inloggen

biografie: Adriaan Roland Holst

Adrianus Roland Holst [Amsterdam 1888 - Bergen 1976] 

dichter en schrijver

 Adriaan Roland Holst studeerde Engelse letteren en Keltische mythologie in Oxford.

Het mythologische, door hem vaak vorm gegeven in een  Keltische symboliek, bleef  in zijn werk doorklinken.

Als dichter begon hij met het maken van door heimwee gedomineerde verzen in bundels als `Verzen` (1911, zijn debuut) en `De belijdenis van de stilte` (1913); daarna ging hij over tot het meer  hedendaagse, zoals  in `Een winter aan zee` (1937) en `Tegen de wereld` (1947).

Typerend voor zijn stijl is  de symboliek en de plechtstatige taal waarin hij getuigt van gevoelens van  schuld en boete.

Roland Holst schreef ook proza, vaak met dezelfde mythologisch-keltische thematiek, o.a. in `Deirdre en de zonen van Usnach`(1920).

Hij  maakte vertalingen van het werk van Shakespeare en Yeats.

 

Zijn werk werd bekroond met

 

Prijs van Amsterdam 1927 voor 'De wilde kim'.

D.A. Thieme-prijs 1938 voor 'Een winter aan zee'.

Constantijn Huygens-prijs 1948 voor zijn gehele oeuvre.

P.C. Hooft-prijs 1955 voor 'Late telgen'.

De prijs der Nederlandse Letteren 1959 voor zijn gehele oeuvre.

Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam 1961 en 1964.


Inzendingen van deze schrijver

10 resultaten.

Naroep

gedicht
4,0 met 3 stemmen 964
Vanonder wolken, gij, die ontstegen zijt,
roep ik u na -
vanuit de wervelende storm der blaren
waarin wij samen waren, ...

Er is een vrede

gedicht
3,0 met 3 stemmen 2.002
Er is een vrede die uit leed geboren
In 't oog van vreugde als traan van teerheid beeft,
Of als een zachte glimlach glanzend zweeft
Over 't gelaat dat vreugden heeft verloren....

Dit Eiland

gedicht
4,7 met 3 stemmen 2.907
Hoe zijn wij hier geland,
waartoe... vanwaar...?
ligt ergens aan het strand
dat vreemde schip nog klaar?...

Voor later

gedicht
4,0 met 3 stemmen 6.692
‘k Geef nu aan jou mijn vreugd, mijn leed en
mijn schemergouden dromenschat,
opdat je later nog zal weten
hoe ik je eens heb liefgehad....

De Verlatene

gedicht
4,7 met 3 stemmen 4.605
De wind en het grauwe weer gaan over mijn hart,
en ergens over een dak waar ik heb bemind;
de winter wordt koud, en de struiken zijn al zwart -
over een plek waar mijn graf zal zijn gaat de wind....

Voor het laatst

gedicht
2,5 met 38 stemmen 26.524
Een wolk schoof voor de maan,
en de verlorene gleed
tevoorschijn tot aan
de tafel bij het bed....

Besluit

gedicht
2,6 met 76 stemmen 21.195
De kamer was donker; het raam alleen
hield nog een licht, dat te sterven scheen.
Zij sprak uit het bed: hoe zijt gij zo laat,
en uw haar zo wild om uw gelaat?...

BACH IN DE VROEGTE

gedicht
2,5 met 59 stemmen 22.147
Als hij gaat klinken in het morgenlicht
staat de klok stil, de tijd verzaakt zijn plicht.
Ik poets mijn schoenen of ik kijk naar buiten,
en leef weer eerder dan het eerst gedicht....

ZWERVERSLIEFDE

gedicht
3,8 met 95 stemmen 53.334
Laten wij zacht zijn voor elkander, kind -
want, o de maatloze verlatenheden,
die over onze moegezworven leden
onder de sterren waaie' in de oude wind....