inloggen

biografie: Martinus Nijhoff

Martinus Nijhoff [Den Haag 1894-1953]

hij is afkomstig uit een familie van boekhandelaren, uitgevers en bibliografen. Hij studeerde rechten en Nederlands.

Opvallend in zijn werk is dat hij allerlei emoties in eenvoudige taal weet weer te geven. Kenmerkende motieven in zijn werk zijn het terugverlangen naar het ongerept kind-zijn ('De kinderkruistocht'), het zoeken naar intimiteit, de godsdienst, en het met eerbied en liefde terugzien op zijn moeder.

De vier dichtbundels die hij schreef behoren tot het beste wat er in de Nederlandse poëzie verschenen is. Na 'De wandelaar' (1916) beschrijft Nijhoff in de bundel 'Vormen' (1924) de wanhoop van de moderne mens die de leegheid van dit bestaan onontkoombaar ervaart. De poëzie in de bundel 'Nieuwe gedichten' (1934) betekende een doorbraak naar het gewone woord en wordt wel omschreven als `een bijna spreken'. Nijhoffs laatste dichtwerk is het lange, afzonderlijk uitgegeven gedicht 'Het uur U' (1942).


Inzendingen van deze schrijver

20 resultaten.

Mozart

gedicht
Het vroege zonlicht trilt in de cipressen,
Drijft als een blonde schaduw over 't gras
En stroomt, huiv'rend in 't hoge vensterglas,
In 't blank boudoir der grijzende comtesse. ...

Het einde

gedicht
5,0 met 2 stemmen 2.317
Vreemd pizzicato van verre gitaren,
Hoorden we buiten reeds de vogels zingen -
De zon kwam door de kieren van de zware
Gordijnen in de stille kamer dringen....

De kinderkruistocht

gedicht
5,0 met 4 stemmen 2.535
Zij hadden een stem in het licht vernomen:
‘Laat de kinderen tot mij komen.’

Daar gingen ze, zingende, hand in hand,...

Herinnering

gedicht
4,8 met 4 stemmen 2.822
Moeder, weet je nog hoe vroeger
Toen ik klein was, wij tezaam
Iedre nacht een liedje, moeder,
Zongen voor het raam? ...

Aan een graf

gedicht
5,0 met 4 stemmen 6.408
Vliegen en vlinders, kinderen en bijen,
al wat als stipjes vonkt door de natuur,
warm, blij en snel, moedertje, schoot van vuur,
daar hield je van, en zie, die bleven bij je....

De tuinman

gedicht
4,0 met 3 stemmen 2.838
De bloemen staan in 't donker bed
Als porseleinen scherven -
God heeft ons op de wereld gezet,
Het leven kan niet sterven. ...

Novalis

gedicht
4,0 met 2 stemmen 8.085
Zijn ogen waren onnatuurlijk groot,
De bleke handen te roerloos voor daden -
Zoals een bloem uitbloeit met open bladen,
Droomde zijn leven open naar de dood....

Na een jaar

gedicht
5,0 met 3 stemmen 7.280
In deze morgen zie ik dat de nachten
Dragend geweest zijn, van extase zwaar -
En onze dagen, lichtend in elkaar,
Ernstig van de bezinning der gedachten....

Liedje

gedicht
4,7 met 3 stemmen 5.502
Er staat in mijn hart een boompje gegroeid,
De wortels zijn bloedig rood,
Maar de bloesems zijn, als het boompje bloeit,
Sneeuwwit langs de tengere loot....

De twee nablijvers

gedicht
3,3 met 14 stemmen 8.091
- O oude boom in de achtertuin
hoe kaal en lelijk is je kruin,
ik vraag mij af of jij nog leeft,
zo weinig vruchten als je geeft....

Zwerver en elven

gedicht
3,2 met 9 stemmen 5.941
Over de duinen
Woei een lied
- Verstoor je mijn tuin en
Stilte om niet?...

HET LIED DER DWAZE BIJEN

gedicht
4,1 met 14 stemmen 5.033
Een geur van hoger honing
verbitterde de bloemen,
een geur van hoger honing
verdreef ons uit de woning....

De wandelaar

gedicht
4,5 met 8 stemmen 8.967
Mijn eenzaam leven wandelt in de straten,
Langs een landschap of tussen kamerwanden.
Er stroomt geen bloed meer door mijn dode handen,
Stil heeft mijn hart de daden sterven laten. ...

De wolken

gedicht
4,1 met 28 stemmen 19.324
Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij
En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag....

Het souper

gedicht
3,1 met 20 stemmen 5.136
't Werd stil aan tafel. 't Was of wijn en brood
Werd neergeslagen uit de greep der handen.
De kaarsvlam hing lang-wapperend te branden
En 't raam sprong open door een donkre stoot....

VIII

gedicht
3,6 met 24 stemmen 8.628
Wij stonden in de keuken, zij en ik.
Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag.
Maar omdat ik mij schaamde voor de vraag
wachtte ik het onbewaakte ogenblik....

De kloosterling

gedicht
4,2 met 6 stemmen 6.427
Als ik de groene luiken openzet,
Zie ik de bloemen om het raam heen trillen
Druipend van tintelende dauw, en kil en
Overzoet waait een geur door mijn gebed....

Het kind en ik

gedicht
4,0 met 94 stemmen 21.309
Ik zou een dag uit vissen,
ik voelde mij moedeloos.
Ik maakte tussen de lissen
met de hand een wak in het kroos....

De soldaat die Jezus kruisigde

gedicht
3,5 met 109 stemmen 18.348
Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
Wild om de spijker toen 'k de hamer hief -
Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -'
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen....

De moeder de vrouw

gedicht
3,7 met 177 stemmen 41.570
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien...