inloggen

Alle inzendingen over Brahman

157 resultaten.

Sorteren op:

Adwaita

netgedicht
2,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 102
Die eenheid, noemde hij Brahman. Alles is Brahman en Dèr Mouw zelf was Brahman (Een bekend sonnet van hem begint met: ''k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid.'). Zijn verzameld dichtwerk bestaat uit 2 bundels: 'Brahman I'(1919) en 'Brahman II'(1920).…

'K voel mij de mens niet meer dan 't dier verwant

poëzie
3,8 met 18 stemmen aantal keer bekeken 1.597
En de eiken aai 'k: zij voor mij aaiend reiken Naar Brahman's zon, die hen, mijn waaiende eiken, Vroeg 's morgens, 's avonds 't laatst bediadeemt: Niets dierlijks, mens'lijks, ja - want Brahman ken ik Als 't wereld denkend Ene, en Brahman ben ik - Mij is, Zijn Zelfbesef, niets godlijks vreemd.…

En golvend in mijn Brahman, diep en koel

poëzie
3,2 met 13 stemmen aantal keer bekeken 937
En golvend in mijn Brahman, diep en koel, Zal 'k naar Zijn wet ons beider glorie eren, En, noctiluca, vroom fosforesceren Met vonken kunst en eeuwigheidsgevoel; En slaat smartelijk mij Zijn golfgewoel, Ik weet: de schok zal zich tot vlam verkeren; Tot trots in Brahman zal dat vuur verteren, Wat bleef van angst om Noodzaak zonder Doel.…

Pastiche #5

hartenkreet
4,8 met 11 stemmen aantal keer bekeken 319
’k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid. Die uitzendkracht van ons: Ze is ook nooit op tijd. - naar Johan dèr Mouw…

't Is lang geleden (11)

poëzie
4,0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 626
ik gaan, Ik die, uit angst van aarde, hijgend wou vluchten Naar bevrijding in storm, in sterreluchten, In koele smartenloosheid van natuur, Tot waar, van eeuwigheid in Brahman dronken, De extaze ziet als wolk van as en vonken Stuiven 't Heelal uit 't eigen Wereldvuur.…

/ Nu slaapt ze in Brahman, veilig voor altijd

poëzie
3,9 met 10 stemmen aantal keer bekeken 1.399
Wat Weet meer dan ik van 't Brahman zo'n brahmaan? Het is mijn thuis, ik kom er net van daan, De Schone Slaapster van jouw Lotusstad. Stil leg ik in de ziel je heel mijn schat Van zelfgeschouwde God, geen mensenwaan: Hoor, nu ik wakker ben, mijn fluist'ren aan, Niet 't plechtigst org'len van de Oepanishad.…

Om één jaar jong te zijn

poëzie
3,8 met 4 stemmen aantal keer bekeken 996
En deze wens, die christ'lijkheid verbant En ik aanvaard, is Brahman's and're kant: Hem kreeg ik steeds terug, bij ied're ruil. Zo handhaaft zich het eeuwig evenwicht: Een helft van de aarde is donker, de and're licht; Lag er geen drek om heil'ge Simeon's zuil?…

't Is lang geleden

poëzie
3,8 met 12 stemmen aantal keer bekeken 1.521
In Brahman is vergaan Mijn wereld, en ikzelf, grijze brahmaan - Hij had blauwe ogen en mooi donker haar.…

ritueel

netgedicht
2,9 met 44 stemmen aantal keer bekeken 5.775
niks, ik zit gewoon blikken zijn niet verboden blauwe halve maantjes zien de stoute bruine sterren van de brahmaan wat doe je dan? je wast mijn haar bij de dorpspomp giet je bekers water over mijn hoofd 's avonds loop ik de woestijn in alleen onder de groeiende maan tot de stemmen achterblijven eeuwig wil ik hier zijn…

Van alle dieren houd ik

poëzie
3,4 met 16 stemmen aantal keer bekeken 10.736
En 't spijt me zo, dat ik me niet vergis en zelfs zo'n stinkend piesbeest Brahman is. -------------------------------- uit: Volledig dichtwerk, 1986.…

Vrij om te geloven

hartenkreet
3,9 met 7 stemmen aantal keer bekeken 675
Ik ben vrij om te geloven Jezus is mijn redder Hij stierf voor onze zonden Ik ben vrij om te geloven Er is geen God dan Allah En Mohammed is zijn profeet Ik ben vrij om te geloven Boeddha liet de weg zien Ik mediteer voor de waarheid Ik ben vrij om te geloven Ik offer aan Brahman Voor een hoger ik Ik ben vrij om te geloven Ik geloof…

ADWAITA II

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 91
BOVEN DE LAAN VAN MEERDERVOORT (NUMMER 333)* (UIT: 100 GEZICHTEN OP DEN HAAG) Wie nu maar lang genoeg langs deze dakrand staart naar wat er diep onder de Melkweg wordt bewaard, maakt kans dat hem – mits hij Dèr Mouw heeft gelezen – iets van diens Brahman zal worden geopenbaard. * Op dit adres woonde dichter/filosoof, &c.…

I'm Brahman. But we are without a maid

poëzie
4,5 met 13 stemmen aantal keer bekeken 1.377
I'm Brahman. But we are without a maid. Around the house there's one thing I can do: I fill the waterjug and have no clue hence always spill and have the cloth mislaid. She says this work is to a man taboo. And I feel helpless and to myself tirade when she has my own clumsiness repaid by serving me her tasty, steamy stew.…

En nu 'k mijn mensenleed

poëzie
3,4 met 10 stemmen aantal keer bekeken 1.485
Geen stilte is zo diep, als die volgt op tranen; En, weggevlucht voor lach, komt dichterbij De schuwe wijsheid van vred'ge brahmanen: Schijnbaar gescheiden lijdt, die sloeg, in mij. En 't is, als hoorde ik Iets zichzelf vermanen: 'Mijn liefde was ikzelf'. - Zo werd ik vrij.…

'k Zie nu al

poëzie
4,1 met 10 stemmen aantal keer bekeken 1.251
'k Zie nu al hoe 'k, als jij gestorven bent, Zal zitten, kijkend naar je stil gezicht; Wel vol verleden, toch pijnlijk verlicht, Dat jij ten minste geen verdriet meer kent. Mijn handen zullen, vroeger lang gewend, Van zelf aaien je haar, waar levend ligt, Als vroeger, nog het diep glanzende licht, Dat uit de dood mij jouw vergeving zendt.…

'K weet dat vlak bij me, in 't hart van God gedoken

poëzie
3,7 met 22 stemmen aantal keer bekeken 1.510
Voor mij, wiens twijfel wegdacht, wat 'k bezat, Was 't diepste van de wereld veel te heilig; Maar 'k weet: daar, waar mijn hart is, is mijn schat; In Brahman is mijn hart: mijn schat is veilig. In dromen ben 'k mijn rijkdom mij bewust; 'K zie, stil, mijn anemonen. - Ik heb rust.…

En 't is alsof, gekazuifeld met statie

poëzie
3,8 met 8 stemmen aantal keer bekeken 1.229
'ge konstellatie Van zaligheid en trots en adoratie, In 't wereldcentrum 't eeuwig Zelf zag tronen; En 't is alsof, in vroom trillende handen De Melkwegvaan, bestikt met sterguirlanden, Om 't Heilig Hart ik mijn processie leid, Totdat mijn ogen, schemerende ekstazen In één gevoel het heelal zien verwazen - O, O, de glorie van mijn Brahmanheid…

Nu draagt, zelf triomfant balancement

poëzie
3,7 met 10 stemmen aantal keer bekeken 1.631
Nu draagt, zelf triomfant balancement, Zelf zwevend rag, zelf ontzaglijk insekt, Mij de aeroplaan, wiens vaart, zilverig, trekt Een draad, hoog boven zee en kontinent: De trots van wie zich, mens, als Brahman kent, Houdt breed zijn dubb'le vleugels uitgestrekt; De zekerheid, die 't Brahmanweten wekt, Houdt recht naar Hem 't evenwicht heengewend…

Koket? Ik? Denk terug aan de eerste keer

poëzie
4,0 met 21 stemmen aantal keer bekeken 1.585
Tóén zalig, trots, dat je Dat weten mocht, Scheen 't je, als was niets dan Dat en jij alleen: Wat in je rilde, toen tot ogenblik De oneindigheid zich samentrok, was ik, Brahman, jouw Zelf. En deze drie zijn Een. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Sonnet XI in de cyclus 'In de Hoogte'…

'K hoor, hoe met gouden lijst de schilderij

poëzie
3,8 met 14 stemmen aantal keer bekeken 1.484
'K hoor, hoe met gouden lijst de schilderij Onhoorbaar zegt, terwijl ik sta te kijken: Ik hang in 't niets, zelf niets dan schijn van eiken, Van weiden en van wolken, zee en hei; Brahman's gedachte heeft bereikt in mij, Wat in uw werklijkheid hij wou bereiken.…

Zo leek je dan jouw aardse zwaarte lichter

poëzie
3,7 met 12 stemmen aantal keer bekeken 1.604
Zo leek je dan jouw aardse zwaarte lichter In 't ijle, koele denken; de verwijding Van knellende horizon werd een bevrijding; Op 't donker ginds scheen hier het lichte lichter. Jij dacht je boven 't mensenleven dichter Bij de eeuwigheid; toch was 't een voorbereiding: Zo moest - vervulling van mijn eerste wijding - 'T kind-in-jou groeien…

Ik hoorde en zag. Zelf kon ik niets dan zwijgen

poëzie
3,4 met 17 stemmen aantal keer bekeken 1.341
En dalen zal ik naar mijn hoogste Zelf, Tot waar het Brahman weeft in stil gewelf Zijn vizionaire werelddraperieën; En mijn getakte Melkweg - 'k zie, hij zweert, Twee vingers naar de oneindigheid gekeerd, Dat 'k Hem zal eren met Zìjn fantazieën.…

'k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid.

poëzie
4,4 met 29 stemmen aantal keer bekeken 1.421
'k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid. Ik doe in huis het een'ge dat ik kan: 'K gooi mijn vuilwater weg en vul de kan; Maar 'k heb geen droogdoek; en ik mors altijd. Zij zegt, dat dat geen werk is voor een man.…

'k Sta naar 't schitt'rend oranje in 't west te kijken

poëzie
4,8 met 5 stemmen aantal keer bekeken 870
Op Brahman, wereldgrond, schijnen de dingen A jour gewerkte scherts: door de openingen Golft onbelemmerd stralende eeuwigheid. Het denken, moe van God, keert van Zijn luister Zich gretig-aards vaak af naar kleurig duister En weldadig koele verganklijkheid.…

Maanopgang

poëzie
3,4 met 11 stemmen aantal keer bekeken 1.443
'T is of een hefboom draait om de aarde als as: Hij draagt in 't west en 't oost doorzicht'ge schalen, In de een blauwgroen gebergte van opalen, In de and're een enk'le bol van chrysopras: 'T lijkt of 't een wedstrijd van juwelen was, Wie 't zwaarst en kostbaarst de and're omhoog zal halen; Of moet veeleer onwillig de ene dalen, Nu…

Ik sprak enthousiast over 't Parthenon

poëzie
4,0 met 11 stemmen aantal keer bekeken 1.434
En 'k dacht: Ja, Brahman is de Kunstenaar: Hij, Shakspere's voorbeeld, zet vlak naast elkaar Het hoogverhevene en het laagkomieke. En wat in Cyrano de Bergerac De bakker zei, toen men zijn glaswerk brak, Dacht ik: Il casse tout, c'est magnifique.…

Om één jaar jong te zijn, gaf 'k ziel en God

poëzie
4,2 met 11 stemmen aantal keer bekeken 1.781
Om één jaar jong te zijn, gaf 'k ziel en God, Ik, die geluksdorst met ekstazen les: Ja, ja stompzinnig ergens in de Nes Met dronken prolen slaan de boel kapot, Dan met een meid naar bed, en van genot Schreeuwen en schreeuwen doen, een keer of zes: 'K zou Brahman, vond ik Mephistopheles, Zelfs ruilen voor Jehova Zebaoth.…

'k Hoor, hoe met gouden lijst de schilderij

poëzie
3,7 met 12 stemmen aantal keer bekeken 1.826
'k Hoor, hoe met gouden lijst de schilderij onhoorbaar zegt, terwijl ik sta te kijken: 'Ik hang in 't niets, zelf niets dan schijn van eiken, van weiden en van wolken, zee en hei; Brahmans gedachte heeft bereikt in mij, wat in uw werklijkheid hij wou bereiken.…

De gele wolken werden langzaam rood...

poëzie
4,8 met 4 stemmen aantal keer bekeken 502
De gele wolken werden langzaam rood. Dan dacht hij: Nu begint zonsondergang; En keek weer naar de zwaluwen, die zo lang De zon nog konden zien. En dikwijls schoot De angst door hem heen: Eenmaal gaat moeder dood, Hoe moet het dan? - Eens voelde hij bij zijn wang 'T laag rits'len van een vleermuis, en werd bang, Toen hij 'm van dichtbij…

Hij ligt er nog, de steen

poëzie
5,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 658
Hij ligt er nog, de steen: een jaar geleden Heb 'k zelf hem daar gelegd; en ik herken Heel goed de plek, vlak naast die scheve den, Waar 't zandpad, wit, loopt naar de hei beneden. 'k Dacht vaag: Wat 'k doe, lijkt op wat Farao's deden; Eenzelfde ontzetting vroeg in mij en hen: Alles vergaat: ben ik niet, die ik ben, En was en blijven zal in…
Meer laden...