inloggen

resultaten voor 'beven'


716 resultaten.
Sorteren op:

Fietstocht II

poezie
3.8 met 12 stemmen 2.689
...ner landen Met d’eerste zonnebranden. Beiaarden van blijheid Leven over ’t land, Beiaarden van blijheid Beven in de zonnebrand. O, m’n fiets gij zijt Bron van al m’n blijheid; O, m’n fiets gij zijt Leven in der e...

De schaamte voorbij

netgedicht
Is het zonde dat er mensen om mij geven Waardering voor mijn zijn Niet langer angst en beven De schoonheid van mijn brein Is het erg te worden begrepen Terwijl de uitleg niet bestaat Geen vertrouwen in...

Jij neemt me

hartenkreet
... rechtop kan gaan staan met de vleugels gespreid jij die me neemt ligt in het schilderij van je bestaan te beven alles heb je tot je genomen in je tot in de hoogste trillingen van erotisch leven
ebba 6 May. 2019Lees meer…

Kalkstenen vlinders

gedicht
3.0 met 15 stemmen 11.623
...een dragonder ga ik in de wolken rijden maar jij wenkt met je kleine witte hand een twijfeltorentje van vrees en beven rijst uit de zwarte bronnen van je ogen en als ik dichter doffer donkerder je aanrand sta je te bloeien als een...

TEGEN DE ANGST VII

netgedicht
...icht dooft ook gerucht. Drie gestalten aan de steiger geven nog tekenen van leven. Hun stemmen doen de stilte beven, de schemer lijkt voor hen te wijken. In het huis achter gesloten luiken vult de schilder rustig zijn palet, ...

TEGEN DE ANGST II

netgedicht
...steling ontnam. Maanbleek op de rand van ’t bed zit je vannacht, zo zeer ontzet dat je de duisternis voelt beven. Je moet je nu gaan overgeven aan die afschaduwing van de dood en schulpt je handen voor je schoot.

De Bron

hartenkreet
...ter kan de mens zijn vriend zijn, maar neemt soms ook zijn leven,.. Water dat door dijken breekt doet de mensen beven. Water moet de zeeën vullen tot de laatste dag van d' aard. Water is voor alle volkeren meer dan miljoenen w...

DROMEN

netgedicht
ze laten me beven en leuke en mindere gebeurtenissen als nooit eerder herbeleven die welke ik uit mijn geheugen niet heb weten t...

Nachtwaker en die vallende ziekte

netgedicht
...ind en buldert deze zowaar al gieten wolken water en wordt het later en later, sloeg zelfs de grond even aan het beven jij weet al de aanvallen duren soms slechts even. Soms worden zaken je helder in die nacht getoond om te koes...

Mijn Laura kwam

poezie
4.3 met 10 stemmen 2.895
... ogen, En zette heel de zaal in lichte vlam en vier; Zij lachte en greep mijn hand, Mijn boezem sloeg aan 't beven; 't Hart zwoegde door de brand; Ik zwijmde, en blies het leven Op roze lippen uit; maar och! hoe onverwacht...

Sla

netgedicht
3.2 met 5 stemmen 150
...wat een schrik, de sla is aangevreten Kapot ben ik van dat verwoeste leven Ik staar ernaar terwijl ik sta te beven Mijn jonge sla door slakken buitgemaakt En dat is iets wat mij ten diepste raakt Maar God, ik heb ze allemaa...

Mysterie

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.767
...elt. En een mijmring van tonen zingt éven Uit de stilte, als de huivrende geest Eener geur die schaduws deed beven... Maar mijn ziel is vervúld geweest. En hetgeen in haar duister blijft hangen, Een levende smart schoon ze ...

VOOR U ALLEEN

poezie
3.0 met 13 stemmen 2.218
...aalt En 't rijm zijn blijde plicht verricht En wat mijn hart voelt U verhaalt. Mijn handen beven van genot; Zij dragen de gewijde schat, Die 'k diep in mijne ziele tot Nu toe voor elk verbo...

De traditionele leest

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 56
het was schijn die mij beelden bracht vaag en onaf leven leek nog zacht te trillen in een beven als angst zij contourden een mooi contrast met een al volwassen achtergrond waarin hun pril en kleurig b...

Redding

poezie
...t genoegen; ‘Wat Goed doet, is welgedaan!’ Ja, mijn vrienden! wat in 't leven ons doet hopen, ons doet beven, of ons moedloos stil doet staan; hoe gedrukt door 't naar ontberen, of verblijd om 't lot verkeren, altoo...

