer slagen; 'k Heb vruchteloos een beeld in mi...