inloggen

resultaten voor 'logen'


77 resultaten.
Sorteren op:

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.225
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen Als kussen van een mond, nu koud en bleek, En dat de godheid mijner ziele bleek Stof als ik zelf en al mijn lie...

EXOTEN

hartenkreet
...oofden wel maar gaven geen nieuw begin we hebben jullie allemaal bedrogen we gaven het tegendeel van – we logen nu sturen jullie ons jullie plagen en nu kunnen wij niets doen gaan ze ons nu ook belagen? we kunnen nergen...

Het schelpenhuis

poezie
4,0 met 2 stemmen 141
...er ik zacht de snaren van mijn veêl en, met de stem van 't zomerse struweel, zing ik de lof der allerzoetste logen....

Studentenlied.

poezie
4,0 met 2 stemmen 344
...moedig, jong en vrij, daar zijn ook wij! Waar uit den hoge ‘waarheidstoel’ dweepzucht, bijgeloof en logen, als kwade dampen uit een poel, over het aardrijk komen gevlogen, wij, minnaars van een eerlijk lied, da...

Aan een terras

gedicht
4,0 met 5 stemmen 1.152
...end, aan een koel terras. Zij dronken niet; tenzij elkanders ogen, met blikken die — zo bitter jong — niet logen, en spraken niet: de taal der liefde was hun vreemd of geen van beiden boeken las. Zij keken mijn kant uit ...

Gewoon een vogeltje

hartenkreet
...d je het niet raar? Nee, een goed idee en zo togen we samen op om een idee te krijgen! De prijs van de kooien logen er niet om leken van goud en diamant Maar even wat verder kijken immers een vogel is leuk maar we zijn niet bij...

De mailbrief

poezie
XXI Toch, als de tovervonk langs wonderdraad gevlogen, - Snel als de Laster vliedt en ’t praatje van de Logen – De tijding brengt in ’t land: de Mail, de Mai...

Stilte

hartenkreet
... ruimte om te beseffen, we zijn elkaar kwijt. Ik zie nog je lach en je lieve ogen alsof je blik en woorden nooit logen. Wat voelde dat puur en fijn eindelijk weer kwetsbaar te mogen zijn. Ik ging je bijna geloven onze liefde zo...
AtNic30 dec. 2016Lees meer…

Ik plaats zelfbewust mijn afdruk in het zand

hartenkreet
...etracht naar vermogen. Ook al overspande de brug niet altijd de hele rivier. En hoewel de prestaties er niet om logen; ik kreeg toch nimmer dat gelukbrengende klavertje vier. Ik heb mijzelf overtroffen; want het verwachtingspat...

Geboorterecht

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 279
... Jij lag zondig in je wieg, zoals zij. Door ouders die je al vroeg laten weten: Jij moet worden zoals wij. Door logen en gogen die meten: Jij bent volkomen abnormaal! Door bazen en baasjes die je vertellen: Jij wilt niet naar ons...

Voordat

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 223
...efde die kennelijk niet kon Een liefde die ten einde kwam voordat ze echt begon Nadat nu al die jaren zijn vervlogen En weinig nog resteert van wat ooit is geweest Staat mij nog een beeld meer dan helder voor de geest Jouw onver...

Herinneringen

hartenkreet
...s uit ons verleden die we nooit kunnen vergeten, de keren dat ons hart was gebroken, de keren dat mensen tegen ons logen, de keren dat mensen ons bedrogen, de keren dat er tranen liepen uit onze ogen. Herinneringen uit het leven, mense...

Schepping

poezie
4,3 met 3 stemmen 521
...n tot u - naar u, zo trouw verwacht, ter vuurge omarming... vruchtloos pogen! Uw vorm is wind... uw schijn is logen... een hersenschim... een droomgedacht... O! heerlijk beeld der ijdle dromen! 'k Wil u doen leven, u doorstr...

Oktobervijver.

poezie
3,0 met 2 stemmen 451
Zijn 't waterleeljen door de wind bewogen? Zijn 't blanke bloemen van magnolia? Of pluimen wit, de vleugelen ontvlogen Van vlottende engle' in blauwe hemelwâ? Zijn 't vlokken sneeuw uit puur-azuren hoogen Oktoberhemel, kond...

Gekomen met een zoete mond

poezie
4,0 met 2 stemmen 496
... bloed gezógen; een lách heeft onze smart gekoeld; - maar w' hebben in de wond gevoeld 't geraamte van ons logen... Aldus, van 't zinken wél bewust in 't drab van onze' onzaal'ge lust, met jammrig-nutloze armen, gaan...

