inloggen

biografie: Martinus Nijhoff

Martinus Nijhoff [Den Haag 1894-1953]

hij is afkomstig uit een familie van boekhandelaren, uitgevers en bibliografen. Hij studeerde rechten en Nederlands.

Opvallend in zijn werk is dat hij allerlei emoties in eenvoudige taal weet weer te geven. Kenmerkende motieven in zijn werk zijn het terugverlangen naar het ongerept kind-zijn ('De kinderkruistocht'), het zoeken naar intimiteit, de godsdienst, en het met eerbied en liefde terugzien op zijn moeder.

De vier dichtbundels die hij schreef behoren tot het beste wat er in de Nederlandse poëzie verschenen is. Na 'De wandelaar' (1916) beschrijft Nijhoff in de bundel 'Vormen' (1924) de wanhoop van de moderne mens die de leegheid van dit bestaan onontkoombaar ervaart. De poëzie in de bundel 'Nieuwe gedichten' (1934) betekende een doorbraak naar het gewone woord en wordt wel omschreven als `een bijna spreken'. Nijhoffs laatste dichtwerk is het lange, afzonderlijk uitgegeven gedicht 'Het uur U' (1942).


Inzendingen van deze schrijver

20 resultaten.

De moeder de vrouw

gedicht
3.0 met 191 stemmen aantal keer bekeken 44.042
Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken, mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd - laat mij daar midden uit de...

VIII

gedicht
3.0 met 25 stemmen aantal keer bekeken 9.993
Wij stonden in de keuken, zij en ik. Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag. Maar omdat ik mij schaamde voor de vraag wachtte ik het onbewaakte ogenblik. Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf, en de kans hebbend die ik hebben wou dat zij onvoorbereid antwoorden zou, vroeg ik:...

Liedje

gedicht
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 7.436
Er staat in mijn hart een boompje gegroeid, De wortels zijn bloedig rood, Maar de bloesems zijn, als het boompje bloeit, Sneeuwwit langs de tengere loot. 's Nachts droom ik van vogels en laaiend vuur En hoor verward gekras, Maar een lied rijst in het...

De soldaat die Jezus kruisigde

gedicht
3.0 met 115 stemmen aantal keer bekeken 20.538
Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen Wild om de spijker toen 'k de hamer hief - Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -' En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen. Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten, En werd een gek die bloed van liefde vroeg: Ik had...

De wolken

gedicht
4.0 met 49 stemmen aantal keer bekeken 22.067
Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag Lang-uit met moeder in de warme hei, De wolken schoven boven ons voorbij En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag. En ik riep: Scandinavië, en: eenden, Daar gaat een dame, schapen met een herder - De wond'ren werden woord en dreven verder, Maar 'k...

De kloosterling

gedicht
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 8.671
Als ik de groene luiken openzet, Zie ik de bloemen om het raam heen trillen Druipend van tintelende dauw, en kil en Overzoet waait een geur door mijn gebed. O wonden, o bloei Gods! Mij is in 't bloed Eén uwer ranken dringend en uitlopend, Die, als uw lente eenmaal mijn zijden opent, In...

Mozart

gedicht
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 3.345
Het vroege zonlicht trilt in de cipressen, Drijft als een blonde schaduw over 't gras En stroomt, huiv'rend in 't hoge vensterglas, In 't blank boudoir der grijzende comtesse. Dezelfde dag moest steeds opnieuw gebeuren, - Hoor de gekooide vogel boven haar - Weer buigt haar...

Het einde

gedicht
4.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 3.528
Vreemd pizzicato van verre gitaren, Hoorden we buiten reeds de vogels zingen - De zon kwam door de kieren van de zware Gordijnen in de stille kamer dringen. Maar ons gezicht en alle dingen hingen Nog in 't vermoeide licht der kandelaren - En tussen ons, als grote spoken, gingen ...

De kinderkruistocht

gedicht
4.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 4.073
Zij hadden een stem in het licht vernomen: ‘Laat de kinderen tot mij komen.’ Daar gingen ze, zingende, hand in hand, Ernstig op weg naar het Heilige Land, Dwalende zonder gids, zonder held, Als een zwerm witte bijen over het veld. In de armen van een der kinderen lag Een...

