inloggen

resultaten voor 'P.C. Boutens'


86 resultaten.
Sorteren op:

Laat aan mijn nederlaag...

poezie
3,6 met 9 stemmen 3.003
Laat aan mijn nederlaag geen twijfel over! Niets liever wil ik dan verslagen zijn! Een zegevierder was ik hier tot n...

Op de thuisreis

poezie
2,9 met 20 stemmen 3.729
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Rosengarten

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.671
Berlijn Ik heb iets bijna schoons aanschouwd Hier waar de jacht der oppervlakkigheid Al schone dingen veil voor g...

Kind der aarde

poezie
2,7 met 898 stemmen 125.011
Nu kom ik elke nacht, Moeder, slapen bij u thuis: Geen afstand in de avond scheidt mij van uw liefdelichte huis. Voo...

Sterrenhemel

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.585
Nu kunt gij veilig slapen gaan, Nu al de heemlen openstaan: Ziel, wier verlangen elke donkre wand In ster aan ster do...

In de mist

poezie
1,7 met 3 stemmen 2.117
De zon wordt onverbeeldbaar schoon Boven de mist die houdt omhangen Der wereld windestille woon In dit vertede...

In 't huis van Smart

poezie
4,0 met 7 stemmen 2.311
In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen...

Op de thuisreis

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.370
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Heimelijk verlangen

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.095
Die man lijkt mij godengelijk te wezen, Die van tegenover gezeten toehoort Hoe gij vlak nabij in uw zoete stemval...

Het geredde kind

poezie
4,5 met 2 stemmen 487
‘Gij kunt niet raden met wat liefde wonderbaar De grote diepe zee ik minnen moet, Sinds, vader, gij met eigen lijf...

De zee was die dag

poezie
5,0 met 2 stemmen 675
De zee was die dag een wonder Van blauwe eindeloosheid onder Het luchtedak van kristallijn, Onder de hemeltuin vol...

Daar is een lied...

poezie
3,7 met 3 stemmen 932
Daar is een lied dat 'k zingen moet - O de avondzon op 't lentegras! - Eer de onontkoombre dood voorgoed Mijn stil...

De ruchtige belijders van een naam

poezie
4,5 met 2 stemmen 329
De ruchtige belijders van een naam Zijn grif ook tot verloochenen bekwaam. Die `t onuitspreeklijke niet leert verzwijg...

Leeuwerik

poezie
4,2 met 4 stemmen 536
Blijft gij nooit één blanke uchtend, Leeuwrik, zingen hier beneên, Die uw nachtlijk nest ontvluchtend Door de...

In de sluis

poezie
4,0 met 2 stemmen 629
Lief, ontwaak: de late sterren doven In de koele morgenzucht, En de leeuwrik uit onzichtbre hoven Voer al door de lag...

Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.335
LXIV Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren, Worden de sterren in de nacht geboren, Vuurbloemen die de rijzendran...

Bij een dode

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.268
Lief ik kan niet om hem wenen, Waar hij stil en eenzaam ligt. In het schoon doorzichtig stenen Masker voor zijn aang...

Aan de Hermes van Praxiteles

poezie
4,0 met 3 stemmen 427
Zoals een man na jaren wedervindt Oudtere relikie, zijn jonge beeld: Onder de blonde val van vlossen weeld' Dat zuiv...

Kussen van uw lippen en uw ogen

poezie
5,0 met 1 stemmen 614
Kussen van uw lippen en uw ogen, Zachte daden uwer handen, Zoals koele wateren getogen Door de tuinen dezer landen,...

Ogen

poezie
4,0 met 2 stemmen 660
De schemer die gestadig Over mijn ogen dicht, Breekt als een wolk weldadig In dauw van aldoorvloeiend licht. O...

AFSCHEID

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.723
Hier ben ik weer, De najaarszon die wolkgedoofd Het bronzen loof in ’t hoge hout Boven ons hoofd Daglang belichtte...

Aan zee

poezie
4,0 met 4 stemmen 612
O te luistren naar de zee, Tot de ziel ga fluistren mee: Tot haar zwijgen ‘t Wonderwoord Uit zijn diepten stijgen...

Nu dat wij naar buiten treden

poezie
4,7 met 3 stemmen 547
Nu dat wij naar buiten treden vredigen in het nieuwe heden nu hangt de lucht vol van waaiende lichte dingen, onbela...

Liedje van de straat

poezie
5,0 met 1 stemmen 954
Hoe kom ik weg van leed en lust? Hoe vind ik één uur aan uw kust, Vergetelheid, slaapdiepe rust? Ik weet, mijn...

Gij zijt het midden maar van dit gedicht

poezie
4,0 met 1 stemmen 629
Gij zijt het midden maar van dit gedicht: Een zelfvolmaakt, goddelijk gaaf fragment, Maar in de tijd zonder begin of...

Gestoorde eenzaamheid

poezie
4,0 met 1 stemmen 878
Wij bleven onveranderd trouw aan 't heden; Zij zijn het, die nu bij ons willen zijn, Zich redden uit hun donker en...

Leed en geluk

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.561
Leed is het kleed Dat ziel niet aflegt vóor zij het versleet, Een kleed met 't slapengaan niet uit te trekken. En a...

In de mist

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.495
De zon wordt onverbeeldbaar schoon Boven de mist die houdt omhangen Der wereld windestille woon In dit vertederd dage...

Gestoorde eenzaamheid

poezie
2,4 met 5 stemmen 1.559
Wij bleven onveranderd trouw aan 't heden; Zij zijn het, die nu bij ons willen zijn, Zich redden uit hun donker en 't...

Mijn kind, ik ben niet rijk

poezie
4,1 met 8 stemmen 1.699
Mijn kind, ik ben niet rijk, Al ben ik niet zo arm als 'k lijk. O, al bezit wordt wonderlijk, Zodra men komt te leren...