inloggen

resultaten voor 'gelijk spel'


6894 resultaten.
Sorteren op:

In het licht van het huidige tijdgewricht

gedicht
2,9 met 32 stemmen 25.081
Te leven in een tijd Waar niets meer waarde Heeft dan geld is als Boksen in de hel zonder Helpers en zonder bel ...

ovatie

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 489
...ord ik dankbaar vloeibaar. Je kreeg het voordeel van het voorspel maar straks scoor ik feestelijk gelijk spel

Carolien

netgedicht
...na In principe wordt niemand gespaard Oog om oog, tand om tand -om kiezers te overtuigen Van het eigen gelijk of misschien wel Dat van de partij Waarvan Carolien zonder meer spil is

Hoedjes van papier

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 51
...gen vorm, ontspannen in de fantasie van natuurlijke circulatie van libellen de lichtste vleugels drogen gelijk de engelen, in alle betrekkelijkheid, het licht gestolen onschuld ze samenbrengt onder een dak, waarbinne...
Pama17 mrt. 2019Lees meer…

IA en AI

netgedicht
...tief groeien we uit tot individuen We mogen in vele tinten bont uitblinken We staan zo ongeveer allemaal gelijk op Rijden samen klokvast stuurs de file in Klokken glijdend op dezelfde uren in/uit Globaal gelijk is het over...

Een koud vermoeden rilt mij door het brein

poezie
2,8 met 17 stemmen 1.594
...n: Ik ben Erinring van veel boeken en Een Macht, waarmee 'k mijzelf en al mijn zijn, Gedachte en daad, gelijk maak aan de schijn, Die 'k daarin schoonst vond: - onbewust gewen Ik me aan dat artiest zijn; - soms zelfs ken...

De zotheid van de dingen

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 89
...et gaat nooit zoals het lijkt te zijn. Tegenstellingen spelen met elkaar. Altijd is het zo gegaan. Mijn gelijk strijdt met het jouwe. Dat spel lijkt zonneklaar. Eindelijk herkent een vriend zijn vijand. Na de strijd gev...

Heimwee.

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.032
... bonte mei, O, mocht mijn oog nog eens u zien, Die mij zo dierbaar zijt, En u de trouwen handslag biên, Gelijk in vroeger tijd! Thans dwalen velen, ach! als ik Door streken minder schoon, En werpen vaak een droeve blik ...

AL DRAAGT DE AAP EEN GOUDEN RING / ZO IS HET TOCH EEN LELIJK DING

poezie
...at ze voor de eerste maal Komt prachtig treden op de zaal, Komt wonder moedig aan de dag: Zij is een aap, gelijk ze plach'; Want eer men nog de rolle sluit, Zo kijken hare grillen uit, Want zijde, goud, fluweel, satijn, E...

kleine vriendelijke reus

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 440
lieve jongen vandaag de dag race jij door tuin en woonkamer gelijk een junior verstappen in jouw loopstoel door de wereld terwijl het net nog lijkt dat wij jou - als jongste spr...

Tussen hemel en hel

hartenkreet
... de oude en de nieuwe tijd; en dreef geestelijk voort door het heelal in zijn strijd tegen de zondeval. Gelijk 'die mens' in het tegenspel balanceert een ieder soms tussen hemel en hel in een drang om gewetens- vol voort ...

Verzoendag

gedicht
4,7 met 7 stemmen 3.760
...dier. Voorhangsel scheurt. Het heilige is hier. Het heilige der heiligen ontwaakt. Ik word geheel met u gelijk gemaakt. Leven en dood staan niet meer op een kier. De wanden draaien open van de vier hemelgewesten. Gij zijt...

De dove orgeltrapper.

poezie
4,2 met 5 stemmen 778
...Van twee of drie percenten. Nu trapt hij weer, met nieuwe moed, De wind in de orgelpijpen; Het ging, gelijk voorheen, ook goed, En 't laat zich licht begrijpen: Want, schoon hij 't spelen was gewend, Was de organi...

Erdohan

hartenkreet
3,2 met 4 stemmen 152
...t de laatste man, onthoofden als hobby en van mij moeten oprotten! Want ik geef die despoot Poetin groot gelijk, die schertsfiguur Erdohan geeft wapens aan IS en iedere staatsman wil wel een groot rijk, maar in wezen zijn ...

Verbruid

netgedicht
...r het hart gestreken en geaaid Dit fijnstof tot praten is nu verwaaid Als een stemverheffing in de nacht Gelijk een anti-mathematische macht Met wortel uit de grond getrokken Zitten ze nu met de harde brokken Verdeeld do...

