inloggen

resultaten voor 'erik'


895 resultaten.
Sorteren op:

Aan de vrijheid

poezie
3,1 met 11 stemmen 3.021
(fragment) o Mocht, zo zorgloos, zonder kommer, Na ’t doorgeworsteld oorlogswee, Europa, in schaduw van eike...

O tempora!

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.848
O Piëteit! Van vroeger tijd, Hoever zijt gij te zoeken! Der vaad'ren deugd ging naar de maan, Der vaad're...

De eerste korrel

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.732
Eén graankorl, achteloos in een vruchtbre grond bedolven, Zien we, als een zwangre halm, ras op de luchtstroom golven,...

Aan N. Beets

poezie
4,1 met 12 stemmen 4.006
O Beets, wat zijt gij groot! Als God het niet verbood, Dan zou ik u aanbidden… Nu laat ik dat in ’t midden: Toch...

Wandeling

gedicht
2,2 met 88 stemmen 18.431
Om het Onland, heide met jeneverbesstruik. Ik kroop onder de struik en vond een kind, een baby nog, met wit gezicht....

Goed koeren

gedicht
3,0 met 21 stemmen 10.026
Eerst klapwiek je recht omhoog om overzicht te krijgen en indruk te maken. Laat je niet afleiden door zilvergroen w...

Geloof en rede

poezie
2,9 met 18 stemmen 3.161
De godsdienst en de wetenschap Die loof ik allebei - De tweede maakt ons wijs en knap En de eerste vroom en blij....

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.166
Kunt Gij nog wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij...

Schemering in 't woud

poezie
3,3 met 16 stemmen 3.460
Hier moet ik peinzend gaan en stil, - het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen, ik voel de lome sch...

Een dolende gids

poezie
4,3 met 6 stemmen 2.032
Wat wil die dolle jong'lingtrits, Zich dwaas'lijk noemend 'Nieuwe Gids'? Wier schaamt'loze opgeblazenheid Ons...

Hei-leeuwerik

poezie
2,8 met 11 stemmen 2.266
Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag. Ik werkte...

De Planeet.

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.445
Blank-glanzende planeet betuurt aandachtig weder, strak-fonkelend en teder, mijn stille avond-weg - alsof zij w...

Je weet niet wat je zegt

gedicht
3,2 met 17 stemmen 10.019
Je weet niet wat je zegt in welke grond het valt of het in lentes opschiet als een distel klaproos tulp...

Illusies

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.419
De zelf-beloofde wonderen van uw jeugd zijn weggedoezeld tot een schamelheid; en weggedwerreld is in daaglijksheid, d...

Ontevredenen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.906
"Het bulder vrij op 't woeste meer Ik kijk eens buiten naar 't weer En ga dan thuis wat slapen " Toll...

Meisje met eekhoorns

gedicht
Goed als brood zit zij met het jong op schoot terwijl de groten om haar benen stoeien. En zo vertrouwd is haar dit...

De Noordenwind

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.342
De wind waait hoog en kent de mensen niet. Hoog wil ik stijgen met de Noordenwind, boven 't gerucht der stemmen - b...

De muur

gedicht
Een composthoop en, erboven, slierten traag vervluchtigende rook. Op het erf een kar met groenvoer. Groene halve...

Kliniek

poezie
3,8 met 4 stemmen 253
Die bleke wangen, levens laatste schans, 'n vege strijd nog en 't is al gevloden. Vlucht dan dat éne ook, zo grif...

De tramontane

gedicht
Voor de kust rust de duiker in zijn verhaal en tekent kaal de bergwand aan het strand. De wind snijdt het verhaal en s...

De pinguïn en de papegaai.

gedicht
Dag papegaai zei de pinguïn. Dag papegaai zei de papegaai. Nee, zei de pinguïn, jij moet dag pinguïn zeggen. Nee,...

DE STAF.

poezie
Onrust en donker alomme, Bang als een dove-en-stomme, tastend als blind ga ik omme - Waar is mijn staf? Ik lijd en...

Oog om oog?

gedicht
3,0 met 3 stemmen 12.738
Geen denken aan: hier is de rechterwang en hier de linker. Je weet hoe het om alles staat hoe of men zich gedraag...

Goede tips voor dieper zwijgen

gedicht
3,5 met 2 stemmen 994
Nuttig een maaltijd samen aan zee. Leg de Tractatus gesloten op tafel. Laat de intieme ovalen van jullie longen zic...

Hartegrond

gedicht
Zie ons hier succesvol staan: door alle netten gevlogen draagster van petrolblauwe rok en lila lijfje dat haar borsten...

Maar daar is Lijden schoner dan de Dood

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.112
Maar daar is Lijden schoner dan de Dood, - Want niet om niet wordt 't mensenhart vertreden, De brand der zielen is...

Beproeving

poezie
Helaas! helaas! de wrede smart Wil zelfs geen dichter sparen- Dat moest mijn teder vaderhart Op bitt're wijs erva...

Illusies

wisgedicht
De zelf-beloofde wonderen van uw jeugd zijn weggedoezeld tot een schamelheid; en weggedwerreld is in daaglijksheid,...

Vermoeide viool

poezie
3,3 met 3 stemmen 607
Overbeladen door herinnering torst ge, viool, langs ’t late levens-pad, druk en geluk – heel de ervarings-schat:...