inloggen

resultaten voor 'Jeffry Bonnet'


25 resultaten.
Sorteren op:

Schreeuwend verlangen

hartenkreet
2,3 met 10 stemmen 1.480
Wacht dagelijks op die vrijheid de vlucht uit de stramme verborgenheid die me vasthoudt in een levensgroot web wil te...

Blinde liefde...

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 1.176
Het bloed van alle schoonheid vloeit door aderen van jou bedruipt het karakter van licht met een rode warmtegloed......

Ouderdom sterft...

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 425
Ze mijmert wat in het zachte zonlicht welk haar vale gezicht rimpelig beschijnt versleten wrijft ze over de leuning...

Onuitgesproken verlangens...

hartenkreet
3,8 met 5 stemmen 1.218
Glanzend geluk taant in verweerbare schijn kleine perikelen ondermijnen het broze geluk de stilte klaagt in onhoor...

't Maanlicht zwijgt...

hartenkreet
3,4 met 12 stemmen 1.752
De betasting is zijig zacht je huid parelt in het maanlicht de schemering biedt in diepe stilte slechts een flu...

Bezweet geweten..

netgedicht
5,0 met 5 stemmen 389
Verzonken idealen dwepen mijn slaap in ongewilde wentelingen welke tergen het matras omsluit mijn zwetend lijf roulee...

Naakte lust der begeerte...

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 2.283
Je lichaam kronkelt over zijde lakens de golven van genot glijden als een symfonie door muzieknoten van een kr...

Rodan El Khalidi

hartenkreet
4,8 met 4 stemmen 510
Zie hoe het recht onwaardig dwaalt gevluchte dichter in verbanning lezen slechts strofes in stille verschuiling schan...

De vier jaargetijden...

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 493
Het jaar ontspringt door jouw prille groei ontplooit zachte zonneschijn en bladeren nieuw leven dwarrelt in velden en...

Electrische stoel...

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 405
verkrampt zat hij op de electrische stoel wantrouwige blik benen trillende, omhoog stoel in relaxstand viberatie in...

Zielewraak...

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 365
Aanblik van trouweloze ogen, in laaghartige kwelling, met een glimlach die veinsde, een hart genoegelijk onderwierp,...

Kluchtig kerstfeest...

hartenkreet
4,7 met 3 stemmen 780
Moralistisch support, in "hoopvolle" dagen, van een beknopte vrede, in kort dienstverband, van de mensheid, in ee...

Winternacht...

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 637
De dauw in een winternacht, legt een deken over het landschap, rijping in fonkelende kristallen, weerspiegelen in het...

In het licht van hoop...

hartenkreet
3,8 met 4 stemmen 665
Hemellicht klaren donkere wolken, de hoop doet duisternis verbleken, eenzaamheid zal blijk'lijk vervagen, miljoenen...

De opstap...

hartenkreet
3,8 met 6 stemmen 596
Duizenden treden, ongerept, van een majestueuse trap, in afwachting tot bestijging, de eerste schrede op trede, stei...

Engelenzang op heilige grond...

netgedicht
3,1 met 15 stemmen 3.837
Hoogverheven kathedraal, muziektempel in aanbidding, je starre kille stilte, doorbroken door stemmen, op golven gedr...

Natuurlijk mooi...

hartenkreet
4,4 met 5 stemmen 467
Langs een klein beekje, ergens in de Provence, vloog een vlinder... In zonnestralen streek je, neder op een bloem, o...

Mijn laatste aanklacht...

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 364
Overdenking met onmacht, zoveel aan verandering toe, hier dan, mijn laatste aanklacht, gedachten maken me moe... V...

Verlangen...

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 645
Meridionale verlangens, wuivende palmen in begeerte, beemden onder behaag'lijk zonlicht, overgang naar gouden strand...

Uit mijn naam...

hartenkreet
2,7 met 41 stemmen 6.712
Uit mijn naam, worden vele gedachten verwerkelijkt, overladen met vrede, die nooit komt, met oorlogen en geweld, h...

Eeuwenoude traditie...

netgedicht
3,9 met 21 stemmen 4.346
Zachte wervelingen in hemellicht, engelenzang in zuivere tonen, in samenspel met harpen en fluiten, introduceren het...

Hollandse winter...

netgedicht
3,1 met 9 stemmen 850
Schrale winden, snerpende kou, oostenwind schuurt het vlakke land, rijping op koestige wilgen, glazige lagen op water...

Verloren zicht...

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 571
Die vage schim, verblindde een kort moment, het zicht op realiteit, in kortstondig oogkontakt. Heel even, enkele s...

Nee, 't spijt me niet...

hartenkreet
3,9 met 18 stemmen 2.157
Nee, van niets, nee, ik heb nergens spijt van, niet van het goede, dat mij is overkomen, niet van het slechte, alle...