Op 't hoogste van de nacht

poezie
...ende ogen En zette al de zaal in lichte vlam en vier; Zij lachte en greep mijn hand, Mijn boezem sloeg aan 't beven; 't Hart zwoegde door de brand; Ik zwijmde en blies het leven Op rozenlippen uit; maar och! hoe onverwacht, V...

Parkinson door de jaren heen

hartenkreet
Wel eens van gehoord? wat doet het met je leven weet je wel wat er gebeurd naast het beven Het is een ziekte zo apart ik heb het al zeventien jaar het houdt nooit meer op terwijl ik ben er eigenlijk mee ...
Leidy24 Apr. 2018Lees meer…

Lente-morgen

gedicht
3.8 met 4 stemmen 3.122
...d in zacht gewiegel, want gedachten die haar lippen tot een glimlach samenbrachten waren uitgevlogen... En een beven van verwachting had haar hart zo zeer bevangen dat zij nauwelijks scheen te leven anders dan een licht-bewog...

Troost

poezie
... ‘God geeft altijd kruis naar kracht!’ Voelt gij 't hart bij 't zorglijk leven voor de duistre toekomst beven? Hoe de springvloed om u bruis'; eenmaal toch ontdaan van zorgen rijst voor u de blijde morgen: ‘God gee...

Zingen

poezie
4.0 met 2 stemmen 259
... Tot werken en tot streven Wanneer gij juichend d’ eerste gloed Des morgens groet... En, wàt mijn hart doe beven, 't Is of ge er vrede en rust in giet Zacht-kwelend nachtegalenlied! Gij beiden leerdet me overlang Al wa...

Maja vraagt

gedicht
3.5 met 2 stemmen 1.714
...j overeind staat. Plat. Van baksteen. Waarom van steen? Anders val je erdoorheen. Een muur moet staan. Zonder te beven. Waarom staat hij? Omdat wij niet met de buurman. Waarom niet? Omdat hij met zijn geweer een kat neerknalt. Waa...

Door bomen en in huis

netgedicht
2.8 met 4 stemmen 210
... is tot grote kunst verheven, luister maar wat uit de schoorstenen klinkt, Dead End en Eurydice doen vele harten beven, zijn Moordballade doet maken dat het zinkt. Natuurlijk meneer Campert, het gedicht heeft geen schuld maar de...

De tijd in haar ogen

netgedicht
3.6 met 5 stemmen 130
In de wachtkamer zit ze van angst te beven, ineengekrompen tot minder dan niets - Nog maar vijftien minuten sinds haar lief achter de mintgroene klapd...

het nieuwe jaar

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 185
...gaat in haat. Laten we beginnen, met elkaar weer liefde te geven, zodat de aarde onder onze voeten niet meer kan beven.

Heen

gedicht
...om in het gras is de merel komen drinken vier lange teugen voor hij weer vloog - wat leeft, leeft van schrik en beven. Ik ken iemand; hij ligt in zijn groene graf, het is nog vers. Hij zwijgt daar als de schuwe vogel die hij al...

Geboorte

poezie
... Moeder slechts een moeheid, en ze leed. En ze lachte smartlijk, toen zij even Weer terugdacht aan het eerste beven Van zijn leven in haar, en ze kreet. Nu begon voor beiden het gescheiden Wezen... en zijn zijden kopje vlijd...

Herinnering

gedicht
4.8 met 4 stemmen 2.977
...et, Hoe zijn eeuw'ge, grote wond'ren Steeds beschermend om ons zijn, - Nimmer zong je, moeder, zonder 'n Beven dat refrein - Dan zag ik de sterren flonk'ren En de maan door wolken gaan, d'Oude nacht met wijze, donk're...

Boekrol

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 109
...ordt geopend en de poort gesloten de genadetijd voorbij satans list die met God twist staat voor God te beven beschaamd wordt hij terug gedreven door de Waarheid en het Leven naar 't krot der duisternis zijn boze g...

Benidorm op een november-zondag-morgen

hartenkreet
...an de Spaanse Middelandsezee Ik ga naar de Nederlandse kerk om tien uur en zal bidden dat de aarde niet gaat beven en wij met onmetelijke architectuur ´Nenidorm´ gaan bouwen aan de Nederlandse Noordzee

Liefde is III.....er weer

hartenkreet
...van mensen zou ik nog wat meer wensen? Ja alles wat ik met liefde wil beleven sta zelfs weer op mijn benen te beven. Alles komt goed dit mens zit weer vol goede moed. Ik denk terug aan toen ik aan het vergaan was maar zet ...