inloggen

biografie: Ludy Bührs

Ludy Bührs is geboren in Amsterdam als oudste (tien minuten vroeger dan haar twee-eiige tweelingzus) in een gezin met vijf kinderen. Ze is zeer veelzijdig en dat maakte kiezen van een vakrichting om zich in te ontwikkelen eigenlijk onmogelijk, dus heeft zij op allerlei gebied en allerlei niveaus ervaring opgedaan. Eén ding zorgde voor een zekere continuëteit en dat was schrijven, voornamelijk poëzie.

In haar zeer afwisselende loopbaan en leven verbleef zij 2,5 jaar in Cambodja met de bedoeling daar achtergestelde kinderen kansen te gaan bieden. Dit plan stuitte uiteindelijk op de corruptie aldaar, maar haar ervaringen tekende zij op in een bundel die zij in eigen beheer uitgaf onder de naam Ludy Roumen-Bührs met als titel "Op de ruïnes van een rijk", online te koop bij Boekscout.

Tegenwoordig woont Ludy in Gent, alwaar zij werkzaam is als freelance vertaalster Engels- Nederlands en zich ontfermd heeft over de schone taak gedichten uit de vele dikke dichtbundels van haar goede dichtvriend Coenraed de Waele (de best verkochte levende dichter der Lage Landen en officieuze stadsdichter van Gent) om te zetten in even smeuiig Engels als de oorspronkelijk Vlaams/Nederlandse versies.


Inzendingen van deze schrijver

284 resultaten.

Palmbomentuin

netgedicht
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 76
drie waterpalmen houden frontaal de wacht gekroond met zware vruchtenpracht en stevig blad waarin wollige vleermuizen vreedzaam in grote groepen huizen drie kokospalmen bakenen prijkend de tuin af naast het achterpad waar lichtstralen veel zachter lijkend een koele bries je haren...

Zo scheef is het

netgedicht
5.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 85
Voor de arme is er het werend loket, waarachter men keihard cijfers noteert, hem de toegang tot goed bestaan belet, met zijn noden steeds op achterstand zet . Hoe inhumaan wordt hem telkens geleerd dat uitsluiting geregeld is bij wet, het niet uitmaakt dat hij kansen ontbeert, omdat onwil...

Geen nostalgisch gezaag

netgedicht
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 131
Van mijn kinderjaren ben ik heel veel kwijt, ik heb geen weet meer van de weken toen, slechts momenten zijn mij bijgebleven, nauwelijks de voorwerpen en dingen. Waarmee ik speelde deed er ook niet toe, de blokken, poppen, middel slechts, nooit het doel, ik herinner mij gevoel bij mensen,...

Geen gebrek aan onschuld

netgedicht
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 175
Je wilt ze te snel groot hebben, zei mijn vader. Hij voelde zich meer op zijn gemak met de kleintjes, dacht ik, de peuters die niet tegenspreken, die hij kon laten lachen nog om niets. Nu denk ik dat hij uiting gaf aan zijn verdriet om afstand die er groeide, het oorlogs-mes dat snoeide...

Nergens van verzekerd

netgedicht
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 51
Met de aarde in beroering vluchten mens en dier uit louter lijfsbehoud. Maar zij die veilig bemiddeld zijn, buigen zich stram over hun renten, steken hun bekrompenheid getrouw snel nog wat centen in verzekering. Alsof een document je drijvend houdt wanneer je omslaat in een boot, je...
Ludy Bührs29 augustus 2019Lees meer…

Om niet

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 80
Wie moeite doet, heeft zich een taak gesteld, neemt waarde waar die daad en aandacht vraagt, geeft vrij gevolg aan wat het hart vertelt, gelooft in iets dat het vertrouwen schraagt in liefde die voorbij de pijnen draagt. Maar rijst de vraag of alle moeite loont, dan trilt het beeld dat in...

De liberale mensenaard

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 79
Vol ijdelheid neemt en bemachtigt de mens alles wat hij op zijn pad kan vinden, stelt zich daarbij slechts dan een vaste grens als de vruchten van gebruik hem niet zinden. Consequenties lijkt hij te verbinden met een ander die zijn genoegens stoort, hij doet alsof zijn onschuld is...

