inloggen

Alle inzendingen van P.C. Boutens

87 resultaten.
Sorteren op:

NU GIJ VER WEG ZIJT

poëzie
4,3 met 3 stemmen 1.485
Nu gij ver weg zijt , komen al de nachten Sluipen door schemerstraat, arm en gehavend, En zij die vroeger zielsverbl...

Alleen

poëzie
3,6 met 25 stemmen 3.516
Ik was een stil en eenzaam kind, Eenzaam als geen - Gij zong voorbij als een stem in de wind: Nu ben ik alleen, allee...

Oude wijn

poëzie
3,6 met 15 stemmen 3.115
Oude wijn van vreugd gekelderd, Die, mijn late lust en lied, Daaglijks op mijn tafel heldert In verkristallijnd verdr...

De wolken spieglen

poëzie
3,4 met 13 stemmen 2.565
De wolken spieglen in de zee. Het is geen avond en geen nacht: Geen schijn van zon of maan of ster...

Laat aan mijn nederlaag...

poëzie
3,6 met 10 stemmen 3.086
Laat aan mijn nederlaag geen twijfel over! Niets liever wil ik dan verslagen zijn! Een zegevierder was ik hier tot n...

Op de thuisreis

poëzie
2,9 met 20 stemmen 3.799
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Rosengarten

poëzie
3,6 met 8 stemmen 1.730
Berlijn Ik heb iets bijna schoons aanschouwd Hier waar de jacht der oppervlakkigheid Al schone dingen veil voor g...

Kind der aarde

poëzie
2,7 met 898 stemmen 125.096
Nu kom ik elke nacht, Moeder, slapen bij u thuis: Geen afstand in de avond scheidt mij van uw liefdelichte huis. Voo...

Sterrenhemel

poëzie
3,1 met 11 stemmen 2.645
Nu kunt gij veilig slapen gaan, Nu al de heemlen openstaan: Ziel, wier verlangen elke donkre wand In ster aan ster do...

In de mist

poëzie
1,7 met 3 stemmen 2.166
De zon wordt onverbeeldbaar schoon Boven de mist die houdt omhangen Der wereld windestille woon In dit vertede...

In 't huis van Smart

poëzie
4,0 met 7 stemmen 2.362
In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen...

Op de thuisreis

poëzie
3,5 met 12 stemmen 2.406
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Heimelijk verlangen

poëzie
3,6 met 9 stemmen 2.145
Die man lijkt mij godengelijk te wezen, Die van tegenover gezeten toehoort Hoe gij vlak nabij in uw zoete stemval...

Het geredde kind

poëzie
3,0 met 4 stemmen 522
‘Gij kunt niet raden met wat liefde wonderbaar De grote diepe zee ik minnen moet, Sinds, vader, gij met eigen lijf...

De zee was die dag

poëzie
4,8 met 4 stemmen 730
De zee was die dag een wonder Van blauwe eindeloosheid onder Het luchtedak van kristallijn, Onder de hemeltuin vol...

Daar is een lied...

poëzie
3,7 met 3 stemmen 961
Daar is een lied dat 'k zingen moet - O de avondzon op 't lentegras! - Eer de onontkoombre dood voorgoed Mijn stil...

De ruchtige belijders van een naam

poëzie
4,5 met 2 stemmen 352
De ruchtige belijders van een naam Zijn grif ook tot verloochenen bekwaam. Die `t onuitspreeklijke niet leert verzwijg...

Leeuwerik

poëzie
4,2 met 4 stemmen 597
Blijft gij nooit één blanke uchtend, Leeuwrik, zingen hier beneên, Die uw nachtlijk nest ontvluchtend Door de...

In de sluis

poëzie
4,0 met 2 stemmen 655
Lief, ontwaak: de late sterren doven In de koele morgenzucht, En de leeuwrik uit onzichtbre hoven Voer al door de lag...

Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren

poëzie
4,0 met 1 stemmen 1.369
LXIV Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren, Worden de sterren in de nacht geboren, Vuurbloemen die de rijzendran...

Bij een dode

poëzie
4,1 met 9 stemmen 1.302
Lief ik kan niet om hem wenen, Waar hij stil en eenzaam ligt. In het schoon doorzichtig stenen Masker voor zijn aang...

Aan de Hermes van Praxiteles

poëzie
4,0 met 3 stemmen 451
Zoals een man na jaren wedervindt Oudtere relikie, zijn jonge beeld: Onder de blonde val van vlossen weeld' Dat zuiv...

Kussen van uw lippen en uw ogen

poëzie
5,0 met 1 stemmen 647
Kussen van uw lippen en uw ogen, Zachte daden uwer handen, Zoals koele wateren getogen Door de tuinen dezer landen,...

Ogen

poëzie
4,0 met 2 stemmen 679
De schemer die gestadig Over mijn ogen dicht, Breekt als een wolk weldadig In dauw van aldoorvloeiend licht. O...

AFSCHEID

poëzie
5,0 met 2 stemmen 1.748
Hier ben ik weer, De najaarszon die wolkgedoofd Het bronzen loof in ’t hoge hout Boven ons hoofd Daglang belichtte...

Aan zee

poëzie
4,0 met 4 stemmen 631
O te luistren naar de zee, Tot de ziel ga fluistren mee: Tot haar zwijgen ‘t Wonderwoord Uit zijn diepten stijgen...

Nu dat wij naar buiten treden

poëzie
4,7 met 3 stemmen 567
Nu dat wij naar buiten treden vredigen in het nieuwe heden nu hangt de lucht vol van waaiende lichte dingen, onbela...

Liedje van de straat

poëzie
5,0 met 1 stemmen 975
Hoe kom ik weg van leed en lust? Hoe vind ik één uur aan uw kust, Vergetelheid, slaapdiepe rust? Ik weet, mijn...

Gij zijt het midden maar van dit gedicht

poëzie
4,0 met 1 stemmen 648
Gij zijt het midden maar van dit gedicht: Een zelfvolmaakt, goddelijk gaaf fragment, Maar in de tijd zonder begin of...

Gestoorde eenzaamheid

poëzie
4,0 met 1 stemmen 899
Wij bleven onveranderd trouw aan 't heden; Zij zijn het, die nu bij ons willen zijn, Zich redden uit hun donker en...
Meer laden...