Herinnering

gedicht
3.0 met 16 stemmen aantal keer bekeken 4.729
Moeder, weet je nog hoe vroeger Toen ik klein was, wij tezaam Iedre nacht een liedje, moeder, Zongen voor het raam? Moe gespeeld en moe gesprongen, Zat ik op uw schoot, en dacht, In mijn nacht-goed kleine jongen, Aan 't geheim der nacht. Want als wij dan gingen zingen 't Oude,...

Aan een graf

gedicht
4.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 7.979
Vliegen en vlinders, kinderen en bijen, al wat als stipjes vonkt door de natuur, warm, blij en snel, moedertje, schoot van vuur, daar hield je van, en zie, die bleven bij je. Want als ik hier de diepe stilte intuur, stijgt het zo glinsterend op, dat ik moet schreien, en duizend...

De tuinman

gedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 3.798
De bloemen staan in 't donker bed Als porseleinen scherven - God heeft ons op de wereld gezet, Het leven kan niet sterven. Ieder mens is een hovenier, Ieder mens is een graver: En zacht en diep graven we hier Een kuil voor ons kadaver. Maar 't leven is te vast en hard: Of we...

Novalis

gedicht
2.0 met 11 stemmen aantal keer bekeken 10.472
Zijn ogen waren onnatuurlijk groot, De bleke handen te roerloos voor daden - Zoals een bloem uitbloeit met open bladen, Droomde zijn leven open naar de dood. Zijn zwakheid glimlachte als een kind glimlacht, Wanneer zijn tuin bevroren is van winter - Hij stond voor 't raam en,...

Na een jaar

gedicht
4.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 8.013
In deze morgen zie ik dat de nachten Dragend geweest zijn, van extase zwaar - En onze dagen, lichtend in elkaar, Ernstig van de bezinning der gedachten. Boven de warreling van zwarte nachten En witte dagen, staan wij, boven 't jaar. En zien de harde oneindigheden naar Het wentlen onzer...

De twee nablijvers

gedicht
3.0 met 17 stemmen aantal keer bekeken 8.687
- O oude boom in de achtertuin hoe kaal en lelijk is je kruin, ik vraag mij af of jij nog leeft, zo weinig vruchten als je geeft. - O eenzaam schrijvertje in het raam, je vrouw en kind zijn heengegaan, ik vraag mij af of dat jij schrijft het enige is wat je overblijft. — Stil!...

Zwerver en elven

gedicht
3.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 6.420
Over de duinen Woei een lied - Verstoor je mijn tuin en Stilte om niet? En langs de stranden Waar hij ging - Neem dan mijn handen, Lieveling - De stormwind riep en De regen riep - Je voeten liepen ...

HET LIED DER DWAZE BIJEN

gedicht
4.0 met 18 stemmen aantal keer bekeken 5.718
Een geur van hoger honing verbitterde de bloemen, een geur van hoger honing verdreef ons uit de woning. Die geur en een zacht zoemen in het azuur bevrozen, die geur en een zacht zoemen, een steeds herhaald niet-noemen, ried ons, ach roekelozen, de tuinen op te geven, riep ons, ach...

De wandelaar

gedicht
4.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 10.102
Mijn eenzaam leven wandelt in de straten, Langs een landschap of tussen kamerwanden. Er stroomt geen bloed meer door mijn dode handen, Stil heeft mijn hart de daden sterven laten. Kloosterling uit de tijd der Carolingen, Zit ik met ernstig Vlaams gelaat voor 't raam; Zie mensen op...

Het souper

gedicht
3.0 met 22 stemmen aantal keer bekeken 5.746
't Werd stil aan tafel. 't Was of wijn en brood Werd neergeslagen uit de greep der handen. De kaarsvlam hing lang-wapperend te branden En 't raam sprong open door een donkre stoot. Als water woelden in de nacht de landen Onder het huis; wij voelden hoe een groot Waaien ons aangreep, hoe...

Het kind en ik

gedicht
4.0 met 105 stemmen aantal keer bekeken 23.598
Ik zou een dag uit vissen, ik voelde mij moedeloos. Ik maakte tussen de lissen met de hand een wak in het kroos. Er steeg licht op van beneden uit de zwarte spiegelgrond. Ik zag een tuin onbetreden en een kind dat daar stond. Het stond aan zijn schrijftafel te schrijven op een...