Daar, waar het onrecht troont.

poezie
4,0 met 3 stemmen 243
...ond, De baak der volksverlichters... Waar men de frisse jeugd Vertrapt, als 't rein gebloemt, Waar men de logen roemt, Waar men bespot de deugd... Daar klinkt zijn stem, met macht, Vol kracht: Godsloochenaars gedoemd! ...

Veronica

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 232
... gekluisterd met tranen in de ogen ondanks de hitte kreeg je het vanzelf koud door al die woorden die er niet om logen de laatste seconden met het tikken van die wekker de laatste jingle met het geluid van brekende golven nog ev...

Ik min u nog

poezie
5,0 met 2 stemmen 636
...ik gene minne tonen, Al smachtede ik van minnedorst.   O noem ik u nog eenmaal mijn, Kom in mijn armen weergevlogen! En ware uw woord een andre logen Zo spreek - ik zal gelukkig zijn. Zeg, dat gij alles wilt vergeten, En danke...

Mijn zoon

gedicht
4,5 met 2 stemmen 5.176
Mijn zoon, er zijn in de wereld gogen en logen te over, larielijders allerlei, killers en kaalslagers. Er zijn zovele moegemaakten, klemgeraakten; uitgereisde...

Zij, die de oorlog ( Noord-Korea )

hartenkreet
... pijn, onrust en waanzin verdroegen, in stil hart zij vergaan niet in ziel noch in mijn geschriften. Zij die logen, elke waarheid, wacht een nieuwe, moeilijke tijd. Voorlopig geen 'verlossende' eeuwigheid. Maar zij met waa...

Bruisend zwalpt

poezie
4,2 met 4 stemmen 463
...n. Brak ik stout slavernij 'Sla hem dood!' - roepen zij, 'Doof 't medelij!' Het graf alleen, die moeder helser logen, Opent de boezem en hunkert naar mij. Vrouwentroost, kindermin vind ik niet, Ach! mijn val baart hun zelfs ge...

Mijnwerkers

poezie
4,3 met 3 stemmen 793
Zij dalen zwijgend in de don'kre grond, Met bleke lippen en verflensende ogen, Vervloekend de hardvochtig-valse logen, Die hen tot nacht doemt, als de morgenstond Met nieuwe glansen rijst, en schitt'rend-bont, Van zuiv're zonne...

Advocaat-stagiair*

netgedicht
3,7 met 6 stemmen 3.796
Hard op weg naar de top bij ons verbond, met referenties die er niet om logen, een cv bepaald niet uit de duim gezogen, ga je echt sprakeloos van mond tot mond. Wat ze ook spottend van je...

Landing in Niemandsland

hartenkreet
3,2 met 4 stemmen 472
... waardoor wanhoop het mooie niet meer ziet. In een verleden zie je een romantische film voor ogen dus toch, ogen logen, ogen bedrogen. Ogen sluiten, ogen stuiten op eenzaamheid, alleen, werkelijk niemand meer om je heen. Toch, ...
Levi12 mei. 2012Lees meer…

Inkeer

poezie
3,0 met 11 stemmen 1.604
...ar binnen In ‘t eigen mensenhart: - En langzaam gaan mijn ogen Naar dieper beeltenis - Ontdekken zij de logen Van wat daarbuiten is?

Opgehangen

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 160
... omdat je meende wat je zong en omdat je uiteindelijk de hand aan jezelf sloeg, het zat er dik in, je teksten logen er immers niet om, het doel werd alsmaar zichtbaarder, de pijnen grotesker, het leed in je jonge borst scheurde...

Aprilzonnetje

poezie
4,7 met 3 stemmen 488
...onnetje is maar schijn ; het kan en mag niet duurzaam zijn ; straks vindt ge u zelf bedrogen die zonneschijn is logen! Dan kwijnt ge weg en mijmert stil „'k Vertrouwde op 't zonnetje in April!"

loden last

netgedicht
4,4 met 5 stemmen 188
...n bos met bloemen in je hand Ze leken snel verlept te zijn Spraken over nu en straks Niet over toen Ja, we logen Ondanks opgewekte woorden bleef het wat het was - Stilgezwegen pijn

Gekomen met een zoete mond

poezie
2,7 met 7 stemmen 1.242
...loed gezógen; een lách heeft onze smart gekoeld; - maar w' hebben in de wond gevoeld 't geraamte van ons logen... Aldus, van 't zinken wél bewust in 't drab van onze' onzaal'ge lust, met jammrig-nutloze armen, ...