"Daar was laatst een meisje loos"

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 228
Zonder gevoel vat het licht warm noch koel een eenzaamheid die verdriet in zich draagt, met vrijheid schermt in beweging zonder doel omdat er niets om tijd en aandacht vraagt, een wezen zich vanwege niets beklaagt; een ledig zijn dat tegelijkertijd de krachten spaart en splijt in...

Als drie druppels

netgedicht
3.0 met 172 stemmen aantal keer bekeken 29.749
ooit vloeiden ze samen in alle opzichten gelijk tot in hun midden een prijs viel in plaats van het kwartje en hun wegen zich scheidden door verschil uiteengedreven hadden zij weinig meer gemeen ze druppelden uiteindelijk alleen

Ballade van een hoopvol hart

netgedicht
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 275
Lang geleden kwam ik jou tegen, een dromer met een zonnig plaatje waarin je wat merkwaardig grijnsde. Was jouw interesse in ons praatje meer dan aandacht die je veinsde? Je maakte mij toch wat verlegen. Van toen af aan ging ik jou ontdekken in woorden die je graag herhaalde, de tonen die...

Onvoorstelbaar echt

netgedicht
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 176
Jij stroomt binnen en ik waan mij in een roerige zee, raak daarin op drift, word van mijn verstilde strand gelicht. Heel gestaag kerft nu jouw branding rake woorden in mijn huid en almaar verder word ik meegetrokken door de golven, soms omhoog getild, dan weer bedolven, getroffen door een...

Elke seconde leeft voort

netgedicht
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 156
Jouw wezen, mooi mens, meandert voort in mij en doorstroomt mijn hart. Daarmee zie ik van jou de zorgvuldige handen, bedachtzame gebaren, de flits van een vraag in ontvangende ogen, elk onstuimig moment, waaier van zwarte wimpers op onschuld als je slaapt. En jouw stem hoor ik...

Uit het slop

netgedicht
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 181
De dingen zijn in het tijdelijke blijven hangen, zoals wijzers stokken op een verstofte plaat waar zelfs de wind geen acht op slaat. Er klinkt geen roep die verder leidt dan de dag die doodloopt in een cirkelgang van taken, buiten de incidentele aanlooppoes die om wat aandacht...

Omzien en verder

netgedicht
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 114
Zijn de dingen scheefgegroeid in de tijd, of ben ik dat, heb ik het zicht niet meer, kijk ik alleen nog maar om met een spijt naar wat er was, niet nog wel eens een keer een kans beleeft. Elk voorbijgaan doet zeer; de dromen die niet tot wasdom kwamen, de pogingen, goed bedoeld, de namen die...

Nergens zeker van

netgedicht
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 200
Voor het raam daalt sneeuw onder een hoek van vijfenveertig graden nat en fijn, trager waar wat luwte is en verscholen in het licht. Je ziet maar wat zich vertoont, afgezet tegen een donker beeld. Dromen en verleden lopen mee in elke schatting van heden. Nergens ben ik zekerder...
Ludy Bührs10 februari 2018Lees meer…

Belast

netgedicht
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 146
Nog onbelast, zo komen wij op aarde, vers uit een schoot de harde wereld in met hoop daarin te winnen aan waarde, rechtop te staan, te zijn met iets van zin, omhoog te gaan vanuit een laag begin. Soms zit het mee. Geboren voor ‘geluk’ zo lijkt het dan. De ladder gaat niet stuk. Zo’n...

Kwetsbaar

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 176
ongaarne vouw ik toe mijn handen tot willoos ingekeerde knuisten hoe graag geef ik toch open prijs wat mij in dit leven drijft nog leren mij mijn zekerheden dat onverbloemd en vrij vertoon pijnlijk aan het licht kan brengen waarin ik diep te raken ben zing niet graag in ondertonen van...

Onder het oppervlak

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 110
In de diepte tekenen zich dingen ogenschijnlijk verborgen haarscherp af, blijkt het hart zich bezwaarder te zingen dan eigen stem er tekenen aan gaf. Groeven van pijn, zelf opgelegde straf, eigen falen krast er sporen van schuld, zwarte dagen, een overvraagd geduld, opgeklopte eisen aan...

De kracht van een vrouw

netgedicht
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 369
Een warme golf gaat van jouw wezen uit; jouw levenskracht, een kraan die opendraait, een sterke stroom gevoel die stuwt en stuit. Uit elk gebaar waarmee jij liefde zaait volgt nieuwe hoop, ook als een vuur oplaait, ontnemen wil aan wie jij bent gehecht, het eigen kind, bestaan waarvoor jij...

