inloggen

biografie: Lieve Steenberghs

Lieve Steenberghs is gediplomeerd in de sociale readaptatiewetenschappen, is gehuwd en woont in Leuven. Haar jeugd bracht ze door in Bujumbura in Burundi, waar haar ouders als kolonialen verbleven. Geboren is ze echter in Lumumbashi. Misschien is het verlangen naar de grote verten daarom nog in haar werk terug te vinden. Sommige gedichten hebben ook een duidelijk religieus thema, hoewel je nooit éénduidig kunt vaststellen wat de achterliggende bedoelingen ervan zijn. Ze vertelt zelf hoe ze reeds van jongsaf gedichtjes maakte. ‘Ik vind het een leuk spel, naast een fijne uitlaatklep’ Ze geeft ook graag toe dat de ‘kunst- en poëziewereld nog voor haar moeten opengaan’. Vormelijk strak maar  inventief uitgewerkt schetst ze op indringende wijze de herinnering aan haar jeugd in het verre Afrika. Het spel met ritme en klank staat op geen enkel ogenblik het beklijvende van de beelden in de weg. Ze worden een soort bezwerend ritueel waarmee Lieve de lezer meeneemt in haar verwerkingsproces van de verstoting of vlucht uit dat verloren paradijs.


Inzendingen van deze schrijver

97 resultaten.

Heer van de herfst

gedicht
2,5 met 77 stemmen 13.379
laat mij het lied
uit de lispel van de linde puren
nu de uren minder vurig zijn
van zonneschijn...

Verberg u niet

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 155
verberg u niet
achter de wolken van de winter
ik bespeur immers uw parfum
tussen de takken van de tijd...

Twijfel niet

netgedicht
3,4 met 5 stemmen 317
Twijfel toch niet.
toen twijfel opdook zijnde een gevoel
dat schipperde gelijk een boot op zee
die zwiept en zwalpt met hoge golven mee...

Surrealisme - proëzie - Voor jou

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 269
't bijzondere is dat je kunt vliegen
als je dat wilt
gewoon
of eigenlijk niet gewoon ...

moeder brak

netgedicht
3,8 met 6 stemmen 1.428
God plukte de roos
rozerood als ze was
wiegelde ze broos
op haar jonge steel...

Torenuiltjes

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 218
vier koppen steenuil
donzen bolletjes in
holletjes van pluimenbuik
en bruine vlerk ...

Lied van de bruidegom

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 192
ik teken je contouren met stemgeluid
op ritme van de nieuwe dag
zag je ze niet opdoemen
tussen de bloemen van het bestaan...

Salem's flanken

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 226
klokken kleppen door heuvels van heimwee
en wind van verlangen vangt hemels parfum
spraakloze taal strooit stilte naar binnen
spreekt luider dan orgel of daver van drum ...

Afspraak in het rusthuis (unconvenient truth)

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 240
hij gaf zijn leven zin
tot ook dat geen zin meer had
omdat zijn hersenen het begaven
jaren bouwde hij zijn ego ...

Het lied van Magdalena - Paassonnet

netgedicht
Ach tuinman haalde jij mijn Liefste weg ?
Waar bracht je Hem naar toe, waar vind ik Hem
zo langs de graven van Jeruzalem ?
Alvorens ik mijn hoofd te ruste leg...

Vanmorgen dus of lang geleden (sonnet)

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 249
op ’t scherm van mijn gesloten blik zag ik
de wit-papieren hemel losgescheurd
door wat er lang geleden is gebeurd
-vanmorgen dus bij ’t eerste ogenblik...

Out !

netgedicht
3,0 met 7 stemmen 180
letterlijnen lopen lijk addergedachten
langs sompige moddergrachten voddenmarkten
leeg van vette slijmen
weg ! wat ik zeg :...

Graven groeten

netgedicht
2,5 met 4 stemmen 237
ik ga de gouden blaren
leef het loslippig loof
zie de doden staren
vanaf hun stenen alkoof...

Pluk ze, m'n Lief

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 293
valt hij van zijn hoogte neer
in grijze rauwheid
stukbrekend op straten
de grijnzende rouwtijd die avond heet...

Blaas

netgedicht
1,6 met 10 stemmen 648
het wonder wolkt al wat Elia, dat
wordt rennen in de regen, maat
die donders natte zegen slaat
pijpenstelen hitte neer en weer...

't regent

netgedicht
2,6 met 8 stemmen 659
de bomen druipen van verdriet
ellende moddert tussen wortels
tussen tenen sompig riet, ween niet
ween niet ...

Geest van God

netgedicht
1,7 met 3 stemmen 435
wanneer de stilte van de tuin zich nestelt
tussen mijn twee oren
gelijk vleugels van een duif
ontmoet ik je op de weg ...

Gedachten

netgedicht
3,0 met 5 stemmen 486
denken heeft soms nodig
ondergedompeld te worden
in hoger weten
om het lagere te vergeten ...

Tachtig jaar (sonnet)

netgedicht
2,0 met 5 stemmen 904
de laatste avond van de maand april
besloot hij heel zijn leven op papier
te zetten bij een goed glas patersbier
dus eerst zocht hij in 't laadje naar zijn bril ...

We eten zo gezellig samen ... (sonnet)

netgedicht
3,0 met 5 stemmen 1.016
alleen mijn woorden weten niet de weg
langsheen de rijst met ratatouille en worst
ze blijven steken ergens in de borst-
streek, breken stuk bij nader overleg ...

Bede (sonnet)

netgedicht
3,0 met 6 stemmen 434
Van ’t westen resten enkel streepsgewijs
wat slierten, perzikkleurig ingevuld.
Als straks de lakse dag is uitgebruld
- geen gierende geluiden in het grijs...

Geen been om op te staan (sonnet)

netgedicht
3,6 met 7 stemmen 570
hij bakent zijn gedachtenwereld af
een huis en meubels, mensen, lief en leed
hij bouwt zichzelf een zijn - wat zelfbeeld heet -
beweegt zich vrij in wat hij grenzen gaf ...

nageslacht

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 431
zwaar, het slijk van aneengeklit mensdom
rottigheid, een immense brei van kwaad
hij schoof er zijn schouders onder en droeg
droeg door de dood...

Touched

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 395
je aanraking vloeit mij aan als een tsunami van geluk
pluk de wierook uit mijn kelk zodat de geuren
opfleuren voor het raam van je heerlijke naam
je vloeit mij aan, mijn god, als een elixir van leven...

notenbrood

netgedicht
1,7 met 3 stemmen 257
mijn liefste wandelt graag langs rosse herfst
en ritselende voetstappen hij wiegt
zo graag op wind die door de bomen vliegt
en buitelt uit een tij dat langzaam sterft...

Drie mannen bij Mamre

netgedicht
1,8 met 4 stemmen 312
Wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij
te gaan, drie mannen bij het eikenbos
van Mamre, schud uw moede schoenen los,
schuil in de schaduw van die tent van mij....

Het bergmeer

netgedicht
2,4 met 5 stemmen 297
Ik blijf ze dragen: vage beelden van
die vlucht met U, de dagen uit en hoog
omhoog een windzucht door, de tijd bewoog
niet meer,ik scheerde door de lucht en dan...

Het bergmeer

netgedicht
Ik blijf ze dragen : vage beelden van
die vlucht met U, de dagen uit en hoog
omhoog een windzucht door, de tijd bewoog
niet meer,ik scheerde door de lucht en dan...