inloggen

tabblad: poezie

10 resultaten.
Sorteren op:

Verjaardag.

poezie
4,0 met 5 stemmen 2.028
De wereld aan te zien, welvarend nog en krachtig, Maar met een afscheidnemend oog, De zeventig voorbij, in 't opgaa...

OP HET VERJAREN VAN Mejuffrouw SUZANNA BORMANS.

poezie
3,5 met 13 stemmen 5.279
Het zonnelicht verrijst zo vrolijk als uw wezen. Als lachte 't u op uw verjaardag toe, Begaafde maagd, zo zacht van a...

Bedenking op mijn eigen verjaardag

poezie
3,2 met 19 stemmen 7.504
Ik heb dan achtentwintig jaren Geleefd! geleefd? neen; ver van daar: Die schone tijd is weggevaren: ’k Bewoog mij a...

AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJE

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.478
Rebecca, dierbaar kind! ontvang bij uw verjaren uws Vaders zegening op 't kinderlijke hoofd. En moog zich aan die bed...

Voor mijn 63ste verjaardag - 2 dec. 1924

poezie
4,0 met 34 stemmen 7.180
Geen klacht om 't vlieden van de snelle jaren Noch zelfs om 't naderen van de zwarte dood. Zo min als, stralend goud...

TER VERJARINGE VAN DE HERE DIRK WILLINK.

poezie
3,2 met 4 stemmen 206
De snelgevlerkte Tijd vervliegt gelijk een stroom; De dagen gaan voorbij of ’t ogenblikken waren, En al 't voorlede...

Een verjaardag

poezie
Nooit hebben de rozen zo schoon gebloeid, Nooit zag ik den heel zó blauw, Nooit was het gras zóó blij getooid...

ZESTIGSTE VERJAARDAG.

poezie
4,0 met 3 stemmen 891
„Ben je zestig?” Ja, ik ben ’t; Ik beken ’t; Kan ik ’t wel ontveinzen? ’t Haar mijns hoofds is dun en g...

Het blijde Meisje.

poezie
3,0 met 2 stemmen 667
Wie is morgen jarig? - Ik! O! wat ben ik in mijn schik: Maatje was nooit karig; En gewis zal 't morgen weer, Fee...

AAN EEN JONGE VRIEND,

poezie
OP ZIJN VIJFTIENDE VERJAARDAG. Verheug u, Jongeling! ten dag van uw jeugd! geen ouderlijk gemoed wraakt argeloze vre...