Uiten

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 143
Geen mens heeft grip op wat dit leven geeft, wie god mag zijn of minder wordt bedeeld. Er is dat lijf, dat mankementen heeft, en ook een lot, dat keihard met jou speelt, dat ronduit kwelt en aftast wat jij veelt … Maar hoe dan ook, wie is daarbij gebaat, een mens die schuilt om hoe het hem...

Op de vloedlijn

netgedicht
3.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 146
Pal op de lijn van vloed en vochtig zand beweeg jij voort, belemmerd door de wind, niet wetend wat te kiezen, welke kant jij op moet gaan opdat jij kalmte vindt. Jouw denken lijkt een zee op zich, die bindt niet zomaar in, die slaat jou heen en weer van lichte hoop naar golven van oud...

Positieve benadering

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 92
Met kinderdromen die ruimte krijgen voor doen gaan we ver komen. Stimuleer de jeugd in verwezenlijking en zie hun wil als deugd. Reik ze kansen aan en ja, dan verbetert ook het ouderbestaan. Wij deden verkeerd, zij zullen dat allicht doen, maar hebben geleerd? Straffen helpt...

Weigeren en onttrekken

netgedicht
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 56
Mijn voornemen voor dit nieuwe jaar is dat ik mij nog veel meer schrap zal zetten tegen alle dwang die enkel in het belang is van de hebzucht van de toch al rijken. Zij kunnen het bekijken want ik ga voor de goedwillende enkeling waarvan het hebben en houden zichtbaar slijt door overgave...

Niets gemist

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 108
Rond deze feestelijke periode ben ik het liefst ver buiten beeld, voel ik heel heftig hoe verdomd verdeeld de menselijke wereld is en mis elk vermogen om vreugde te veinzen. Men komt zogezegd gezellig samen rond eten, drank en knallend licht, opnieuw gezwicht voor het kopen van wat een...
Ludy Bührs31 december 2017Lees meer…

De kern van begrip

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 65
Een woord is mij ontvlogen. Het bleek te licht. Mondinggericht liep het uit de pen ontdaan van zijn kern. Die brandt nu vurig in mijn hart. Niet-gevat en zonder ogen, tekent zich daar het wezenlijke af.
Ludy Bührs29 december 2017Lees meer…

Nog even tweeduizendzeventien

netgedicht
2.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 77
Straks is er weer een levensjaar voorbij, dingen die we deden of toch maar lieten, beleefden met elkaar, teleurgesteld of blij, verafschuwden, of stil van konden genieten. Handelingen die echt onbeduidend leken, iets dat je anders deed dan werd verwacht, maar later wellicht bepalend is...
Ludy Bührs28 december 2017Lees meer…

Rijzend naar het zenit

netgedicht
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 172
Met zeer hoge felle golven stroom jij net als een zee met bestormende kracht daarna verzacht, want dan komt je wat bij Je keert je om en ontremd in de nacht stoot je naar daar waar het zenit jou wacht, waar dromen die jij steeds meevoert leven, het perfecte is, dat nooit wordt gegeven, ...
Ludy Bührs21 december 2017Lees meer…

Blijvende warmte

netgedicht
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 153
De speelse storm die ik van twee ogen ving in de nacht, heel dicht bij mijn gezicht, daarmee ben ik naar toekomst gevlogen, boven het nu en morgen uitgelicht. De kern die recht op mijn hart leek gericht, daar binnenging, daar in de duisternis vertroosting bood voor een komend gemis, mij...
Ludy Bührs20 december 2017Lees meer…

Klokken luiden

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 196
Van mijn hart heb ik nooit een moordkuil gemaakt. Wat mij raakt krijgt respons en soms gonst er verleden door mijn meevoerende aderen voel ik de moeders en voorvaderen in hun gevechten voor beter zich gevend voor de toekomst van het verdere leven. Mijn tijd begon met een opgang en nu is...
Ludy Bührs16 december 2017Lees meer…

Stemming

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 84
in verleden tijd drongen zich hun zinnen van teloorgang op met een impliciet verwijt en ik spande mijn snaren naar opheffende klanken voor de kwetsende spijt verbuig nu tot verlangen met krullende lippen om vernieuwende tijd.
Ludy Bührs10 december 2017Lees meer…
Meer van deze schrijver...