inloggen

resultaten voor 'P.C. Boutens'


87 resultaten.
Sorteren op:

Sterrenhemel

poezie
3.2 met 10 stemmen 2.412
Nu kunt gij veilig slapen gaan, Nu al de heemlen openstaan: Ziel, wier verlangen elke donkre wand In ster aan ster do...

In de mist

poezie
2.0 met 2 stemmen 2.003
De zon wordt onverbeeldbaar schoon Boven de mist die houdt omhangen Der wereld windestille woon In dit vertede...

In 't huis van Smart

poezie
4.0 met 7 stemmen 2.236
In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen...

Op de thuisreis

poezie
3.5 met 12 stemmen 2.304
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Heimelijk verlangen

poezie
3.6 met 8 stemmen 2.037
Die man lijkt mij godengelijk te wezen, Die van tegenover gezeten toehoort Hoe gij vlak nabij in uw zoete stemval...

Het geredde kind

poezie
4.5 met 2 stemmen 440
‘Gij kunt niet raden met wat liefde wonderbaar De grote diepe zee ik minnen moet, Sinds, vader, gij met eigen lijf...

De zee was die dag

poezie
5.0 met 2 stemmen 586
De zee was die dag een wonder Van blauwe eindeloosheid onder Het luchtedak van kristallijn, Onder de hemeltuin vol...

Daar is een lied...

poezie
3.7 met 3 stemmen 892
Daar is een lied dat 'k zingen moet - O de avondzon op 't lentegras! - Eer de onontkoombre dood voorgoed Mijn stil...

De ruchtige belijders van een naam

poezie
4.5 met 2 stemmen 289
De ruchtige belijders van een naam Zijn grif ook tot verloochenen bekwaam. Die `t onuitspreeklijke niet leert verzwijg...

Leeuwerik

poezie
4.7 met 3 stemmen 467
Blijft gij nooit één blanke uchtend, Leeuwrik, zingen hier beneên, Die uw nachtlijk nest ontvluchtend Door de...

In de sluis

poezie
4.0 met 2 stemmen 593
Lief, ontwaak: de late sterren doven In de koele morgenzucht, En de leeuwrik uit onzichtbre hoven Voer al door de lag...

Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren

poezie
LXIV Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren, Worden de sterren in de nacht geboren, Vuurbloemen die de rijzendran...

Bij een dode

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.228
Lief ik kan niet om hem wenen, Waar hij stil en eenzaam ligt. In het schoon doorzichtig stenen Masker voor zijn aang...

Aan de Hermes van Praxiteles

poezie
4.0 met 3 stemmen 397
Zoals een man na jaren wedervindt Oudtere relikie, zijn jonge beeld: Onder de blonde val van vlossen weeld' Dat zuiv...

Kussen van uw lippen en uw ogen

poezie
Kussen van uw lippen en uw ogen, Zachte daden uwer handen, Zoals koele wateren getogen Door de tuinen dezer landen,...

Ogen

poezie
4.0 met 2 stemmen 633
De schemer die gestadig Over mijn ogen dicht, Breekt als een wolk weldadig In dauw van aldoorvloeiend licht. O...

AFSCHEID

poezie
5.0 met 2 stemmen 1.690
Hier ben ik weer, De najaarszon die wolkgedoofd Het bronzen loof in ’t hoge hout Boven ons hoofd Daglang belichtte...

Aan zee

poezie
4.0 met 4 stemmen 580
O te luistren naar de zee, Tot de ziel ga fluistren mee: Tot haar zwijgen ‘t Wonderwoord Uit zijn diepten stijgen...

Nu dat wij naar buiten treden

poezie
4.5 met 2 stemmen 524
Nu dat wij naar buiten treden vredigen in het nieuwe heden nu hangt de lucht vol van waaiende lichte dingen, onbela...

Liedje van de straat

poezie
Hoe kom ik weg van leed en lust? Hoe vind ik één uur aan uw kust, Vergetelheid, slaapdiepe rust? Ik weet, mijn...

Gij zijt het midden maar van dit gedicht

poezie
Gij zijt het midden maar van dit gedicht: Een zelfvolmaakt, goddelijk gaaf fragment, Maar in de tijd zonder begin of...

Gestoorde eenzaamheid

poezie
Wij bleven onveranderd trouw aan 't heden; Zij zijn het, die nu bij ons willen zijn, Zich redden uit hun donker en...

Leed en geluk

poezie
Leed is het kleed Dat ziel niet aflegt vóor zij het versleet, Een kleed met 't slapengaan niet uit te trekken. En a...

In de mist

poezie
De zon wordt onverbeeldbaar schoon Boven de mist die houdt omhangen Der wereld windestille woon In dit vertederd dage...

Gestoorde eenzaamheid

poezie
2.4 met 5 stemmen 1.538
Wij bleven onveranderd trouw aan 't heden; Zij zijn het, die nu bij ons willen zijn, Zich redden uit hun donker en 't...

Mijn kind, ik ben niet rijk

poezie
4.1 met 8 stemmen 1.674
Mijn kind, ik ben niet rijk, Al ben ik niet zo arm als 'k lijk. O, al bezit wordt wonderlijk, Zodra men komt te leren...

Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren

poezie
4.0 met 5 stemmen 1.662
Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren, Worden de sterren in de nacht geboren, Vuurbloemen die de rijzendranke roeren...

Avondwandeling

poezie
3.3 met 6 stemmen 1.222
Wij hebben ons vandaag verlaat! Pas bij de laatste brug Waar 't voetpad tussen 't gras vergaat, Daar keerden wij te...

De smalle ring

poezie
4.0 met 6 stemmen 1.055
De smalle ring, de gouden band Schendt niet de naaktheid van uw hand, Gelijk uw stralend lijf niet wee...

Minnen is beter dan bemind te worden

poezie
2.8 met 5 stemmen 1.137
Minnen is beter dan bemind te worden, Oneindiger en eeuwger als de grote Hemelen die de duistere besloten Tuin dez...