Eigenwijze fluitketel

hartenkreet
Floris fluitketel was heel vermetel op het fornuis Hij was erg eigenwijs wilde tot elke prijs zijn gelijk in huis Hij wist het altijd beter werd dan steeds heter tot het kookpunt was Ging overal tegenin wilde a...
Pietra31 jul. 2014Lees meer…

Eigenwijze fluitketel

hartenkreet
Floris fluitketel was heel vermetel op het fornuis Hij was erg eigenwijs wilde tot elke prijs zijn gelijk in huis Hij wist het altijd beter werd dan steeds heter tot het kookpunt was Ging overal tegenin wilde a...
Pietra26 jul. 2014Lees meer…

Tijden van weleer

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 57
...rd maar zij die aan de touwtjes trekken worden nooit gehoord steeds genadelozer wordt de strijd het gelijk zal zegevieren door de wapenkwaliteit de tijden van weleer keren in het oog om oog en tand om tand de men...

deadline

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 98
Dagelijks wordt het leven, de liefde en de dromen van geluk van duizenden vernietigd in het starre spel van macht en...

Hup Holland Hup

netgedicht
4,3 met 6 stemmen 289
... penalty even later niet verdiend Dus deze Italiaanse scheids beschouw ik niet als vriend Van Persie maakt gelijk en landt fantastisch op het gras Het is 1-1 nog drie kwartier en straks geven we gas..! HUP HOLLAND HUP... ...

leiden

hartenkreet
...n in je gelaat Deze wereld zit vol met slangen ze zitten in een diepe kuil verscholen je herkent ze zo gelijk achter het behang plakken Je moet gewoon opletten wat ze voor je op het spel willen zetten Geen geheim verk...

LIEFDE-ZANG

poezie
4,5 met 2 stemmen 605
...an de verborgen vrucht die ge in uw zijden draagt; en met de striem des trots uw drift hebt uitgedreven, gelijk een zweep de bronst uit tuchtig' hengsten jaagt en zo ge, zelfs die trots op eigen grond verwonnen, niet la...

In de ochtend

gedicht
... is mij onbekend wat men hier speelt, de compositie lijkt verdeeld in toen en nu; mijn vingervlugheid is gelijk. De vleugel glanst, haar draagkracht even sterk, zoals de lichte Arabesque die ik ontwijk als ik mij tot herin...

verlaten en alleen

hartenkreet
...niet opvalt dus wel misschien zorgt die wel dat de ander opvalt zo gaat het in een spel Ik ga voor mijn gelijk tot men inziet hoe het werkelijk is dan voel ik me niet meer verlaten, niet alleen zo lopen ze niemand meer mis
leidy15 jan. 2014Lees meer…

Het zonnespel

poezie
4,5 met 2 stemmen 529
...nd hem, waar de zomerwolken dreven In stille stoeten langs dat schild: de zon. Toen, turend, werd ook ik gelijk die bomen Een door het hemels licht beschenen kind, En voelde vreugde en weemoed me overkomen, In beide zwelge...

Wat hem een leven lang zou boeien

hartenkreet
De donder rolde, en zijn hart pompte. Het onweer scheurde de hemel open gelijk de laatste dagen van de aarde. Zo ontwaakte hij op de zesde dag uit de wereld van vergetelheid. Speurend naar v...

JEUGDWONDER

netgedicht
2,5 met 4 stemmen 396
...ang vergeten vuurbollen uit een pril heelal komen opeens aansuizen treffen rijpe mensen spreken tot hen gelijk luchtgemurmel tussen struiken jonge vrolijke dieren leidt bij hun ongedwongen spel dat levensbehoud verwelkomt.

De glimlach blijft

hartenkreet
3,8 met 11 stemmen 467
...en spel gespeeld met de vruchten van blijheid en diep vertrouwen. En de glimlach blijft fonkelen gelijk een juweel en heeft alle duisternis weg genomen in het spel van het eeuwige leven.

Mijn zonde is ijdelheid, die niemand weet

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.066
...'t spel, waartoe 'k mijn zinnen overreed. Dan zie 'k mijzelf alleen en ongedeerd Der fantasieën vloed gelijk een zee Beschrijden en geniet mijn godlijk-zijn: – Maar als ik aanstonds langs de straten treê Ken ik mij...

JEUGDWONDER

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 245
...ang vergeten vuurbollen uit een pril heelal komen opeens aansuizen treffen rijpe mensen spreken tot hen gelijk luchtgemurmel tussen struiken jonge vrolijke dieren leidt bij hun ongedwongen spel dat levensbehoud verwelkomt.